De Kerk Weer Open

Hierbij nodigt de kerkenraad de gemeenteleden van harte uit om weer naar de kerkdiensten te komen. De eerste dienst is op 2 augustus a.s. in de Martinikerk. U hebt dit ook al in het vorige kerknieuws kunnen lezen.
De laatste ontwikkelingen zijn zodanig dat er weer gezongen kan worden mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Naast de al genoemde is dit de aanmelding vooraf:
De donderdag voorafgaande aan de dienst van de zondag daarop kunt u zich melden bij de scriba J. Fekkes middels tel 0514 – 521222 of de mail j.fekkes@home.nl.  Bij het binnenkomen van de kerk worden u een aantal vragen gesteld over uw gezondheid.
Onze voorganger op 2 augustus is ds. M. v.d. Kooi uit Driebergen. Organist is Geeske Buma en de koster is Jan Buma.   
Nogmaals de richtlijnen waar we ons aan moeten houden:
  • Bewaar 1 ½ meter afstand.
  • De kerk is daarop ingericht met een looprichting en aangegeven zitplaatsen.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Houdt u zich aan de instructies zoals die door de koster en de assistenten worden aangegeven.
  • Bij binnenkomst in de hal handen desinfecteren.
  • Collecte wordt gehouden met schalen die bij de uitgang op tafel staan. Houdt het geld of de munten paraat om oponthoud bij het uitlopen van de kerk te voorkomen.
  • Bezoek aan het toilet tot een minimum beperken.
  • In de kerk (op de tafel in de hal) ligt een gedetailleerd gebruiksplan. Ook op de site van onze kerk kunt u dit verder nalezen. 
Vanwege de 1 ½ meter komen we op een aantal van 90 tot 95 beschikbare zitplaatsen.
Hiermee denken we dat er voldoende zitplaats zal zijn.
Ondanks al deze mitsen en maren hopen we op een goede opkomst en mooie diensten. Het is voor ons allen wennen aan deze situatie, maar met elkaar maken we het beste van. Tot ziens in de Martini!
Namens de kerkenraad,   Jentsje Fekkes.

 
 
terug