Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Koudum
 
 
Kerknieuws Kerknieuws

BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 12 juli, vierde zondag van de zomer
Nu een groot deel van onze bevolking aan het recreëren is, lezen we over het verlangen om als herschapen weer verder te mogen. Deze zondag klinken woorden uit Deuteronomium 2: 1 - 7, 13 - 14 en Johannes 5: 1 – 13. Het verhaal van onze vermoeidheid is vaak vol symbolen, samengebalde betekenissen. Waarom put dat ene ons uit en kunnen we in een andere taak bijna eindeloos doorgaan? Zo is ook het verhaal uit Johannes 5 vol symbolen, die wachten op onze ontvangst. Op onze kans om als herboren verder te kunnen.
De collecten van deze zondag zijn:
Diaconie (plaatselijk werk ) en kerk
Uitgangscollecte bloemenfonds
 
Zondag 19 juli, vijfde zondag van de zomer
‘Werp je brood uit over het water’. Dat is geen oproep om de eendjes te gaan voeren. Die woorden uit Prediker 11 (: 1 – 7) rammelen aan de deur van ons denken. Kan die deur nog open, of brachten  vocht en roest een gevoel dat alles klemt? De lezing uit Marcus 5: 21-43 daagt ook uit tot een nieuwe soepelheid. Jezus wordt gestoord in zijn hulp voor een meisje. In onze eerste reactie, ‘val hem nu toch nu toch niet lastig’, en oordelen, ‘het zijn toch ook altijd dezelfde die niet weten wanneer ze zich gedeisd moeten houden’, vertellen we iets van onze eigen teleurstellingen. Over wat niet is doorgegaan, het kansrijke dat geen kans kreeg. Hoe stelt Jezus zich op als iemand hem lastig valt?
De collecten van deze zondag zijn:
Diaconie (Plaatselijk werk) en kerk.

WAAR VIND IK DE UITZENDINGEN?
1. Als u een computer, laptop of iPad heeft kunt u daarop de dienst de betreffende zondag bekijken op een tijd die voor u goed uitkomt. U gaat daartoe naar www.pknkoudum.nl  en kiest aan de linkerkant voor ‘Kijk naar de kerkdiensten’. Als u daarop hebt geklikt komt het lijstje met zondagen in beeld. U kiest de betreffende zondag door daarop te klikken en vanzelf opent het scherm zich via YouTube.
U kunt ook rechtstreeks op YouTube zoeken naar ‘kerkdienst Martinikerk Koudum’, daarna komt al snel de dienst van de gewenste datum in beeld en kunt u die aanklikken.
Helaas is het, vanwege vakantie van de betreffende medewerker, voor de diensten in juli niet meer mogelijk om via Omrop Súdwest mee te kijken.
3. Mocht u liever luisteren naar de dienst, dan kunt u gaan naar www.kerkdienstgemist.nl . Kiest u daar ‘Koudum’, dan volgt een overzicht met de verschillende kerkdiensten om te beluisteren.
4. Ook via de scipio-app is de kerkdienst te beluisteren. Als u in de agenda de kerkdienst aanklikt, vervolgens op ‘Lees verder’ en dan op de betreffende kerkdienst.
 
UIT PASTORIE ‘IT OERSET’ UIT PASTORIE ‘IT OERSET’

Ter gedachtenis van Sieger Falkena

Op 29 juni is ons gemeentelid Sieger Falkena onverwacht overleden, in de leeftijd van 75 jaar. Zijn gezondheid werd weliswaar minder, maar met rollator en zelfs op de fiets kwam hij ons tot voor kort nog vertrouwd voorbij. Hij was een mens van ‘onderweg’. In de vele jaren dat hij actief was als brugwachter bij Galamadammen was het vaak druk op het bankje bij de brug. Daar werden verhalen van onderweg gedeeld, een gezellig plekje. Het waren vaak lange dagen, maar hard werken was hem niet vreemd. In zijn jonge jaren zou hij gaan varen, had al aangemonsterd, maar keerde toch terug naar huis. Zijn vader was jong overleden en Sieger wilde voorkomen dat de oliehandel van thuis nu  op zijn moeder neer zou komen. Voor hij een betrekking vond bij Rijkswaterstaat, aanvankelijk bij de Driewegsluis en later op de brug bij Galamadammen, was hij druk bij de K.E.B. in het vervoeren en bezorgen, opnieuw onderweg.
             De liefde voor zijn vrouw Hilly kreeg al snel gestalte in een huwelijk, dat werd verrijkt met de komst van zoon Hendrik en dochter Petra. Sieger was geen prater als het ging om zijn gevoel, dat kwam bij hem makkelijker naar buiten in muziek. Met toewijding en plezier was hij betrokken bij ‘Nij Libben’ en ook speelde hij orgel. Dat had hij zichzelf aangeleerd en zijn muzikale talent bracht hem ver. Uiteindelijk groeide het zelfs tot een muziekwinkel aan huis in de Hoofdstraat. Vele jaren speelde hij op het kerkorgel van de Martinikerk en een aantal jaren terug nog bij een zangmiddag met liederen van Johan de Heer. Zichzelf iets aanleren, gewoon proberen, uitvinden, het hoorde bij Sieger. Het bracht eigen cd’s voort, bijzondere foto’s van de optocht uit de Feestweek, bijdragen aan de dorpsfilm, zelfgebouwde kleine molens en nog meer. Het bracht hem ook een beslistheid, waardoor hij niet altijd de makkelijkste was.
We lazen bij het afscheid over die andere mens ‘van onderweg’. Jezus, die als reisgenoot ons bestaan raakt, zijn trouw deelt en ons terecht brengt. Van Hem kun je op aan. Sieger Falkena heeft er vaak van gespeeld en de muziek stond nog op zijn orgel in de zijkamer: ‘Vaste Rots van mijn behoud’.
Zijn vrouw Hilly, Hendrik en Marguerita, Petra en Taeke wensen we van die troost en kracht toe voor onderweg.
 
Bij de brug
Iedereen wil verder.
We zijn voortgaand verkeer
dat onrustig doorvaart.
De brugwachter weet het.

Iedereen moet wachten.
Gedachten bij later
vergaan in het water.
De brugwachter kent het.

Iedereen mag hopen.
Die andere oever,
het zingen van vroeger.
De brugwachter speelt het.

Iedereen zal sterven.
De brug is begaanbaar,
Gods stem hier verstaanbaar.
De brugwachter hoort het.


Feest voor je ogenToen we nog maar net in Koudum woonden kregen we de hartelijke en goede tip om ons te abonneren op de digitale nieuwsbrief van Jan Tijsma. Daarmee krijgen we regelmatig de fraaiste foto’s op het scherm van het landschap, de natuur en vogels in Zuidwest Friesland. Een genot om mee te kunnen kijken hoe prachtige vogels in de nabije omgeving hun dagelijks leven leiden (www.jantijsma.nl).
Mogen we een vergelijkbaar mooie tip met u en jou delen? Elke week één kunstwerk op je scherm, met een korte toelichting erbij. Ze worden beeldmeditaties genoemd, omdat je even stil staat bij wat een kunstwerk oproept. Zo wordt onze verbeeldingskracht gevoed, ontdekken we nieuwe kanten aan ons dagelijks bestaan of in een Bijbelverhaal. Je kunt je kosteloos abonneren op de wekelijkse `beeldmeditaties van www.artway.eu  Deze website biedt allerlei voorbeelden van beeldende kunst, vaak in verbinding met christelijke traditie. Op het openingsscherm zie je aan de linkerkant staan ‘ontvang onze beeldmeditaties’; als je daarop klikt lukt het maar zo. Veel kijkplezier toegewenst!
 

Verlies
Als verlies plotseling inbreekt in je leven kan het onbegrijpelijk zijn dat de wereld gewoon doordraait. Waarom staat niet álles stil, nu het in jou zo’n chaos is? En waarom komen goed bedoelde troostwoorden soms nauwelijks binnen? In die rauwe rouw weet je je bij tijden geen raad en die van anderen helpt maar een beetje. Het kan je zelfs als vreemd voorkomen dat je eigen hart wel doorgaat met kloppen. De tekst hieronder is van Jan Richardson. Zij is dominee in de Verenigde Staten en verloor een aantal jaar geleden plotseling haar man.
Zij ontdekte in het mysterieus doorgaand kloppen van haar hart een geheim en schreef daarover het volgende. Nu veel mensen in onze omgeving, jonger en ouder, getroffen zijn door verlies willen we deze woorden met u, met jou, delen:

Laten we voor nu
afspreken
dat we niet roepen dat
breken
ons sterker maakt
Of dat het beter is
om deze pijn te hebben
dan die liefde te
moeten missen

Laten we afspreken
dat we onszelf
niet voorhouden
dat tijd de wond
wel heelt
nu ze elke ochtend
opnieuw wordt opengereten
zodra wij ontwaken
 
 
Wellicht is het voor nu
genoeg om ons slechts
te verwonderen
dat een hart
in zoveel stukken
toch kan blijven
kloppen,
alsof het voor dit doel
gemaakt is –
alsof het weet
dat het enige medicijn voor liefde
nog meer liefde is,
alsof het ziet
dat de enige remedie
tegen het breken is
te blijven liefhebben

Alsof het erop vertrouwt
dat de eigen
constante hartslag
het ritme is van
een zegen
die we nooit kunnen
bevatten
maar die ons ondanks alles
zal behouden…

Uitzending van de kerkdiensten
Nu het samenkomen in een kerkdienst, onder voorwaarden, weer is toegestaan, gaan op 2 augustus de kerkdeuren van de Martini met een uitnodigende zwaai open. Met vreugde en opluchting gaan we ervan genieten dat samen naar de kerk weer mogelijk is. Verderop in Kerknieuws leest u de uitnodiging van onze kerkenraad.
Dit betekent dat er geen directe reden meer is om kerkdiensten in beeld te brengen via YouTube of Omrop Súdwest. Op 26 juli wordt de laatste ‘corona-kerkdienst’ uitgezonden vanuit onze kerk. Deze laatste diensten zijn al eerder opgenomen in verband met onze vakantie.
We zijn dankbaar voor de hartelijke medewerking die we hebben ondervonden van gemeentelid Jan Cnossen, die de technische kant van het opnemen heeft ingevuld. Steeds was hij vindingrijk als zich praktische of technische uitdagingen voordeden. Ook willen we graag onze waardering en dank uiten voor de medewerking die we hebben ondervonden van Omrop Súdwest. Zo werd het mogelijk dat ook gemeenteleden en belangstellenden elders, die geen internetmogelijkheden hebben, de diensten konden zien op hun tv.
Als predikanten zien we terug op een aaneengesloten periode waarin we voorgingen in 21 uitgezonden kerkdiensten. We zijn blij met de kansen die we daarmee kregen om zo toch een beetje in verbinding te staan met onze gemeenteleden in Koudum, Warns en Molkwerum. Laten we hopen dat het bij deze ‘tijd van beperkingen’ blijft en we na de zomer een gewoner seizoen met elkaar kunnen beleven.

Vakantie
Er is een tijd om te werken en een tijd om het werk te laten rusten. Uw predikanten hebben van 12 juli tot 10 augustus zomervakantie. Voor dringende situaties is vervanging geregeld. Zoekt u in dat geval contact met de scriba. We wensen u en jou goede zomerweken toe.
Met een hartelijke groet,

ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw
 
Pastoraat Pastoraat

Jubilea
Op 16 juli a.s. is het echtpaar S. de Boer en R. de Boer – Mulder, Molenbuurt 5, 55 jaar getrouwd. En op 24 juli a.s. is het echtpaar C.Sj. de Jong en H. de Jong – de Jong, Gerben Ypmastraat 40,  45 jaar getrouwd. Beide echtparen van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.     JF

Geboorte
Wij feliciteren Yke en Bianca Luinenburg, Galamalaan 6, met hun dochter Jelda, geboren op 7 juni jl.
Dat Jeldau voorspoedig mag opgroeien tot vreugde van haar ouders, grootouders en verdere familie.  HF

VERHUIZING
Beste allemaal, wij Marten en Reina de Vries Zwarteweg 10, verhuizen per 11 juli naar Nij Mariénacker  1, 8711CB Workum
Wij willen alle gemeente leden hartelijk dank zeggen voor de steun en aandacht aan ons besteed in Koudum op de Zwarteweg.
Een hartelijke groet van ons. Marten en Reina.

VERJAARDAGEN

13 Juli dhr. H. Lanting G. Ypmastraat 3 (83 jaar)
14 juli mevr. L. Smid-Blom it Heechhout 6 (84 jaar)
16 juli dhr. S. de Vries De Finke (84 jaar)
18 juli mevr. D. Zijda De Finke (84 jaar)
19 juli dhr. S. de Boer Zwarteweg 16 (81 jaar)
22 juli dhr. J. Haanstra Snakke 16 (86 jaar)
 
 
Ontwikkelingen Ontwikkelingen
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
 
Jeugd Jeugd

VOOR KINDEREN

Nu de zomervakantie begonnen is heb je vast wel een keertje tijd om deze mannen te helpen. Ze willen graag op reis, maar ze moeten eerst hun kameel te pakken zien te krijgen. Hoe komen ze aan de andere kant van dit doolhof?VOOR JONGEREN

Verdienen
Na een vreemd schooljaar mag je nu van de vakantie genieten. Misschien ga je wel ergens aan de slag om een beetje bij te verdienen. En ja, wat verdien je dan? Klassiek is de grap: iemand kwam voor het eerst bij de ouders van zijn vriendin op bezoek. De moeder vroeg: “wat doe je voor werk en wat verdien je?, waarop de jongen antwoordde:  “Ik verdien in ieder geval meer dan dat ik krijg”.
Wat wij verdienen is nog niet zo gemakkelijk te bepalen. Mensen willen graag meer loon als ze vinden dat hun werk belangrijk is. Ik verdien het om meer te ontvangen, zeggen ze dan.
 Hoe meer het betaalt des te belangrijker ben je. Denken we. Misschien vertelde Jezus daarom wel het volgende verhaal:

“Het rijk van God kun je vergelijken ... met de eigenaar van een wijngaard. ’s Morgens rond zes uur ging hij naar het marktplein om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij vroeg: ‘Komen jullie vandaag bij mij werken? Ik zal jullie daarvoor één denarie betalen.’ Rond negen uur kwam hij opnieuw op het marktplein. Daar zag hij dat er nog andere mensen zonder werk stonden. Hij zei: ‘Ga ook naar mijn wijngaard. Ik zal jullie een juist bedrag betalen.’ De arbeiders gingen naar de wijngaard. Rond de middag en rond drie uur in de namiddag ging de eigenaar weer naar het marktplein. Telkens weer vroeg hij aan de arbeiders die daar stonden: ‘Komen jullie vandaag bij mij werken?’ Toen hij rond het vijf uur ‘avonds op het marktplein kwam, zag hij nog mensen staan. Hij vroeg: ‘Waarom staan jullie hier nog zonder werk?’ Ze antwoordden: ‘Omdat niemand ons gehuurd heeft.’ Toen zei hij: ‘Ga ook maar naar mijn wijngaard.’ Toen het zes uur ‘s avonds was geworden, zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn rentmeester: ‘Roep de arbeiders en betaal hun loon, de laatsten het eerst.’ De arbeiders die maar één uur werkten, kregen elk een denarie. De eersten dachten toen: ‘Wij krijgen zeker meer!’ Maar ook zij kregen elk een denarie. Ze namen die wel aan, maar gingen naar de landeigenaar en mopperden: “Die daar hebben één uur gewerkt, en u betaalt hen evenveel als wij die de hele dag in de brandende hitte gewerkt hebben.” Maar de eigenaar zei tot een van hen: “Vriend, ik doe toch niets verkeerd. We waren toch akkoord voor een denarie? Neem het geld maar, en ga. Ik wil die laatste evenveel geven als aan jou. Of mag ik soms met mijn geld niet doen wat ik wil? Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?” Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

                                   

Als je in je vakantie zin hebt in een mooi boek heb ik nog een tip voor je: ‘Confettiregen’ van Splinter Chabot. Gaan we dat na de zomer eens bespreken.

ds. Joke van Voorst
 
 
Diaconie en Zending Diaconie en Zending

De diaconie heeft via Hittje Faber een gift van  € 20,00 voor het bloemenfonds ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor!
Alle gevers: hartelijk dank!
namens de werkgroep diaconie, TF.
 
De scriba De scriba

UITNODIGING
Hierbij nodigt de kerkenraad de gemeenteleden van harte uit om weer naar de kerkdiensten te komen. De eerste dienst is op 2 augustus a.s. in de Martinikerk.
We zijn erg blij dat we, ondanks bepaalde beperkingen, ieder weer kunnen uitnodigen en in de kerk kunnen ontmoeten. Bij ontmoeting  klopt het hart van ons gemeentezijn. 
Onze voorganger op 2 augustus is ds. M. v.d. Kooi uit Driebergen. Organist is Geeske Buma en de koster is Jan Buma.   

              

Er zijn een aantal richtlijnen waar we ons aan moeten houden:
  • Bewaar 1 ½ meter afstand.
  • De kerk is daarop ingericht met een looprichting en aangegeven zitplaatsen.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Houdt u zich aan de instructies zoals die door de koster en de assistenten worden aangegeven.
  • Bij binnenkomst in de hal handen desinfecteren.
  • Er mag niet gezongen worden, wel met gesloten mond neuriën.
  • Collecte wordt gehouden met schalen die bij de uitgang op tafel staan. Houdt het geld of de munten paraat om oponthoud bij het uitlopen van de kerk te voorkomen.
  • Bezoek aan het toilet tot een minimum beperken.
  • In de kerk ligt een gedetailleerd gebruiksplan. Ook op de site van onze kerk kunt u dit verder nalezen. 
Vanwege de 1 ½ meter komen we op een aantal van 100 beschikbare zitplaatsen.
Hiermee denken we dat er voldoende zitplaats zal zijn. Mocht de toeloop boven verwachting uitkomen dan kan het zijn dat in de volgende diensten mogelijk wel gereserveerd  zal moeten worden. Maar vooralsnog gaan we hier niet vanuit.
Ondanks al deze mitsen en maren hopen we op een goede opkomst en mooie diensten. Het is voor ons allen wennen aan deze situatie, maar met elkaar maken we het beste van. Tot ziens in de Martini!

Namens de kerkenraad,   Jentsje Fekkes.
 
 
Beheer Beheer
 
Marktcommissie Marktcommissie
 
Mutaties Mutaties
 
Kerkelijke agenda Kerkelijke agenda

In verband met de noodzakelijke voorzichtigheid zijn er deze maand geen activiteiten in de Martinikerk of in Op ‘e Hichte.
Nog concreter: Het mediteren in de Martini, de muzikale avond van Vox Humana, en de diverse vergaderingen van werkgroepen gaan niet door. De werkgroepen kunnen uiteraard via e-mail contact en overleg met elkaar hebben.
 
Àctiviteiten Àctiviteiten

 

 
Kerknieuws Kerknieuws
In het volgende kerknieuws  op vrijdag 17 juli, dient de kopij voor 4 weken te worden ingeleverd.
De inleverdatum is dan op vrijdag 14 augustus.
 
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.