PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Kerknieuws Kerknieuws
ZONDAG  15 SEPTEMBER    
9.30  uur Martinikerk : Ds. L. Cnossen    Oosterwolde
Collecten : Diaconie  en Kerk
Uitgangscollecte : Zending
OM U TE DIENEN    
Organist : Feike Dijkstra
Koster  : Anneke Munniksma      tel. 521818
Beamer : Bauke Spijksma
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. S. Stilma       Achter de Tuinen 5
     
ZONDAG 22 SEPTEMBER    
9.30  uur Martinikerk : Ds. A. Pilkes-van Delft
Collecten : Diaconie (Vredesweek) en Kerk
Uitgangscollecte : Verplichte afdrachten
OM U TE DIENEN    
Organist : A. Landman
Koster  : Gosse Jongsma         tel. 523913
Beamer : Bauke Spijksma
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. H. Boesma         Tj. Van der Walstraat 14
Op'e Hichte : Kinderkerk
     
     
KERKDIENSTEN FINKE   AANVANG 10.00 UUR 
Donderdag 19 september : Ds. Harold ten Cate
Donderdag 26 september : Mevr. Hermien Leeuw

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 15 september gaat voor Ds. L. Cnossen en zondag 22 september ds. A. van Delft, allebei welkom op onze kansel.
’s Avonds in de Klink, zie onderstaand artikel:


RUURD WALINGA SPEELT 'IK ZOU MAAR THUISBLIJVEN'Koudumer kerken trakteren op cabaretavond als slot van dorpsfeest.
Als toetje van het dorpsfeest treedt cabaretier Ruurd Walinga uit Leeuwarden op op zondagavond 15 september in de Klink in Koudum. Het is een traktatie van de Koudumer kerken. Op het gratis avondje uit speelt Walinga zijn nieuwste voorstelling ‘Ik zou maar thuis blijven’. Aanvang: 19.30 uur.
Hij vertelt hoe de wereld eruit zou zien als hij de baas was ofwel als hij god was. Het is weer een show op het scherpst van de snede waarbij sommige heilige huisjes omver worden geholpen en waarbij grote vragen aan de orde komen. Aan de andere kant is het ook een ontroerende en ontwapende voorstelling waarbij de gebrokenheid van het bestaan iets geheeld wordt.
Meer informatie op: www.waterinwijn.nl     
 
Pastoraat Pastoraat
Op 3 september jl. is overleden  Catharina (Tineke) Kuipers-Stavleu, Ds. Tinholtstraat 13, op de leeftijd van 68 jaar. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden op maandag
9 september. 


BEDANKT
Hertferwaarmjend wiene de kaarten, blommen, tillefoantsjes en treastende wurden by it ferstjerren fan myn leave man, ús heit en pake
Bokke Lanting.
Wy hawwe dit bysûnder op priis stelt.
It docht ús tige goed te witten dat hy net allinich foar ús mar ek foar oaren wat betsjutten hat.
Jimme belangstelling sil ús helpe mei it fertriet en it grutte gemis om te gean en moaie oantinkens yn tinzen te hâlden.
Tige tank allegearre.
 
Tjitske Lanting-de Koe, bern en bernsbern
 
Koudum, augustus 2019

Bedankt
21 augustus jl. was voor ons een onvergetelijke dag!
Mooi weer en dan trouwen in een mooi klein kerkje, zowel voor de burgerlijke stand als voor de kerk. In aanwezigheid van onze kinderen, kleinkinderen, Geeske haar ouders, broers, zussen en vrienden.
Een dag om dankbaar op terug te kijken.
Vanuit Koudum hebben wij vele kaarten en attenties mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

Vanuit Kampen, een warme groet
Henk en Geeske Palland-Haitjema

Bedankt.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en attenties die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf in de Flecke.
E. Boerstra - Smid
 
Ontwikkelingen Ontwikkelingen
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
 
Jeugdwerk Jeugdwerk
 
Diaconie en Zending Diaconie en Zending

VANUIT DE ZENDING
Bouw de kerk in Syrië weer op
Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun kerk. Doet u mee?
Zondag 15 september is de uitgangscollecte voor dit doel.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Namens de zendingscommissie. Jo Hoekstra
 
De scriba De scriba

In het volgend kerknieuws meer over de verbintenisdienst van ds. M. de Zeeuw en J. van Voorst op 13 oktober a.s. ’s middags om 14.00 uur.  
JFJaarboekje 2019- 2020
Binnenkort valt het jaarboekje weer op uw mat met informatie en het aanbod van activiteiten voor het komende seizoen. Met achterin het aanmeldformulier met het verzoek dit tijdig in te vullen en klaar te leggen als leden van de werkgroep pastoraat dit weer op komen halen.   
JF

 
 
Beheer Beheer
 
Campagne 2019 Campagne 2019

                                                  campagne 2019


Nieuwe werkers in de wijngaard nodig!!!                                                    
Wij zijn nog steeds op zoek naar JOU!  
 
Marktcommissie Marktcommissie
Wij willen u vragen om alvast voor de Kerstmarkt, weer Poiesz  zegels  te willen sparen, zodat we weer mooie cadeau’s kunnen kopen voor de verloting, alvast bedankt.
U kunt ze inleveren, bij Niesje van Berkum, G.Ypmastraat 31 of bij Klaaske  Pries, Beukenlaan 11.
 
 
Mutaties Mutaties
Verhuisd Janien van der Meulen van G.Ypmastraat naar De Tille 7
Binnen gekomen van Stavoren  Minke Wiersma  Bovenweg 41 en
Frans Wieger Pietersma en Daniélle Wester van Nijemirdum It Heechhout 7 
 
 
Agenda Agenda
Dinsdag 17 september  19.30 uur  (ouderl. + pmw’s) Op ‘e Hichte
Dinsdag 24 september 19.30 uur  Kerkenraad Op ‘e Hichte
Donderdag 26 september 19.45 uur  Beheer Op ‘e Hichte 
 
 
Àctiviteiten Àctiviteiten

WELKOM BIJ VOX HUMANA
Zingt u graag en houdt u van gezelligheid? Dan is het Chr. Gemengd koor Vox Humana in Koudum echt iets voor u. Onze repetities zijn op maandagavond van 19.45 – 21.45 uur in gebouw Op ‘e Hichte, onder deskundige leiding van Feike van Tuinen.
U bent van harte welkom om eens een avond mee te komen zingen. Ook verwelkomen we graag gastleden die (gratis) met ons mee willen zingen tijdens het Adventsconcert op zondag 8 december in de Martinikerk.
Belangstelling? Bel gerust!
Ina Postma, voorzitter, 06 23355421
Ineke Kooiman, secretaris, 06 33735893
 
 
Kerknieuws Kerknieuws
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9.30 uur
meer details

Beheer (vergaderrooster 2020 maken)
datum en tijdstip 26-09-2019 om 19.45 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 11.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 06-10-2019 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.