Kerknieuws

Uit Pastorie ‘IT OERSET’

Pastoraat

Jeugd

Diaconie en Zending

De scriba

Vakantie predikanten. In het vorige kerknieuws is vermeld dat ingeval van dringende situaties contact opgenomen kan worden met de scriba. Nog ter aanvulling:  het tel. nummer 0514 – 521222 of 06-27266225.

Beheer

Activiteiten

 

Kerknieuws

In het volgende kerknieuws  op vrijdag 17 juli, dient de kopij voor 4 weken te worden ingeleverd.
De inleverdatum is dan op vrijdag 14 augustus.