PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Kerknieuws Kerknieuws

BIJ DE KERKDIENSTEN
Het Pinksterfeest, de vijftigste Paasdag, vieren we op 31 mei. In de uitzending vanuit de Martinikerk werken dit keer drie vertegenwoordigers mee: Jannie Feenstra (zendingscommissie) uit Koudum, Aagje Boersma (kerkenraad) uit Warns en Hennie Schurer (kerkenraad) uit Molkwerum. We lezen uit Handelingen 2 ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak…’. Het gebeurde dus veelzeggend op het Joodse Pinksterfeest, dat een feest is rond de eerste oogst, de eerstelingen van een nieuwe opbrengst. Dit Pinkster- of Wekenfeest draait ook om het geschenk van ‘Die er zijn zal’ aan zijn volk om in vrijheid te kunnen leven. Het geschenk van de Tien Woorden. Gegeven toen Gods majesteit als vuur op het hoofd van de berg zichtbaar was. In die bedding horen we hoe Gods nabijheid als tongen van vuur op het hoofd van mensen zichtbaar wordt. Nog dichterbij… Zijn adem om weg te gaan uit de benauwdheid en te leven in vrijheid. We lezen van de eerstelingen van een wereldwijde kerk, waarvan vertegenwoordigers uit Koudum, Warns en Molkwerum in deze dienst zichtbaar zijn.

Op 7 juni vieren we zondag Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. De kleur in de kerk is dan weer voor één keer wit, de feestkleur, voordat we de grote groene periode ingaan.
We vieren op Trinitatis dat God zich aan ons heeft laten kennen in drie gestalten. ‘Vader’ wekt bij sommigen het misverstand alsof God ‘een oude man met een baard’ is. Veel meer gaat deze aanduiding terug op Jezus, die God ‘papa’ noemt, en daarmee aangeeft hoe nabij deze God mensen wil zijn. ‘Zoon’ verwijst naar Jezus, in wie wij God hebben ontmoet. En de Heilige Geest is de Geest van God die gedeeld is met ons. Drie gestalten, maar toch één God. Op de achtergrond daarvan klinken allerlei theologische discussies. Belangrijk om te vieren is dat wij met deze ene God onderweg mogen zijn.
In de dienst staan we stil bij Exodus 34: 4-9, waarin verteld wordt hoe God Mozes tegemoet komt en opnieuw de Tien Woorden geeft. We lezen ook uit Mattheüs 28: 16-20. Daar horen we hoe de leerlingen opgeroepen worden mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo zijn wij bij Hem gevoegd, om voortaan te gaan in zijn spoor.WAAR VIND IK DE UITZENDINGEN?
1. Als u een computer, laptop of iPad heeft kunt u daarop de dienst de betreffende zondag bekijken op een tijd die voor u goed uitkomt. U gaat daartoe naar www.pknkoudum.nl  en kiest aan de linkerkant voor ‘Kijk naar de kerkdiensten’. Als u daarop hebt geklikt komt het lijstje met zondagen in beeld. U kiest de betreffende zondag door daarop te klikken en vanzelf opent het scherm zich via YouTube.
2. Als u op uw tv ‘Omrop Súdwest’ kunt ontvangen dan wordt de dienst uitgezonden in de zich herhalende cirkel van programma’s (met onder andere een wat langer onderdeel met orgelbespeling). Het is om die reden niet mogelijk om precies aan te geven hoe laat de dienst in beeld komt. De ene keer is dat om 12.15u en de volgende keer om 12.30u. Komt het u dan niet uit, probeert u het later op de zondag nog eens.
3. Mocht u liever luisteren naar de dienst dan kijken, dan kunt u gaan naar www.kerkdienstgemist.nl, kiest u daar ‘Koudum’, dan volgt een overzicht met de verschillende kerkdiensten om te beluisteren.
4. Heeft u de scipio-app al geïnstalleerd?  Hiervan uit kunt u ook de kerkdiensten beluisteren. Als u in de agenda de kerkdienst aanklikt en u klikt op Lees verder en dan op de betreffende kerkdienst. Komt u bij de viering van die zondag.
5. Op de woensdagavond is er elke week het luisterprogramma ‘Meeleven vanuit de Martini’. Als u naar www.pknkoudum.nl gaat, dan kiest u aan de linkerkant voor ‘Luister naar Meeleven vanuit de Martini’ en dan komt een lijstje met uitzendingen in beeld. Klikt u op de gewenste datum en u kunt luisteren op een moment dat het u past.
6. Houdt u van lezen? Dan is er op de website pknkoudum.nl een column te lezen van de hand van ds. Michiel: Handschrift.

 
 
UIT PASTORIE ‘IT OERSET’ UIT PASTORIE ‘IT OERSET’

‘en schenkt ons aan elkaar’
Het Pinksterfeest is rijk aan beeldtaal, voorbeeldtaal. Bedoeld om ons te helpen, zodat wij ons iets voor kunnen stellen bij wat verteld wordt. Wie ooit een lopend vuurtje zag, weet hoe snel iets van kleur en gloed kan veranderen. Wie ooit de wind voelde opsteken, weet hoeveel kracht er plotseling vrij kan komen. Wie ooit op zijn akker of in zijn groentetuin de eerste opbrengst kon oogsten weet hoe hoopvol dat voelt voor het vervolg.
Een belangrijk beeld uit het Pinksterverhaal is ook dat, toen de hele (toen bekende) wereld in Jeruzalem verzameld was, iedereen het hoopvolle nieuws van de discipelen kon verstaan als in zijn eigen taal. Zoals de rabbijnen ook vertellen over het geschenk van de Tien Woorden: Rondom de Sinaï waren alle mensen verzameld en iedereen kon die Tien Woorden ontvangen als bezielende richtingwijzers naar het leven.
Op het Pinksterfeest zingen en vieren we ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid’, Gezang 686. Daarvan is volop te delen. In kleine en grote vormen. Onze diakenen, die de gemeente voorgaan in het delen, hebben voor dit Pinksterfeest een concrete vorm voorbereid. U ontvangt van hen bij deze editie van Kerknieuws een envelopje met twee ansichtkaarten. Bedoeld als gereedschap om een hartelijke groet, een bemoedigend woord, een lieve gedachte of vrolijke wens met iemand te delen. Als een lopend vuurtje van hoop. Gezang 686 vat dat samen met ‘Hij schenkt ons aan elkaar’. Doe je mee?Er is meer toegestaan
We hebben in het moderamen (db) uitvoerig gesproken over wat de verruiming van de coronaregels betekent voor onze gemeente. In de maand juni mogen we, onder voorwaarden, experimenteren met samenkomsten tot 30 personen. Zo kunnen we ontdekken wat werkt of nog aanpassing nodig heeft, om veilig en zinvol samen te kunnen komen in de Martinikerk. We stelden vast dat het dan in de maand juni nog niet haalbaar is om een soort kerkdienst te organiseren. Het experimenteren kan die maand wel plaatshebben in het openstellen van de kerk voor wie een kaars wil aansteken, naar orgelmuziek wil luisteren en een tijdje rustig in de Martinikerk wil zitten. Dit zal mogelijk zijn op zaterdagmorgen 13 juni, 20 juni en 27 juni, van 11.00 uur – 12.00 uur. Ook dan gelden de voorschriften van de overheid: houd minstens 1,5 meter afstand, geef geen handen, blijf thuis als u zich ziek voelt, niet samen zingen, enz. U wordt bij de ingang opgewacht door een gastheer of gastvrouw, die zo nodig nog iets toelicht.
In de maand juni worden nog steeds uitzendingen verzorgd vanuit de Martinikerk. Uw predikanten gaan u elke zondag voor in een dienst die wordt uitgezonden via YouTube, Omrop Súdwest of kerkdienstgemist.nl. Vanaf elke woensdagavond is bovendien een nieuwe editie beschikbaar van het luisterprogramma ‘Meeleven vanuit de Martini’. Zie voor meer informatie op blz. 3 van Kerknieuws of op onze kerkwebsite.


Kerkdiensten
Op zondag 5 juli vindt dan de eerste kerkdienst plaats in de Martinikerk. Het vraagt veel voorbereidingen om aan de vereisten te voldoen (reserveringssysteem, looproutes, plaatsaanduiding door een gastheer/vrouw, alternatieve collectevorm, juiste manier van schoonmaken, enz). Het is geweldig dat zoveel gemeentevrijwilligers zich hiervoor willen inzetten.
Of we op deze manier in de zomermaanden zinvol diensten kunnen houden, laat zich nu nog moeilijk inschatten. Zodra er meer duidelijk wordt zal de kerkenraad u hierover informeren.

Verkiezing
Om misverstanden te voorkomen noemen we nog eens dat de verkiezing van ambtsdragers is uitgesteld tot het najaar. Dit om de nieuwe werkwijze, waarbij we hier als gemeente meer samen invulling aan geven, een goede kans te geven. We zijn dankbaar dat de aftredende ambtsdragers hebben aangegeven tot zolang op hun post te blijven. Klasse!

Op bezoek
Wat voor het pastorale werk helaas nog niet mag is bij elkaar (in huis) op bezoek komen. In noodgevallen maken we daar, met voorzichtigheid, een uitzondering op. Maar ook nu sommige regels iets worden verruimd is het belangrijk om zorgvuldig te zijn en te blijven. Niet iedereen heeft een sterke gezondheid, dus komt veiligheid op de eerste plaats. Meeleven is bedoeld om elkaar in hartelijkheid te steunen, niet te schaden.
Soms zijn andere vormen van ontmoeting wél mogelijk: een gesprek voeren tijdens een wandeling buiten, of op voldoende afstand van elkaar in de tuin. We zien, ook wat dit betreft, met u uit naar ‘gewone’ tijden.

Een nieuwe tijd
Een gemeentelid vroeg ‘Hoe zal het worden als we nog lang met dit virus moeten rekenen?’ Laten we hoopvol voorbereiden wat kan, en samen geduld oefenen voor als het langer duurt. Durf voor je te zien welke mogelijkheden op ons wachten, welke kansen we krijgen. Okke Jager schreef ooit ‘De verbeelding kijkt door het sleutelgat naar wat er klaarstaat in de kamer die nog op slot zit.’

Met een hartelijke groet in verbondenheid,
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw
 
 
Pastoraat Pastoraat

Jubilea.

Op 1 juni a.s. is het echtpaar W. Folkerts en A. Folkerts-Munniksma, Symkewal 15, 25 jaar getrouwd. En op 4 juni a.s. het echtpaar Sj. De Vries en Tj. de Vries-Venema, Doerebout 30, 55 jaar getrouwd. Op 9 juni a.s. het echtpaar J. v.d. Veer en P. van der Veer – van Malsen, Tunkersstrjitte 44, 55 jaar. En tot slot ook op 9 juni het echtpaar F.J. Fekkes en P. Fekkes – van der Goot, Kerkhoflaan 14, 25 jaar! Alle echtparen van harte gefeliciteerd en een mooie dag gewenst.

Verjaardagen.

 4 juni dhr. J. Homsma, Wetterbies 24 (83 jaar)
 7 juni mevr. W. van Dijk-Zwaagstra, G. Ypmastraat 32 (83 jaar)
 9 juni dhr. A. Fekken, Tunkersstrjitte 53 (81 jaar)
10 juni mevr. A. Hilt-Holt, Tj.v.d. Walstraat 24P (82 jaar)
 
Ontwikkelingen Ontwikkelingen
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
 
Jeugd Jeugd

VOOR DE KINDEREN
Pinksteren is een bijzonder feest dat we dit jaar op 31 mei vieren. Het kan nu niet samen in de kerk. Maar we kunnen wel aan elkaar vertellen wat we eigenlijk vieren op het Pinksterfeest. Het verhaal erover kun je in de Bijbel lezen: Handelingen 2. En het staat ook vast in je Kinderbijbel.
Er wordt verteld hoe iedereen in zijn eigen taal hoort vertellen over God en over Jezus. Dat komt door de Heilige Geest. De Geest van God is als een wind die over de aarde waait. Je kunt hem niet zien maar wel merken dat hij er is. Hoe dan? Je merkt dat de geest van God er is als je elkaar goed begrijpt. Als je je getroost, begrepen voelt. Of als er iets gebeurt waar de wereld mooier, beter van wordt.
Toen Jezus op aarde was leerde hij de mensen een gebed. Dat zie je hieronder op de puzzelplaat staan. In heel veel talen. Kun jij zien welke taal het is?
Als je een taal herkent schrijf je de taal in een straal van de zon. Als je het niet weet kun je via Googletranslate er toch achter komen!
En zie je de duif? Het lijkt Rainbow wel. Waarom staat die er nu bij? Als Jezus gedoopt wordt staat er in het verhaal bij: de Heilige Geest daalde als een duif neer op hem.VOOR JONGEREN

Heb je de toespraak van minister-president Mark Rutte ook mee gekregen? Hij riep jullie op om mee te denken over de vormgeving van de 1,5 m. samenleving. “Kom maar met je ideeën”, zei hij. “We hebben jullie nodig”.
Toen hij dat zei moest ik direct aan het Pinksterfeest denken. Ik geef toe, dat is een beroepsafwijking. Want waarom zou je aan Pinksteren denken als je luistert naar een toespraak op televisie?
Ik kan het wel uitleggen. Dat komt omdat Pinksteren het feest van de Heilige Geest is. We vieren dat mensen delen in de geest van God. Misschien heb je weleens mensen horen zeggen: opeens kreeg ik de geest. Ze zeggen dat als ze een goed idee hebben. Ze bedoelen ermee: er viel mij iets in, ik kreeg inspiratie, ik wist hoe ik het aan zou pakken. In de kerk hebben mensen dat de geest van God genoemd. De geest van God zet ons aan het denken over wat goed is, wat mooi, wat je verder helpt. En brengt ons op ideeën.
Dus als er gevraagd wordt om ideeën, om creativiteit, om nieuwe dingen, dan denk ik aan die geest van God en aan Pinksteren.
Ik vond het een goede oproep van Mark Rutte. Ik zou hem wel over willen nemen. Want in alle tijden heeft de kerk mensen van álle leeftijden nodig. Mensen jong en oud, met hun ideeën, bijdragen, aanwezigheid. Dus: als je een mooi idee hebt, laat van je horen!

ds. Joke van Voorst
 
 
Diaconie en Zending Diaconie en Zending

DIACONIE

ANSICHTKAARTEN BIJ KERKNIEUWS
Pinksteren, feest van het lopend vuur

We vieren het Pinksterfeest nog in de beperkingen. Niet samen komen voelt extra vreemd op het feest waarbij we lezen hoe destijds de hele (toenmalig bekende) wereld was samengekomen. De bijzondere opsomming ‘Parten, Meden en Elamieten…’ uit Handelingen 2 zet een streep onder de reikwijdte van hoe God wil delen. Bezieling, nieuwe inspiratie om samen te leven, voor ieder mens.
Dat wordt in de uitgezonden Pinksterdienst zichtbaar in het collectedoel, aangereikt door onze zendingscommissie, wereldwijd steun voor wie door corona geen kant meer op kan.
Uw diakenen willen ook dichtbij het delen onder de aandacht houden. Het verhaal van Pinksteren brengt in herinnering dat het verhaal van Gods liefde en trouw als een lopend vuurtje rondging. We bieden u en jou vandaag daarvoor een klein begin aan: Twee ansichtkaarten, met een tekst in verbinding met Pinksteren (uit Gezang 685:1, Psalm 139:3, Gezang 683:4 en Gezang 687:1; er zijn vier verschillende kaarten). U mag die kaarten zelf houden, er wordt immers ook met u gedeeld. Maar je mag die kaarten ook verder delen en versturen. Met een hartelijke groet, als een bemoediging of een fraai teken van leven, wat je maar wilt.
Als diakenen brengen we, samen met u en jou, graag onder de aandacht wat Jezus ons voordeed: ‘delen is vermenigvuldigen’. Doe je mee?

                         

Hieronder  vermelden we onze leden in de verzorgingstehuizen die u ook vast blij kunt maken met een kaartje
In Bloemkamp FL Campuslaan1 8701 AK Bolsward verblijft dhr. Sip de Jong afd. Jasmijn k8
Bij De Wouden 4 (Talant) 9204 WD Drachten verblijft Dhr. Siebo de Witte
In Nij Marienacker, Marienacker 1 8711 CB Workum verblijft Mevr.  J.Gietema- van der Meer k 101
In woonzorgcentrum Frittemahof, Frittemaleane 5, 8604 AA Sneek. Mevr. C.W.  Klop- Busink, app. 48
In Jelle Meineszhof, Jelle Meineszleane 43, 8561 CV Balk verblijft dhr. M. de Legé, resort 43
Mevr. N.Abma-de Jong haar adres is Spanjaardsdijk 22A, 8556 AK Sloten
Collectes
De inhoud van de ingeleverde spaardoosjes bedroeg totaal € 672,63 (incl. 2 ontvangsten  via de bank)

Bedankt voor medewerking en bijdragen.

Uw diakenen: Corrie Stoker, Tjerk Faber, Libbe Zijlstra, Lies de Jong, Andries Wester en Berend Falkena.

ZENDING
Nogmaals vragen wij uw aandacht voor de zendingscollecte op zondag 31 mei.
Sinds het corona- virus zich begin januari 2020 over de wereld verspreidt zien vooral de mensen in Azié in Afrika het virus op hen afkomen als een tikkende tijdbom. Ze volgen het verloop van de ziekte in China en Europa op de voet. Inmiddels staan veel landen voor een groot dilemma: de Lock down beschermt tegen verspreiding van het corona-virus, maar verspreidt een virus van honger onder de armsten, die geen inkomen hebben. Steun de zwaksten in deze werelddelen, die de hardste klappen krijgen. 
Kerk in Aktie roept ons op om voor dit doel te collecteren.
Doneren voor deze collecte kan op het banknummer van de zendingscommissie Koudum, NL35RABO0333504631onder vermelding van 'corona'. Van harte bij u aanbevolen.
Groet Zendingscommissie
Jo HoekstraAmnesty International, voor Vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid…

Vanaf het verschijnen van dit Kerknieuws kunt u mij weer bellen, ik doe dan een brief bij u door de brievenbus om over te schrijven en op te sturen.
De volgende brieven kunt u tot 1 juli versturen:
Voor Vladislav Sharkovsky en Emil Ostrovko  uit Wit-Rusland. Zij belandden twee jaar geleden in de gevangenis voor een klein drugsdelict. Ze waren toen 17 jaar oud. Ze hebben allebei ernstige gezondheidsklachten. Het risico is groot dat het coronavirus zich in de gevangenis snel verspreidt. Daardoor loopt hun leven gevaar.
Of voor Mensenrechtenverdediger Ibrahim Ezz El-Din. Hij zit vast vanwege zijn werk voor de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden. Hij heeft last van allergieën en ademhalingsproblemen. Zijn gezondheid is in gevaar nu het coronavirus zich snel verspreidt in de overvolle en onhygiënische Tora-gevangenis in Egypte.
In de brieven vindt u meer informatie.
Via de site www.amnesty.nl/kom-in-actie kunt u eventueel petities ondertekenen, een kaart of mail versturen.
Graag ontvang ik op nummer  0514 521822 een telefoontje van u.
Namens de diaconie, JWB
 
 
De scriba De scriba
 
Beheer Beheer
 
Marktcommissie Marktcommissie
 
Mutaties Mutaties

Ingekomen uit Westwoud  Fonger Muizelaar   Onderweg 43
Watze Bauke Tromp uit Rijs   Gerben Ypmastraat 25
Mevr. N. Abma – de Jong woont bij haar dochter in Sloten maar blijft  voorkeurslid in Koudum .
Zie adres elders .
 
Kerkelijke agenda Kerkelijke agenda

In verband met de noodzakelijke voorzichtigheid zijn er deze maand geen activiteiten in de Martinikerk of in Op ‘e Hichte.
Nog concreter: Het mediteren in de Martini, de muzikale avond van Vox Humana, en de diverse vergaderingen van werkgroepen gaan niet door. De werkgroepen kunnen uiteraard via e-mail contact en overleg met elkaar hebben.
 
Àctiviteiten Àctiviteiten


DOE JE MEE?
Een Pinkstervuurtje bakken
Vuur daalde neer op de hoofden van de leerlingen, zo wordt er verteld in het Pinksterverhaal. Het klinkt nogal vreemd, maar als je de beeldtaal herkent hoor je zoveel meer. Vuur is in de Bijbel het signaal dat God aanwezig is. Vuur is er als Mozes geroepen wordt. Als hij, veel later, de berg Sinaï opgaat is er op het hoofd van de berg vuur. God is daar en hij daalt af met de Tien Woorden. Op het Pinksterfeest is er vuur. God is er.
In het recept hieronder wordt het vuur uitgebeeld met rabarber. Voor alle ingrediënten is een zevental nodig. Dat is omdat er zeven gaven van de Heilige Geest zijn.

Rabarber-vuurtaart
Nodig: 7 rabarberstelen (7 stukken), 7 eetlepels boter, 7 eetlepels suiker, 7 gekonfijte gemberbolletjes, 7 eetlepels sinaasappelsap, 7 velletjes bladerdeeg.Hak de gemberbolletjes fijn. Snijd de boter fijn. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Verdeel suiker, gember, en boter over de bakplaat. Schik de rabarberstelen als een vuur op de bakplaat. Besprenkel met het sinaasappelsap. Plak de bladerdeegvellen aan elkaar en rol ze uit tot een groot vel, zo groot als de bakplaat. Bedek alles met het bladerdeeg.
Bak de rabarbertaart 40 minuten in een op 190 graden voorverwarmde oven. Plaats een dienblad (of andere platte bodem) ter grootte van de bakplaat op de taart en keer hem om. Verwijder voorzichtig het bakpapier. Serveer met slagroom.
(Uit: Hemelse spijzen, Tini Brugge)

 

 
Kerknieuws Kerknieuws
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.