PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Kerknieuws Kerknieuws

ZONDAG 10 FEBRUARI    
10.00 uur Martinikerk : Afsch.dienst H. v.d. Meer met kwartettenkoor
9.30 uur Op'e Dichte : Jeugdkerk
Collecten : Diaconie (Plaatselijk werk) en kerk
Uitgangscollecte : Bloemenfonds
OM U TE DIENEN    
Koster  : A. Munniksma        tel. 521818
Beamer : Edwin de Boer
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. G. van der Valk    Nieuweweg 24
Op'e Hichte : Kinderkerk
     
ZONDAG 17 FEBRUARI    
9.30  uur Martinikerk : JEUGDDIENST
Collecten : Diaconie (Noodhulp) en kerk
Uitgangscollecte : Orgelfonds
OM U TE DIENEN    
Muziek : Jeugd
Koster  : S. Stilma        tel. 522265
Beamer : Jetze Siemensma
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. Sj. Hoekstra     Bovenweg 35
     
     
KERKDIENSTEN FINKE   AANVANG 10.00 UUR 
Donderdag 14 februari : Ds. Harold ten Cate
Donderdag 21 februari : Dhr. Paul de Groes

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 10 februari                              -                      
Deze zondag  afscheidsdienst met Hindrik van der Meer.
Gewijzigde tijd  10.00 uur

Zondag 17 februari
Jongerendienst

De  jeugddienst zal geheel door een groep jongeren worden ingevuld!
 

 
Pastoraat Pastoraat

Zieken.
Mevr. S. de Witte- de Boer it Heechhout 1, is vanuit het ziekenhuis tijdelijk opgenomen in de Finke It Heech 20.
Mw. Fetsje Grouwstra-Posthumus, Beukenlaan 64, lag in het ziekenhuis en is weer thuisgekomen.
Gerard van der Gaast, It Heechhout 12, is opgenomen op de GGZ in Heerenveen. Een moeilijke periode voor hem en voor de mensen om hem heen.
Daarnaast zijn er ook gemeenteleden die thuis ziek zijn. Er wordt gewacht op een spannende operatie of uitslag of er is nog een lange weg te gaan naar herstel. Namens de gemeente wensen we hen en de mensen om hen heen kracht en sterkte toe.

Dingen die je overkomen kunnen het licht uit je leven doen verdwijnen. In Lied 928 klinkt de hoop door, omdat  God je ook ziet als het donker is om je heen:

Hoe ik ook ben
in donker gehuld,
nog wacht mij de morgen.

Hoe ik ook ben,
verloren geraakt,
nog draagt mij een engel.

Hoe ik ook ben
geworden tot niets,
nog ziet mij die Ene.
HPF

In memoriam Jenny van ’t Hul-van Ittersum
Jenny van Ittersum werd geboren op 30 december 1931 in de polder Mastenbroek. Na haar huwelijk met Hendrik van ’t Hul uit Zalk verhuisden ze naar een boerderij in Hemelum, waar hun dochters Hetty, Willeke en Marianne werden geboren. Naast het huishouden nam ze het verzorgen van de kalfjes voor haar rekening. Later verhuisden ze naar Bakhuizen waar het gezin werd uitgebreid met Jessica. Als de kinderen uit school kwamen was mama altijd thuis. Het gezin kreeg ook te maken met onheil in de vorm van drie keer brand op de boerderij in Hemelum en een ernstig ongeluk op 15 oktober 1980 waarbij haar man Hendrik overleed. Een paar jaar later verhuisde ze naar Koudum, waar ze veel vrijwilligerswerk heeft gedaan en ook ging beeldhouwen en schilderen. Ze praatte niet zo gemakkelijk over wat er in haar omging, maar in het creatief bezig zijn kon ze veel van haar gevoel kwijt. Toen de tuin te bezwaarlijk werd, verhuisde ze naar Claerbergen 23, waar ze nog een heel aantal goede jaren heeft gehad. Ze was dankbaar voor haar gezin, waar ze tot op het laatst de familietradities in ere hield. Ze was nu al een tijdje ernstig ziek en is overleden op 10 januari jl..
In de afscheidsdienst klonk opnieuw de trouwtekst Psalm 32:8b: “Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn”. Het houten wandbordje in de slaapkamer herinnerde dagelijks aan deze belofte en leidraad. God gaat met je mee op je levensweg; in tijden van vreugde, maar ook als je verdrietig bent. Moge Hij ook haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen troosten in het gemis van hun lieve mama en beppe.
Hieke Plantinga-Folkertsma

In memoriam Theo (Taeke) Cnossen
Theo Cnossen werd geboren op 16 mei 1937 in een schippersgezin en groeide op bij zijn grootouders in Koudum. Na de ambachtsschool ging hij werken als timmerman. In 1964 trouwde hij met Foekje Jaarsma en gingen ze wonen aan de Zwarteweg, later het Murk Lelszpaad. Er werden vier kinderen geboren: Johan, Hester, Menno en Jelmer. Ook de veestapel werd groter; hij werd van hobbyboer een echte koeienboer en bouwde in 1985 letterlijk zijn eigen bedrijf op aan de Zijl. Het resultaat van een levenlang heel hard werken en doorzetten. Ook nadat ze waren verhuisd naar Achter de Tuinen 8 was hij dagelijks op de boerderij te vinden. In 2003 openbaarde zich een ernstige ziekte, die lang kon worden onderdrukt door verschillende kuren. Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij zich moest voorbereiden op het naderende afscheid. Zolang het kon ging hij met zijn vrouw Foekje als chauffeur naar de boerderij.
Tijdens zijn leven is Theo Cnossen de uitdagingen niet uit de weg gegaan. Hij heeft hoge golven en harde stormen getrotseerd om zijn doel te bereiken. Vorig jaar droomde hij over zijn vader die op een schip naar een lichte horizon voer en het advies gaf om vlak langs de kant te varen. Theo Cnossen kreeg de kracht en de rust om het leven en het bedrijf uit handen te geven en is op 24 januari 2019 rustig ingeslapen.
In de uitvaartdienst klonk opnieuw de trouwtekst Psalm 68:14 die vertelt dat God meegaat op onze levensreis, Hij beschermt je onderweg en wijst de weg naar je bestemming. Dat zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zich getroost mogen weten dat Theo Cnossen nu op die bestemming is aangekomen en dat hij een Thuisvaarder is geworden.
Hieke Plantinga-Folkertsma VERJAARDAGEN
 Hendrike Wiersma  Doerebout 36 is maandag 28 januari 80 jaar geworden.
10 februari Mevr. G. Koornstra- Smits Marienacker  (97 jaar)
13 februari dhr. G. Abma  Wjukslach 13, ( 85 jaar)
15 februari Dhr. Th.  Hilt  Tj. van der Walstraat 24 P (84 jaar)
16 februari  mevr. M. Haanstra – de Jong, Snakke 16 (82 jaar)
 

 
VORMING EN TOERUSTING VORMING EN TOERUSTING

Programma en opgave; zie lees meer

lees meer »
 
jeugdwerk jeugdwerk

WORLD SERVANTS BENEFIET DINER HOTEL JANS

Net als voorafgaande jaren organiseren wij 9 maart een benefiet diner in samenwerking met Hotel Jans in Rijs! Er zal weer een heerlijk 3-gangen menu voor u klaar staan. U kunt ter plekke kiezen uit 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 2 nagerechten (het menu kunt u op onze Facebook pagina vinden).
Opgave graag voor 4 maart. Dit kan bij, Rienke Siemensma: 06-12947281, of stuur ons een berichtje op Facebook. Graag verzoeken wij u om bij uw opgave door te geven met hoeveel personen u komt, en eventuele dieetwensen of allergieën.

Kosten: 28,50 inclusief aperitief & exclusief koffie/thee (of andere dranken) 
Inloop: vanaf 17.30     Graag hopen we u/jullie te zien op 9 maart!


World Servants groep Workum-Koudum

 
Diaconie en zending Diaconie en zending

VANUIT DE DIACONIE
In januari is er via de bank een bedrag ontvangen van € 50,00 en pastor Hieke Plantinga heeft  op huisbezoek € 10,00 ontvangen t.b.v het bloemenfonds.

Namens de werkgroep diaconie  hartelijk bedankt. (T.F)


 

 
de scriba de scriba
 
beheer beheer

OPBRENGST ZOMER- EN KERSTMARKT 2018:
Beide markten hebben gezamenlijk in het afgelopen jaar ruim €9000,- opgebracht. Weer een geweldig bedrag, dat wordt opgebracht door de verkoop van ingebrachte goederen en de omzet in de keuken tijdens de marktdagen.
Bijzonder dank zij de inzet van u en de vrijwilligers. Inzet tijdens de dagen, maar  ook  de voorbereidingstijd, die erin gaat zitten. Binnenkort gaat de commissie al weer bezig met de voorbereiding zomermarkt 2019.
De jaarlijkse opbrengst wordt zoveel mogelijk gebruik voor bijzonder uitgaven ten behoeve van de Martini kerk en het gebouw Op é Hichte. Volgens afspraak gaan er geen gelden naar de jaarlijkse exploitatie van onze kerkelijke gemeente.
In 2018 zijn o.a. de volgende zaken betaald uit de opbrengst markten:
- bakken voor de boeken tijdens de zomermarkt en opbergrekken;
- een 2 e serveerwagen in het gebouw;
- vervanging van de bloemen en vazen op de tafels en de boom in de hal van het gebouw;
- nieuwe lampen aan de kerktoren en twee lantaarns aan het toegangspad kerk;
- nieuwe inloopmat in het gebouw;
- een lichtpunt met bewegingsmelder bij de deur van het gebouw.
Daarnaast is er een gift gegeven aan het project Stichting Hope en Dreams een aan de stichting Stop hersentumoren.

Nogmaals, vanuit de kerkenraad onze dank aan de vele vrijwilligers, die hebben meegewerkt aan deze resultaten.

Werkgroep beheer, IJ.K.Verantwoording van opbrengst collecten en giften t.b.v. de Kerk januari 2019:
Totaal tijdens 4 diensten in de maand januari                                     € 461,90
Uitgangscollecte op 20 januari voor het orgelfonds                             €  98,76

Finke 2 diensten                                                                                  € 47,00                                                                  
.
Werkgroep beheer, IJK
 

 
campagne 2019 campagne 2019


                                                  campagne 2019

                           Nieuwe werkers in de wijngaard nodig                                                    
De komende maanden gaat de zoektocht naar nieuwe werkers in de wijngaard door. De komende maanden zal dit logo met regelmaat in het kerknieuws staan en deze keer een ook een artikeltje van Habeltje van der Meer.  Zij is aftredend als ouderling. Zo ook Boukje Postma. Wat zijn de ervaringen geweest en wat heeft het haar gebracht. Misschien iets voor jou om Habeltje of Boukje op te volgen?  
                                                    Wij zijn tenslotte op zoek naar JOU! 
      
Houd je van mensen?
Vind je het fijn om contact met mensen te maken?
Kun je goed luisteren?
Voel je je bij onze gemeente betrokken en wil je daarin bijvoorbeeld voor een paar jaar verantwoordelijkheid  nemen?
Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers staan voor het reilen en zeilen van de Protestante Gemeente van Koudum.

Graag wil ik je iets vertellen over de functie van ouderling want daar gaat het in dit stukje om.
-je bent ouderling van een wijk
-met nog enkele medewerkers vorm je een wijkteam
-je mag mensen in uiteenlopende omstandigheden bezoeken, bij lief en leed of zomaar eens
-je bent lid van de kerkenraad, een veelkleurig gezelschap
-volgens een rooster doe je mee in de zondagse dienst
-en er zijn de vastgestelde vergaderbijeenkomsten
Een greep uit……..het takenpakket.
Wat is er boeiender dan met mensen te praten over wat hen bezig houdt.
Daar komt het op aan in het pastoraat.
Aarzel je nog, dat mag maar durf toch eens die stap naar de werkgroep Pastoraat te zetten.
Want we zijn op zoek naar jou! En je staat er niet alleen voor.
Tenslotte: ik heb er veel van geleerd, het was een rijke ervaring.
Habeltje van der Meer.

AFTREDEND
Dit seizoen zijn er 2 ouderlingen aftredend, bellen voor info naar: 
Boukje Postma – wijk Centrum, tel. 522258
Habeltje vd Meer – wijk Claerbergen, Ravelijn, Túnkersstrjitte, tel. 581440.

 
marktcommissie marktcommissie
 
MUTATIES MUTATIES

Dhr. Sj. Mulder en mevr. G. Mulder van der Leest, Ds. Tinholtstraat zijn verhuisd naar Balk
Coos Boomsma en Annemarie  Althuis naar IJlst
Tim Broersma van D. van Epemastraat naar  G. Ypmastraat 15
C. M. Wijnia van Zwarteweg naar de Tunkersstrjitte 32
Boersma –de Haan t Heale Paed naar Finkewei 2
M.. Busman van Utrecht naar Ooste 49
Henk Agema van de Wjukslach naar Heeg
Binnengekomen van Wirdum  Maike Visser   Galamalaan 2
 

 
AGENDA AGENDA

Maandag 11 februari  19.45 uur GGG
Dinsdag 12 februari 19.30 uur  Kerkenraad  Op ‘e Hichte
Woensdag 13 februari 9.30 uur  Open Hichte  Op ‘e Hichte
Dinsdag 19 februari 19.30 uur  Diaconie  Op ‘e Hichte


 

 
ÀCTIVITEITEN ÀCTIVITEITENDienst met kwartettekoar van Hendrik van der meer op 10 febr. a.s. 
Op zondag 10 februari komt het kwartettekoar o.l.v. Hendrik van der Meer een dienst verzorgen. Aanvang: 10.00 uur. In onderstaande tekst wordt door de organisatie van de dienst toelichting gegeven:                                         
                                             
NET MEI DE STILLE TROM

“In briedplak foar liturgyske ynspiraasje?”
Under dy kop stjoerde Hindrik van der Meer op 5 jannewaris 2005 in brief de wrâld yn. Yn dy brief merkt er op dat de belangstelling foar de earetsjinst ek yn Fryslân ôfnimt, mar dat der tagelyk wol in soad belangstelling bestiet foar téology.
Hindrik frege him dêrom ôf oft der yn de tsjerken net ferlet wêze soe fan nije, oars formulearre en frysktalige liturgy. Soe der, sa tocht Van der Meer, yn Fryslân net in soarte fan briedplak komme kinne foar nij en ynspirearjend frysktalich materiaal? Om dêr út wei it wurk fan Fryske dichters en komponisten bekend te meitsjen?

In oprop foar in koar sloech tige oan en sa ûntstie it Kwartettekoar. It koar hat no hast hûndert leden – en is der oan withoefolle tsjerketsjinsten meiwurke
De measte lieten fan it Kwartettekoar binne fan Hindrik van der Meer en Eppie Dam. 

Hindrik van der Meer (1938) docht no in stapke efterut. It bestjoer fan it Kwartettekoar kaam op it idee Hindrik (1938) net mei de stille trom gean te litten. Hja stelden him noch in soarte fan ôfskiedstoernee foar nei al dy tsjerken dy’t de ôfrûne jierren besite hân ha fan it Kwartettekoar. De tsjerken koene har oanmelde en de teller stiet op goed fjirtich. De kommende “toernee” is tagelyk in appel oan tsjerklik Fryslân om de rykdom fan meartaligens te fieren op de sneintemoarn.
Ek yn jimme gemeente komme de sjongers en de muzikanten. Fan septimber 2018 ôf is it Kwartettekoar twa kear yn’e moanne sneintemoarns op ’en paad.  
It tema dat brûkt wurd foar de sneinstsjinst yn Koudum is:


“ IT GOEDE IS STERKER AS ‘T KWEADE”

Der sit in liturgyske opbou yn de sjongtsjinsten sûnder dûmny. De preek sit yn de lieten.
Ek wurd oandacht jûn oan lieten út Taizé en Iona, bernelieten wurde songen en lieten út Hertslach. De begelieding wurdt fersoarge troch de muzikanten fan it Kwartettekoar. Hindrik hat de algehiele lieding.
                                                              “Hertslach”
Fanwege dit ôfskie hat it bestjoer fan it Kwartettekoar Hindrik in lietenbondel kado dien. Nog nea is d’r in sammling lieten útjûn fan Hindrik syn 40 jier musikale rippertwaar.  De ôfskietsjinst yn Koudum is de twadde keer dat nije lietenbondel Hertslach brûkt wurde sil.

“Lit dyn eigen taal net swije, eltse taal kin sprekken lije!” is it motto fan Hindrik.

Op in boartlike wize sil it Kwartettekoar op sneintemoarn 10 febrewaris yn de Martinitsjerke jimme yn’e kunde bringe mei Hertslach. Nije teksten en nije lieten en dus orizjineel Frysk materiaal om ús tsjerketsjinsten te fieren.
 

 
 

Jongerendienst
datum en tijdstip 17-02-2019 om 9.30 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 28-02-2019 om 19.45 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 28-03-2019 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.