Diaconie en Zending

UIT DE ZENDINGSCOMMISSIE DELEN

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus Bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop.
De inwoners lezen eerst samen Bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten, maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg.
Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten.
Steun dit werk via Kerk in Actie via de collecte in onze kerk. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren

De zendingscommissie beveelt deze collecte, die gehouden wordt op Pinksterzondag, van harte bij u aan!

OM TE DELEN

De komende weken biedt de diaconie u de volgende collectedoelen:
Zondag 22 mei is de collecte voor missionair werk: Oog voor kinderen in pioniersplekken Pioniersplek Het Badhuis wil een huiskamer en ontmoetingsplek voor de wijk zijn. Ook voor kinderen en jongeren. Voor hen is er in de Kidsclub en BadhuisForYouth alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. Ze kunnen op verschillende momenten in de week chillen met hun vrienden en vriendinnen, spelen met de spelcomputer en snacken rond etenstijd. Tijdens de wekelijkse bijbelclub kunnen kinderen zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en samen een spel spelen. Naast alle gezellige activiteiten is er in de Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd en ruimte voor persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving.

Op Hemelvaartsdag 26 mei is de collecte voor eigen gemeentewerk.

29 mei is de collecte voor lokaal diaconaal jeugdwerk en de uitgang collecte voor het bloemenfonds
Met Pinksteren op 5 juni is de collecte voor het  ouderenwerk.

Groet, Sjouke van Dijk


COLLECTEN EN GIFTEN DIACONIE

By de tsjinsten yn april 2022 hat de gemeente de folgjende bedragen skonken oan de ferskate doelen:
 
Tsjinst Doel kollekte Opbringst 
zondag 3 april 2022 WD-Moldavië € 169,87
zondag 10 april 2022 Home of Hope and Dreams € 163,42
donderdag 14 april 2022 KiA - Oekraïne € 344,62
zondag 17 april 2022 WB-Libanon € 255,68
zondag 24 april 2022 Binnenlands Diaconaat € 109,72
zondag 24 april 2022 Bloemenfonds € 91,97

Dêrnjonken is der fia Grietje Nauta noch in gift ynbrocht fan € 20,- foar it Blommefûns. 

Durk Stoker, administraasje diakony

BOOTTOCHT 5 JULI 2022

De diakenen van de ring Zuid-West Fryslân nodigen u van harte uit voor een boottocht op
dinsdag 5 juli 2022. (LET OP! GEWIJZIGDE DATUM)

Dit jaar zal de boottocht voor 60plussers met de salonboot ‘Klifrak’ worden gehouden op dinsdag 5 juli. De boot vertrekt rond 10.00 uur vanaf de kade tussen de Kuilart en de Galamadammen te Koudum
Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord. We hopen ongeveer 16.00 uur weer aan te meren in Koudum.

                                            

 De kosten bedragen € 30,- per persoon. Hiervoor ontvangt u             ’s morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake.
 Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 20 juni 2022 op bij:  Corrie Stoker, tel. 0514-522497.
U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet heeft.
We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.    

De diakenen ring Zuid-West Fryslân.
 
terug