Diaconie en Zending

SAMEN DELEN VOOR VOEDSELBANK

Misschien is het u al opgevallen met de Pinksterdienst, er staat een winkelmandje voor de Voedselbank in de hal van de Martinikerk….

Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland heeft als werkgebied de regio tussen Sloten en Workum. Ook in Koudum is een tiental gezinnen aangewezen op pakketten van de Voedselbank. 
De Voedselbank stelt gratis voedselpakketten ter beschikking aan personen of huishoudens die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en in armoede leven. 

Hoewel veel bedrijven en instellingen voedsel beschikbaar stellen, is het door de toenemende vraag naar pakketten noodzakelijk dit aan te vullen met producten uit inzamelacties en door aankoop van verse producten. Met Pinksteren is er gecollecteerd voor de aankoop van verse producten.

Om de Voedselbank in de gelegenheid te stellen volwaardige voedselpakketten aan te bieden vraagt de diaconie u mee te werken aan het inzamelen van producten voor de Voedselbank.
Hiertoe zal vanaf zondag 28 mei a.s. elke zondag een winkelmandje in de hal van de kerk staan waarin u houdbare producten uit onderstaande lijst kunt achterlaten;

· Groenten of fruit in blik of pot
· Volkoren pasta
· Zilvervlies of meergranen rijst
· Peulvruchten uit blik of pot (b.v. bruine/witte /kidneybonen, linzen, kikkererwten).
· Houdbare zuivelproducten
· Houdbare verpakte kaas
· Smeerkaas
· Broodbeleg
· Olie
· Wasmiddelen
· Persoonlijke verzorgingsartikelen
      
                                                                                  
                                                                                       Neem een boodschap mee 
naar de kerk (krijg je ook een Boodschap mee…)

De diaconie zal met regelmaat de ingezamelde producten in Balk bij de Voedselbank brengen.               
Wij rekenen op uw medewerking!

                                                                                        

Uw diakenen

OM TE DELEN.                                          

De komende weken biedt de diaconie u de volgende collectedoelen:

Op 4 juni collecteren we voor het ouderenwerk in onze gemeente. 
De extra collecte is voor het bloemenfonds.

Op 11 juni collecteren we voor actie vakantietas.
Een op de dertien kinderen in ons land leeft in armoede, stelt Sire in een lopende campagne. Het gaat in totaal om ruim 251.000 kinderen die het risico lopen ‘sociaal buitengesloten’ te raken. Velen van hen hebben aan het begin van een nieuw schooljaar weinig of niets bijzonders te vertellen als de juf of meester vraagt wat ze in de vakantie hebben gedaan of waar ze zijn geweest.
De laatste jaren doen we in onze regio ook mee aan de actie vakantietas; een tas gevuld met buitenspeelgoed voor deze doelgroep.
Zodat kinderen in onze regio die niet op vakantie toch wel een leuke schoolvakantie hebben

Op 18 juni collecteren we voor bijdrage landelijke ondersteuning.

Op 25 juni is de collecte voor wereld diaconaat Colombia
Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia. In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis. Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen. Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden.

U kunt uw bijdrage geven in de dienst of storten op NL41RABO033350232 t.n.v. diaconie Koudum of via de Scipio App.

Met vriendelijke groet, 

namens de diaconie,  

Sjouke van Dijk


                                                           

OPBRENGSTEN DIACONIE APRIL

Datum  Collectedoel  Totale opbrengst 
02-apr Rode kruis € 158,40 
06-apr Noodhulp Oekraine € 373,50 
09-apr Werelddiaconaat Moldavië € 605,37 
  Veertigdagentijdactie Moldavië € 271,00 
16-apr Leger des Heils € 158,40 
23-apr Sailwise € 236,30 
30-apr Bijdrage Landelijke Ondersteuning € 121,00 
30-apr Bloemenfonds € 120,25 


Via de wykomtinkers Tom en Maike Abma is een bedrag binnengekomen van €20,-             
Bedankt voor uw bijdragen.


Met vriendelijke groet,

Sjouke van Dijk


 
terug