Diaconie en Zending

 OM TE DELEN
 

De komende weken biedt de diaconie u de volgende collectedoelen:

5 februari is de collecte bestemd voor werelddiaconaat Pakistan
Pakistan – vak training voor jongeren Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaats vond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.

12 februari is de collecte bestemd voor noodhulp Ethiopië. We  collecteren voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk ze met andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Ook is er op 12 februari een uitgangscollecte voor het bloemenfonds

Op 19 februari is de collecte voor bijdrage landelijke ondersteuning.

U kunt uw bijdrage geven in de dienst of storten op NL41RABO033350232 t.n.v. diaconie Koudum of via de Scipio App.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,  

Sjouke van Dijk 

terug