Diaconie en Zending

KERSTATTENTIES

Zondag 17 december staat de diaconie weer bij de uitgang met de kerstattenties voor onze gemeenteleden vanaf 83 jaar.

Het zou fijn zijn als u er een mee wilt nemen om te bezorgen.

Vorig jaar hoorden we van een paar mensen dat ze niets ontvangen hadden. De reden daarvan is ons niet bekend. Maar mocht de bezorging problemen geven, neem dan gerust contact op met een van de diakenen.OM TE DELEN

De komende weken biedt de diaconie u de volgende collectedoelen:


Op 3 december, 1e Advent, is de collecte bestemd voor Kinderen in de knel in Oeganda: nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in

Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met hun familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan

of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. Verzorgers leren hoe ze genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen. Ze krijgen

landbouwgereedschap.


Op 10 december, 2e Advent is de collecte voor opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar.

Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (Birma) zijn veel inwoners over de grens met buurland Thailand gevlucht. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar

schatting 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen.

Met steun van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder

identiteitspapieren krijgen een geboortebewijs, want zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet en komen de basismensenrechten van kinderen in gevaar! Ze hebben geen recht

op onderwijs, gezondheidszorg, en de risico's op uitbuiting en misbruik zijn groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.


Op 17 december, 3e Advent is de collecte voor Binnenlands Diaconaat: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren.

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen

niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam,

die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is

U kunt uw bijdrage geven in de dienst of storten op NL41 RABO 0333504232 t.n.v. Diaconie Koudum of via de Scipio App.


Met vriendelijke groet, namens de diaconie, Sjouke van Dijk.


OPBRENGSTEN DIACONIE OKTOBER
 

1 oktober 2023   Kerk en Israël  € 160,95 
8 oktober 2023   Missionair Werk  € 107,60 
8 oktober 2023   Bloemen fonds € 103,45 
15 oktober 2023   Bijdrage Landelijke Ondersteuning € 164,10 
18 oktober 2023   Ouderen in Moldavië  € 239,95 
22 oktober 2023   Werelddiaconaat  € 163,02 
29 oktober 2023   Hart voor kinderen  € 132,55 
29 oktober 2023   Bloemenfonds  € 96,85 
 

Er is een gift van €20 voor het bloemenfonds binnen gekomen via wykomtinker Akke Haytema.

Hartelijk dank van al uw gaven!

Van de stichting Súdwester:

Krystbelibbing

Op zaterdag 16 december organiseert Culturele Stichting de Sudwester een uniek evenement in de Martinikerk van Koudum.

´Krystbelibbing´ is een sfeervolle kerstfilm waaraan een groot aantal Koudumers heeft meegewerkt.

In de afgelopen maanden zijn in Koudum en omstreken diverse opnames gemaakt. Deze opnames zijn door Aaldert de Jonge verwerkt tot een film waarin het Kerstverhaal op een bijzondere

manier wordt verteld. Het belooft een waar feest van herkenning te worden! Bij een film hoort natuurlijk muziek. Met de inbreng van het muzikale trio Vocal roses en Sjonggroep Majim is de kerstbe-

leving compleet. Het belooft een prachtige voorstelling te worden die u zeker niet mag missen. Er zullen twee uitvoeringen zijn.

´s Middags om 15.30 en ´s avonds om 20.00 uur.

Kaarten voor ´Krystbelibbing´ komen in de voorverkoop bij Boekhandel Muizelaar en worden verkocht aan de zaal.

Prijzen zijn € 10,- en € 5,- voor kinderen tot en met 12 jaar.

Graag tot ziens op 16 december!

Doede de Boer en Hannie Zwerver-de Jong

terug