Kerkenraad


                                                                 

WaKoMo-overleg

Onlangs hebben de Kerkenraden van Warns, Koudum en Molkwerum een verkennend gesprek gevoerd over ontwikkelingen in onze samenleving en in het bijzonder binnen onze kerkelijke structuren.

Om ons heen zien we tal van verschijnselen die ons doen beseffen dat we op enig moment de bakens moeten verzetten om als 3 kerkelijke gemeenten levensvatbaar te blijven.

Onze zakelijke samenwerking heeft de afgelopen 5 jaar goed gefunctioneerd.

De nood is nog niet aan de man. Dat geeft ons de ruimte om rustig na te denken over tal van zaken.

Voor de goede orde: er liggen nog geen concrete voorstellen op tafel.

Begin volgend jaar hopen we met Warns en Molkwerum het gesprek te vervolgen en te inventariseren welke wensen er leven en welke mogelijkheden zich aandienen.

Vanzelfsprekend informeren we onze gemeenteleden van tijd tot tijd over de voortgang van dit proces. Eventuele voorstellen zullen t.z.t. met de Gemeente worden besproken.

Vermoedelijk zijn er op korte termijn geen meldingen te verwachten. Het proces van nadenken en overleg moet in feite nog beginnen.


Verkiezing nieuwe ambtsdragers

Gedurende de afgelopen weken zijn diverse door de Gemeente aanbevolen kandidaten bezocht. Spijtig genoeg heeft dat nog geen nieuwe ambtsdragers opgeleverd. Ook dit jaar blijkt het niet

eenvoudig te zijn om de vacatures in te vullen. We gaan onverdroten verder met onze zoektocht en hopen bij een volgende gelegenheid toch te kunnen melden dat we enkele positieve reacties hebben

ontvangen.


Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad, Hans Karper

 

terug