De scriba


UITNODIGING
Hierbij nodigt de kerkenraad de gemeenteleden van harte uit om weer naar de kerkdiensten te komen. De eerste dienst is op 2 augustus a.s. in de Martinikerk.
We zijn erg blij dat we, ondanks bepaalde beperkingen, ieder weer kunnen uitnodigen en in de kerk kunnen ontmoeten. Bij ontmoeting  klopt het hart van ons gemeentezijn. 
Onze voorganger op 2 augustus is ds. M. v.d. Kooi uit Driebergen. Organist is Geeske Buma en de koster is Jan Buma.   

              

Er zijn een aantal richtlijnen waar we ons aan moeten houden:
  • Bewaar 1 ½ meter afstand.
  • De kerk is daarop ingericht met een looprichting en aangegeven zitplaatsen.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Houdt u zich aan de instructies zoals die door de koster en de assistenten worden aangegeven.
  • Bij binnenkomst in de hal handen desinfecteren.
  • Er mag niet gezongen worden, wel met gesloten mond neuriën.
  • Collecte wordt gehouden met schalen die bij de uitgang op tafel staan. Houdt het geld of de munten paraat om oponthoud bij het uitlopen van de kerk te voorkomen.
  • Bezoek aan het toilet tot een minimum beperken.
  • In de kerk ligt een gedetailleerd gebruiksplan. Ook op de site van onze kerk kunt u dit verder nalezen. 
Vanwege de 1 ½ meter komen we op een aantal van 100 beschikbare zitplaatsen.
Hiermee denken we dat er voldoende zitplaats zal zijn. Mocht de toeloop boven verwachting uitkomen dan kan het zijn dat in de volgende diensten mogelijk wel gereserveerd  zal moeten worden. Maar vooralsnog gaan we hier niet vanuit.
Ondanks al deze mitsen en maren hopen we op een goede opkomst en mooie diensten. Het is voor ons allen wennen aan deze situatie, maar met elkaar maken we het beste van. Tot ziens in de Martini!

Namens de kerkenraad,   Jentsje Fekkes.

 
terug