Beheer

UIT DE WERKGROEP

Opbrengsten collectes en giften in september.
     
5-9-2021 Collecte voor de kerk € 48,25
12-9-2021 Collecte voor de kerk € 61,30
19-9-2021 Collecte voor de kerk € 56,20
26-9-2021 Collecte voor de kerk € 119,92
     
Onze hartelijke dank voor deze giften,

Namens de werkgroep beheer:

Dick Bellinga.


 
IT BOERD 1580

Hoe is het met it Boerd 1580?
De finale.

Vandaag vrijdag 1 oktober is het restauratie traject van het herdenkingsbord afgesloten met
de officiële onthulling van it Boerd.
Onze wethouder Bauke Dam heeft het Boerd 1580 in het bijzijn van vertegenwoordigers van
enige geldschieters en ondersteunende organisaties onthuld in de Martinikerk.
Voorafgaand aan de onthulling heeft Wim Beekman zijn column uit 2018 gewijd aan het bord
voorgelezen, daarna konden we de film zien, gemaakt door Fardau de Boer over de reden en
het resultaat van de restauratie.
Het geheel werd door onze voorzitter Hans Karper op voortreffelijke wijze aan elkaar gesproken.
Hij sprak een dankwoord uit voor alle medewerkers en geldschieters die deze restauratie mogelijk
hebben gemaakt.
En natuurlijk ook dank voor de restaurateurs Maiki Kivinen en Richard Meulenbeek.
Het bord hangt weer in de kerk waar u het kunt bewonderen.

Nogmaals iedereen bedankt die hieraan heeft bijgedragen.

De commissie.
 
           
           
             
           
           
             
             
             
             


 
           
             
   
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
             
             
             
           
             
             
             
           
             
         
             
         
             
           
             
terug