IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Op 20 augustus jl. is overleden dominee Jeljer Folkertsma, laatst wonend in Hasselt. Op de rouwkaart stond onder zijn naam ‘Met hart en ziel gemeentepredikant.’
Jeljer Folkertsma is geboren in Koudum op 25 augustus 1929. Als mijn gedachten naar Jeljer Folkertsma gaan denk ik aan Simmer 2000. De gezamenlijke kerken van Koudum organiseerden in deze week met allerlei activiteiten  als afsluiting een dienst in de sporthal. We besloten Jeljer Folkertsma als ‘Oud Koudumer’ te vragen in deze dienst voor te gaan. Toen we hem belden twijfelde hij of hij het wel zou aannemen. Gelukkig stemde hij ermee in. De predikant In Hasselt memoreerde in zijn afscheidspreek Jeljer Folkertsma ook als een twijfelaar.
Hij vroeg mij ook nog, voor die dienst in de sporthal, zal ik de toga wel aan doen, wat vind je? Hij twijfelde of er wel mensen zouden komen op die zondag. ‘Moeten we dan de zaal ook wat kleiner maken? Anders is het zo ongezellig!’ Maar de zondag kwam en de zaal stroomde vol, met Koudumers en anderen, overal kwamen ze vandaan om deze dienst mee te kunnen maken. En wat hebben we een prachtige onvergetelijke dienst gehad met dominee Jeljer Folkertsma. Die preekte over het koffertje! Het is inmiddels 21 jaar geleden, maar onvergetelijk.
Moge ds. Jeljer Folkertsma rusten in vrede bij zijn Heer en Heiland.
Op 27 augustus is hij begraven op de Algemene begraafplaats in Koudum naast zijn broer Piet.
Met al deze herinneringen zal dominee Jeljer Folkertsma niet vergeten worden.

Klaaske Pries-Haanstra
 
terug