Leuke cursus

Leuke Cursus

UITNODIGING
om deel te nemen aan een workshop van het Beamerteam
 
Je zit in de kerk en voorin worden op een scherm de liederen die we zingen getoond. Voordat dat gebeurt, is er al veel werk verricht.
Thuis hebben leden van het Beamerteam een Powerpoint- presentatie gemaakt van de onderdelen die nodig zijn om aan de dienst deel te kunnen nemen.
Het maken van zo’n Powerpoint vraagt aandacht en tijd.
Ons Beamerteam bestaat maar uit een klein groepje vrijwilligers.
Daarom willen wij graag in contact komen met mensen die bereid zijn om voor hen thuis de presentatie te maken. Dit ontlast de beamerist.
Misschien lijkt het je best leuk, maar ja, hoe doe je dat eigenlijk, zo’n Powerpoint presentatie maken?
Maar ook als je zelf wilt meedraaien in het beamerteam, het bedienen van de apparatuur tijdens de dienst, is dat natuurlijk mogelijk.
Kom dan op dinsdagavond 26 oktober naar Op ‘e Hichte!
Vanaf 19:30 zijn er leden van het Beamerteam om je vrijblijvend wegwijs te maken, waarbij je zelfs even kunt oefenen.
Deze bijeenkomst verplicht niet.
Iedereen is van harte welkom!
Je kunt je aanmelden bij Bauke Spijksma of Jan Cnossen (zie telefoonnummers hieronder of mailen naar beamer@pknkoudum.nl).
 
Namens het Beamerteam:
 
Theo van der Meulen
Durk Harmen de Jong
Bauke Spijksma (06-27129949)
Edwin de Boer
Jan Cnossen (06-12878020)
 
           

Ps. Heb je de workshop niet nodig, maar wil je wel graag aansluiten bij het Beamerteam? Graag! Geef dat door aan één van de mensen hierboven.
 
terug