meditatie

‘Looft de Ene…want over ons is geweldig zijn vriendschap’ (Ps. 117)

                                                               

 
Sommige mensen zijn lang van stof, anderen houden het doorgaans bij een paar zinnen. Dat is bij de psalmen ook zo. Psalm 119 benut het hele alfabet breeduit en Psalm 117 heeft aan twee verzen voldoende.
Deze psalm brengt mijn gedachten bij een vrolijke vrouw die altijd ruim in haar woorden zat. Ze werkte in de zorg en had een talent om op te komen voor wie in de knel raakte.
Ze sprak dan ‘een hartig woordje’ met slordige directeuren en slapende bestuurders. ‘Ver-geet uw mensen niet!’ Ik leerde haar kennen bij de voorbereidingen van een musical. Ze was onze penningmeester.
Daarnaast had ze een mooie rol in het stuk, ze speelde een dwalende zorgbestuurder. Nu zong ze met overtuiging zinnen die ze anders nooit uit haar mond had gekregen. Er was veel om te lachen.
Er was ook veel om te huilen toen we hoorden dat ze ernstig ziek bleek. De behandeling sloeg niet aan en ze sprak vaak een hartig woordje met haar Schepper.
Een tijdlang was ze zelfs niet met Hem ‘on speaking terms’, want haar gezin… ‘Vergeet uw mensen niet!’
Ze kon nauwelijks meer praten. Toch deed ze bij onze laatste ontmoeting de zuurstofslang af en zong hees één regel: ‘alles wat adem heeft love de HEER’.
Ze was bij de kern  en wilde dat nog delen. Haar korte lied zingt al vele jaren lang in mij. Dag Charlotte.


 
     
                                                                       
                 ds. Michiel de Zeeuw                                                                                                                                           
                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
terug