Ons jeugdwerk

Jeugdwerk betekent samenwerken als jongere, gezin gemeenteleden en jeugdwerkers. Daarom is het òns jeugdwerk. Meedenken en meedoen is dus van harte welkom en ook in dit seizoen willen we ouders en gemeenteleden graag de kans bieden om op verschillende manieren bij het jeugdwerk betrokken te zijn.

TIP: ‘maatschappelijke stage’
Sommige jongeren hebben maatschappelijke stages te doen. Ons jeugdwerk kan hier misschien ook mogelijkheden voor bieden, denk bijvoorbeeld aan het organiseren van jeugddiensten e.d. Interesse? Neem contact met ons op.


Flyer
Aan het begin van het seizoen brengen we weer een jeugdwerk-flyer rond met het programma. Mooi voor op het ‘prikbord in de keuken’. Niet gekregen of kwijt? Stuur ons even een mailtje, dan komt het weer helemaal goed.

Hieronder noemen we een aantal vaste activiteiten, maar er komen in de loop van het jaar weer activiteiten bij. En sowieso zijn de details van activiteiten altijd pas later bekend. Dus we raden daarom iedereen aan om ons even een mailtje te sturen, dan blijf je voortaan ook via de mail van alles op de hoogte.
  • Kinderkerk
Iedere zondag tijdens de kerkdienst zijn de kinderen in basisschoolleeftijd van harte welkom bij de kinderkerk. Zij beginnen zondags samen met de rest van de gemeente in  de kerk en gaan vervolgens voor hun eigen verhaal en activiteiten naar Op ‘e Hichte. Ook als ouders even niet naar de kerk (kunnen) gaan, mogen de kinderen natuurlijk best aanschuiven!
 
  • Kliederkerk
Een aantal keer op de zondagochtend zal er een kliederkerk zijn. Er staat een bijbelverhaal centraal en rodom dit verhaal worden dan spelletjes gedaan/ knutselwerkjes gedaan etc.
 
  • Jeugdkerk
De jongeren die de basisschool ontgroeid zijn, kunnen aanschuiven bij de jeugdkerk; een groep van 12 tot 15 jarigen die één keer per maand een eigen viering heeft in Op ‘e Hichte. Hierin komen elementen van een ‘gewone’ kerkdienst terug, maar er wordt vooral ook veel gediscussieerd, nagedacht en gezellige dingen gedaan.
 
  • Clubs
De donderdagavond blijft in het teken staan van de jeugdclub. De meiden van groep acht en de eerste klas zijn van harte welkom bij Antsje voor een supertoffe avond. We zijn nog bezig om te kijken of we ook voor de jongens van groep 8 en eerste klas leiding kunnen vinden om ook deze club door te laten gaan.
 
 
Houd het kerknieuws in gaten voor de juiste data van de verschillende activiteiten en onze facebookpagina
 
 
Contact:
E-mail:                                                jeugdkoudum@gmail.com
Facebook:                                           Happy Days (Jeugdwerk Koudum)
 
Werkgroep Jeugd
Klaas Jongsma                                    06-53971266                            
Dinet Kreeft YMCA                               06-25391656
 
Kinderkerk:
Anja Klijn Velderman                            522210
 
Clubleiding:
Meisjes gr 8 + 1e klas:
Antsje Folkerts                                     06-23001472
 
Jeugdkerk
Gelke Talsma                                       06-13367700