een nieuw begin, friesch dagblad                         voor duidelijke tekst; lees meer

WaKoMo


Op zondag 31 maart vond de ondertekening plaats (door Koudum) van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten
van Warns, Koudum en Molkwerum. Het afgelopen half jaar heeft een voorbereidingsgroep (WaKoMo) het nodige
overleg gehad. De gemeenten zijn erg blij met deze samenwerking. Op zondag 7 april heeft de ondertekening plaatsgevonden in de
gemeenten van Molkwerum en Warns. Ondertussen is de hieruit voortgekomen beroepingscommissie al voortvarend in actie. 

GASTVRIJE KERK

Gastvrije Kerk 2019

De werkgroep gastvrije kerk stelt nog een aantal dagen de kerk open voor het publiek. Dit is tijdens de marktdagen (nog  6 en 13 augustus.) en op de zaterdagen (3, 10 en 17 aug) i.v.m. het provinciaal georganiseerde Tsjerkepaad.

Het thema dit jaar is Kerk en Kunst. Te denken valt aan schilderijen, foto’s, beeldhouwwerk of (niet perse kerkelijke kunst).
Wanneer u iets wilt tentoonstellen tijdens de openstelling van de kerk, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen of via de mail: gastvrijekerkpknkoudum@gmail.com
de werkgroep:

Boukje vd Valk (522986),  Maike Abma (522262), Sjouke Hoekstra (522823) en Bauke Spijksma (522383)

 

30 APRIL GEMEENTE/-ONTMOETINGSAVOND

Gemeente/ ontmoetingsavond op dinsdag 30 april met o.a. de Israël gangers.
Op deze avond komen, zoals elk jaar, de jaarrekeningen van kerk, diaconie en zending aan de orde. Zondag 28 april liggen de stukken hiervoor ter info in de kerk. 
Na dit gedeelte zal een vertegenwoordiging van de groep die kortgeleden een reis naar Israël hebben gemaakt meer vertellen over deze reis middels een presentatie van foto ’s en natuurlijk de verhalen erbij. Om alvast in de stemming te komen alvast de groepsfoto.

28 februari; Filmavond op'e Hichte

De commissie Vorming en Toerusting heeft de volgende film op het programma;
Spanningen in de familie komen tot een uitbarsting voor het echtpaar Ethel en Norman Thayer (gespeeld door Katharine Hepburn en Henry Fonda, die beiden een Oscar wonnen). Zij zijn in hun zomerhuisje bij Golden Pond in New England, als hun dochter Chelsea (Jane Fonda) op bezoek komt met haar nieuwe vriend Bill (Dabney Coleman) en zijn lastige zoontje Billy (Doug McKeon). 
Het komt tot een botsing tussen de drie generaties. Wat begint als aanvaring tussen Norman en Billy groeit echter uit tor de relatie die Chelsea altijd met haar vader had willen hebben. Bovendien ontdekt Norman hoeveel hij heeft gemist door de liefde van zijn dochter te weigeren. 


Niet opgegeven, maar wel belangstelling, van harte welkom!!!

Dienst 22 december 2029 met het Kinderkerk Kerstspel.                                                                                       meer foto's,  klik hier

Overstapdienst 23 juni

               Thema; Samen staan we sterk
        Overstap van kinderkerk naar jeugdkerk
Kleine touwtjes verbinden tot één groot sterk touw


Sjonge mei it Kwartettenkoar

Op snein 10 febrewaris wie it prachtich sjongen fan en mei it Kwartettenkoar fan Hindrik van der Meer. Fanwege it ôfskie as dirigent en de 80ste jierdei fan Hindrik van der Meer hat it Kwartettenkoar in nije lietbondel meitsje litten ûnder de namme Hertslach. Mei in searje fan 40 konserten litte hja deminsken genietsje fan dizze 'nije' lieten.

Rapport "In vertrouwen verder"

Gosse Jongsma uit Koudum 50 jaar organist.


Na de dienst van zondag 8 december werd onze organist Gosse Jongsma even naar beneden geroepen. Hij had de dienst begeleid met zijn orgelspel en was volkomen verrast. De voorzitter van de kerkenraad Hans Karper sprak hem toe en vervolgens kreeg Gosse Jongsma een gouden PKN speld met briljant opgespeld en was er voor zijn vrouw Hannie een bloemetje. Geboren in Bornwird op 16 oktober 1939 en in zijn werkzame leven als onderwijzer, was hij organist van 1969 tot 1973 van de Geref. Kerk te Krabbendam. Van 1973 tot 2001 organist van de Geref. kerk te Rinsumageest en vanaf 2001 organist van de protestantse gemeente van Koudum en zo nu en dan in de regio dorpen. Naast zijn organistenbestaan is Gosse actief in deze gemeente als vrijwilliger/beheerder van het verenigingsgebouw op ‘e Hichte en zingt hij in het plaatselijk kerkkoor Vox Humana. Hij heeft jarenlang bestuursfunctie gehad in Kritekoor en Vox Humana. En als hij tijd over heeft mag hij graag schilderen. Na de dienst was er een gezellig samenzijn met de familie. Voorlopig speelt Gosse nog rustig door.