Iepen snein 2017

                                 

Jongerendienst 11 november 2018

                                                

Palmpaasstokken 9 april 2017

Doopdienst 4 februari 2018

Kinderkerk dienst 24 juni 2018

Overstapdienst 17 juni 2018

Laatste zondag kerkelijk jaar 2017

Jongerendienst 23 oktober 2016

Dienst gedenken overledenen 20 november 2016

Dienst 20 november 2016

Kerstmarkt 15 december 2017

                    

Oudjaarsdag 2017

Start Kerkbalans 18 januari 2018

Afscheidsdienst Janny Lijzenga juli 2018

DB in actie tijdens bijeenkomst vrijwilligers januari 2018

Kerstdienst december 2017

                                          

Palmpasen 2017

Hightea met bingo 2017

Er wordt enthousiast gezongen

Iepen snein fol kleur en muziek!

Kerkbalans

ACTIEFOTO'S

Kleur en Muziek

Foto's Iepen Snein 2015

Open HichteGezelligheid en vertier op woensdagochtend in Op 'e Hichte.
Onder begeleiding van dwarsfluit

Kleur en Muziek

er wordt uit de Bijbel gelezen in het Armeens en Arabisch

Kleur en Muziek

De kinderen maken muziek instrumenten

Muziek en kleur