Pastoraat

Bedankt:
Op 7 augustus jl. waren wij 50 jaar getrouwd en hebben ondanks Covid 19 toch een prachtige dag gehad. Wij willen hierbij iedereen hartelijk bedanken voor de immens grote hoeveelheid kaarten, felicitaties, telefoontjes en cadeaus die we mochten ontvangen, Tjerk en Hittje Faber.

Jubilea.
Op 30 september is het echtpaar Gerhard en Ineke Maat- Zuidbroek, de Stringen 26,  50 jaar getrouwd.  Alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.

Verjaardagen
2 oktober Annie Homsma –Hogenkamp, Wetterbies 24 (81 jaar)
3 oktober Jelle de Jong, Farswei 10 (83 jaar)
8 oktober Klaas Wielinga Butenskar 6 (83 jaar)
terug