PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Pastoraat Pastoraat
Aukje Sinnema-Steiginga, Gerben IJpmastraat 33, is thuisgekomen uit Heerenveen, maar moet de eerste tijd nog heel rustig aan doen.
Het gips om de gebroken arm van Mw. T. Bouma-Zeldenrust, Bovenweg 9, mocht eraf, maar ze moet nog een tijdje in het Menniste Skil, Laag Bolwerk 12 te Bolsward blijven voor revalidatie.
We wensen hen beiden een voorspoedig herstel.
Voor de zieken thuis en degenen die bezig zijn met kuren of andere behandelingen wensen wij veel sterkte en kracht.
Als bemoediging de tekst van Lied 651:7:
Ja, de Heer zal u bewaren,
Hij de herder, Hij het lam,
die voor u ter aarde kwam,
die voor u is opgevaren.
                                                                                  H. Plantinga- Folkertsma

JUBILEA
De maand mei was vroeger de trouwmaand en dat blijkt wel uit de volgende jubilea:
Op 22 mei is het echtpaar B. Hofman en G. Hofman – Wiersma, Bovenweg 24, 45 jaar getrouwd. En op 27 mei is het echtpaar S. de Boer en E. de Boer-Akkerman, Dammenseweg 41 , 55 jaar getrouwd.
Op 28 mei is het echtpaar J. Haanstra en M. Haanstra – de Jong, Snakke 16, 60 jaar getrouwd!!
En op 29 mei het echtpaar IJ. Van der Gaast en T. van der Gaast – Hoekstra, Douwe van Epemastraat 23, 50 jaar getrouwd. Tenslotte op 1 juni is het echtpaar H. van der Goot en G. van der Goot – Stellingwerff, Oostenveldseweg 31, 40 jaar getrouwd.

Alle echtparen alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.        JF

                                   
VERJAARDAGEN
18 mei mevr. M. Gort -van den Hout, de Finke ( 93 sjaar)
18 mei dhr. L. Krommenhoek, Westeweg 18  (83 jaar)
27 mei dhr. M. de Koe, Spoarleane 3, (88 jaar)
28 mei dhr. Tj. de Vries it Heechhout 16 (80 jaar)
  4 juni dhr. J. Homsma Wetterbies 24 (82 jaar)
  7 juni mevr. W. van Dijk-Zwaagstra G. Ypmastraat 32 (82 jaar)


 
Safolle blommen,
Safolle kaarten,
Safolle waarme wurden,
Safolle belangstelling
Safolle treast.
 
Wy wolle alle minsken bedanke dy’t om ús tocht ha by it ferstjerren fan ús leave

Hinne Bootsma

Alle waarme belangstelling hat ús tige goed dien. It jout ús moed om fierder te gean.

 Koudum, maaie 2019

Sietske Bootsma – Gerbrandy
Jente & Esmée, Baukje & Stefan,
Riemer & Berber en Fimke
Familie Bootsma
Familie Gerbrandy
terug
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2019 om 9.30 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 28-05-2019 om 19.45 uur
meer details

kerkdienst, Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 30-05-2019 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst, Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 02-06-2019 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.