PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Pastoraat Pastoraat
Op 3 september jl. is overleden  Catharina (Tineke) Kuipers-Stavleu, Ds. Tinholtstraat 13, op de leeftijd van 68 jaar. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden op maandag
9 september. 


BEDANKT
Hertferwaarmjend wiene de kaarten, blommen, tillefoantsjes en treastende wurden by it ferstjerren fan myn leave man, ús heit en pake
Bokke Lanting.
Wy hawwe dit bysûnder op priis stelt.
It docht ús tige goed te witten dat hy net allinich foar ús mar ek foar oaren wat betsjutten hat.
Jimme belangstelling sil ús helpe mei it fertriet en it grutte gemis om te gean en moaie oantinkens yn tinzen te hâlden.
Tige tank allegearre.
 
Tjitske Lanting-de Koe, bern en bernsbern
 
Koudum, augustus 2019

Bedankt
21 augustus jl. was voor ons een onvergetelijke dag!
Mooi weer en dan trouwen in een mooi klein kerkje, zowel voor de burgerlijke stand als voor de kerk. In aanwezigheid van onze kinderen, kleinkinderen, Geeske haar ouders, broers, zussen en vrienden.
Een dag om dankbaar op terug te kijken.
Vanuit Koudum hebben wij vele kaarten en attenties mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

Vanuit Kampen, een warme groet
Henk en Geeske Palland-Haitjema

Bedankt.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en attenties die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf in de Flecke.
E. Boerstra - Smid
terug
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9.30 uur
meer details

Beheer (vergaderrooster 2020 maken)
datum en tijdstip 26-09-2019 om 19.45 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 11.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 06-10-2019 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.