PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Pastoraat Pastoraat
PASTORALE MEDEDELINGEN

Vorige week werd de 2½-jarige Sanna Witteveen opnieuw met spoed opgenomen in het ziekenhuis te Sneek vanwege een koortsstuip. Ze inmiddels weer thuis. Voor haar ouders Uilkje en Frans Witteveen-van der Goot, Onderweg 9, haar grootouders en andere familieleden een voortdurende bron van zorg. We hopen met hen dat de medicatie aan zal slaan en ze weer onbezorgd kunnen genieten van hun lieve en mooie meisje.
Mw. Jitske de Jong-Munniksma, Douwe van Epemastraat 29, is voor revalidatie verhuisd van het MCL naar Revalidatie Friesland, Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag. Het is de bedoeling dat ze in de weekenden steeds een beetje langer naar huis mag. 
Mw. E. Boerstra-Smid, Túnkersstrjitte 8, brak deze week haar heup t.g.v. een val. Na een korte ziekenhuisopname is zij voor revalidatie naar Zorglocatie Patyna - De Flecke, Midstraat 10, 8501AP Joure, gegaan.
Een voorspoedig herstel gewenst.

Naast degenen hier worden genoemd zijn er ook andere gemeenteleden, dorpsgenoten, familieleden en kennissen die te maken hebben met ziekte, zorg en rouw. Ook voor hen de wens om heelheid en genezing. En vooral om vertrouwen in God die mensen opzoekt, al voordat wij Hem zoeken.
Lied 896: 5, 6 en 7 zingt daarover:
Hij ziet ons al van verre
omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkind.

En voordat wij Hem zoeken,
zijn wij gezocht door Hem
en nu wij om Hem roepen
geeft Hij ons deze stem.

En wie het wordt gegeven
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal.

In memoriam Bokke Lanting
Bokke Lanting werd geboren in Oudega(W) op 23 maart 1936. Op zijn 14e verhuisde het gezin naar Molkwerum. Na zijn huwelijk met Tjitske de Koe werden ze boer aan de Mientwei te Hemelum. Daar werden hun zeven kinderen geboren: Jetske, Ineke, Afke, Jelte, Grietje, Tjitske en Waltina. Zij denken terug aan een mooie jeugd in een warm thuis, waar familie en vrienden altijd welkom waren en hun heit graag tijd vrij maakte voor een buitenspel of vakantie. Toen Jelte de boerderij overnam, verhuisden Bokke en Tjitske naar de Tjalke v.d. Walstraat 30 te Koudum. Hij ging dagelijks naar de boerderij en daarnaast kwamen er nieuwe hobby’s zoals zijn kippen waarmee hij veel prijzen haalde. Hij maakte houten speelgoed voor de kleinkinderen en was graag bezig in de tuin. Daarnaast genoten ze van kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Maar er was ook verdriet toen ze in 2003 plotseling kleinzoon Klaas moesten missen.
Bokke was verschillende keren heel erg ziek, maar krabbelde er steeds weer bovenop en was dan dankbaar om weer bij zijn gezin te kunnen zijn. Ook bij de laatste ziekenhuisopname zag hij er alweer naar uit om naar huis te gaan. Zijn overlijden op 28 mei 2019 kwam toch nog onverwacht. Hij kon ‘Oant it lêst ta genietsje fan alle neisten en bisten om him hinne’.
In de dankdienst voor zijn leven werden herinneringen gedeeld en klonk Matteüs 6: 25-29: Kijk naar de vogels en de bloemen. Zij kunnen genieten van hun leven omdat God voor hen zorgt. Wij mensen mogen geloven dat God ook voor ons zorgt, ook wanneer we het moeilijk hebben in ons leven.
Dat de nabestaanden, zijn vrouw Tjitske, de kinderen en kleinkinderen, in hun gemis mogen ervaren dat ze bij God in goede handen zijn.

In memoriam Klaas Piet Spoelstra
Klaas Piet Spoelstra werd geboren op 21 december 1972 en groeide op in Wommels, als jongste van het gezin. Toen hij op de MEAO Carin van der Veer leerde kennen, was hij steeds vaker in Koudum te vinden. Na tien jaar verkering trouwden Klaas Piet en Carin op 29 augustus 2003. Ze begonnen in Stavoren, maar al  snel kochten ze het huis aan de Westeweg 18 in Koudum. Klaas Piet heeft dat zelf, met hulp van familie, helemaal verbouwd. Hier werden hun twee kinderen Myrthe en Tim geboren. Klaas Piet was een fanatiek sporter met onder andere fietsen, kaatsen en surfen, en gaf deze passie ook door aan zijn kinderen. Als voetballeider van Tim, volleybalcoach van Myrthe of als supporter was hij bijna altijd aan de lijn te vinden. Hij was geen stilzitter, ook in zijn werk in het magazijn van mechanisatiebedrijf de Wolff was hij enthousiast en ijverig. Klaas Piet zat nog vol plannen en ideeën toen hij plotseling overleed in de vroege ochtend van 6 juni 2019, nog maar 46 jaar jong.
In de afscheidsdienst werden herinneringen gedeeld aan Klaas Piet, aan zijn leven waarin hij volop heeft geleefd. We zochten troost in het hoofdstuk over de liefde, 1 Korintiërs 13. Als al het andere wegvalt blijven geloof, hoop en liefde, maar de meeste daarvan is de liefde. Ook luisterden we naar het lied ‘In part fan my’. Daarin klinken de woorden: ‘Fan alles wat wy hienen tegearre, hat hâlde fan it moaiste west’. Met het sterven van Klaas Piet is er een part van Carin, Myrthe en Tim gestorven, maar er is ook een deel wat blijft: de liefde. Moge God als bron van die liefde bij hen blijven in dit grote gemis.
                                                                                              Met pastorale groet, Hieke Plantinga-Folkertsma

Afscheid Max Bergsma
Maandag 24 juni hebben we in onze Martinikerk afscheid genomen van Marten Bergsma, Stationsweg 4 (8723 BK Koudum). Max is 18 juni gestorven in de leeftijd van 81 jaar. Hij was een Koudumer in hart en nieren. Geboren in het kapiteinshuis aan het Murk Lelszpad, heeft hij in zijn huwelijk met Grytsje Hoekema even verderop ruim 52 jaar met haar aan de Stationsweg gewoond. Daar zijn hun zonen Bram, Rein en Cor geboren. Hij was timmerman in hart en nieren. In menig huis in ons dorp en vele boerderijen om Koudum heen staat wel ergens achter de hanenbalken zijn handtekening in het hout: ‘Max’. Max was vriendelijk, rustig  en bescheiden, een mensenmens en een steun voor de mensen in zijn nabijheid. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Grytsje, en naar hun zonen, hun schoondochters en hun kinderen. Zij zullen hun lieve man, betrokken vader en trotse pake missen. In de afscheidsdienst stonden we stil bij de psalmtekst “Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers”. Of zoals Max zelf kort en krachtig over God en geloof en kerk kon zeggen: “We kunnen niet zonder”. In dat geloof hebben we Max overgegeven in de handen van God. Moge God Grytsje en haar gezin in het verdriet en het gemis nabij zijn, en allen troosten die rouwen om Max.
Buurman Wim Beekman


Jubilea.
Op 24 juli zijn J. Tjoelker en J. Tjoelker – Soepboer, Tjalke v.d. Walstraat 24 H, 50 jaar getrouwd. Alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag gewenst.                              JF

BEDANKT
Bedankt lieve mensen voor de kaarten, bloemen en attenties bij ons 60 jarig huwelijksfeest.
Het was geweldig.

               Johannes en Marie Haanstra

Wíj willen iedereen bedanken voor de vele felicitaties met ons 50 jarig huwelijks jubileum.
Het was geweldig!
               Yntje en Trienke

Safolle kaarten , blommen en omtinken tiidens myn ferbliuw yn it sikehûs , it Menniste Skil en by myn thûskommen.
Eltsenien  tank der foar , it hat my tige goed dien!

Trijntje Bouma-Zeldenrust

VERJAARDAGEN
13 juli Dhr. H. Lanting  G. Ypmastraat 3 (82 jaar)
14 juli Mevr. L. Smid-Blom, It Heechhout 6 (83 jaar)
16 juli Dhr. S. de Vries, De Finke (83 jaar)
18 juli Mevr. D. Zijda, De Finke (83 jaar)
19 juli Dhr. S. de Boer Zwarteweg 16 (80 jaar)
22 juli Dhr. Joh. Haanstra, Snakke 16 (85 jaar)
29 juli Mevr. M. Folkertsma, De Finke (95 jaar)
  2 augustus mevr. W. Cnossen, Tunkersstrjitte 6  (81 jaar)
  3 augustus Dhr. M. de Legé, Hoofdstraat 60 (82 jaar)       
 
terug
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2019 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2019 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 11-08-2019 om 11.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 18-08-2019 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.