LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Al enkele seizoenen maken gemeenteleden bloemschikkingen bij het Bijbelverhaal van de zondag in de periode van Advent en Kerst en Veertigdagentijd en Pasen. Deze groep was klein, maar daar is verandering in gekomen. We zijn daar erg blij mee.
Voor de komende periode zullen Antje Folkerts, Aaltje Broersma, Anneke Munniksma, Marika Stellingwerf, Liskje Buma en Rooske Fekkes elke zondag een schikking verzorgen. Zij laten zich daarbij inspireren door een brochure van de Protestantse Kerk, waarin mooie suggesties staan bij het thema ‘Uit liefde voor jou’. 
De schikkingen zijn bedoeld als extra aandachtspunt in de dienst en belichten op hun eigen manier wat er op die zondag verteld en gevierd wordt. De dienstdoende predikant zal in een korte tekst toelichten wat in de schikking gedeeld wordt.

Rooske Fekkes
 
terug