PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Beste gemeenteleden

Beste gemeenteleden
Beste gemeenteleden,
In deze periode vanwege beperkingen in verband met besmetting is er meer behoefte aan informatie. Ook vanuit en rondom onze kerkgemeenschap. Het tempo waarmee mogelijkheden of beperkingen veranderen ligt soms hoog. Dan duurt het wachten op de volgende editie van Kerknieuws of Ons Kerkblad wat te lang. Vandaar deze rubriek, naast onze kerkbladen.
                       
Diensten vanuit de Martinikerk
Nu duidelijk werd dat we tot na Pinksteren geen kerkdiensten kunnen houden is gekozen voor het uitzenden van eigen diensten. In een eigen dienst kan er meer herkenbaarheid zijn en gerichte bemoediging.
Het is van grote waarde dat we juist in een tijd van beperkingen elkaar als drie gemeenten, verbonden in WaKoMo (Warns, Koudum, Molkwerum), kunnen vinden en steunen in deze diensten met de eigen predikanten. Bijna onderaan dit bericht kunt u de orde van dienst vinden voor aanstaande zondag.

Hoe kan ik de uitzending van de kerkdienst bekijken?
De kerkdienst van aanstaande zondag is zelfs op tv beschikbaar. Dat is voor wie geen computer heeft wel zo prettig. De dienst wordt aanstaande zondag uitgezonden op Omrop Súdwest, in de terugkerende cirkel van programma’s die zondag. Dat betekent dat niet precies te zeggen is hoe laat de dienst in beeld komt. De kerkdienst volgt steeds op een uitzending met orgelbespelingen, en is dan te zien vanaf 12.15 uur, 14.45 uur, 17.15 uur, 20.15 uur en 22.45 uur.
Omrop Súdwest is op iedere TV in deze regio te vinden: Ziggo analoog kanaal 7 ; Ziggo Digitaal kanaal 40 ; KPN Kanaal 1343 ; Xs4all Kanaal 1343 ; Telfort Kanaal 1343 ; Tele2 via het menu van tele2; Stipte via het menu van Stipte!

Kerkdiensten bekijken via YouTube.
Ook via YouTube zenden we onze kerkdiensten uit.
Een overzicht van deze uitzendingen vindt u op deze kerkwebsite bij kijk naar de kerkdiensten.
De zondagdienst wordt op de woensdagen opgenomen en staat daarom soms eerder al vermeld.
De link van de uitzending is echter pas actief vanaf 9:30u op de betreffende zondag.
Zo kunt u thuis meezingen en meelezen, wanneer dit u uitkomt. Samen verbonden!

Hoe kan ik de uitzending van de kerkdienst beluisteren?
Ook kunt u de dienst beluisteren via de gebruikelijke verbinding met kerkdienstgemist.nl.
Klik hiervoor op www.kerkdienstgemist.nl onder 'Koudum'.
U ziet dan het overzicht van diensten vanuit de Martinikerk.

Meeleven vanuit de Martini
Op de woensdagavond is er ook een uitzending via kerkdienstgemist.nl waarin in een ontspannen sfeer berichten worden gedeeld, mooie muziek klinkt, een verhaal wordt gelezen en zo meer.
Onze predikanten zullen dit verzorgen en aan het eind van uitzending wordt de dag besloten met een kort avondgebed. Zo willen we elkaar steunen in tijden dat de dagen lang en stil kunnen zijn.
De uitzendingen vindt u bij luister naar meeleven vanuit de Martini.


                            
Orde van dienst zondag 24 mei 2020,
kerkdienst uitgezonden vanuit de Martinikerk te Koudum.
Zevende zondag van Pasen, 'Exaudi'('hoor hoe ik luid roep'
voorganger: ds. Michiel de Zeeuw

 
Welkom  
            DE WEG NAAR BINNEN
De kaarsen worden aangestoken
Zingen we: Psalm 72: 6 en 7, ‘Bloeie zijn naam in alle streken’
Bemoediging
    Vg: Onze hulp is in de naam van de Ene,
    SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE
    Vg: Wij leven van zijn trouw,
    VASTHOUDEND IS ZIJN LIEFDE.
    Vg: De vrede van de Heer is met u,
    ZIJN GENADE DOET ONS LEVEN. AMEN          
Bij deze zondag
Psalm 72 in de weergave uit ‘150 psalmen vrij’ van Huub Oosterhuis
Kyriëgebed, waarin we tot God roepen ‘hoor toch’
Glorialied: Gezang 279, ‘Met koning David zingen wij’
Rond de kinderen
            RONDOM HET WOORD
Gebed om inspiratie
Eerste Schriftlezing: Exodus 24: 12 t/m 18
Zingen: Gezang 98c, ‘Bergen kunnen het’
Tweede Schriftlezing: Handelingen 1: 1 t/m 11
Zingen: Gezang 661, ‘ten hemel opgevaren is’
Overdenking
Lied in antwoord: Gezang 663, ‘Al heeft Hij ons verlaten’ (melodie Liedboek ’73)
            RONDOM HET DELEN
Bij de collecte
Gebeden
Lied tot besluit: Gezang 969, ‘In Christus is noch west noch oost’
Zegen

 
Telefoonkringen  
De werkgroep pastoraat heeft voor de nieuwe situatie, waarbij we niet bij elkaar op bezoek kunnen gaan, een andere werkwijze opgezet. Want uiteraard willen we ook nu graag met elkaar meeleven.
De ouderlingen hebben met de pastoraal medewerkers afgesproken hoe de gemeenteleden in hun wijk regelmatig opgebeld kunnen worden. Er worden kringen gevormd waarbij zeker de gemeenteleden die de deur niet uit kunnen met enige regelmaat worden opgebeld om even contact te hebben. Dat is geen eenrichtingsverkeer: iedereen is uitgenodigd om ook anderen te bellen. Zo dat we elkaar op een hartelijke manier kunnen steunen.
Zou u, zou jij mee willen doen met zo’n telefoonkring (en bent u daarover nog niet gebeld), stuurt u dan een berichtje naar de predikanten (of belt u even met hen 0514 – 785 068).
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.