REPARATIE WIJZERPLAATVERLICHTING

Na het aanschrijven van diverse fondsen en een oproep in Kerknieuws, Bulte Nijs en op Koudum.nl is het gelukt om de benodigde financiering bij elkaar te krijgen voor de reparatie van de wijzerplaatverlichting van de Martinitoren.
Deze reparatie is uitgevoerd door de firma Vellema uit Hallum vanaf de steiger welke ook al geplaatst werd voor het schilderwerk.
Dus de toren staat nu niet alleen weer mooi in de verf, s' avonds schijnt de wijzerplaat-verlichting ook weer helder zodat de (winter)tijd weer goed afleesbaar is. Wij zijn ieder die een bijdrage heeft geleverd zeer dankbaar en erkentelijk. 


Kosten voor de reparatie zijn betaald door bijdragen van onderstaande donateurs:                          
•          Marktcommissie Protestantse gemeente Koudum
•          Dorpsbelang Koudum
•          Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer       
•          Meindersma -Sybenga Stichting                                         
•          Vrijwillige bijdrage Koudumers                               
•          Kernenfonds Gemeente Súdwest-Fryslân                          
•          Stichting tot behoud van monumenten in Súdwest-Fryslân

Ps. Er zijn nog wat lampjes van de wijzerplaatverlichting (noordzijde) die niet naar behoren werken, dit is onder de aandacht. 

Namens Protestantse gemeente Koudum 
en Dorpsbelang Koudum,

Eling Hoekema
 
terug