PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
citaat van de week citaat van de week

Sterven is je ogen sluiten voor wat voorbijgaat
en ze openen voor wat blijft.

 
DEISTICH WURD DEISTICH WURD

Wysheid is writen dwaan en goed gedrach
 
Gedrach en flyt stienen yn myn jonge jierren yn it rapport wat ik fan skoalle meikriich. Foar safier it my heucht hie ik altyd in acht op dizze beide ‘fakken’. We krigen der gjin les yn, waarden der net oer oerheard en krigen der ek gjin proefwurken oer. It sifer waard fêststeld troch de yndruk dy’t de learkrêft hie oer dyn dwaan en litten yn de klasse. Ik wie as skoallebern blykber in lykwichtige learling. Doe’t ik âlder waard is dat  noch wolris oars west. Wylde jierren hat elkenien op syn tiid en op syn wize.
 
Leauwe as libje mei God is foaral in praktyske libbenswysheid foar it deistich bestean. It begjint der mei dat je as minsk op ierde je wei witte te finen troch writen dwaan en goed gedrach. It Spreukenboek is dêr noch altyd in prima paadwizer by.

lees meer »
 
DAGELIJKS WOORD DAGELIJKS WOORD

Wijsheid is ijverig zijn en je goed gedragen
 
Gedrag en vlijt stonden in mijn jonge jaren in het rapport wat ik van school meekreeg. Voor zover ik mij kan herinneren had ik altijd een acht op deze beide ‘vakken’. We kregen er geen les in, werden er niet over overhoord en kregen er ook geen proefwerken over. Het cijfer werd bepaald door de indruk die de leerkracht had over je doen en laten in de klas. Ik was als schoolkind blijkbaar een evenwichtige leerling. Toen ik ouder werd is dat nog wel eens anders geweest. Wilde jaren heeft iedereen op zijn tijd en op zijn wijze.
 
Geloven als leven met God is vooral een praktische levenswijsheid voor het dagelijks bestaan. Het begint ermee dat je als mens op deze aarde je weg weet te vinden door ijverig te zijn en je goed te gedragen. Het Spreukenboek is daar nog steeds een prima leidraad bij.
 

lees meer »
 
liturgie zondag 22 april 2018 liturgie zondag 22 april 2018

DIENST MARTINIKERK KOUDUM 
---------------------------------------------------

Lied 66: 1, 2
Lied 66: 3, 5
Lied 303
Schriftlezing: Genesis 6: 1-4
Lied 24: 1, 2, 5
Lied 981
Lied 985    Frysk

                             volledige liturgie;

lees meer »
 
schouderklopkaars

schouderklopkaars

Net zoals vorig jaar is de paaskaars van het afgelopen jaar weer beschikbaar om een plek te vinden bij een gemeentelid waarvan u zegt,  dit gemeentelid heeft een schouderklop verdient. Graag namen aanleveren bij de scriba J. Fekkes.
 

 
The home of hope & dreams

The home of hope & dreams

AFSLUITING DIACONIE ZENDING PROJECT “HOME OF HOPE & DREAMS”

Een prachtige zondag was het op 8 april en wat een feestelijke stemming.  Jammer dat de 2 jaar van financiële ondersteuning voorbij zijn , maar blij en dankbaar dat we zoveel konden betekenen voor een beetje “ons” kinderhuis met die prachtige naam “HOME OF HOPE & DREAMS”. Die naam die we de afgelopen 2 jaar vaak tegen kwamen in Koudum. Bij de Marktdagen in “Op ‘e Hichte” viooltjesverkoop door de jeugdclubs, school en gezinsdienst,  benefietconcert,  kerstmarkten en niet te vergeten het heerlijke Ugandabrood bij Bakker de Vries (wat nog steeds te koop is.)
 
Het was een prachtige dienst waar een afvaardiging uit Hardenberg van het stichtingsbestuur  aanwezig was.  Ds Boomsma die preekte over gerechtigheid en liefde,  het ZWH mannenkoor o.l.v. invaldirigent Jannie Kramer en  Geeske Buma op het orgel  en Hilda Koopmans op trompet maakten de dienst extra feestelijk.  Aan het eind van de dienst de taak aan Jannie en Wouter om de totale opbrengst bekend te maken. Dit deden ze door een cheque te voorschijn te toveren met het prachtige bedrag van  € 6000,- erop vermeld.  De collecte opbrengst in de dienst was  € 345,35.
Een daverend applaus klonk op want het thema van de dienst was APLLAUS VOOR JEZELF!
En dat mocht best eens een keer. Koudum heeft zich van zijn allerbeste kant laten zien, dat kon de  vicevoorzitter van het Stichtingsbestuur Miriam Vugteveen beamen.
Onze dank gaat nogmaals uit aan iedereen maar dan ook echt iedereen die op wat voor manier iets betekent heeft om dit prachtige project tot een succes te maken.

Met het prachtige Afrikaanse lied  “Masythy” gezongen en gespeeld door alle aanwezigen  verlieten we de kerk om naar het gebouw te gaan, waar onder het genot van een kop koffie met Ugandabrood  nog kon worden nagepraat.

Namens Diaconie en Zendingscommissie,
Wouter vd Molen en Jannie Feenstra
 

 
WERKGROEP VISIEONTWIKKELING 2017 - 2025 PROTESTANTSE GEMEENTE KOUDUM .

WERKGROEP VISIEONTWIKKELING 2017 - 2025 PROTESTANTSE GEMEENTE KOUDUM .

werkgroep "Fjoer"

Inmiddels zijn de uitkomsten van de gespreksavonden besproken en geëvalueerd door de werkgroep. Er zijn veel ‘positieve’ punten over onze gemeente ter sprake gekomen, waar wij erg enthousiast van  zijn geworden! Ondanks de grote opkomst tijdens de gespreksavonden willen wij als ‘Fjoer’ graag nog in gesprek met een jongere categorie gemeenteleden, om ook hun mening te horen over de toekomst van de gemeente. Het benaderen van deze leden en het voeren van de gesprekken is dan ook de volgende stap in het ‘Fjoer-proces’.

Daarnaast zal er binnenkort in ‘op ‘e Hichte’ een mogelijkheid zijn om een aantal uitkomsten van de gespreksavonden terug te lezen. Er is natuurlijk ruimte voor aanvulling aan de hand van de vraag: ‘Wat is er nodig om het ‘Fjoer’ brandend te houden?’
 
Namens de werkgroep, Gelke Talsma

 
Uitzending Kerkdiensten

Uitzending Kerkdiensten

Luister online met ons mee;


http://kerkdienstgemist.nl/stations/622-PKN-Koudum 

 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 22-04-2018 om 9.30 uur
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 24-04-2018 om 20.00 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 26-04-2018 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.