PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
citaat van de week citaat van de week


 

 
WERKGROEP VISIEONTWIKKELING 2017 - 2025 PROTESTANTSE GEMEENTE KOUDUM .

WERKGROEP VISIEONTWIKKELING 2017 - 2025 PROTESTANTSE GEMEENTE KOUDUM .

U kent het wel van de barbeque: om het vuur er in te houden moet je soms lucht toevoeren. Om het vuur er in te houden vragen we de gemeente om te "blazen." Vandaar het onderstaande.
   
Het aangekondigde vertrek per augustus 2018 van onze predikant en het aflopen per ultimo 2017 van het contact van onze jeugdwerker Janny Lijzenga noodzaakt de Kerkenraad  om zich te bezinnen op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het algemeen en in Koudum in het bijzonder alvorens over te gaan tot het nemen van besluiten m.b.t. het voorzien in de toekomstige vacatures.
De Kerkenraad heeft op 18 april jl. ingestemd met het doen uitvoeren van een onderzoek ten einde een visie te ontwikkelen voor de komende 5 tot 8 jaar.
Er zal een werkgroep worden samengesteld om deze klus te klaren. Er zijn middelen vrijgemaakt om dit onderzoek professioneel te laten aansturen. Aanvang na de zomervakantie 2017 en de eindrapportage voor de zomervakantie 2018. Inmiddels is bekend dat kerkelijk adviseur Tineke Klei als ondersteuner de werkgroep zal begeleiden.

Momenteel worden gemeenteleden benaderd om zitting te nemen in deze werkgroep. 
Een stuurgroep (deze bestaat uit leden van het DB nl. Hans Karper, IJnte Kooistra, Habeltje van der Meer en Jentsje Fekkes) zal het proces bewaken en aansturen.
Dit is allemaal wat formele taal maar kort gezegd willen we graag weten van de gemeenteleden "op welke manier gaan we als gemeente verder naar de toekomst  en wat is daarvoor nodig". 
In het volgende kerknieuws meer over " Fjoer".

Namens de stuurgroep,  Jentsje Fekkes
 
 

 
Uitzending Kerkdiensten

Uitzending Kerkdiensten

Luister online met ons mee;


http://kerkdienstgemist.nl/stations/622-PKN-Koudum 

 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-07-2017 om 9.30 uur
meer details

werkgroep beheer
datum en tijdstip 31-08-2017 om 19:45 uur
meer details

DB
datum en tijdstip 05-09-2017 om 20.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.