Beheer

DE LAATSTE TOEZEGGINGEN KERKBALANS 2020:
Dit jaar in januari hebben we weer de Actie Kerkbalans gehad. Bij deze actie vragen wij u geld te geven voor de kerk, opdat zij aan haar verplichtingen kan voldoen. Op de folder als bijlage bij het verzoek bijdrage kerkbalans 2020 stond in de begroting verwachte toezeggingen € 115.000.
Echter de toezeggingen waren samen goed voor  € 110.725. Een tegenvaller dus.
Van deze toezeggingen is per 15 november 2020 bijna € 95.000 binnen gekomen.
Via de automatische incasso november en december komt nog ongeveer € 6600 binnen.
Samen €101.600.
Resteert nog te ontvangen van de toezeggingen ruim €9000.
Hierbij het dringende verzoek aan de leden, die hun toezegging nog niet hebben overgemaakt dit voor de jaarwisseling te doen. Zonder uw bijdrage weten we zeker dat het kasboek van de kerk eindigt met een tekort in 2020.

We begonnen het jaar dus al met een tegenvaller in de toezeggingen kerkbalans 2020; € 4.275 minder dan de begroting. Daarmee was in de begroting het overschot gelijk omgezet in een negatief resultaat. Vervolgens zien we vanaf de corona maatregelen en geen fysieke kerkdiensten de opbrengst collecten achter blijven. Gelukkig hebben we extra bedragen ontvangen zonder toezegging, totaal € 3.800.

Vertrouwende op uw medewerking, namens de werkgroep beheer IJnte Kooistra, penningmeester.

Verantwoording collecten kerk, via de bank en de kerk-app en giften maand oktober 2020Ontvangen gift van € 20 via ouderling Anneke Munniksma. Onze dank voor de gift en bijdragen collecten.  

Steeds meer kerkleden ontdekken het gemak van de kerkapp. Inmiddels zijn er 107 gebruikers, waarvan 23 de app ook gebruiken voor het geven aan collectes. Voordeel voor beide kanten, u hoeft niet op zoek naar (klein) geld en wij hoeven het niet naar de bank te brengen. Indien u een telefoon heeft, waar app op mogelijk is: zoek in de app store naar Scipio en de rest wijst voor zich.

Daarnaast hebben wij een verzoek aan u bij het overmaken van collectes, giften of betalingen het volgende rekening nummer graag gebruiken: NL07 Rabo 0373 7238 14. Dit is een collectieve bankrekening, met voor de kerk zeer gunstige tarieven.         
                                                                           
Namens werkgroep beheer, IJ.K.
 
terug