PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Beheer Beheer
Verantwoording van opbrengst collecten en giften t.b.v. de Kerk  maart  2020:
Totaal tijdens 3 diensten                                                             € 216,85                                   
In de Finke geen  diensten  wegens corona                                                                                
Uitgang collecte voor het orgelfonds op   8 maart                     €  135,80 
 
Uitgangscollecte op 1 maart t.b.v. de zending                            € 157,00
In de bakjes voor het orgel                                                           €  84,05
.
Via Nynke Zijlstra een gift voor de kerk € 10,00

Gever, hartelijk dank voor uw gift.   

                                                Werkgroep beheer, IJK
Restauratie orgel:
De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. In het volgende nummer van kerknieuws zullen we een kort verslag doen van de uitgevoerde werkzaamheden en een overzicht van de kosten en de financiële bijdragen ,die wij mochten ontvangen.

Paascollecte:
In de komende week zullen wij de acceptgiro kaarten bij u bezorgen voor de paascollecte. Deze collecte staat geheel in dienst van de voortgang van het pastorale werk. Zeker in deze periode dat een fysiek kontakt en bezoek aan de kerkdienst niet mogelijk is, zijn de andere vormen van kontakt zeer belangrijk.
Wij vragen u de gaven, die u gewend ben te geven tijdens de diensten , nu samen te geven met uw gift voor de paascollecte.
                                             
                                                 Werkgroep beheer, IJK
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.