Beheer

Verantwoording collecten kerk augustus 2020
Collecteopbrengsten in de diensten:
2 augustus                                                      € 105,00
9 augustus                                                      €   41,85
16 augustus                                                    €   74,75
23 augustus                                                    €   97,50
30 augustus                                                    €   51,85

Via de banken voor de kerk ontvangen                    € 196,50
Via de Scipio-app voor de kerk                                €   55,00
Via de Scipio-app voor onderhoudsfonds                €   11,50

Ontvangen giften via :
pastoraal medewerker Antsje Folkertsma                 €   50,00
pastoraal medewerker Anna Spoelstra                      €   20,00
ouderling Antje Talsma                                             €   20,00

Totaal ontvangen                                                       € 723,95

Alle gevers hartelijke dank!
                                                              Namens werkgroep beheer, Anneke Siemensma.
 
terug