Beheer

VANUIT DE WERKGROEP BEHEER

In de maand Januari hebben we het volgende gaven mogen ontvangen:

01-01-2023 Collecte voor de kerk               27,95
08-01-2023 Collecte voor de kerk 67,85
14-01-2023 Een anonieme gift voor de kerk, in    
  Op ‘e Hichte achter gelaten.Via S. Talsma.  20,00
15-01-2023 Collecte voor de kerk 102,70
15-01-2023 Collecte voor het onderhoudsfonds  
22-01-2023 Collecte voor de kerk  81,40
29-01-2023 Collecte voor de kerk 127,10

En in januari Via de Scipio app:

Voor de kerk:               96,50 
Voor het onderhoudsfonds :                26,00 
Via de bank in januari:               65,00 

De actie Kerkbalans 2023 heeft de
volgende toezeggingen opgeleverd : € 110.470,-  

Ten opzichte van het begrote bedrag  van  € 105.000,- is dit een mooie voorlopige opbrengst waar wij natuurlijk zeer blij mee zijn. 
Wel blijft alertheid geboden met betrekking tot de uitgaven kant, en dan met name de energierekening. 
Nogmaals heel hartelijk dank voor uw toezeggingen, giften/ bijdragen.

Namens de werkgroep beheer, 

Eling Hoekema (penningmeester)
terug