Beheer

             
           

          UIT DE WERKGROEP BEHEER

                                                                                     

Opbrengsten collectes en giften in augustus.
 
1 augustus 2021 Collecte voor de kerk 103,95
8 augustus 2021 Collecte voor de kerk 69,25
15 augustus 2021 Collecte voor de kerk 71,25
22 augustus 2021 Collecte voor de kerk 68,27
29 augustus 2021 Collecte voor de kerk 59,75
29 augustus 2021 Collecte voor het onderhoudsfonds 66,20

Via ds. de Zeeuw mochten wij een gift ontvangen van  € 20,00 en ook via Antsje Talsma mochten wij
een gift ontvangen van € 20,00.

De collecteopbrengsten via de app waren in augustus voor de kerk
€ 101,75 en voor het onderhoudsfonds € 15,00.
Via de banken mochten we € 128,00 voor de kerk ontvangen.
Voor al deze giften onze hartelijke dank.

Nu de fysieke diensten weer lopen en het aantal bezoekers voorzichtig weer wat toeneemt,
wil ik de verschillende collecte mogelijkheden graag ook even onder uw aandacht brengen:
Tijdens de diensten in de kerk staan de mandjes nog steeds achter in de kerk.
Op de mandjes kunt u lezen voor welk doel welk mandje is. Hierin kunt u cash geld en collectemunten doen.

Voor het bestellen van nieuwe collecte munten liggen de aanvraagformulieren achter in de kerk.
Deze kunt u na invulling bij op e Hichte of bij mij ( Dick Bellinga ) in de brievenbus doen, dan bezorg ik ze bij u.
De betaling  van de munten gaat via de bank.

De munten kunt u ook door middel van een mail
(bellingakoudum@hetnet.nl) bij mij bestellen.

Tijdens de dienst is het ook mogelijk, om net als de gemeenteleden die thuis de dienst volgen,
gebruik maken van de app.
Bij de collectedoelen van de Diaconie staan, in de app, vaak duidelijke voorlichtingsfilmpjes die u door
aanklikken kunt bekijken.
Voor de thuisblijvers is er ook nog de mogelijkheid om uw giften over te maken via de bank.
Tijdens de dienst worden de bankrekeningnummers getoond (via de beamer) en ze staan ook in Kerknieuws.

   
 
Rembrandt van Rijn, Gelijkenis van Jezus: De barmhartige vader

                 
                           Dick Bellinga

 
           
           
           
             
             
             
             


 
           
             
   
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
             
             
             
           
             
             
             
           
             
         
             
         
             
           
             
terug