PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Beheer Beheer
Verantwoording van opbrengst collecten en giften t.b.v. de Kerk mei  2019:
Totaal tijdens 5 diensten in de maand mei                                        € 580,30
Finke 3 diensten                                                                                €   83,60. 
Uitgang collecte voor het orgelfonds op 12 mei                                 € 195,77 
In deze collecte voor het orgelfonds zat ook een biljet van 20 New Shekels, munteenheid Israel.

Via ouderling Antsje Talsma  een gift van € 20,00 voor de kerk ontvangen, via pastoraal medewerker Antsje Folkertsma € 5,00  en via de Rabobank een gift van € 100,00 voor de restauratie van het orgel. Beide gevers: hartelijk dank.   

Wij zien een stijgend gebruik van de collecte munten in de collecten voor kerk en diakonie.
Voor ons gemakkelijk, maar ook voor u: niet meer zoeken om muntgeld.
Bestellen: zie op achterblad van kerknieuws en uw bestelling wordt thuis bezorgd.                                                         
.
              Werkgroep beheer, IJKOPBRENGST ZOMERMARKTDAGEN 2019 IS TER ONDERSTEUNING VAN DE RESTAURATIE VAN ONS ORGEL.

Al jaren zijn wij, als commissie van beheer, bezig met plannen om het orgel te laten restaureren.
Ons orgel, in de Martinikerk, is gemaakt door de orgelmakers Lambertus van Dam en Zn in het jaar 1859.
Hierbij werd gebruik gemaakt van pijpwerk, wat deze orgelmakers enkele jaren daarvoor hadden verworven bij het innemen van oudere orgels en ook van het orgel wat Arnold en Tobias Bader bouwden in 1647 voor de kerk van Koudum.

In de afgelopen jaren is gebleken dat er in orgels, waarin pijpwerk is verwerkt van zuiver lood, corrosie is opgetreden. Niet alleen bij orgels in Nederland, maar ook elders in Europa is de loodaantasting aan het licht gekomen. Het is na veel onderzoek nog steeds niet met
zekerheid te zeggen wat de loodcorrosie veroorzaakt.
Herstel van deze pijpen is tot op heden niet succesvol gebleken. Het corrosieproces gaat namelijk gewoon verder.
Intensief overleg met de orgeladviseur dhr. Jellema, de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed en de orgelmakerij Bakker en Timmenga heeft geresulteerd in een plan van aanpak.
De gecorrodeerde pijpen zullen vervangen worden.
Maar hier is veel geld voor nodig.
Wij hebben een orgelfonds, maar daar zit niet voldoende geld in. Inmiddels zijn we samen met de Stichting tot behoud van Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland begonnen met het aanschrijven van Fondsen. Ook wij, als kerkgemeenschap, zullen zelf moeten bijdragen aan het vullen van ons orgelfonds.
In totaal kost deze restauratie tussen de 55.000,00 euro en 60.000 euro.
Wij zijn zeer verheugd dat de marktcommissie ons dit jaar steunt met de opbrengst van de zomermarkt!
De komende tijd zullen de collectes voor onderhoud (beheer)  ook naar het orgelfonds gaan.
Als u individueel ons ook nog extra wilt steunen, dan kan dat door giften in deze collectes of door overmaking van uw gift op rekening NL07 RABO 0333 5000 91 t.n.v. Protestantse gemeente Koudum. Wel graag erbij vermelden dat het geld bestemd is voor het orgelfonds.
Alle bijdrages zijn van harte welkom!
Gedurende de marktdagen 9, 16, 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus zullen er van 13.00 uur tot 15.30 inloop orgelconcerten worden gegeven in de martinikerk.
Tijdens deze concerten is het ook mogelijk een gift voor de restauratie van ons orgel te geven.

Namens de werkgroep beheer:
Dick Bellinga

 
terug
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2019 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2019 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 11-08-2019 om 11.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 18-08-2019 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.