Beheer

De collectes van mei:

Via de app voor de kerk: € 125,50

Via de app voor het onderhoudsfonds : € 15,00

Via de banken: € 465,00 voor de kerk

Voor het Boerd 1580: € 160,00 + € 50,00 (collectemunten in april reeds vermeld) = € 210,00

Ontvangen giften t/m 08-06-2021:

Via Antsje Talsma een gift van € 20,00 voor de kerk.

Via Anneke Munniksma twee maal een gift van € 20,00 voor de kerk

Via Botty Wiersma een gift van € 20,00 waarvan € 10,00 voor de kerk en € 10,00 voor de diaconie.

Voor al deze giften hartelijk dank.

Dick Bellinga, Penningmeester.
 
terug