Beheer

VANUIT DE WERKGROEP BEHEER

 Wijzerplaten van de toren
     (op de foto is te zien dat de verlichting kapot is.)    

Beste gemeenteleden,
De verlichting van het uurwerk op de kerktoren van onze Martinikerk is al geruime tijd stuk.
De toren (rijksmonument) incl. uurwerk en wijzerplaat is eigendom van de gemeente Súdwest Fryslan en in beheer bij de stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest Fryslan.
De doelstelling van deze stichting is het in stand houden van de monumenten in onze gemeente.
De verlichting van de wijzerplaat is niet noodzakelijk voor instandhouding van de kerktoren, dus de stichting heeft hiervoor geen (volledig) budget beschikbaar. Zij vragen dus een bijdrage van onze kerkelijke gemeente en van dorpsbelang Koudum.
Werkgroep beheer en Dorpsbelang Koudum hebben het plan opgevat om de financiering (totaal circa. € 5000,-) van het herstel van de wijzerplaatverlichting op zich te nemen.
Binnenkort (in augustus 2022) zal de toren geschilderd worden en hiervoor wordt dan een steiger gebouwd. Dit moment is bij uitstek geschikt om de verlichting van de wijzerplaat te herstellen, omdat er dan een steiger beschikbaar is.
Hoe mooi zou het dan zijn dat we naast een keurig geschilderde toren, ook weer mooi verlichte wijzerplaten hebben?
Dan kan elke Koudumer en gast in de winter en nacht de juiste tijd weer aflezen op de kerkklok.
Mogen  wij rekenen op uw (financiële) steun en van u een bijdrage verwachten op  rekening nr.
 
NL04 RABO 0373723814
T.n.v. PKN Koudum o.v.v. wijzerplaat verlichting.
Alvast hartelijk dank voor uw gulle giften.

Namens werkgroep Beheer PKN Koudum,
Eling Hoekema


COLLECTEN EN GIFTEN
 
In de maand maart hebben we mogen ontvangen: Opbrengst
zondag 6 maart 2022 Collecte voor de kerk € 109,10
woensdag 9 maart 2022 Collecte voor de kerk € 97,65
zondag 13 maart 2022 Collecte voor de kerk  € 66,05
zondag 20 maart 2022 Collecte voor de kerk € 88,35
zondag 27 maart 2022 Collecte voor de kerk € 73,00
donderdag 31 maart 2022 Gift via H. Faber voor de kerk € 50,00

De collectes via de Scipio app in maart waren € 111,50 Via de banken is er in maart aan collectegeld binnengekomen € 187,00
 
In de maand april hebben we mogen ontvangen: Opbrengst
zondag 3 april 2022 Collecte voor de kerk € 74,80
zondag 10 april 2022 Collecte voor de kerk € 85,25
zondag 10 april 2022 Collecte voor het onderhoudsfonds € 76,45
donderdag 14 april 2022 Gift via H. Faber voor de kerk € 20,00
donderdag 14 april 2022 Collecte voor de kerk € 92,75
zondag 17 april 2022 Collecte voor de kerk € 169,37
zaterdag 23 april 2022 Gift via A. Spoelstra voor de kerk € 20,00
zondag 24 april 2022 Collecte voor de kerk € 62,45

Voor de collecten van april is ontvangen via de Scipio app: € 108,25 voor de kerk € 31,00 voor het onderhoudsfonds
Gift via de bank, 06-04-2022, o.v.v. ‘bijdrage kosten maaltijden
koor Zierikzee 9 en 10 april 22’  € 260,00
Via de banken is in april € 300,00 ontvangen aan collectegeld.

Hartelijk dank voor de gaven.

Namens de werkgroep beheer: Dick Bellinga.
 
terug