Beheer

In de afgelopen maand hebben we de volgende giften mogen ontvangen:    
Via de app is in december binnengekomen:

 
Voor de kerk: 155,50
Voor het onderhoudsfonds :  23,50
Voor de oudejaarscollecte:  45,00
Alvast hartelijk dank daarvoor.
Via de bank:  € 492,50 aan collectegeld voor de kerk in december.

 
11 december 2021 een gift via A. Spoelstra voor de kerk 20,00
13 december 2021 een gift via A. Talsma  voor de kerk 50,00
15 december 2021 een gift via M. de Zeeuw voor de kerk 20,00
19 december 2021 een gift via H. Faber voor de kerk  20,00
21 december 2021 een gift via B. Wiersma voor de kerk 20,00
28 december 2021 een gift via de brievenbus voor de kerk 50,00
  hier zat ook een gift bij voor de diaconie van 50,00
30 december 2021 een gift via de brievenbus voor de kerk 30,00
Voor al deze giften hartelijk dank. 

Kerkbalans
De werkgroep beheer is weer druk bezig met de voorbereidingen van de actie kerkbalans. De actie kerkbalans vindt plaats in de periode van 15 tot en met 29 januari.
In deze periode zullen de vrijwilligers de enveloppen weer bij u in de bus gooien. Hierin net als de voorgaande jaren het verzoek om een toezegging voor de financiële bijdrage voor het komend jaar.
De antwoordenveloppen zullen enige dagen later weer bij u worden opgehaald.


Ook dit jaar hopen we weer op ruime toezeggingen.     

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Namens de werkgroep beheer,

Dick Bellinga ( penningmeester)


 
terug