PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Beheer Beheer

Kerkbalans 2020
In de periode van 20 t/m 31 januari 2020 wordt weer de jaarlijkse Aktie Kerkbalans gehouden.
U ontvangt de komende week een brief van ons met een toelichting en onze financiële begroting voor 2020 in foldervorm. Daarbij een antwoord strook, waarop u de bijdrage kunt vermelden
en een antwoordenvelop.
De antwoordstrook wordt een paar dagen later weer opgehaald. De vrijwilligers die deze ophalen stellen het zeer op prijs dat de envelop bij de deur klaar ligt.
Velen van u hebben ons al een machtiging gegeven om  uw maandelijkse bijdrage bij uw bank te incasseren. Dit bespaard ons veel werk en wij vragen aan die nog geen machtiging hebben gegeven dit alsnog te doen.

Daarnaast vragen wij de leden ,die al jaren een zelfde bedrag via automatisch incasso geven te overwegen dit bedrag te verhogen. Soms dateren deze nog van de periode omzetten guldens in euro’s. Ook wij hebben jaarlijks te maken met verhoging van de kosten,waarvoor het nodig is dat de inkomsten een gelijke stijgende trend houden.

Uw bijdrage aan de Kerkbalans valt onder de “giften aan goede doelen” en is dus (deels) aftrekbaar voor de belasting. Dat is ook het geval met de collecten, die de kerk houdt. Indien u collecte munten koopt krijgt u steeds een nota voor uw administratie en heeft u een verantwoording giften aan een ANBI instelling.

Bij de brief kerkbalans zit ook een antwoord strook, waarin wij een aantal gegevens van u vragen voor onze ledenadministratie.  Deze gegevens vragen wij omdat het steeds lastiger wordt telefoonnummers te vinden en met uw e mail adres kunnen wij in voorkomende gevallen u ook digitaal bereiken. Uiteraard valt de ledenadministratie onder ons privacy reglement ( zie www.pknkoudum.nl )

Wij bevelen de Aktie Kerkbalans 2020 van hart bij u aan!

Werkgroep beheer PKN Koudumterug
 
 

kerkdienst, Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 02-02-2020 om 9.30 uur
meer details

jeugddienst
datum en tijdstip 09-02-2020 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 16-02-2020 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-02-2020 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.