Wie wij zijn

Wie wij zijn
De Protestantse Gemeente van Koudum is een open en gastvrije gemeenschap
waar mensen elkaar willen ontmoeten rondom het evangelie van Gods liefde.

Ontmoeting is de kern van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen. In het leven van de gemeente proberen we aan elk van deze drie aandacht te schenken.

Visie

Visie
Structuur en organisatie van de gemeente moeten aansluiten bij onze visie op gemeente-zijn. In die visie speelt het woord ‘ontmoeting’ een belangrijke rol. Ontmoeting met God, met elkaar, en met de wereld.

Die ontmoeting wordt concreet bijvoorbeeld in het geloofsgesprek, maar ook in het samen werken aan de diverse taken, waarbij ieder wordt uitgenodigd zijn of haar gaven in te zetten. En dat alles in een ontspannen klimaat waarin we ons niet laten opjagen door wat er moet, maar ons laten inspireren door wat er kan.

 

Rond de kerkdiensten

Rond de kerkdiensten

Zondagse eredienst

Elke zondag is er om 9.30 uur een dienst in de Martinikerk. Een aantal keren per jaar zijn er speciale diensten zoals doopdiensten, jeugddiensten of het heilig avondmaal. Op deze site bij Kerkdiensten staan de eerstvolgende diensten genoemd. Ook is er oppas geregeld voor de allerkleinsten en kunnen de wat oudere kinderen terecht bij de Kinderkerk of jeugdkerk. 


 

Geschiedenis

Geschiedenis kerk Koudum
De wurkgroep Histoarysk Koudum vertelt op haar website over de Martinikerk van Koudum die in de 16e eeuw al gebouwd is.

Klik hier https://historisch.koudum.nl/ om op de website te komen van het nostalgisch album van Koudum.