PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Op naar de zomer Op naar de zomerOp naar de zomer

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren kiezen we voor een thema: Zucht, zing en verzacht.
Drie kanten om te oefenen in deze tijd van beperkingen. Vanouds zijn de vijftig dagen naar Pinksteren ook bedoeld als een oefentijd. Na het feest van Pasen oefenen we ons in opnieuw leven. Dit jaar aan de hand van de drieslag: zucht, zing en verzacht.
ZUCHTEN helpt om vol te houden. Geef uiting aan wat je moeilijk en zwaar vindt. Niet om erin te blijven hangen, maar juist om het kwijt te raken. Zuchten kan ook deel zijn van bidden. Zuchten is verlangen dat het anders wordt. Door zo te zuchten kun je ook deel worden van Gods verlangen dat het anders wordt.
ZINGEN is als in- en uitademen. Een lied neemt je mee en jij brengt het lied verder. De dichter Willem Barnard schreef ‘je zingt zoals je drinkt: van dorst’. Zingen helpt je om een groter verhaal te beleven en nieuwe indrukken op te doen. Bovendien merk je dat jouw stem telt, jij mag gehoord worden. Je bent van betekenis.
VERZACHTEN is als een opdracht om naar elkaar om te zien. Probeer de harde kanten van moeilijke indrukken of een pijnlijke tijd te verzachten. Door aandacht te bieden, meeleven te tonen, oog te hebben voor wat nodig is. Dat verzachten geldt ook voor jou. Zorg goed voor jezelf, je bent een geliefd mens. Steun anderen en steun jezelf. ‘Wek mijn zachtheid weer’, Gezang 925

Zo leven we toe naar de ZOMER. De zomer waarin de beperkende maatregelen rond corona hopelijk voorbij zijn. Maar ook de zomer waarover het gaat in Gezang 747: ‘Eens komt de grote zomer waarin zich ’t hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.’
 
 
Belangrijke berichten: Zie hiernaast (linkerkant) voor het laatste nieuws Belangrijke berichten: Zie hiernaast (linkerkant) voor het laatste nieuwsBeste gemeenteleden,                                                                            28 maart 2020

Er is de afgelopen dagen weer veel op ons afgekomen. Dachten we aanvankelijk dat we tot eind maart met de effecten van het virus COVID-19 te maken zouden krijgen; inmiddels weten we dat we ook de komende maanden met aangescherpte regelgeving moeten omgaan, ook voor wat betreft onze kerkelijke activiteiten.
Het Dagelijks Bestuur van de Kerkenraad heeft de afgelopen dagen via internet veel overlegd (ook met vele van onze vrijwilligers) en lijnen uitgezet voor de komende periode.
Graag informeer ik u namens het DB over de belangrijkste onderdelen van dit werkplan:
 
 1. Omdat we tot 1 juni geen ‘normale’ kerkdiensten kunnen organiseren, is afgesproken dat met ingang van zondag 29 maart steeds een van onze voorgangers een dienst zal verzorgen in een lege Martinikerk. Er worden derhalve om redenen van voorzichtigheid geen ambtsdragers bij betrokken en ook geen mededelingen afgekondigd. Er zullen liederen via CD’s ten gehore worden gebracht die thuis kunnen worden meegezongen. De liedteksten komen in beeld.
 2. Daarnaast zullen onze predikanten zich op de woensdagavonden eveneens vanuit de Martinikerk tot de Gemeente richten. Onder de titel ‘Meeleven vanuit de Martini’ wordt een afwisselend programma  verzorgd; worden er liederen ten gehore gebracht en worden er mededelingen gedaan. Te beluisteren via ‘kerkdienstgemist.nl/Koudum
NB: De diensten op de zondagen en de uitzendingen op woensdagavonden zijn gericht op herkenbaarheid voor de kerkgemeenschappen in Koudum, Warns en Molkwerum.
 1. De diensten op de zondagen zullen worden opgenomen en op diezelfde dag op verschillende tijdstippen op TV worden uitgezonden door Omrop Sudwest. De exacte uitzendtijden zullen steeds op onze website www.pknkoudum.nl worden gepubliceerd.
 2. De diensten op de zondagen kunnen ook worden gevolgd via Kerkdienst Gemist (kerkdienstgemist.nl/Koudum). Er wordt nog gewerkt aan de mogelijkheid om de diensten via YouTube in beeld te krijgen. Er zal z.s.m. een link worden bekendgemaakt op onze website en via Kerknieuws. Nader bericht volgt.
 3. In deze tijden is communicatie van het grootste belang.
Deze brief zal ook op onze website (www.pknkoudum.nl) worden geplaatst. Inmiddels heeft DB op deze website onder het kopje ‘belangrijke berichten’ al diverse meldingen geplaatst, waaronder aanwijzingen voor het instellen van uw TV-apparaat op het juiste kanaal. Mocht u moeite hebben met het vinden van het juiste kanaal, belt u dan even met een buurman of een familielid.
De input van deze rubriek wordt uitsluitend verzorgd door ds. Michiel de Zeeuw. Dat geldt overigens ook voor het plaatsen van berichten op de nieuw ontwikkelde Scipio App. waarover u binnenkort bericht ontvangt. Belangrijke berichten uit andere werkgroepen e.d. derhalve steeds via ds. Michiel de Zeeuw aanbieden.
 1. De mededelingen in de vitrinekasten bij de kerk zijn inmiddels vervangen en vermelden hoe de diensten de komende periode worden georganiseerd.
 2. Wij vragen aan alle gemeenteleden om hun wekelijkse bijdragen aan de collectes t.b.v. de Diaconie en de Kerk met terugwerkende kracht thuis ‘in potjes’ op te sparen. Nu de crisis maanden gaat duren dreigen we aardig wat inkomsten mis te lopen, terwijl de vaste lasten (afdrachten !) doorlopen.
 3. Ook dit jaar zal de zgn. Paascollecte worden gehouden. Het is een bron van inkomsten die we eigenlijk niet kunnen missen.  Alle begrip voor mogelijke wrevel die onder de huidige omstandigheden zou kunnen ontstaan bij het ontvangen van opnieuw een acceptgiro. Toch moeten we juist in onzekere tijden laten zien dat we het goed voor hebben met onze gemeente.
 4. De 3 WaKoMo kerkgemeenschappen hebben het plan opgevat om ‘binnenkort’ in de 3 dorpen huis-aan-huis een Signaal van Bemoediging te bezorgen. Er zal een mooie kaart worden ontwikkeld met aansprekende woorden. Het distribueren zal een flinke klus worden, maar DB heeft er vertrouwen in dat het onder de huidige omstandigheden gaat lukken om voldoende bezorgers te rekruteren. Met de huidige veiligheidsinstructies zal uiteraard rekening worden gehouden. Nader bericht volgt.
 5. Het is niet mogelijk om de geplande Gemeentebijeenkomst van 28 april te laten doorgaan. De jaarrekening van 2019 stond prominent op de agenda voor die avond. Met PKN-Utrecht wordt overlegd hoe te handelen met het ‘verplichte’ goedkeuringsproces van die jaarrekening nu er geen Gemeentevergadering kan worden belegd.
 6. Tijdens de komende maanden is het niet mogelijk om pastorale huisbezoeken te brengen. De werkgroep Pastoraat heeft een aangepaste werkwijze ontwikkeld, waarover de predikanten in Kerknieuws schrijven
Onverminderd geldt dat u te allen tijde telefonisch of per email contact kunt leggen met onze predikanten:
Aarzelt u in geval van vragen of suggesties niet om contact op te nemen met onze predikanten of met een lid van het Dagelijks Bestuur.
Van harte wens ik u toe dat u in goede gezondheid door deze crisis heen mag komen.

In vertrouwen verder…..

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur,
Hans Karper
voorzitter


 
 
citaat van de week citaat van de week

Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.

Confucius
 
Poster app Poster app
 
wijdekerk

wijdekerk
                                 https://www.wijdekerk.nl
 
beleidsplan

beleidsplan
/uploads/klant199/files/Beleidsplan Protestantse gemeente Koudum 2020 - 2025 3(2).pdf
 
nieuwe webmaster gezocht nieuwe webmaster gezocht
Nieuwe webmaster gezocht!
“The times they are a changing” zong Bob Dylan al in de jaren zestig van de vorige eeuw.  Veranderingen volgen zich tegenwoordig nog sneller op dan toen. Vooral op het gebied van de internettechnologie en social media is het bijna niet meer bij te houden.

De huidige en toekomstige informatie (ook die van de kerken) zal steeds vaker tot ons komen via deze informatieverstrekkers. Dit vereist een goed beheer en kennis van zaken. Wellicht zijn er onder onze kerkleden mensen die zich thuis voelen in deze materie en op die manier hun steentje willen bijdragen aan ons kerkenwerk.

De taak bestaat uit het upgraden en “up-to-date” houden van de site. Het omvat: publicatie kerknieuws (1x per 2 weken), invoeren kerkelijke roosters, bijhouden actualiteiten.
Interesse? Mail dan naar sjoukehoekstra@gmail.com of bel 06 – 341 275 68.
 
 
Uitzending Kerkdiensten

Uitzending Kerkdiensten

Luister online met ons mee;


http://kerkdienstgemist.nl/stations/622-PKN-Koudum 

 
Privacyverklaring Privacyverklaring
lees meer »
 
inschrijving KvK inschrijving KvK
lees meer »
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.