Startpagina

DE KERK WEER OPEN


GEBRUIKSPLAN I.V.M. CORONA

klik hier voor openen bestand;

/uploads/klant199/files/GEBRUIKSPLAN Martinikerk Koudum I_V_M_ CORONA 2e versie.docx
CITAAT VAN DE WEEK


De morele mens houdt van zijn ziel, de gewone van zijn bezit.

Confucius


Nieuwe webmaster gezocht!
“The times they are a changing” zong Bob Dylan al in de jaren zestig van de vorige eeuw.  Veranderingen volgen zich tegenwoordig nog sneller op dan toen. Vooral op het gebied van de internettechnologie en social media is het bijna niet meer bij te houden.

De huidige en toekomstige informatie (ook die van de kerken) zal steeds vaker tot ons komen via deze informatieverstrekkers. Dit vereist een goed beheer en kennis van zaken. Wellicht zijn er onder onze kerkleden mensen die zich thuis voelen in deze materie en op die manier hun steentje willen bijdragen aan ons kerkenwerk.

De taak bestaat uit het upgraden en “up-to-date” houden van de site. Het omvat: publicatie kerknieuws (1x per 2 weken), invoeren kerkelijke roosters, bijhouden actualiteiten.
Interesse? Mail dan naar sjoukehoekstra@gmail.com of bel 06 – 341 275 68.

UITZENDING KERKDIENSTEN

Luister online met ons mee;

http://kerkdienstgemist.nl/stations/622-PKN-Koudum


 

 

Privacyverklaring