Verkiezingen - OPZOEK NAAR NIEUWE AMBTSDRAGERS

VERKIEZING AMBTSDRAGERS

Aan ons de eer en het genoegen om u aan het denken te zetten. En dan begrijpt u het misschien al wel. Er zijn ambtsdragers aan de beurt om af te treden. Het zou fantastisch zijn als zij opgevolgd worden. Daarom ontvangt u/jij deze brief via Kerknieuws en als het mailadres bekend is ook via e-mail.

Een goed werkend roulatiesysteem voor de ambten van ouderling, diaken en kerkrentmeester is hierbij een pré. Wij mogen ons hierin gelukkig prijzen. Op dit moment zijn alle posities ingevuld. In het huidige tijdvak best uniek. Het geeft tegelijk de onderlinge verbondenheid en sfeer aan in de kerkenraad. Gemoedelijk en positief. Samen continu zoekend om getuige te zijn, als individu, als gehele gemeenschap, van de levensveranderende, hoopvolle boodschap van het evangelie.

Onze boot vaart een stabiele koers en ligt goed in de vaart, sloopwerk is niet nodig. Enkel voor de reguliere vervanging van krachten gaan we de helling op. Na vier jaar, of wat langer, hun inzet en betrokkenheid als ouderling, diaken en kerkrentmeester te hebben gegeven is het goed om deze taken over te dragen aan nieuwe krachten.

Mogelijk komt de vraag tot u, om bemanningslid te worden voor 4 jaar. Om u die periode in het bijzonder te richten op de pastorale, diaconale of beheer taken in de Protestantse Gemeente Koudum. Een bevoorrechte kans, maar ook een vraag, een roeping, die veel


                                             

‘stemmen’ in ons kan wakker maken. Hopelijk sneeuwt de zachte stem van de hoop niet onder. Deze bescheiden stem in ons moet vaak strijden met de meer luidruchtige ‘ach en wee’s’. Of die stem waardoor wij onszelf al snel geringer achten dan we zijn. De stem van de hoop is mogelijk een aarzelend ‘ja’, maar weet zich verzekerd van een koor van stemmen, het ambt van ouderling, diaken en kerkrentmeester is immers geen solozang. Je mag je omringd weten door de hele bemanning.

Namens de kerkenraad,
Jentsje Fekkes, Hans Karper en Hotske Broersma

terug