verkiezingen

VERKIEZINGEN 2021

Ook dit jaar is de kerkenraad op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Graag informeren wij u hierover.

Op dit moment verwachten we vijf vacatures;
•          Ouderling (functie voorzitter kerkenraad)
•          Ouderling (pastoraat)
•          Diaconie
•          Kerkrentmeester (penningmeester)
•          Kerkrentmeester

                                

Aftredend zijn;
•          Hans Karper
•          Teunie Venema
•          Libbe Zijlstra
•          Dick Bellinga

Omdat er vorig jaar een functie kerkrentmeester niet ingevuld is, is deze open blijven staan.
Daarom zoeken wij twee ambtsdragers voor de werkgroep Beheer.
We zijn blij te kunnen melden dat Hans Karper (voorzitter Kerkenraad) heeft besloten om nog een
periode bij te tekenen. Veel waardering voor zijn besluit.

We gaan dus met elkaar op zoek naar 4 nieuwe ambtsdragers: 1 ouderling, 1 diaken en 2 ouderling-kerkrentmeesters
(waaronder een penningmeester).
Het is nu aan de leden van onze kerkgemeenschap om kandidaten voor deze functies aan te bevelen.
De leden hebben het voor het zeggen.

“Penningmeester zijn is niks voor mij”
Goed om te weten: de boekhouding voor de werkgroep Beheer wordt gedaan door een gemeentelid.
Dit betekent dat facturen worden uitbetaald, de jaarrekening en begroting worden opgesteld en gegevens
in FRIS worden verwerkt.
De penningmeester die wij zoeken voor Beheer is contactpersoon binnen de werkgroep,
is aanspreekpunt voor de boekhouder en is verantwoordelijk voor de financiële beslissingen binnen de werkgroep.
Wilt u hierover meer informatie? Neem gerust contact met ons op. Wij geven u graag meer informatie.

                       

Wilt u inzage in de ledenlijst?
Laat het ons weten. Wij plannen dan samen met u een moment in voor inzage in de ledenlijst.

Wat verwachten wij van u?
De Kerkenraad roept u allen op om nieuwe kandidaat-ambtsdragers voor te dragen.
Verkiesbaar zijn belijdende leden van 18 jaar en ouder.
Stemgerechtigd zijn belijdende leden en doopleden van 18 jaar en ouder.
Leden met 10 of meer aanbevelingen zullen op de kieslijst worden geplaatst en hiervan in kennis worden gesteld.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn dan volgen er verkiezingen
Stemmen bij volmacht is ook mogelijk. Wanneer er minder kandidaten dan vacatures zijn dat gaat de Kerkenraad
over tot het benoemen van de aanbevolen kandidaten.
Met de verkozen/benoemde kandidaten zal een pastoraal gesprek worden gevoerd waarna aan de gemeente bekend
zal worden gemaakt welke ambtsdragers hun roeping hebben aanvaard.
Deze aanpak voorkomt dat het beeld van tweede en derde keus ambtsdragers zou kunnen ontstaan.
Tegen de door Kerkenraad gevolgde verkiezingsprocedure alsmede tegen de bevestiging van de benoemde/gekozen
kandidaten kan bezwaar worden gemaakt.
Nadere informatie hierover zal tijdig worden verstrekt.

U treft de brief en het aanbevelingsformulier als los blad bij dit nummer van Kerknieuws.
Leden die hun emailadres aan ons hebben opgegeven ontvangen het formulier ook per email.

Heeft u nog vragen of mist u informatie?
Neem dan contact op met een van de leden van de verkiezingscommissie:
 
  • Jentje Fekkes, Michiel de Zeeuw, Hans Karper of Hotske Broersma.
Wij rekenen graag op maximale inzet van alle gemeenteleden om van onze zoektocht naar
4 nieuwe ambtsdragers een succes te maken.

Namens de Verkiezingscommissie,

                   Hotske Broersma

/uploads/klant199/files/Bijlage verkiezingen 2021.pdf   KLIK OP DE LINK
terug