meditatie

‘Want onze God is geen God van wanorde maar van vrede.’, 1Kor.14

                                                               

 Wie keek naar de uitvaart van koningin Elizabeth II werd deel van een indrukwekkende ceremonie. Van begin tot eind zorgvuldig vorm gegeven. Zang, loepzuiver, ook uit kindermonden. Schriftlezingen, rustig, geconcentreerd.
Gebeden, vol afgewogen aandacht. Onze harten konden erbij zijn. Ook buiten was er een bijzondere orde. Iedereen stond waar hij moest staan en liep waar hij moest lopen.
Ik moest denken aan de tekst hierboven: ‘onze God is geen God van wanorde maar van orde’. Zo stond het in eerdere vertalingen. Het werd als een ‘braaf woord’ ervaren. Alsof alles precies zó zou moeten.
Hier staat het Griekse woord: ‘eirènè’, irene: vrede. In de vertaling van  de NBV21 klinkt dat door. Dat woord doet niet denken aan ‘regelneverij’. Het plaatst wanorde onder kritiek.
Als dingen niet goed geregeld zijn ontstaat er maar zo ruzie, verdeeldheid. Mensen zijn ter plekke nog bezig met het oplossen van praktische zaken. Dat lijkt leuk en spontaan, het is het vaak niet.
Het ontneemt mensen ruimte om te ervaren waar het eigenlijk om gaat. Een gereedschap van de kerk is een goed vorm gegeven én uitgevoerde liturgie. In Engeland hebben ze dat opnieuw met ons gedeeld. In de ceremonie,
zowel in de kerk als daarbuiten, werd ruimte gemaakt. Je voelde waar het om ging. Er was ruimte om God te eren. Er was ruimte om Elizabeth te gedenken en te respecteren.
Zij koningin, Hij Koning der Koningen. Zij Zijn kind, voor eeuwig opgenomen in Zijn vrede. 
     
                  ds. Joke van Voorst                                                                
                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                               
                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
terug