meditatie

MEDITATIE  

Heer, die mij ziet zoals ik ben… Psalm 139 (berijmd)

Toon Hermans was een veelzijdig mens. Een geliefd      
grappenmaker, met een perfecte timing. Hij was schilder die avonturen van het licht in beeld bracht en schrijver van doldwaze en diepzinnige teksten.  
Bij het Sinterklaasfeest kregen we een jaarkalender met elke dag een stukje van Toon. Die ligt nu op het stapeltje ‘bijbel en liedboek’ op onze etenstafel. 
In de kerk doorleven we nu de Veertigdagentijd. Weken van voorbereiding op Pasen, feest van (op)nieuw leven. Iedereen krijgt zo kansen om na te denken over hoe je nu in het leven staat, welke keuzes je maakt, wat belangrijk is. Hoe je je geloof in Jezus vorm wil geven in je leven van alledag. Een verrassende aanzet lazen we bij Toon:
‘Wij menen dat wij onze kinderen allerlei sommetjes en lettertjes moeten leren, maar wij zouden eens ernstig moeten overwegen dat het belangrijkste wat de mens moet leren is: ‘het omgaan met wat hij denkt.’
Bij het ordenen van onze gedachten en het interpreteren ervan begint ons geluk en ons ongeluk. Alleen een geoefende geest kan ons ontdoen van de boze gedachten die ons parten spelen en kan ons helpen vat op ons leven te krijgen’.

In de woestijn kwamen er allerlei meningen op Jezus af. ‘Als jij dit... dan zal dat…’, ‘Wat, heb je dat nog niet...?’, ‘Hoe kan het dat jij...?’ Jezus oefende zijn trouw, een helderheid van gedachten. Aan wie wil ik gehoor geven, gehoorzaam zijn?  
Ook voor ons zijn het belangrijke oefeningen. We delen ze in de kerk in ontmoetingen, liederen, gebeden en woorden die jou dragen. 

Wie leert ons ‘omgaan met wat je denkt?’.  In de kerk willen we met elkaar oefenen, onze geest oefenen en zo ontdekken wat echt perspectief gee
 

ds. Joke van Voorst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                           


                    
terug