Verkiezingen - NIEUWE AMBTSDRAGERS

NIEUWE AMBTSDRAGERS

In de vorige editie van Kerknieuws heeft u kunnen lezen hoe de gang van zaken er dit jaar uit gaat zien.
In het Kerknieuws (dus NIET op deze site) treft u het formulier aan dat u kunt gebruiken om uw kandidaten op te geven.
Ook kunt u op de achterzijde van het formulier aangeven of u zelf beschikbaar bent voor vrijwilligerswerk.

Wij hopen op maximale respons en vragen al onze leden om een actieve bijdrage aan dit verkiezingsproces.
Immers, MET ELKAAR ZIJN WE GEMEENTE !  WE DOEN HET SAMEN !

Wanneer u nog praktische vragen hebt over het invullen of inleveren van de formulieren neem dat gerust even contact op met één van de leden van de verkiezingscommissie (onderstaand).
Met vriendelijke groet,                   

Hotske Broersma,
Jentsje Fekkes, 
Hans Karper.
 
terug