De meesten van ons kunnen het!

Een goed werkend roulatiesysteem voor de ambten van ouderling, diaken en kerkrentmeester is hierbij een pré. Wij mogen ons hierin gelukkig prijzen. Op dit moment zijn alle posities ingevuld. In het huidige tijdvak best uniek. Het geeft tegelijk de onderlinge verbondenheid en sfeer aan in de kerkenraad. Gemoedelijk en positief. Samen continu zoekend om getuige te zijn, als individu, als gehele gemeenschap, van de levensveranderende, hoopvolle boodschap van het evangelie. 
Onze boot vaart een stabiele koers en ligt goed in de vaart, sloopwerk is niet nodig. Enkel voor de reguliere vervanging van krachten gaan we de helling op. Na vier jaar, of wat langer, hun inzet en betrokkenheid als ouderling, diaken en kerkrentmeester te hebben gegeven is het goed om deze taken over te dragen aan nieuwe krachten. Mogelijk komt de vraag tot u, om bemanningslid te worden voor 4 jaar. Om u die periode in het bijzonder te richten op de pastorale, diaconale of beheer taken in de Protestantse Gemeente Koudum. Een bevoorrechte kans, maar ook een vraag, een roeping, die veel ‘stemmen’ in ons kan wakker maken. Hopelijk sneeuwt de zachte stem van de hoop niet onder. Deze bescheiden stem in ons moet vaak strijden met de meer luidruchtige ‘ach en wee’s’. Of die stem waardoor wij onszelf al snel geringer achten dan we zijn. De stem van de hoop is mogelijk een aarzelend ‘ja’, maar weet zich verzekerd van een koor van stemmen, het ambt van ouderling, diaken en kerkrentmeester is immers geen solozang. Je mag je omringd weten door de hele bemanning.  

De volgende ambtsdragers treden af; 
 • IJnte Kooistra 
 • Tjerk Faber 
 • Walter de Koe 
 • Jentsje Fekkes 
 • Boukje Postma 
 • Janneke van der Werf 
 
Dit betekent dat de kerkenraad de volgende vacatures heeft; 
 • Ouderling-scriba 
 • Ouderling (2*)
 • Diaken (1*)
 • Kerkrentmeester 
 • Kerkrentmeester – penningmeester 
 
Op zaterdagmiddag 10 oktober 2020 van 14:00 tot 15:00 uur kunt u de ledenlijst van de PKN Koudum bekijken in Op ‘e Hichte. Deze ledenlijst geeft u inzicht in onze leden en kan u wellicht helpen bij het invullen van het aanbevelingsformulier.  
In dit kerknieuws vindt u een aanbevelingsformulier. U kunt deze kopiëren voor andere leden binnen uw gezin. Lukt dit niet? Bel dan even met de scriba op 0514 52 12 22. Wij komen u dan extra exemplaren brengen.  
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan ons. 

Namens de kerkenraad, Jentsje Fekkes, Hans Karper en Hotske Broersma -----------------------------------------------------------------------

Protestantse Gemeente Koudum  --  Verkiezingen ambtsdragers  --  2020Formulier voor het indienen van aanbevelingen

Werkgroep Diaconie
 1. ________________________________(naam + adres)
 
 1. ________________________________(naam + adres)
 
 1. ________________________________(naam + adres)

Werkgroep Pastoraat
 1. ________________________________(naam + adres)
 
 1. ________________________________(naam + adres)
 
 1. ________________________________(naam + adres)

Werkgroep Beheer
 1. ________________________________(naam + adres)
 
 1. ________________________________(naam + adres)
 
 1. ________________________________(naam + adres)

Deze personen worden aanbevolen door;

Naam : _______________________________________

Adres : _______________________________________

Handtekening _________________________________

N.B. : Alle velden van dit formulier moeten worden ingevuld voor een geldige aanbeveling!

Inleveren voor vrijdag 16 oktober 2020 18:00 -> in te leveren in de stembus in de kerk, in de brievenbus van op de Hichte, bij de Scriba (Verlengde Hoofdstraat 19 te Koudum) of per e-mail naar scriba.pkn@gmail.com.

 
terug