Uit Pastorie It Oerset

Bijeenkomsten vanuit de kerk in De Finke

                                                                               

Vóór de zomer schreven we al over de nieuwe opzet van bijeenkomsten vanuit de kerk(en) in De Finke. Onlangs is in overleg met De Finke een aantal data gepland zodat er wat meer lijn in gaat komen.
Afgelopen donderdag, 30 september, was er zo weer een ontmoeting of viering voor huis 2 en 3.
Om half 11 zat iedereen klaar. Zo’n 12 bewoners hadden zich verzameld rond de lange tafels in de huiskamer van huis 2. Sommige van hen wonen er nog maar net.
We staken een kaars aan en lazen uit de Bijbel over het volk Israël dat door de woestijn op weg is naar het beloofde land. Ze hebben geen eten, ze zijn moe en willen het liefst weer terug, terug naar huis.
Dan ontvangen ze ‘wat is dat’ – manna uit de hemel. (Exodus 16:13-21) Brood om van te leven, elke dag opnieuw. In het gesprek dat we er samen over voerden bleek hoe veel mensen dat verhaal herkennen in hun leven.
Soms is het een woestijn, vol heimwee naar je leven zoals het was. Er lijkt niets nieuws te gebeuren, elke dag hetzelfde. Maar dan komt er een kaart, er komt iemand op bezoek, er is een fijne maaltijd, lieve verzorgsters.
Mensen vergeten je niet. God vergeet je niet. Er blijkt manna voor elke dag. Er is elke dag iets om ‘op te rapen’. We deelden al dit voedsel met elkaar tot we ‘genoeg’ hadden en toen was het tijd om te zingen.
Geeske Buma hervatte haar dienst in De Finke alsof ze nooit weg was geweest. Ruim 40 jaar lang toog ze elke donderdag naar de kerkdiensten in het huis, en nu mogen we in de nieuwe vorm ook op haar rekenen.
Alle mensen zongen uit volle borst mee. Wat een kracht gaat daar van uit! We sloten de bijeenkomst af met gebed en een zegenbede.
Vanuit de kerk was ook Antsje Folkertsma,  onze ‘Finke-ouderling’, aanwezig. Zo smeden we verder aan het verband tussen De Finke en de kerk.
Volgende week, 7 oktober, is er weer een (besloten) viering, dan voor de huizen 4, 5 en 6.

Samen eten

                                             


We zien terug op een fijne Startzondag. Veel dank aan allen die geholpen hebben om deze zondag mogelijk te maken. We ontvingen na afloop nog twee vragen. Naar de website waar informatie te vinden is over het tribunaal waarover Jasmijn ‘na de koffie’ vertelde.
Op de site www.ptmurderofjournalists.org leest u er meer over en kunt u ook kiezen voor een weergave in het Nederlands.
Daarnaast werd gevraagd om de canon ‘Samen eten’ die we onder leiding van Durk Stoker hebben ingeoefend. Dan kan die ook thuis in gesproken of gezongen versie benut worden.
                                   

Je hart luchten
Soms lopen de indrukken en emoties rondom gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd zijn hoog op. Klinken er meningen rondom je die een ongemakkelijk gevoel geven. ‘Ben ik nog echt welkom?’, ‘Zal die
ander zich wel voorzichtig gedragen?’. Wilt u uw hart eens luchten over deze vragen, bel dan gerust met ons, uw predikanten. Het is belangrijk om regelmatig innerlijk ‘de lucht te klaren’.
  
                                                        

Leven is meeleven
Siety de Legé verblijft voorlopig bij haar man in de Jelle Meineszhof in Balk. Daar is ook goede zorg voor haar eigen kwetsbaar geworden gezondheid. Ze waren zichtbaar blij om weer bij elkaar te zijn.

Hoera voor de Bijbel
Na de presentatie van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 vroeg het Bijbelgenootschap om reacties. Veel aandachtige lezers hebben van de vertaling geproefd en deze zo beproefd. De stroom aan reacties bevatte allerlei: dank en waardering, maar ook kritische vragen en voorstellen tot aanpassing. Op zorgvuldige wijze hebben de specialisten van ons Vlaams-Nederlands Bijbelgenootschap het geheel verwerkt tot een nieuwe editie. Het eerste exemplaar van de NBV21 wordt op woensdagmiddag 13 oktober aangeboden aan koning Willem-Alexander. Die presentatie, met allerlei muziek en informatie, kunt u volgen via een rechtstreekse tv-uitzending.
Ook ter plaatse willen we graag aandacht besteden aan het beschikbaar komen van een zo waardevolle editie van de Bijbel. Dit doen we met een feestelijke gebeuren op zaterdagmiddag 16 oktober. We organiseren dan een voorleesmarathon.
Dorpsgenoten lezen gedeeltes voor uit de nieuwe Bijbel en zo proeven we er samen van. Je hebt de smaak maar zo te pakken. Het begint om 13.30 uur in de Johannes de Dooperkerk te Warns, gaat verder om
14.45 uur in de Lebuïnuskerk te Molkwerum en de slotronde begint om 16.00 uur in de Martinikerk van Koudum. Komt u ook even luisteren?


                                           
                                          Bijbelsignaal…bij brug in Lemmer
Herfstvakantie
Van zaterdag 9 t/m vrijdag 15 oktober hebben uw predikanten een week vrij. Bij dringende zaken kunt u contact zoeken met onze scriba Jeltsje Wijnsma. Zij weet wie er vervangt.

Met een hartelijke groet,
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw
 
terug