Gosse Jongsma uit Koudum 50 jaar organist.


Na de dienst van zondag 8 december werd onze organist Gosse Jongsma even naar beneden geroepen. Hij had de dienst begeleid met zijn orgelspel en was volkomen verrast. De voorzitter van de kerkenraad Hans Karper sprak hem toe en vervolgens kreeg Gosse Jongsma een gouden PKN speld met briljant opgespeld en was er voor zijn vrouw Hannie een bloemetje. Geboren in Bornwird op 16 oktober 1939 en in zijn werkzame leven als onderwijzer, was hij organist van 1969 tot 1973 van de Geref. Kerk te Krabbendam. Van 1973 tot 2001 organist van de Geref. kerk te Rinsumageest en vanaf 2001 organist van de protestantse gemeente van Koudum en zo nu en dan in de regio dorpen. Naast zijn organistenbestaan is Gosse actief in deze gemeente als vrijwilliger/beheerder van het verenigingsgebouw op ‘e Hichte en zingt hij in het plaatselijk kerkkoor Vox Humana. Hij heeft jarenlang bestuursfunctie gehad in Kritekoor en Vox Humana. En als hij tijd over heeft mag hij graag schilderen. Na de dienst was er een gezellig samenzijn met de familie. Voorlopig speelt Gosse nog rustig door.


 
terug