Kerkenraad - actueel "Weer naar de kerk"

Beste Gemeenteleden,

                                         

De vorige editie van Kerknieuws verscheen in juni. Dat lijkt niet alleen lang geleden; het is ook echt een behoorlijke periode waarin de communicatie wat op een laag pitje stond.
Rondom COVID is er sinds juni wel veel gebeurd, maar er was geen reden om ons huidige beleid rondom de Kerkgang aan te passen.
We gaan voorlopig verder op basis van de inmiddels vertrouwde spelregels:

Max. 90 personen / handen ontsmetten / registratie / afstand bewaren / alleen de aangemerkte zitplaatsen innemen / ingetogen zingen /kerk verlaten volgens richtlijnen op de beamer.

Wij hopen oprecht dat gaandeweg steeds meer Gemeenteleden , ook in gezinsverband, de stap zullen zetten om de diensten te bezoeken. In de huidige vorm is dat weer zeer goed mogelijk. We gaan nog wel enige tijd door met het online uitzenden van de diensten.
Ook na de dienstent is het mogelijk om in Op ‘e Hichte met elkaar een kopje koffie te drinken.
Omdat is gebleken dat het niet eenvoudig is om tijdens het koffiedrinken de juiste onderlinge afstand in stand te houden nodigen we een ieder uit om in de grote zaal een plekje te zoeken aan een van de tafels.

Eind augustus staat er weer een Moderamen-vergadering in de planning. Begin september komt de Kerkenraad na lange tijd weer voltallig bijeen. Met elkaar moeten we de draad weer op zien te pakken. Vanwege COVID zijn er best wel wat zaken blijven liggen; er is werk aan de winkel !
In het najaar organiseren we weer een verkiezing van nieuwe ambtsdragers volgens de werkwijze van vorig jaar. Nader bericht volgt.
Vorming en Toerusting is al doende om een nieuw programma voor te bereiden.
Stap voor stap komen we weer wat in normaal vaarwater. Laten we gezamenlijk de handen uit de mouwen steken en werken aan herstel van de opbouw van onze Gemeente en onze onderlinge contacten.


Met vriendelijke groet,
Hans Karper
Voorzitter Moderamen/Kerkenraad


                                
terug