Kerkenraad

Beste Gemeenteleden,
                                              

Er lijkt maar geen einde te komen aan de maar voortdurende periode waarin we geen kerkdiensten kunnen organiseren en bijeenkomsten kunnen houden in Op ‘e Hichte.
In onze samenleving is sprake van tegengestelde bewegingen zo lijkt het. De gezondheidszorg meldt dat men de instroom van nieuwe patiënten nauwelijks aan kan en maant tot voorzichtigheid. De overheid versoepelt gelijktijdig de regelgeving stap voor stap waardoor nu alweer massa’s mensen naar de winkel- en uitgaanscentra trekken.
Het wordt eigenlijk steeds moeilijker om te begrijpen waar je goed aan doet. Ook binnen ons kerkbestuur worstelen we daar al wat langere tijd mee. De adviezen die ons bereiken over het wel of niet toelaten van gemeenteleden bij kerkdiensten zijn al enige tijd niet meer veranderd.
Op dit moment is het naar ons oordeel nog te ongewis en dus te vroeg om de kerkdeuren op zondag weer te openen. De bekende veiligheidsaspecten spelen nog steeds een belangrijke rol. Gelukkig is de vaccinatie inmiddels goed op gang gekomen, hetgeen perspectief biedt op hernieuwde mogelijkheden.

Om nog even te schetsen hoe een dienst er op dit moment uit zou moeten zien: Slechts 30 bezoekers zijn welkom (dat heeft met de omvang van ons kerkgebouw te maken); de 30 bezoekers moeten op geruime afstand van elkaar worden geplaatst en mogen niet met elkaar praten; er mag niet worden gezongen. Van een echte samenkomst is dus nauwelijks sprake. En hoe selecteer je op een eerlijke manier dat geringe aantal van 30 bezoekers ?


HOE NU VERDER…….
Toch zal  het (hopelijk) op afzienbare tijd weer mogelijk zijn om de diensten open te stellen voor gemeenteleden. Dat geldt dan ook voor de ontmoeting na afloop bij de koffie in Op e Hichte. Ook de vergaderingen van raden en werkgroepen zullen dan weer van start gaan.
In feite zijn we stand by om het groene licht te ontsteken zodra het weer enigszins kan. Er zijn scenario’s besproken die we op zeer korte termijn in werking kunnen stellen. Zeker in de eerste fase zullen de diensten ook online blijven worden uitgezonden.
Een goede afstemming met onze buurgemeenten te Warns en Molkwerum is hierbij ook belangrijk. Al maanden organiseren we gezamenlijk de zondagse onlinediensten, tot volle tevredenheid.  Het weer op eigen benen verder gaan moet goed worden voorbereid.

                          

Met de markcommissie wordt overlegd over de mogelijkheden om de zomermarkten dit jaar door te laten gaan wanneer dit enigszins uitvoerbaar is, desnoods met enkele aanpassingen. Het zou mooi zijn om deze waardevolle zomerse ontmoetingsmomenten weer te kunnen organiseren.
Op korte termijn volgen we nu wat de effecten van fase 1 van het versoepelingsplan zullen zijn. Is dit positief en komt fase 2 in zicht, dan komen we weer een stap dichter bij normalisering. Valt het resultaat tegen dan zal fase 2 vermoedelijk worden uitgesteld en moeten we nog wat langer wachten. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en komen in het volgende nummer van Kerknieuws ( 25 mei in de bus ) weer met een nieuw overzicht.

Tot een volgende keer, hopelijk met goede berichten.

Met vriendelijke groet, 

Hans Karper (voorzitter)
 
terug