Kerkenraad

VANUIT DE KERKENRAAD
                                                                 

Beste Gemeenteleden,

U hebt de Gemeentegids 2024 ontvangen, een handig boekje met veel informatie over wat er in en rondom de Protestantse Gemeente van Koudum gebeurt.
We hebben natuurlijk geprobeerd alle informatie zo actueel mogelijk te vermelden. 

Zoals u gelezen hebt is het mailadres van de scriba veranderd: scriba@pknkoudum.nl 
Maar het vaste telefoonnummer dat staat vermeld is niet meer in gebruik, de scriba is alleen bereikbaar op het vermelde mobiele nummer.
Het telefoonnummer van ouderling Henk Palland van de Dammenseweg is 06 30 303 787. 

De rekeningnummers zoals vermeld op de laatste bladzijde zijn niet juist. Gelukkig staan de juiste nummers in Kerknieuws: 
 

Protestantse Gemeente Koudum          NL04 RABO 0373 72 38 14
Diaconie                                                 NL41 RABO 0333 50 42 32
Zendingscommissie                               NL35 RABO 0333 50 46 31 

Wilt u deze wijzigingen in uw Gemeentegids aanbrengen?
                                                                                                                                    


Binnenkort ligt er achter in de kerk weer de Veertigdagentijdkalender om mee te nemen en vanaf 14 februari, Aswoensdag, te gebruiken op weg naar Pasen. 
Achter in de kerk ligt zondag 11 en zondag 18 februari een bestelformulier om een Huispaaskaars te bestellen.
Kunt u niet in de kerk komen en hebt u wel belangstelling voor de Veertigdagentijdkalender of de Huispaaskaars neemt u dan contact op met de scriba.

Met vriendelijke groet,
                                   Jeltsje Wijnsma

 

terug