Kerkenraad - actueel "Weer naar de kerk"

Beste Gemeenteleden,
Met dit bericht willen we  u allen informeren over de laatste ontwikkelingen rondom de Coronamaatregelen en de Verkiezing van nieuwe ambtsdragers.

Coronamaatregelen
De persconferentie van het kabinet van vrijdag 12 november geeft geen aanleiding om extra beperkingen af te kondigen. De diensten en de overige bijeenkomsten/vergaderingen kunnen de komende weken dus doorgaan.
Er is wel alle aanleiding om aan u te vragen om de bestaande maatregelen met grote zorgvuldigheid te respecteren. Met elkaar dragen we die verantwoordelijkheid en daar mogen we elkaar ook op aanspreken.
Voor de goede orde vermeld ik onderstaand de huidige Coronamaatregelen:
•          Thuis blijven bij (ook lichte) gezondheidsklachten
•          Bij binnenkomst van de kerk altijd een mondkapje dragen
•          In de hal van de kerk de handen ontsmetten
•          Strikt de onderlinge afstand van 1,5 meter respecteren
•          Een geschikte zitplaats innemen d.w.z. leden van dezelfde huishouding kunnen naast elkaar gaan zitten.
           Is dit niet het geval dan apart gaan zitten.
           Het mondkapje kan af zodra de zitplaats is ingenomen.
•          Aan het einde van de dienst, na de zegen, het mondkapje weer op en de kerk verlaten volgens de procedure
           die dan op de beamer wordt getoond.
•          Steeds de aanwijzingen van de Corona-coördinator opvolgen.

Bovenstaande regels gelden ook voor kerkelijke activiteiten in Op ‘e Hichte, zoals koffiedrinken na de dienst en vergaderingen.
De volgende persconferentie is aangekondigd voor 3 december a.s.
Aansluitend informeren u over eventuele aanpassingen.
Verkiezing nieuwe ambtsdragers
Inmiddels hebben de verkiezingen plaats gevonden. 126 gemeente-leden hebben hun stem uitgebracht. Dat is een prima score.
Vanwege bijzondere omstandigheden is er vertraging opgetreden bij het maken van afspraken met de gekozen kandidaten. Dat betekent dat de aanvankelijk op 28 november a.s. geplande bevestiging van nieuwe ambtsdragers niet kan doorgaan. Enig uitstel derhalve; wellicht doet zich een geschikte gelegenheid voor in de loop van het eerste kwartaal van volgend jaar.

Met vriendelijke groet,

Hans Karper
Voorzitter Moderamen/Kerkenraad
terug