PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
De scriba De scriba

De krenten uit de pap van de kerkenraad.

Het was er de laatste tijd wat bijgebleven, namelijk informatie uit de kerkenraad. Dat gaan we nu weer goedmaken en als de kerkenraad heeft vergaderd houden we u op de hoogte onder de rubriek “de krenten uit de pap”
Vorig jaar was in november de laatste vergadering. Aan de orde zijn geweest de begrotingen 2020 van de diaconie en kerk. Zonder op details in te gaan gaf de begroting van de kerk een positieve indruk d.w.z. het exploitatie overzicht gaf een gunstig resultaat en de kerkenraad kon dan ook haar instemming geven op de voorgestelde begroting zo ook voor die van de diaconie. Uiteraard werden de penningmeesters/boekhouders bedankt voor hun inzet. Verder kwam het preekrooster 2020 aan de orde. Dit is een behoorlijke klus geweest want het is een overzicht geworden van de gemeenten Warns, Koudum en Molkwerum i.v.m. de preekbeurten van onze predikanten. Preekvoorziener Sietze Talsma die dit in samenwerking heeft gedaan wordt dan ook hartelijk bedankt.
Verder wordt alvast een mededeling gedaan over de procedure verkiezingen ambtsdragers. In het DB wordt gewerkt aan een procedure die de verantwoordelijkheid van de gemeente weer terugbrengt. In de kerkenraad van februari zal dit verder besproken worden en uiteraard hoort u dan ook wat dit verder gaat inhouden.                                                                                                                             

J.Fekkes 
 
terug
 
 

kerkdienst, Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 02-02-2020 om 9.30 uur
meer details

jeugddienst
datum en tijdstip 09-02-2020 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 16-02-2020 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-02-2020 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.