De scriba

AANMELDEN KERKDIENSTEN
Het aantal kerkbezoekers in de Martinikerk stijgt en dat is prachtig. Het aanmelden verloopt goed. Tegelijk horen we dat voor enkelen de achtergrond van dit aanmelden minder duidelijk is. Daarom nog even: De voorschriften die we ontvangen hebben vereisen dat,    
in combinatie met het zingen in de dienst, er een registratie van bezoekers nodig is. Aangezien ‘de 1,5 meter-afstand’ maakt dat er een maximum is van 90 à 95 bezoekers willen we voorkomen dat we op zondagmorgen moeten zeggen dat het ‘vol’ is.
Wie het door omstandigheden vergat of er nog niet van wist wordt uiteraard niet teruggestuurd. Ook dan is het registreren van de namen nog nodig en moeten we er oog voor houden dat het maximum niet overschreden wordt.
Het is dus belangrijk dat u zich aanmeldt. Dit aanmelden is dus nog steeds via tel. 0514-521222 of  j.fekkes@home.nl . Op donderdag in ieder geval telefonisch bereikbaar, maar andere dagen kan ook, als ik er ben. Graag niet meer op zaterdagavond.  Dus hartelijk welkom bij de komende diensten.  Groet, Jentsje Fekkes

 
terug