Kerkenraad


                                                                 
Paaskaars 2022

Al geruime tijd geleden heeft de Kerkenraad besloten om de paaskaars 2022 als blijk van grote waardering voor de jarenlange brede inzet voor het welzijn van onze Gemeente aan te bieden aan Durk en Corrie Stoker.
Ten gevolge van de medische behandelingen die Durk moest ondergaan lukte het niet om de kaars in Broek te bezorgen.

Toen begin juli duidelijk werd dat de gezondheid van Durk in hoog tempo verslechterde hebben we dochter Jantina gevraagd om de kaars aan haar ouders te overhandigen. In een kaart hebben we namens de Gemeente nogmaals onze grote dank uitgesproken voor de vele bijdragen die zowel Durk als Corrie hebben geleverd aan het goed functioneren van onze PG. Ook hebben we onze diepe betrokkenheid bij het naderende afscheid overgebracht.
Telefonisch heeft Durk ons laten weten dat onze geste hem ontroerde.

Kort daarna, op 20 juli jl. overleed Durk. Zijn ziekte en sterven heeft grote indruk op ons allen gemaakt. We leven van harte mee met Corrie en haar familie.

Tijdens de afscheidsdienst op 27 juli jl. in de Hobbe van Baerd Tsjerke in Joure was er een plekje ingeruimd voor de paaskaars uit Koudum. Dat gold ook voor een bloemstuk dat we namens u allen hebben laten bezorgen.

Namens de Kerkenraad,

Hans Karper
 

terug