Marktcommissie / Kerstmarkt

 
KERSTMARKT                                        

Omdat het moderamen besloten heeft om het gebouw Op ‘e Hichte in eerste instantie 3 weken geheel te sluiten hebben wij in overleg met Rooske Fekkes en overige commissieleden besloten om af te zien van onze aangepaste kerstmarkt.
Een vaste groep vrijwilligers maakten voorheen samen met Rooske de kerststukjes. De kerststukjes werden dan in de week van de kerstmarkt gemaakt. Dit was altijd een heel gezellig gebeuren. Van te voren werd er hier en daar gesnoeid, materiaal verzameld, en ook materiaal aangekocht. Bijvoorbeeld oase etc. Rooske had hier haar vaste vrijwilligers voor. Ze wist precies wie wat kon doen. Zelfs van het snoeimateriaal wist zij waar en bij wie ze moest zijn. Er waren in Koudum zelfs wel mensen die haar vroegen of ze ook weer langs kwamen om te snoeien. De struik of plant had dan wel weer een snoeibeurt nodig.
Ook nu waren ze hier en daar al met de voorbereiding bezig. Ze hadden er zin in. Maar helaas zijn de omstandigheden nu niet meer optimaal. Daar wij nu geen gebruik kunnen maken van Op ‘e Hichte vallen veel van de omstandigheden die het zo fijn maakte weg. Alle spullen staan daar opgeslagen, het gezellige samenzijn/werken vervalt, en ook als afsluiting een lekkere maaltijd, die ook weer door vrijwilligers voor hen werd gemaakt, kan niet doorgaan.
Er was natuurlijk wel een mogelijkheid om hier en daar in kleine groepjes alsnog iets te maken zodat we dit dan buiten onder de luifel konden verkopen maar dan loop je tegen zoveel zaken op die het bijna onmogelijk maken.  Je moet dan alle materialen verzamelen, verdelen en het hele sociale gebeuren eromheen vervalt.
We hopen dat jullie begrip hebben voor dit besluit. We hopen dat ooit/binnenkort de situatie rondom de Corona onder controle komt. Zodat wij allen weer gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren. Verbinding met elkaar kunnen maken/onderhouden. We ervaren als marktcommissie dat dit erg gewaardeerd wordt. We willen een ieder die ons al had voorzien van handelswaar heel hartelijk bedanken hiervoor. En hopen dat we volgend jaar de schade kunnen inhalen.
En wensen jullie allen hele fijne en gezegende Kersdagen toe.

Vriendelijke groet,                                       De marktcommissie


                                                                            


 
terug