MARKTCOMMISSIE

MARKTCOMMISSIE

Kruidcake, bonbons en bloemen

Woensdagavond 17 april jl. kwam de marktcommissie bij elkaar in Op ‘e Hichte. Deze keer niet om te vergaderen, maar om afscheid te nemen van 3 leden.
Te weten: Aafke Plantenga, Henny en Ankie Ybema.

Onder het genot van een kopje koffie/ thee met heerlijke door Ankie gebakken kruidcake en lekkere bonbons van Aafke, hebben we herinneringen opgehaald en vooruit gekeken.

Alle drie wisten ze niet meer hoelang ze hebben meegedraaid in de marktcommissie, maar ze hebben dit vele jaren gedaan, met veel inzet en plezier.

Als bedankje kregen ze een mooie bos bloemen en onze hartelijke dank voor het vele werk dat ze alle drie hebben gedaan voor de marktcommissie.

Het is fijn om te kunnen melden dat er vervanging is gevonden voor Aafke, Henny en Ankie.

Anna Stilma gaat het werk van Aafke overnemen: het beheren van het geld. Henk Palland en ondergetekende gaan de werkzaamheden overnemen van Henny en Ankie. Te weten: Henk voorzitter en ondergetekende

notulist.

Wij zijn als marktcommissie blij dat de groep weer compleet is en we zien uit naar de komende zomermarkten. Deze worden gehouden op zaterdag 13 juli, 27 juli en 10 augustus a.s.


Met de hartelijke groeten, namens de marktcommissie,

Geeske Palland [telefoonnummer 06-30683469]

terug