Marktcommissie

ZOMERMARKTEN

                                  


Zaterdag 20 augustus alweer de laatste marktdag
gedraaid. Graag wil ik jullie meenemen in hoe zo’n dag verloopt. Dit jaar werd er op de zondag na de marktdag de opbrengst van de markt bekend gemaakt en werd opgeroepen om tussentijds nog extra spullen aan te leveren zodat wij de markt weer konden aanvullen. Dus op de vrijdag voor de markt werd alles wat er was gebracht weer klaargezet. Het was prachtig om te zien hoeveel er nog weer binnen werd gebracht. Dit gaf ons zeker het gevoel dat de gemeente mee helpt om de markt tot een succes te brengen. Op zaterdag kwam een ieder rond 8.45/9.00 uur in Op ‘e Hichte. We hoefden het werk niet te verdelen,  een ieder weet wat er moet gebeuren. De één loopt met de borden Koudum in, een ander zorgt ervoor dat er een mooi vaasje met bloemen op de tafels komen te staan. Weer een ander zorgt dat er soep gemaakt wordt en brood gesmeerd. Een ander groepje zorgt ervoor dat alle boeken en alle buiten spullen buiten komen te staan. Gelukkig hebben we alle 3 zaterdagen prachtig weer gehad. Geen druppel regen van betekenis gehad. Er moet zo veel klaargezet worden maar vele handen maken licht werk. En ondertussen komen er gemeenteleden / dorpsgenoten langs om eigengebakken lekkers te brengen. Dit is voor ons zo waardevol. Dat er zoveel mensen zich inzetten om thuis wat lekkers bakken. Dit is voor ons zuivere winst. Kassa dus. Rond half 10 drinken we met elkaar eerst nog koffie voordat we los gaan om 10 uur. De schortjes met wisselgeld worden uitgedeeld aan de verkopers. En doen we alvast een ruwe schatting wat de opbrengst die dag zal zijn.                                              

Er is een vaste groep die in de keuken staat, 2 of 3 personen (meestal mannen) die bij de boeken en het buitenspul staan en verkoopmedewerkers die binnen in de zaal het marktwaar proberen te verkopen. Dit alles gaat in een ontspannen sfeer. Niks hoeft en alles mag en kan. We helpen elkaar waar nodig. De keuken medewerkers zorgen ervoor dat ook wij op tijd iets lekkers krijgen. Lekker kopje soep met brood of tosti, fruithapje, drinken met wat lekkers enz. Zo nu en dan lossen we elkaar eens even af zodat je even kan zitten of iets anders kan doen. Het is altijd weer afwachten hoe veel mensen er komen en of we goed gaan verkopen. En natuurlijk komen er ook mensen langs die voor de gezelligheid komen koffiedrinken of een lekkere kop soep nemen. Om zodoende ons ook financieel te steunen en van de gezelligheid en het praatje te genieten.  Rond vier uur eindigt de markt. Alle schortjes met geld worden verzameld en het geld wordt geteld door officiële geldtellers. Hierbij zit ook altijd iemand van de commissie van beheer. (Top!) Alles moet weer naar binnen en opgeruimd worden. Toiletten en de keuken weer schoon en opgeruimd achtergelaten.  
                                                                                                                                                               
                                                                        

En dan het mooiste van de dag: Een lekker bakje koffie met het laatste stuk overgebleven gebak, cake of koek en dan de bekendmaking van de opbrengst. Dat is altijd weer heel fijn om te horen na een dag hard werken met zijn allen waarin gezelligheid, verbinding en het samenzijn heel belangrijk is.

Elke keer viel de opbrengst ons weer mee. En staan we versteld wat we met al dat kleingeld maar natuurlijk ook wel briefjes weer bij elkaar hebben gesprokkeld. En daarna keert een ieder weer huiswaarts. Nog nagenietend van een fijne dag.  

                                                                                                                                                                         

 
Opbrengsten zomermarkten 2022  
Eerste marktdag                                                            €      1.556,00
Tweede marktdag                                                          €      1.327,00
Derde marktdag  €      1.266,00
Losse verkoop vanuit winkeltje afgelopen winter     €         600,00
Totale opbrengst deze zomer:  €       4.749,00

Natuurlijk wil ik bij deze iedereen nogmaals heel hartelijk bedanken voor zijn inzet op wat voor manier dan ook.

Namens de marktcommissie,
Ankie Ybema
                                                                            


 
terug