Kerkelijke agenda

dinsdag 15 september, 19.30 uur, werkgroep Pastoraat, Op ‘e Hichte
zondag 20 september, 9.30 uur, Startzondag Martinikerk
dinsdag 22 september, 19.30 uur, werkgroep Diaconie, Op ‘e Hichte
donderdag 24 september, 19.45 uur, werkgroep Beheer, Op ‘e Hichte
dinsdag 29 september, 19.30 uur, Kerkenraad, Op ‘e Hichte
 
terug