Ontwikkelingen

VERKIEZING AMBTSDRAGERS 2020

Beste Gemeenteleden,

Onze plannen om nog voor de vakantie een verkiezing voor nieuwe ambtsdragers te organiseren is ten gevolge van de COVID-crisis in het water gevallen. We hebben u daarover eerder bericht.
Na de vakantie heeft de verkiezingscommissie de draad weer opgepakt en een nieuwe planning van de opvolgende activiteiten voorbereid. Het draaiboek is nagenoeg niet veranderd. Tijdens de Gemeentebijeenkomst op zondag 1 maart jl. zijn de plannen aan de aanwezige gemeenteleden gepresenteerd.
Voor de goede orde: het is de bedoeling dat alle gemeenteleden actief worden betrokken bij deze verkiezingen. Aan alle gemeenteleden zal worden gevraagd om aanbevelingen in te leveren voor de bestaande vacatures van Ouderling (3), Diaken (1) en Ouderling-Kerkrentmeester (2).
Het aanbevelingsformulier zal op 29 september op de website worden geplaatst en op diezelfde datum per email worden toegezonden aan leden waarvan we het emailadres kennen. In Kerknieuws van die week zal het formulier als een inlegvel worden bijgevoegd. Op de zondagen 4 en 11 oktober zal het formulier worden uitgedeeld na afloop van de kerkdiensten. De aanbevelingen dienen uiterlijk 16 oktober te worden ingeleverd. Nader bericht hierover volgt.
De Kerkenraad zal aan de hand van de ontvangen aanbevelingen de kieslijst opstellen. De verkiezingen zijn gepland op zondag 15 november a.s. Aangezien we vermoedelijk tegen die tijd nog te maken hebben met de beperkingen van het COVID-virus zullen de verkiezingen schriftelijk rondom die datum worden gehouden. U ontvangt tijdig bericht over de praktische gang van zaken.
De gekozen nieuwe ambtsdragers zullen op zondag 29 november a.s. worden bevestigd.

Namens de Kerkenraad roepen wij al onze leden op om actief aan de komende verkiezingen deel te nemen. Wij hopen oprecht veel aanbevelingen te mogen ontvangen, zodat de stem van de Gemeente terug te vinden is in de keuze van nieuwe ambtsdragers. Met elkaar hebben we hierbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

In de komende edities van Kerknieuws kunt u de verdere ontwikkelingen volgen.

Met vriendelijke groet,

De Verkiezingscommissie:

Hotske Broersma
Jentsje Fekkes
Hans Karper
 
terug