PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Dagelijks Bestuur Dagelijks Bestuur

O N T W I K K E L I N G E N

We kunnen dankbaar terugzien op enkele waardevolle gebeurtenissen in onze Gemeente gedurende de afgelopen weken: De ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Koudum-Molkwerum-Warns en de doop van 2 gemeenteleden in de Jordaan. Verder hebben we kunnen vernemen dat het gezamenlijke beroepingswerk voorspoedig verloopt.
Bij al deze ontwikkelingen is de inzet van Kerkenraadsleden en andere vrijwilligers onmisbaar.
En laat nou het op peil houden van ons vrijwilligersbestand ons op dit moment ernstig  zorgen baren. 
Al maanden loopt de aktie 'Wij zijn op zoek naar jou'. Tijdens Kerkenraadsvergaderingen is er veel aandacht besteed aan het speuren naar mogelijke kandidaten. Er zijn al veel bezoekjes gebracht, maar de oogst is tot nu toe ronduit schamel. Het is heel mooi dat we een ouderling-pastoraat, een diaken en een pastoraal medewerker bereid hebben gevonden, maar........... we zijn nog steeds op zoek naar een ouderling-scriba, een ouderling-pastoraat en 4 pastorale medewerkers. Volgende maand staat de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers al op de agenda.........

Als leden dragen wij met elkaar de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van onze gemeente. We moeten de lasten wel echt met elkaar delen. Het is niet fair dat enkelingen jaar in jaar uit moeten worden geprolongeerd bij gebrek aan opvolgers.
Namens de Kerkenraad doe ik een dringend beroep op u allen om nog eens goed na te denken over het oppakken van 1 van de gemelde vacatures. Mogelijk kent u ook gemeenteleden die naar uw mening geschikt zouden zijn. Laat het ons weten, zodat wij ze kunnen benaderen.
Samengevat: er is sprake van een serieus, structureel probleem dat alleen kan worden opgelost wanneer gemeenteleden hun verantwoordelijkheid nemen en  besluiten om zich enkele jaren als Kerkenraadslid of als Pastoraal Medewerker beschikbaar te stellen. Scriba Jentsje Fekkes en ondergetekende horen graag van u op korte termijn.
Nog even een persoonlijke noot: Sinds mei 2017 mag ik deel uitmaken van de Kerkenraad. Het is mooi en dankbaar werk om in een prettige samenwerking met andere vrijwilligers een bijdrage te mogen leveren aan het welzijn van onze Gemeente.
Morgen we op u rekenen ?

Hans Karper, voorzitter
0653419490 -
 

terug
 
 

Beheer
datum en tijdstip 25-04-2019 om 19.45 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2019 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2019 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2019 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.