PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Ontwikkelingen Ontwikkelingen

Inmiddels naderen we 13 oktober. Op die dag worden onze 2 nieuwe predikanten bevestigd en komt er een einde aan een jaar van voorbereidingen door o.a. WaKoMo en de Beroepingscommissie. Het blijft bijzonder dat we met onze buurdorpen Warns en Molkwerum gezamenlijk kunnen beschikken over de inzet van de 2 nieuwe predikanten. Elders in dit nummer meer bijzonderheden over de verbindingsdienst op 13 oktober.

Zoals bekend is afgesproken dat beide predikanten een deel van de pastorale zorg binnen onze Gemeente voor hun rekening nemen. Na vooroverleg met onze pastorale ouderlingen en beide predikanten is de Kerkenraad op 24 september jl. unaniem akkoord gegaan met een voorstel dat voorziet in de volgende verdeling:

- Ds. Joke van Voorst:
Wijk Noord
Wijk Zuid
de Finke
speciale aandacht voor het jeugdwerk 

- Ds. Michiel de Zeeuw:
Wijk Centrum
Wijk West
Wijk Tunkerstrjitte, Claerbergen en Ravelijn
 tevens de leden van onze Gemeente die buiten Koudum wonen

Op 3 oktober hebben scriba Jentsje Fekkes en ondergetekende de Paaskaars 2018 als ‘schouderklopkaars’ bezorgd bij Thomas v.d. Goot om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor onze Gemeente. Veel van onze vrijwilligers werken buiten de spotlights. Met elkaar vormen deze vrijwilligers de ‘Stille Kracht’ binnen onze Gemeente. Thomas is zo’n vrijwilliger die we bij deze gelegenheid graag in de schijnwerper plaatsen.

Na 13 oktober zal deze pagina van Kerknieuws worden verzorgd door onze predikanten. Daarmee komt een einde aan de interim rol van Hieke Plantinga en Anneke Siemensma als auteurs van de meditatieve artikelen op pag.2. Ik wil beide dames hartelijk bedanken voor hun trouwe bijdragen gedurende het afgelopen jaar. Mijn bijdrage ‘Ontwikkelingen’ verdwijnt niet, maar zal voortaan op een andere pagina in Kerknieuws verschijnen.

Rest mij nog om u allen een hele mooie verbindingsdienst op 13 oktober a.s. toe te wensen.

Hans Karper, voorzitter
0653419490 -  
 
terug
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 20-10-2019 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 27-10-2019 om 9.30 uur
meer details

Beheer (begroting 2020)
datum en tijdstip 31-10-2019 om 19.45 uur
meer details

jongerendienst
datum en tijdstip 03-11-2019 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.