Kerkdiensten

De kerkenraad nodigt u uit om naar de kerk te komen voor deze diensten. Op internet is de dienst er via: www.kerkdienstgemist.nl
 

ZONDAG 12 JUNI      
       
9.30 uur:  vg. ds. M.A.T. van der Kooi    
Collecten: Diaconie (actie Vakantietas), Kerk    
Organist: Aalt Landman     
Koster:  Rooske Fekkes    Telefoon: 522233
Beamerist: Edwin de Boer    
Koffiedrinken:   Fam. Fekkes  Verlengde Hoofdstraat 19  
Kerkauto: Bel met Andries Wester   Telefoon: 06-290 456 65
       
ZONDAG 19 JUNI Viering Maaltijd van de Heer       
       
9.30 uur: vg.  ds. Michiel de Zeeuw  
Collecten: Diaconie (Bijdrage landelijke ondersteuning), Kerk  
Organist: Feike Dijkstra           
Koster:  Bauke Spijksma    Telefoon: 522383     
Beamerist: Theo van der Meulen         
Koffiedrinken:   Fam. Stilma  Achter de Tuinen 5  
Kerkauto: Bel met Andries Wester   Telefoon: 06-290 456 65
       
ZONDAG 26 JUNI      
       
9.30 uur:  vg. dhr. A.T. de Gorter    
Collecten: Diaconie (Binnenlands diaconaat), Kerk  
Uitgangscoll.:   Onderhoudsfonds     
Organist: Geeske Buma             
Koster:  Jan Buma     Telefoon: 06 122 410 75     
Beamerist: Bauke Spijksma         
Koffiedrinken:   Fam. van der Meulen  G. Ypmastraat 41  
Kerkauto: Bel met Andries Wester   Telefoon: 06-290 456 65
       
       
ZONDAG 3 JULI Viering sacrament van de Doop    
       
9.30 uur:  vg. ds. Joke van Voorst    
Collecten: Diaconie (Werelddiaconaat India), Kerk  
Organist: Gosse Jongsma              
Koster:  Sietze Talsma    Telefoon: 521936     
Beamerist: Edwin de Boer          
Koffiedrinken:   Fam. Buma   Bovenweg 36   
Kerkauto: Bel met Andries Wester   Telefoon: 06-290 456 65

                                                      

 

BIJ DE DIENSTEN                                                     

Zondag 19 juni bent u, ben jij uitgenodigd. De tafel in de Martinikerk staat gevuld met goedheid, die gedeeld wordt. We vieren de Maaltijd van de Heer en denken eraan hoe de goedheid van Jezus nieuwe openingen bracht.
Zoveel dichte deuren in jouw en mijn bestaan van het slot haalde. Je zult maar uitgenodigd zijn.

Zondag 26 juni werkt ds. Joke van Voorst mee aan de herdenkings-dienst in Molkwerum rondom de gesneuvelde Britse piloot. We zijn blij dat de heer Gorter bereid was om in Koudum voor te gaan.

Zondagmorgen 3 juli vieren we de Heilige Doop van Elske Talsma. Vanwege corona moest de dienst eerder worden uitgesteld. Met extra vreugde leven we toe naar het vieren van de dankbaarheid om het leven van Elske.
Ze bracht al zoveel rijkdom in het leven van Wietske en Gelke. Ze willen haar graag dopen en haar laten weten dat ook zij een kind van God is. In de Schriftlezing uit Exodus 3: 7-14 leren we God kennen. Zijn Naam is: Ik zal er zijn. Ook voor jou.
We denken na over deze woorden en vieren dan het feest omdat Hij zijn Naam wil verbinden met die van ons. Bij deze doopviering leest heit Gelke uit de Bijbel, zingt tante Elske een lied en draagt mem Wietske een gedicht voor.
Het belooft een feestelijke viering te worden; we zijn er getuige van dat Elske er een familie bij krijgt: de gemeente van Christus.

 
                                                                           
terug