Kerkdiensten

De kerkenraad nodigt (jo)u uit om naar de kerkdiensten te komen
 

DONDERDAG 9 MEI Joh. de Dooperkerk Warns Hemelvaartsdag
     
9.30 uur:   vg. ds. Michiel de Zeeuw  
  gezamenlijke dienst Koudum, Warns en Molkwerum
  (voor de liefhebbers is er een fietstocht vooraf)
     
ZONDAG 12 MEI  Martinikerk Zondag Exaudi of Wezenzondag
     
9.30 uur:  vg. ds. Michiel de Zeeuw  
Collecten:  Diaconie (binnenlands diaconaat) en kerk
Ouderling vd:  Anneke Munniksma    
Lector: Josje Hortensius  
Organist:  Gerard Zwart    
Beamerist: Jan Cnossen  
Koster:  Bauke Spijksma Telefoonnr.: 522383
Koffiedrinken:  Fam. Sj. van Dijk Nieuweweg 23
Kerkauto:  Bel met diaken Sijke Buma Telefoonnr.: 06 275 013 20
     
WOENSDAG 15 MEI   Martinikerk Middagdienst in de Martini
     
15.00 uur:  vg. ds. Joke van Voorst  
Collecte:  Kerk   
Organist:  Geeske Buma  
Een dienst voor wie op zondagmorgen minder goed naar de kerk kan
komen en het fijn vindt om in een rustige sfeer in de Martinikerk te
zijn. Na afloop drinken we samen een kopje thee of koffie.  
     
ZONDAG 19 MEI   Martinikerk Pinksteren, viering Heilige Doop
     
9.30 uur:   vg. ds. Joke van Voorst  
Collecten:  Diaconie (War Child) en kerk  
Uitgangscoll.:  Zending (Gemeenteopbouw in Bangladesh)
Ouderling vd:  Kim Haytema   
Lector:  Klaaske Pries  
Organist:  Geeske Buma   
Beamerist:  Bauke Spijksma  
Muzikale medewerking:   ‘4 Strong Winds’  
Koster:  Sietze Talsma Telefoonnr.: 521936
Koffiedrinken:  Fam. H.J. de Koe Dammenseweg 35
Kerkauto:  Bel met diaken Sijke Buma Telefoonnr.: 06 275 013 20
   
ZONDAG 26 MEI  Martinikerk zondag Trinitatis, een Friese dienst
     
9.30 uur:   vg. ds. C. Boomsma  
Collecten:  Diaconie (Missionair Werk) en kerk  
Ouderling vd:  Rinske Adema   
Lector:  Jeltsje Wijnsma  
Organist:  Feike Dijkstra   
Beamerist:  Theo van der Meulen  
Koster:  Klaaske Pries Telefoonnr.: 521359
Koffiedrinken:  Fam. D. Wildschut Douwe van Epemastraat 1
Kerkauto:  Bel met diaken Sijke Buma Telefoonnr.: 06 275 013 20
     
ZONDAG 2 JUNI   Martinikerk  
     
9.30 uur:   vg. ds. F. Weeda  Workum
Collecten:  Diaconie (bijdrage landelijke onderst.) en kerk
Ouderling vd:  Hans Karper   
Lector:  Rinske Adema  
Organist:   Aalt Landman  
Beamerist:  Jan Cnossen  
Koster:  Ulfert de Jong Telefoonnr.: 523176
Koffiedrinken:  Fam. W. de Koe Hoofdstraat 41
Kerkauto:  Bel met diaken Sijke Buma Telefoonnr.: 06 275 013 20

                                                                                       

Zondag 19 mei Pinksterdienst

We vieren het feest dat God met Zijn Geest in deze wereld aanwezig is. Zo worden wij aangevuurd om onderweg te blijven. Niet te

blijven steken in ´zo is het nou eenmaal´, maar ons te laten inspireren tot wat goed is, heilzaam.

We vieren het feest samen met Gelke en Wietske Talsma, die hun dochter Benthe in deze dienst willen laten dopen. Wat fijn is dat.

We lezen bij het Pinksterverhaal het verhaal van de doop van Jezus. Bij die doop werd zichtbaar hoe Jezus vol is van Gods Heilige Geest.

Ook is de dienst samen met de Zendingscommissie voorbereid. Zij hebben ‘4 Strong Winds’ bereid gevonden mee te werken. Zo is er

muziek om naar te luisteren, zijn er liederen om samen te zingen.
 

Oppas:
Er is deze dienst voor de kleinsten oppas in Op ´e Hichte. De kleintjes zijn in goede handen bij Fimke Bakker en haar vriendin.


Kinderkerk:
Er is op Pinkstermorgen ook Kinderkerk. De kinderen verzamelen om half tien in Op ´e Hichte en luisteren daar naar het Pinksterverhaal. Vóór het moment

van de doop gaan zij naar de kerk, zodat wij dit feest met elkaar kunnen vieren.


 
terug