Kerkdiensten

DE KERKDIENSTEN
De uitzending in beeld en geluid van onze kerkdiensten in de Martinikerk is zichtbaar via www.kerkdienstgemist.nl, kies ‘Koudum’ en klik op de betreffende dienst. Zo zijn de diensten ook rechtstreeks mee te kijken of te luisteren. Zing, lees, luister en bid thuis zoveel mogelijk mee…
ZONDAG 29 NOVEMBER, eerste Advent 
9.30 uur vg. ds. Michiel de Zeeuw, uitzending vanuit de Martinikerk
collecten   : diaconie (Kinderen in de Knel) en kerk
organist   : A. Landman
koster   : Ulfert de Jong
beamerist   : Theo van der Meulen 
     
ZONDAG 6 DECEMBER, tweede Advent
9.30 u vg: ds. Joke van Voorst, uitzending vanuit de Martinikerk 
collecten   : diaconie (Kinderen in de Knel) en kerk
uitgangscollecte : bloemenfonds
organist   : Geeske Buma
koster   : Jan Buma
beamerist   : Bauke Spijksma
     
ZONDAG 13 DECEMBER, derde Advent, Gaudete (Verblijdt u) 
9.30 uur vg. ds. Margriet van der Kooi, uitzending vanuit de Martinikerk
collecten   : diaconie (verpl. afdrachten) en kerk
uitgangscollecte : orgelfonds
organist   : Feike Dijkstra
koster   : Rooske Fekkes 
beamerist   : Jetze Siemensma

Bij de diensten
Samen Advent vieren! Op veel manieren zetten mensen zich in om er, ondanks beperkingen, voor iedereen een goede tijd op weg naar het Kerstfeest van te maken.
Op eerste Advent lezen we uit Jesaja 63 en Marcus 13 bij de vraag ‘Zie je al wat?’ Het beeld van de vijgenboom kan ons tussen alle herfstbladeren van Koudum extra aanspreken. In het oude Israël verloren lang niet alle bomen hun blad in de winter, maar de vijgenboom wel. De kale stam maakt het bijna onvoorstelbaar dat er weer een nieuw begin komt. Heeft het zin om te speuren naar verandering?
Op tweede Advent lezen we uit Johannes 1 de vraag ‘Wie ben jij, wat heb ik van je te verwachten?’ Die vraag wordt gesteld aan Johannes de Doper, maar klinkt vandaag ook door tot onze voordeur.
Op derde Advent reikt het rooster ons het vergezicht uit Jesaja 65: 17 – 25 aan, met de prikkelende schets van een nieuwe tijd. Er komt een eind aan voortijdig afscheid nemen. Eens wint het tot bloei komen van mensen en  wereld het van alle vruchteloosheid…


 
terug