Publicaties

Informatie:
Onze gemeente kent verschillende uitgaven en media:

-gemeenteblad ‘Kerknieuws’. Verschijnt als regel elke 14 dagen. Aanmelding om abonnee te worden via klaaskepries@gmail.com
-regiouitgave ‘Ons Kerkblad’. Verschijnt als regel wekelijks. Aanmelding om abonnee te worden via ons.kerkblad@outlook.com
-seizoenkrant ‘Zin in meer’, met het activiteitenaanbod vanuit de drie gemeentes in Koudum, Warns en Molkwerum. Verschijnt jaarlijks begin september.
-Gemeentegids, uitgave met informatie over organisatie van de kerkgemeenschap. Verschijnt in januari en wordt verspreid met Kerkbalans.
-Website www.pknkoudum.nl
-scipio-app, te downloaden via de appstore. Deze app biedt ook de mogelijkheid om digitaal mee te doen met de collecten in en van de kerk.
 
terug