Moderamen

Beste Gemeenteleden,

In Kerknieuws van 13 april is al gemeld dat we de jaarcijfers 2020 van Beheer, de Diaconie en de Zending het liefst in een gemeente/ontmoetingsavond aan u ter goedkeuring hadden gepresenteerd.
Toch is dat ook dit jaar (nog) niet mogelijk.
 De drie kascommissies bestaande uit Henk de Koe en Ype Haytema voor Beheer, Antje Folkerts en Reinder Fennema voor Diaconie, Jelly Zijlstra en Sasja Bruno voor Zending hebben de jaarcijfers gecontroleerd en goedgekeurd. Hartelijk dank kascommissies!
Ook het Moderamen en de leden van de Kerkenraad gingen akkoord.
Wij willen u nu graag in de gelegenheid stellen om ook de jaarcijfers in te zien.
U bent daartoe welkom in Op ‘e Hichte op dinsdagavond  11 mei van 19-20 uur en op woensdagochtend 12 mei van 11- 12 uur, uiteraard met in achtneming van de coronaregels.

Zoals u misschien wel gemerkt zult hebben is vrijdag 16 april Op ‘e Hichte enkele uren door de huisartsen gebruikt om vaccinaties te zetten voor mensen van 60-65 jaar. Op 2 juli maken ze hier weer gebruik van voor de tweede vaccinatie.

En dan nog dit: Dick Bellinga en Jentsje Fekkes zijn bezig met het op orde brengen van het kerkelijk archief. Hebt u thuis nog iets liggen dat van belang kan zijn om te bewaren, wilt u dat dan bij de scriba brengen?

Hartelijke groet, Jeltsje Wijnsma, scriba

 
terug