Gemeente zijn kun je niet in je eentje ....

 

Gemeente zijn kun je niet in je eentje. 
In de Classis Fryslân ontmoeten Friese Protestantse Gemeenten elkaar en zorgen zij voor elkaar. 
Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindend te laten zijn. 
Ook voor (jo)uw gemeente. Zie: www.classisfryslan.nl
                          
terug