een nieuw begin, friesch dagblad

EEN NIEUW BEGIN

In Koudum begint het seizoen pas 13 oktober

Een nieuw begin
De Protestantse Gemeente te Koudum had het gisterochtend goed voor elkaar. Met een gezamenlijk ontbijt begonnen de gemeenteleden de startzondag voor het kerkelijk seizoen 2019-2020. In het gebouw Op ’e Hichte kon jong en oud aanschuiven, vanaf half negen. Daarna ging het richting de Martinikerk waar de startdienst was, met Betty Posthumus. Ze is een goede bekende in Koudum omdat ze ooit als kerkelijk werker actief was in woonzorgcentrum De Finke.
Het is niet toevallig dat Posthumus voorging. Ze sprong eigenlijk even in het gat van vacant zijn als gemeente dat er nog tot zondag 13 oktober is, zo vertelt scriba Jentsje Fekkes. Na het vertrek van ds. Coos Boomsma, die met emeritaat ging en vorig jaar september afscheid nam, was er een predikantsvacature in Koudum.
Het toeval was dat er in twee andere dorpen in de Zuidwesthoek ook een predikantsvacature was: Molkwerum en Warns. Ds. Wim Beekman, die aan die gemeenten verbonden was, begon aan het avontuur van classisdominee voor de provincie Fryslân. ,,Toen zijn we als drie gemeenten bij elkaar gaan zitten en hebben we gezegd: kunnen we dit misschien ook als een gezamenlijke kans zien bij het beroepen van een nieuwe dominee?” De praktijk is immers dat door teruglopende formatie in kerkelijke gemeenten het voor predikanten moeilijker wordt om de overstap naar een nieuwe gemeente te maken. Zeker als de partner ook nog predikant is.
,,We hebben heel goede gesprekken met elkaar gehad en het heeft er toe geleid dat we gezamenlijk een predikantsechtpaar hebben beroepen.” Michiel de Zeeuw en Joke van Voorst, die nu nog verbonden zijn aan de Wilheminakerk in Dordrecht. Beide krijgen een aanstelling voor 75 procent. ,,Ze moeten daarbij zelf kijken hoe ze hun tijd goed over de drie gemeenten gaan verdelen.” Afgesproken is dat de gemeenten hun zelfstandigheid houden en ook als zodanig functioneren, benadrukt Fekkes.
De WaKoMo-groep, die het hele traject heeft begeleid, spreekt van een positief proces. ‘Laten we gezamenlijk werken aan het vasthouden van deze constructieve aanpak’, schreef voorzitter Hans Karper recent in het kerkblad.

Eenvoudiger
In de pastorie die het echtpaar gaat bewonen wordt op dit moment nog druk geklust. Op zondagmiddag 13 oktober worden de beide predikanten bevestigd in de Martinikerk. En dan kan er in Koudum - en ook in de andere twee dorpen - echt een nieuw begin worden gemaakt.
Daarom was de startzondag van gisteren ook wat eenvoudiger van opzet dan in andere jaren, vertelt Jentsje Fekkes. De kerkelijke gemeente sloot aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Een goed verhaal’. Speciale aandacht was er voor de Kinderkerk, die natuurlijk ook aan een nieuw seizoen begint. De leiding van de kinderkerk kreeg een exemplaar van de Samenleesbijbel Junior uitgereikt, die straks gebruikt kan worden.
Na de dienst was er koffie en fris en een traktatie in Op ’e Hichte. En zo was de cirkel weer rond: van gezamenlijk ontbijt naar afsluitend samen koffiedrinken. Een mooie opmaat naar het dorpsfeest dat komende week in Koudum plaatsvindt.
In de serie ‘Een nieuw begin’ besteedt het Friesch Dagblad de komende weken aandacht aan de diversiteit van startzondagen in Friese kerken
Lodewijk Born
 
terug