Diaconie en Zending

De komende weken biedt de diaconie u de volgende collectedoelen:

16 januari; ondersteuning gemeenten. Toerusting voor werkers in de kerk De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd.
Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen.
Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod.
Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

23 januari; Stichting Mensenkinderen, een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Armenië, Albanië en Moldavië.
De brood en banketbakcursus in Huysi Avan een arme wijk in Jerevan, Armenië is een ontwikkelingsproject en een geweldige gelegenheid voor hulpbehoevende mensen om een beroep te verwerven
en om vervolgens een baan te vinden en een eigen inkomen te hebben. De keuze van het project is natuurlijk niet toevallig. Er is veel vraag naar brood- en banketbakkers in Armenië.

30 januari; plaatselijk werk zieken

6 februari; Kerk in aktie – noodhulp Nepal. Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten.
Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen.
Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één klap weg.
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en coaching.
Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.


Namens de diaconie, Berend Falkena

 
COLLECTEN en GIFTEN DIACONIE
Collecten november 2021      
Datum dienst     Doel collecte   Opbrengst
3 november 2021 Stichting Kledingbus ZWF 131,90
7 november 2021 Landelijke afdrachten 69,64
14 november 2021 Plaatselijk werk 94,20
14 november 2021 Stichting Edukans 99,16
21 november 2021 Kerk in Actie  142,25
28 november 2021 Kerk in Actie: Moldavié   112,32
       
GIFTEN november 2021:      
Nagekomen giften via bank  t.b.v. Dorcas-actie   90,00
Via Jeltsje Wijnsma  t.b.v. Dorcas 14,00
Via Jeltsje Wijnsma  t.b.v. Bloemenfonds 10,00
Via Hittsje Faber  t.b.v. Voedselbank 20,00

                                                                       
     
Collecten december 2021       
Binnenlands Diaconaat    121,86
Stichting Trijntje Beimers    194,86
Uitgangscollecte: Leger des Heils    184,86
Kinderen in de Knel    852,86
Bloemenfonds    149,36
Plaatselijk werk Koudum    104,36
       
GIFTEN december 2021:      
Via Jeltje Wijnsma  t.b.v. het Bloemenfonds 10,00
Via Jeltsje Wijnsma   t.b.v. Dorcas. 14,00
Via Dick Bellinga  t.b.v. Vluchtelingenhulp Lesbos  50,00
Via Dick Bellinga  t.b.v. het Leger des Heils  5,00
Via Dick Bellinga  t.b.v. diaconaal werk.  30,00

Via collectes, bankrekeningen, Scipio en contante giften hebben we samen weer veel mensen dichtbij en veraf kunnen ondersteunen.
Fijn dat u hier weer een steentje aan hebt bijgedragen. Hartelijk dank voor alle gaven.          


Durk Stoker, administratie Diaconie

 
terug