PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Diaconie en Zending Diaconie en Zending

BRIEVEN  SCHRIJVEN  VOOR  GEVANGENEN

Zondag 31 maart is er na de dienst in “Op ‘e Hichte” weer gelegenheid om brieven te schrijven voor Amnesty International. Hiermee helpt u mensen in nood. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Er zijn al veel gevangenen, die onterecht gevangen zaten, weer vrijgelaten. Amnesty geeft de juiste informatie waarmee u de brief kunt schrijven: om wie gaat het, wat er aan de hand is, welke details bekend zijn, aan wie de brief gericht is en wat de vraag is of de oproep.
Er liggen voorbeeld brieven klaar, er is koffie en u bent hartelijk welkom om mee te schrijven!
Graag tot dan, de diaconieCollecte Diaconaat
24 maart 2019
Verlaat de gevangenis....en dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks
ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor
(ex)gevangenen. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40 dagentijd.


Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Collecte Protestantse Kerk
31 maart 2019
Pionieren rond zingevingsvraagstukken

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor bijbelstudie of celebration.In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door
elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap.
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en
kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

 

terug
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 24-03-2019 om 9.30 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 28-03-2019 om 19.45 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 25-04-2019 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.