Diaconie en Zending

NOODOPROEP DIACONIE

Bij de diaconie zijn wij dringend op zoek naar een man/vrouw die de financiële administratie voor ons kan en wil verzorgen.
Bij de ambtsdragerverkiezingen 2021 hebben we geprobeerd een financieel onderlegd persoon aan onze gelederen toe te voegen.
Omdat dit toen niet is gelukt hebben we geprobeerd dit intern op te lossen. In onze groep diakenen blijkt het toch te belastend te zijn, vooral als je niet goed in de materie thuis bent.

De taken omvatten het volgende:
Het bijhouden van de financiële inkomsten en uitgaven alsmede het verwerken hiervan in een boekhoudprogramma. Het maken van de jaarlijkse begroting en jaaroverzicht. Enige financiële ervaring en achtergrond is uiteraard wel van belang.

Degene die bereid is om deze taak op zich te nemen hoeft niet per se in het college van diakenen/kerkenraad plaats te nemen. 

Hopend op positieve reacties,  kunt u uw reactie sturen naar de diaconie,
 
 
Andries Wester, tel. 06-29045 665  email: andries-wester@hetnet.nl 

 VANUIT DE DIACONIE

In de komende weken biedt de diaconie u de volgende collectedoelen:

20 juni : Bijdrage Landelijke ondersteuning Protestantse Kerk in Nederland; opbrengst wordt gebruikt voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteu-nende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk te maken. Zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

27 juni Noodhulp Griekenland - Opvang voor gestrande vluchte-lingen; Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures. Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, gezondheids-zorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen.

4 juli Lokaal Diaconaat – Aktie Vakantietas; Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Vorig jaar hebben de gezamenlijke diaconieën van de zuidwesthoek dit voor het eerst georganiseerd. Graag willen we dit ook deze zomer weer mogelijk maken.

11 juli Bijdrage Landelijke Ondersteuning Protestantse Kerk in NL

18 juli Plaatselijk werk

25 juli Bijdrage Landelijke Ondersteuning Protestantse Kerk in NL  

1 augustus Ouderenwerk
 
Verantwoording ontvangsten diaconie, mei 2021 (in euro)   
         
      bankrek. bankrek. Scipio TOTAAL
  diaconie  Prot.Gem. App.  
Jeugdwerk Koudum 51,25   24,00 75,25
Bloemenfonds 78,25 10,00 39,00 127,25
WD Syr. vluchtelingen    61,25 20,00 47,00 128,25
Bijdr. landl onderst. 51,25   20,00 71,25
KiA noodhulp 111,25 15,00 21,00 147,25
Eigen gemeentewerk  111,25   20,00 131,25
JOP (landl jeugdwerk)     61,25   11,50 72,75
Samen tegen corona)    221,25 10,00 40,00 271,25
         
Totaal:   747,00 55,00 222,50 1.024,50
         
Ontvangen: €20 via Hittje Faber.      
         
Namens de diaconie,

Berend Falkena
     

 
terug