Diaconie en Zending

VANUIT DE DIACONIE


De komende weken biedt de diaconie u de volgende collectedoelen:

Op 21 april collecteren we voor oost Afrika: voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een
weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Op 28 april collecteren we voor onze bijdrage aan de landelijke ondersteuning die we ontvangen.
Op 5 mei collecteren we voor noodhulp Oekraïne: Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne.
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. 
Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

U kunt uw bijdrage geven in de dienst of storten op NL41 RABO 0333504232 t.n.v. Diaconie Koudum of via de Scipio App.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie, Sjouke van Dijk.
                                                                                                                        

                                                                                                                        
                                                
 
 
terug