Diaconie en Zending ( + Boottocht 5 juli)

Diaconale collecte 19 juni: Aktie Vakantietas

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitgebreid vakantie vieren, blijven zij achter. Twee jaar geleden zijn we samen met de andere Protestantse Diaconieën in Zuidwest-Friesland gestart met de aktie "Vakantietas". Met deze actie willen wij de kinderen verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.
De Diaconieën willen graag lokaal kinderen die hiervoor in aanmerking komen een Vakantietas aanbieden. In praktijk blijkt echter de keuze welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen, een lastige keuze is. Om deze reden is contact gezocht met de Voedselbank Zuidwest-Friesland omdat bij hen veel kwetsbare gezinnen bekend zijn. De Voedselbank Zuidwest-Friesland verzorgt het gebied van Workum tot en met Sloten en wij hebben van hen de vraag gekregen om voor 19 gezinnen met in totaal 52 kinderen een Vakantietas aan te bieden. Wij hopen dat alle kinderen verrast zullen zijn met de inhoud van hun tas en een fijne zomervakantie zullen hebben.

Namens de Diaconie,
Berend FalkenaOp 12 juni is de diaconale collecte bestemd voor onze bijdrage aan de ondersteuning die we ontvangen vanuit de landelijke kerk.

Diaconale collecte op 26 juni is voor binnenlands diaconaat
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.
Van harte bij u aanbevolen.

Groet, Sjouke van Dijk

BOOTTOCHT 5 JULI 2022

De diakenen van de ring Zuid-West Fryslân nodigen u van harte uit voor een boottocht op
dinsdag 5 juli 2022. (LET OP! GEWIJZIGDE DATUM)

Dit jaar zal de boottocht voor 60plussers met de salonboot ‘Klifrak’ worden gehouden op dinsdag 5 juli. De boot vertrekt rond 10.00 uur vanaf de kade tussen de Kuilart en de Galamadammen te Koudum
Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord. We hopen ongeveer 16.00 uur weer aan te meren in Koudum.
De kosten bedragen € 30,- per persoon. Hiervoor ontvangt u 's morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake.
Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 20 juni 2022 op bij:  Corrie Stoker, tel. 0514-522497.
U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet heeft.
We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.          

De diakenen ring Zuid-West Fryslân.

                                            
 
terug