Diaconie en Zending

DIACONIE COLLECTE 20 SEPTEMBER 2020.
De normale collecte is bestemd voor het plaatselijk ouderwerk. Hier worden o.a. de kerstattenties, de bootreis en een bijdrage aan de ouderensoos van betaald.

De extra collecte wordt verzorgd door de zendingscommissie. (zie onderstaand artikel)

BOUW DE KERK IN SYRIË WEER OP
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen in armoe, zijn van huis en haard verdreven. Ook de kerk heeft het zwaar. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.
De kerk biedt hulp aan die mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof.
In regio's waar mensen weer terugkeren, probeert ook de kerkgemeenschap weer op te bouwen wat verwoest is. Herstel van de kerk betekent immers ook herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië hierbij.
Helpt u daarbij? Geef aan de uitgangscollecte op zondag 20 september. Van harte bij u aanbevolen en alvast hartelijk dank.

Namens de zendingscommissie, 
Theunis, Liskje, Jannie, Sjouke en Jo

Verantwoording ontvangsten (diaconie) over de maand augustus 2020:

Op de bankrekening is € 522,75 ontvangen en tijdens de diensten € 304,00.Volgens het collecterooster zijn de volgende collectes gehouden:
 
  2 augustus ouderenwerk                                                                             €    110,83
  9 augustus hulp Friesland                                                                           –      64,56
  9 augustus (uitgang) rampen                                                                      –    167,38
16 augustus plaatselijk werk                                                                        -     110,83
23 augustus (H.A) Beiroet                                                                           –    300,00
30 augustus Roosevelthuis                                                                           –      73,15      
Totaal                                                                                                            €    826,75

Via de app (Scipio) ontvangen in augustus € 119,00
           
ouderenwerk                                                                                                 €      11,00
rampen                                                                                                          –        7,00
plaatselijk werk                                                                                             –      17,50      
Beiroet                                                                                                                      –      66,00
Roosevelthuis                                                                                               –      17,50
Totaal                                                                                                            €     119,00

Bij de verdeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de gemeenteleden.                         

Alle gevers: hartelijk dank!
namens de werkgroep diaconie, Tjerk Faber                  
               

Amnesty International, voor Vrijheid, Gelijkheid en Rechtvaardigheid….

De laatste zondag van de maand september, 27 september, zijn er na de kerkdienst weer brieven op te halen in Op ‘e Hichte om over te schrijven en op te sturen.
Tot eind oktober kunt u o.a. schrijven voor de Thaise activist Wanchalearm Satsaksit.
Hij werd door onbekenden ontvoerd uit zijn appartement in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh omdat hij online protesteerde tegen de regering. Sinds de militairen in 2014 de macht in Thailand overnamen zijn er meerderde activisten “verdwenen.”
Via de site www.amnesty.nl/kom-in-actie kunt u eventueel petities ondertekenen, en/of een mail versturen. Tik op de betreffende petitie of mail, er verschijnt een veld waarin u uw naam, mailadres en woonplaats vermeldt, en klik op versturen. De mail wordt door Amnesty Internationel via een versleuteld mailadres verstuurd, uw mailadres is dus niet zichtbaar voor de ontvanger. Van harte aanbevolen…

Namens de diaconie, Jeltsje Wijnsma- Benedictus
 
terug