Diaconie en Zending


De diaconie heeft via Hittje Faber een gift van  € 20,00 voor het bloemenfonds ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor!
Alle gevers: hartelijk dank!
namens de werkgroep diaconie, TF.
terug