Diaconie en Zending

OM TE DELEN
 

De komende weken biedt de diaconie u de volgende collectedoelen:

Op 7 Juli collecteren we voor het pastoraat in Nederland en voor dove mensen: Preken in gebarentaal. Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.

Op 14 juli collecteren we voor onze bijdrage landelijke ondersteuning
De uitgangscollecte is dan voor het bloemenfonds.

Op 21 juli collecteren we voor Vakantiebureau (Roosevelthuis)
Wat doet Het vakantiebureau?
Het vakantiebureau organiseert het hele jaar door vakanties voor mensen die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen. Zij doet dit vanuit een protestants-christelijke achtergrond. Het vakantiebureau is onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV) en verbonden met de Protestantse Kerk Nederland.
Voor wie?
Ouderen met of zonder zorgvraag, mantelzorgers, mensen met een meervoudige beperking en gezinnen met weinig geld. Iedereen is welkom, ongeacht geloof of achtergrond. Er is voor iedere gast een passend zorgaanbod!
Wat voor soort vakanties?
Het vakantiebureau biedt verschillende mogelijkheden. Meestal zijn de vakantieweken in één van de drie aangepaste hotels in Nederland. Maar ook een bootreis op vakantieschip Prins Willem-Alexander of een gezinsvakantie op een vakantiepark of een week voor mantelzorgers met een partner met dementie is mogelijk. 
Er is altijd zorg aanwezig en vrijwilligers ondersteunen waar nodig. Zie voor een overzicht van alle vakanties: www.hetvakantiebureau.nl

Op 28 juli collecteren we voor het ouderenwerk in Koudum.

Op 4 augustus collecteren we voor noodhulp in Noord Afrika
Door de oorlogen in Oekraïne en Israël is er minder aandacht voor Afrika daarom deze collecte Voor Noord Afrika: Op 8 september 2023 vond een zware aardbeving plaats in het Atlasgebergte in Marokko, 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Inmiddels zijn meer dan 2800 mensen omgekomen, vooral in de bergdorpen. Twee dagen later trof storm Daniël Libië. Heftige regen veroorzaakte daar overstromingen en de breuk van twee dammen. Er zijn duizenden doden en 10.000 mensen vermist. Naar schatting zijn 34.000 mensen ontheemd geraakt. Ook hier is hulp dringend nodig.

Op 11 augustus collecteren we voor het jeugdhulpfonds Friesland.
Jeugdhulp Friesland biedt jaarlijks ongeveer 2500 kinderen en gezinnen specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden. Zij geven de hulp bij voorkeur thuis. Als de problemen heel groot zijn, kan een kind soms tijdelijk niet thuis wonen. Dan bieden we opvang in een pleeggezin, gezinshûs of één van onze huizen. De zorgbudgetten die Jeugdhulp Friesland ontvangt van gemeenten, mogen zij alleen besteden aan de zorg voor jongeren en gezinnen. Voor de niet zorg-gerelateerde activiteiten hebben zij het jeugdhulpfonds opgericht.
Wat is het Jeugdhulpfonds? Het lijkt zo vanzelfsprekend: geld voor kleding, een fiets of sport. Helaas is de realiteit anders voor een grote groep kinderen in Friesland. Veel ouders kunnen niet voorzien in de basisbehoefte van hun kind(eren). Maar onvoldoende geld mag de ontwikkeling van kinderen niet belemmeren. Daarom heeft Jeugdhulp Friesland het Jeugdhulpfonds opgericht, bedoeld voor alle kinderen en jongeren die onze hulp krijgen. Kunnen hun ouders/opvoeders bepaalde kosten niet betalen en zijn er geen andere financieringsmogelijkheden? Dan kunnen ze een beroep doen op het jeugdhulpfonds.
De uitgangscollecte is voor het bloemenfonds

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. U kunt uw bijdrage geven in de dienst of storten op NL41 RABO 0333504232 t.n.v. Diaconie Koudum of via de Scipio App. 
Met vriendelijke groet, namens de diaconie, Sjouke van Dijk. 
ONTVANGSTEN DIACONIE

Collectes diaconie

05-mei   Noodhulp Oekraïne € 191,87 
12-mei   Binnenlands Diaconaat € 154,25 
19-mei   Pinksteren: Warchild € 284,25 
26-mei   Missionair Werk € 116,55 

Ook is er nog een gift binnen gekomen van € 15,00 via Geeske Vlieg voor het bloemenfonds. Ook hiervoor onze hartelijk dank!
 
terug