Diaconie en Zending

DIACONIE COLLECTEN
Diaconiecollecte 29 november 2020 (Kerk in Actie, Kinderen in de knel).
Oekraïne – School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid.
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Wij brengen met deze adventscollecte licht in het leven van deze kinderen.

Diaconiecollecte 6 december 2020 (Kerk in Actie, Kinderen in de knel).
Nederland – Kinderen betrekken bij diaconaat.
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en de kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat. Wij collecteren mee om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor het (wereld)diacoaat.

De werkgroep diaconie beveelt deze beide collectes van harte bij u aan.

GIFT
Via Antje is er € 20,00 voor Dorcas en via Tjerk € 10,00 en € 20,00 ontvangen (vrij te besteden door de diaconie).
Alle gevers hartelijk dank, werkgroep diaconie.VAN UW DIAKENEN
Beste gemeenteleden en dorpsgenoten,
Hierbij willen we, als diakenen van de Martinikerk, u en jou uitnodigen voor een praktische Kerstactie. Nu door het coronavirus veel niet kan doorgaan en ‘afstand houden’ nog steeds nodig is, gaan we een ander soort Kerstdagen tegemoet. Juist nu hebben veel mensen in ons dorp behoefte aan warmte, licht en verbondenheid. Dat bracht ons tot een plan. We willen jullie vragen of je mee wilt helpen om het mogelijk te maken. 


Beschilderen
Met als gedachte ‘Deel Kerst – Geef Licht’ verspreiden we in Koudum de uitnodiging om glazen potten (van appelmoes, jam, enz.) te beschilderen met Kerstmotieven. Ieder kiest dan eigen vormen en kleuren. Met twee toepassingen: Je kunt je beschilderde pot zelf van een waxinelichtje voorzien en in eigen huis, zo mogelijk zichtbaar voor het raam, laten branden.
De andere mogelijkheid is om de beschilderde glazen potten uit te wisselen (‘licht delen’) of te geven aan mensen die aan huis gebonden zijn. In dat laatste geval kan het verstandig zijn om een led-kaarsje (= zonder vuur) toe te voegen.
                                                      

Praktisch
Veel mensen hebben wel wat verf en een kwastje in huis. Wie het niet heeft kan er voor weinig geld in het dorp aan komen. Om de materialen geen beperking te laten zijn kunnen op zaterdagmiddag 12 december tussen 13.30 en 14.30 uur in Op ‘e Hichte verf en kwastjes opgehaald worden.
Wie een glazen pot voor iemand anders wil beschilderen kan deze zelf aan iemand geven, bijvoorbeeld met een persoonlijke wens. Ook is het mogelijk om de pot(ten) op zaterdagochtend 19 december tussen 10.30 en 11.30 uur naar Op ‘e Hichte brengen. Dan worden ze van daaruit gegeven aan oudere dorpsgenoten.
 
Foto
Wie het leuk vindt om anderen hun fraai beschilderde glazen pot te laten zien, kan er een foto van maken en deze insturen naar michieldezeeuw28@kpnmail.nl.  Van mooie voorbeelden kunnen we dan een poster maken met de titel ‘Koudum geeft licht’.

Meedoen
Onze vraag is: willen jullie meedoen met deze actie? Dat kan door glazen potten te beschilderen en de uitnodiging om mee te doen te delen met mensen om je heen.
Als er vragen zijn kun je contact zoeken met diaken Corrie Stoker                        unieck59@icloud.com  en  06-361 486 47. Dank jullie wel!


KERSTATTENTIES 2020
Al vele jaren organiseert de Diaconie vlak voor de kerstdagen een actie waarbij onze oudste en zieke gemeenteleden een kleine attentie krijgen. Omdat dit jaar toch alles anders is gaan we het ook iets anders aanpakken. Hierbij hebben we uw/jouw hulp nodig en willen u/jou het volgende vragen;
*          Neem een mooie kerstkaart (liefst zelf maken)
*          Schrijf hierop een kerstwens voor een ander gemeentelid.
*          Versier een glazen potje, zoals aangegeven in “Koudum geeft licht”
*          Lever dit in op zaterdag 19 december tussen 10.30 en 11.30 uur in Op ‘e Hichte.
De diakenen zorgen dat hier mooie pakketjes van gemaakt worden en zorgen voor de verspreiding van de attenties. Het is natuurlijk ook prima als u/jij alleen één of meerdere kaarten maakt of alleen “Koudum geeft licht” potjes inlevert.
Mocht u op 19 december verhinderd zijn, dan kunt u dit ook bij een van de diakenen inleveren of de kaarten in de brievenbus van Op ‘e Hichte te doen.
Wij vragen hulp van jong tot oud om dit samen tot een succes te maken !
Namens de diaconie, Berend FalkenaGELIJKHEID EN RECHTVAARDIGHEID…
In de maand december kunt u schrijven voor de Algerijnse activist Abdallah Benaoum.
Hij zit in de gevangenis omdat hij op Facebook kritiek uitte op de regering. Hij is hartpatiënt en moet geopereerd worden, maar hij krijgt niet de medische zorg die hij nodig heeft. Zijn gezondheid gaat snel achteruit. U vindt meer informatie hierover in de begeleidende brief.
Bij de vaste briefschrijvers doe ik een voorbeeldbrief in de brievenbus.
Wilt u ook een voorbeeldbrief ontvangen dan kunt u mij vanaf het verschijnen van dit blad bellen op telefoonnummer 0514 52188.
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk de voorbeeldbrief. Van harte aanbevolen.Oproep van Amnesty:
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: schrijf een brief, teken onze petities, stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene.
Op de site www.amnesty.nl/kom-in-actie staan ook deze maand weer indringende petities die u kunt ondertekenen, of u kunt een mail versturen. Tik op de betreffende petitie of mail, er verschijnt een veld waarin u uw naam, mailadres en woonplaats vermeldt, en klik op versturen. De mail wordt door Amnesty International via een versleuteld mailadres verstuurd, uw mailadres is dus niet zichtbaar voor de ontvanger. Ook dit van harte aanbevolen…
Namens de diaconie, Jeltje Wijnsma -Benedictus


WERELDLICHTJESDAG Súdwesthoeke

Wereldwijd worden lichtjes ontstoken op de tweede zondag in december. Ouders die een kind verloren, en wie zich met hen verbonden voelen, steken om 19.00 uur een kaarsje aan om liefdevol te gedenken. Dit jaar is er, vanwege corona, geen samenkomst mogelijk en daarom is gekozen voor een speciale vorm.
Bij dorpshuis De Klink in Koudum staat vanaf 12 december een groot houten hart, met daarop ‘Wereldlichtjesdag’. Op zondag 13 december heeft iedereen de gelegenheid om daar een klein houten hartje aan te hangen. Op dat kleine hartje kan een persoonlijke tekst geschreven worden of bijvoorbeeld een naam. Zo vertelt een hart vol hartjes van gemis, maar ook van verbondenheid. Daarbij kan ieder die avond thuis om 19.00 uur een kaarsje aansteken.
Van 1 tot 12 december zijn die hartjes af te halen bij adressen in de regio. 
Voor Koudum is dit bij Janieke Semplonius, Beukenlaan 3. In Warns bij Aagje Boersma, ’t Noard 8. In Stavoren bij Froukje Wesselius, Voorstraat 11. In Hindeloopen bij Trijntje van Meekeren, Wiltjesklinten 8.
Zondag 13 december zijn ook bij De Klink hartjes beschikbaar om te beschrijven.
Voor meer informatie: wldsudwesthoeke@gmail.com. 
Dit jaar zijn bij de organisatie betrokken: Janieke Semplonius, Michiel de Zeeuw en Wieke Bijsterbosch.


 
terug