Diaconie en Zending

 De komende weken biedt de diaconie u de volgende collectedoelen:

Op 13 november is de collecte voor stichting Epafras. Epafras steunt Nederlanders die vastzitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit hun overtuiging dat ieder mens waardevol is, steunen ze iedereen. Epafras geeft ook steun aan familie in Nederland.
Ook helpen ze Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken hun professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan.


Op 20 november collecteren we voor kerk in actie pastoraat: Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk 
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk.
Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord.

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart,
zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures,
gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. 
Ook is er een uitgangscollecte voor het bloemenfonds.

Op 27 november is de collecte voor kinderarbeid in Colombia 
In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis.
Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.
Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven te midden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit.
Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten.
De medewerkers leggen ook contacten met hun ouders, verzorgers, leraren. 


U kunt uw bijdrage geven in de dienst of storten op
NL41RABO033350232 t.n.v. Diaconie Koudum. 

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,   Sjouke van Dijk

                                         
     


 
terug