Diaconie en Zending

OPBRENGSTEN DIACONIE AUGUSTUS

Datum    Collectedoel  Totale opbrengst 
       
6 augustus 2023   Dokters van de wereld zorgbus € 242,05 
6 augustus 2023   Bloemenfonds € 222,77 
13 augustus 2023   Plaatselijk Werk Zieken € 205,20 
20 augustus 2023   Exodus voor ex-gedetineerden € 170,25 
27 augustus 2023   Plaatselijk werk € 203,72 

Bedankt voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groet, 

Sjouke van Dijk


OM TE DELEN

De komende weken biedt de diaconie u de volgende collectedoelen:


Op 1 oktober collecteren we voor kerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit.
Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen.
Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël.
In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap. 


Op 8 oktober collecteren we voor Missionair Werk
De afgelopen tien jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk.
Ze vormen nieuwe christelijke geloofsge-meenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.


Op 15 oktober collecteren we voor onze bijdrage voor ontvangen landelijke ondersteuning 

U kunt uw bijdrage geven in de dienst of storten op NL41 RABO 0333504232 t.n.v. Diaconie Koudum of via de Scipio App.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie, Sjouke van Dijk.


OPBRENGSTEN VOOR DE KERK
 
6 augustus 2023   Collecte voor de kerk                                  € 87,90 
3 september 2023   Collecte voor de kerk                                  € 91,39
8 september 2023   Gift voor de kerk via R. Adema € 50,00 
12 september 2023   Gift voor de kerk via K. Pries € 20,00 
10 september 2023   Collecte voor de kerk € 81,65 
17 september 2023   Collecte voor de kerk € 76,90 

Heel hartelijk dank voor al uw bijdragen en giften.

Namens de kerkrentmeesters, 

Eling Hoekema
terug