GEDRAGSCODE KERKELIJKE VRIJWILLIGERS

Bij een veilige kerk horen heldere omgangsregels. De Bijbel biedt daartoe volop inspiratie: de Tien Woorden voor een samenleven in vrijheid, ‘niet heersen maar dienen’, ‘…de grootste daarvan is de liefde’, en zo meer.
Voor ons kerkelijk werk vertalen we dit in een gedragscode, zodat ook anderen weten wat voor ons leidend is. 
 
            1. Iedereen telt mee in de gemeente. Ik aanvaard de ander zoals die ander is.
            2. Ik kies voor zorgvuldigheid in het omgaan met de ander, en dus:
            3. respecteer ik de grenzen die de ander aangeeft;
            4. doe ik niet mee met roddelen, uitlachen of pesten;
            5. geef ik de ander geen seksueel getinte aandacht en kom ik niet ongewenst te dichtbij;
            6. stel ik gepaste vragen en maak ik geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
            7. probeer ik me bewust te zijn van een eventuele machtspositie en richt me actief op gelijkwaardigheid.
            8. Ik doe geen mededelingen aan derden over wat mij in mijn kerkelijk werk vertrouwelijk ter kennis is gekomen.
            9. Ik ga verantwoordelijk om met giften voor de kerk
                en voorkom dat ik persoonlijk voordeel heb aan wat een ander (mee)geeft.

           10. Als ik namens of over de kerk/gemeente communiceer
                (in gesprekken, e-mails, op internet, sociale media, enz.), dan doe ik dat zorgvuldig en constructief.


Deze gedragscode is vastgesteld in de Kerkenraadsvergadering                  
van 23 november 2021


De vertrouwenspersonen/instantie tot wie u zich kunt wenden zijn 
  • Ds. Michiel de Zeeuw, Klokslach 26, tel. 0514 - 78 50 68
  • Ds. Joke van Voorst, Klokslach 26, tel. 0514 - 78 50 68 
  • Jentsje Fekkes, Verlengde Hoofdstraat 19, tel. 0514 – 52 12 12 
  • Meldpunt Seksueel Misbruik in de Kerk www.smpr.nl  Tel. 030 30 38 590                                                                       
De landelijke Protestantse Kerk heeft het project “Veilige kerk” in gang gezet en elke gemeente gevraagd om daar een plaatselijke vertaling van te geven.
Via onderstaande link vindt u uitgebreide informatie over beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers.
Deze zijn vastgesteld door de generale synode in november 2011 en april 2012
https://www.protestantsekerk.nl/download223/Beroepscode-en

 
terug