meditatie

ADVENT
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen’ (Lucas 2: 10)

Goed nieuws. Dat is waar  wij op wachten. In deze tijd van corona zitten we om de zoveel tijd aan de beeldbuis geklonken om verlossende woorden te horen van onze regering. Daalt het aantal besmette mensen al? Kunnen we alweer wat meer? We halen opgelucht adem als er  iets meer ruimte komt.
Goed nieuws kan ook uit onverwachte hoek komen. De herders schrikken als er opeens een intens licht over hen valt terwijl ze in het donker de wacht houden bij de schapen. De engelen moeten de herders gerust stellen: wees niet bang, wij brengen goed nieuws.

Dit jaar heeft het Adventsproject als thema ‘Het beste nieuws’. Elke week is er in de kerk een editie van De ADVENTSBODE te zien. Een bijzondere krant, waarin het gaat om opmerkelijk (goed) nieuws dat ons verder laat kijken en bemoedigt. Uiteindelijk mondt het uit in de Kersteditie met het beste nieuws: de geboorte van Jezus.
Dit project zal tijdens de on-line uitzendingen vanuit de kerk, op de Adventszondagen besproken en bekeken worden. Thuis ontvangen de kinderen een mooi boekje dat bij het project hoort, zodat zij er nog wat meer mee aan de slag kunnen.

Goed nieuws. In dagblad Trouw is er al elke dag een rubriek met zulk nieuws. Een paar jaar geleden ingesteld om mensen niet altijd alleen maar te berichten over wat mis gaat of zorgen baart. Wij hebben het nodig dat er ook lichtpuntjes zijn. En die zijn er ook, zeker als je erop let. Zullen we elkaar in de komende periode van Advent helpen om goed nieuws te herkennen en met elkaar te delen?
Het hoeft niet te gaan om grote wereldgebeurtenissen. Iets eenvoudigs kan ook bemoedigend goed nieuws zijn. Wanneer jij of u  ‘goed nieuws’ tegenkomt mail of app het dan naar ons als predikanten? Een briefje in de bus mag ook. Wij willen de voorbeelden dan gebruiken in de kerkdiensten bij het gedeelte rond de Adventsbode. Zo leven we met elkaar toe naar de ontvangst van de boodschap van het beste nieuws; de komst van het Licht in onze wereld.              

ds. Joke van Voorst
 
terug