meditatie

De vroedvrouw deed een rode draad om zijn hand’ (Genesis 38: 28)
Wanneer de dingen door elkaar gaan lopen is het tijd om je te oriënteren. Waar sta ik, waar gaat het hier werkelijk over?
Waar mensen bij herhaling demonstreren tegen coronamaatregelen en tegelijk tegen wat ze bedrog en onderdrukking noemen, wat speelt er dan? Wat is de rode draad in zoveel boosheid?
Wanneer steeds meer politieke partijen hun ‘verhaal’ kwijtraken, hun redenen van bestaan vergeten lijken te hebben, wat is dan de echte oorzaak? Het lijkt een soort verblinding…
In Genesis 38 lezen we hoe de weduwe Tamar onrechtvaardig behandeld werd. Haar wordt de kans op kinderen ontzegd. Haar schoonvader Juda wil het niet zien en komt niet voor haar op.
Om toch aan nageslacht te komen verkleedt Tamar zich als prosti-tuee. Dan ziet haar schoonvader Juda haar ineens wél, maar herkent haar niet. Tamar raakt zo in verwachting.
Als Juda hoort dat Tamar zwanger is spreekt hij er schande van en wil haar laten straffen. Tot Tamar het bewijs laat brengen wie de vader moet zijn… ‘Zie toch eens of u dit herkent?’
Juda komt tot berouw, Tamar wordt (h)erkend. De tweeling uit haar schoot wordt zo geboren dat bijna niet te herkennen is wie de oudste en wie de jongste is. Wie de meeste rechten heeft…
De rode draad vertelt uitdagend over ‘de eersten worden de laatsten’. Zie toch eens of u dit herkent.

 
     
                                                                       
                 ds. Michiel de Zeeuw                                                                                                                                           
                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
terug