meditatie

‘Ik zal hem de sleutel overhandigen…’    Jesaja 22:22.     

 

GROOT-KOPER-KLEIN
Elk mens bestaat uit lagen. Er is een buitenkant en er is een binnenkant. De buitenkant is niet zo moeilijk. Die kunnen we allemaal zien. Op grond daarvan openen wij nogal eens onze mond: ‘Dat is er zo één’.
Maar de binnenkant, dat is een ander verhaal. Tot die diepten, die lagen, heeft lang niet iedereen toegang. Er zijn maar een paar mensen die de sleutel hebben en toegang tot wat er allemaal in ons leeft. Zelfs zij moeten soms zeggen: ‘nee, mijn sleutel schiet tekort. Ik kan je niet bereiken.’
Soms zijn wij onszelf trouwens ook een raadsel. Wie opent dat ene laatje, zodat ik snap waarom ik elke keer weer… nog altijd… niet begrijp waarom…
In onze kamer staat een kast. De laden worden allemaal geopend met een andere sleutel. We hebben daarvoor een geheugensteun, zodat we niet elke keer weer alle sleutels moeten proberen. Groot, koper, klein. De sleutels passen in die volgorde. We grijpen niet meer mis.
Jesaja schrijft hoe God zijn dienaar een sleutel zal geven waarmee hij kan openen en sluiten. De sleutel is een sleutel die sowieso past. Later is aan Jezus, als geheugensteun, de naam ‘Sleutel van David’ gegeven.
‘Ontsluit, Gij die de sleutel zijt, het huis van dood en duisternis waarin uw volk gekluisterd is..’ zingen we in de Advent (Gez. 466:4). Bevrijd toch van alle dood en duisternis, waarin wij opgesloten bestaan.
In dat lied wordt in herinnering gebracht dat Jezus macht heeft om te openen. Hij kan bevrijden van wat gevangen houdt. Hij is de sleutel. Ook voor elk van ons wil Hij als gereedschap zijn om zware deuren te openen.

 
     
                 ds. Joke van Voorst                                                                   
                                                                   
                                                             
                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                               
                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
terug