Oekraïense dorpsgenoten

Elke laatste zaterdag van de maand koken onze Oekraïense dorpsgenoten van de Galamadammen een heerlijke maaltijd in Op ‘e Hichte. 
Wilt u ook een keer mee eten?
Geeft u zich dan minstens een week van te voren op bij scriba Jeltsje Wijnsma, tel. 0514 521822 of via de mail scriba.pknkoudum@gmail.com


terug