Werkgroep Pastoraat

Wijk Centrum bestaat uit Verlengde Hoofdstraat, Hoofdstraat, Hoogstraat, Exteurpad, J. Benckesplein, Smidsweg, Bakkersteeg, Pottebuurt, Vermaningsweg, Stationsweg, M. Lelszpad, Zwarteweg, Havenkade, Symkewal, Molkwerum, Beukenlaan, Kramerswei, Farswei, Haanmeer en Spoarleane
 
Wijk Noord bestaat uit Bovenweg, Aylvastraat, Ooste, Zijl, F.v.Inthiemastraat, Grovestinstraat,’t Heale Paed, J. v.d. Waeyenstraat, De Tille, Heechhout, Onderweg en Oostenveldseweg
        
 
Wijk Zuid bestaat uit Bovenburen, Nieuweweg, Tj. v.d. Walstraat, Finkewei, G. Ypmastraat, Galamadammen, Bûtenskar, De Kuilart, Dammenseweg, Galamahiem, Galamalaan, Binnendijk, ds. L. Tinholdstraat en De Poel
 
Wijk West bestaat uit Achter de Tuinen, D. v. Epemastraat, Snakke, Molenbuurt, Kerkhoflaan, Westeweg, Slaperdijk, Boppeslach, Klokslach, Trochslach, Lytse Morra, Swanneblom, Barchjeblom, Snoekeblêd, Wetterbies, Wjukslach en Doerebout
 
Wijk Oost bestaat uit Túnkerstrjitte, wooncentrum Claerbergen en wooncentrum Ravelijn
 
Woonzorgcentrum Finke staat aan Tjalke van der Walstraat 26

 

Activiteiten
De adressen van gemeenteleden zijn per wijk verdeeld over de ouderlingen en pastorale medewerkers. Minstens eenmaal per jaar wordt geprobeerd contact te onderhouden met ieder lid. Verder worden bezoeken afgelegd rond bijzondere gebeurtenissen als geboorte, huwelijk, verjaardag, ziekte, overlijden enz.

 
 
terug