OOK HET ORGEL IS GEREEDSCHAP

OOK HET ORGEL IS GEREEDSCHAP

Dialoog
15 oktober stond ik in de Mariakerk van Meppel. Daar staat het grootste orgel dat Jan Harmensz Camp heeft gebouwd. Als een echte Camp-fan staat het bezoek aan deze kerk gelijk aan een bezoek aan Lourdes.
Het bittere eraan is dat ondanks het feit dat deze kerk 600 jaar bestaat en het Camp-orgel 300 jaar oud is, de kerk spoedig niet meer gebruikt zal worden.

Mannes Hofsink (en ik) begonnen de introductie/les met a capella zingen. Psalm 93. Gewoon aftasten wat Feike in zijn mars heeft en waar aan gewerkt kan worden. Hierna zijn we bij het orgel gaan zitten en hebben we literatuur gespeeld en als slot nog geïmproviseerd.
Allemaal om te zien waar nog aan te werken is.

Nu een paar dagen na de les besef ik mij dat de lessen van Mannes eigenlijk een soort erfenis zijn. Een erfenis van niemand minder dan Harry Mast, voormalig hoofdorganist van de St.Gertrudiskerk te Workum en onlosmakelijk verbonden met muziek.
Het was Harry's figuurlijke pook die het vuur deed oplaaien vanwege het behoud van de toekomst. Hoe ziet de toekomst eruit van zijn geliefde kerk, haar orgel en haar regio eruit als Harry er niet meer is?
De cursus biedt kansen voor de organist (en cantor-organist) zich te verdiepen en te verbeteren: Het begeleiden van de gemeente en al de facetten die het omvat.

Maar de eerste les/kennismaking was positief. Positief van beide kanten. Ik ben geen beginnende organist. Er hoeven geen urenlange lessen gespendeerd te worden aan de vorming van een organist in wording. Ik speel al 18 jaar in diverse kerken en in dialoog is er tijd voor verdieping.
Improvisatie, het opkrikken van de muziektheorie en het allerbelangrijkste: het liturgische aspect van de organist in de eredienst. Dienstbaar.

De volgende les staat gepland op 5 November. To be continued! 

Organist Feike Dijkstra

 
terug