Rond de kerkdiensten

Oppasdienst
Voor de kleinsten is er iedere zondag oppas in het gebouw Op'e Hochte. De oppasdienst past 's zondags met plezier op uw kinderen. De oppas is in zaal 4 en dit is een nieuwe gezellig ingerichte ruimte met volop speelgoed. We zien u en uw kind graag op zondag.
 
Kinderkerk
Er is kinderkerk voor de kinderen van vier tot en mey twaalf jaar. Er wordt binnen de kinderkerk vrijwel hetzelfde rooster gevolgd als in de kerk. In de groepen wordt, op het niveau van de kinderen, het bijbelverhaal verteld. Daarnaast zingen, knutselen en praten we over het verhaal van de zondag. We besteden aandacht aan de grote feesten, kerst en pasen, aan de hand van een project. De leiding bestaat uit vrijwiligers, die in een vaste groep zijn ingedeeld en die elkaar per week afwisselen.

De kinderen komen eerst in de kerk. Na de lezing uit de Bijbel steken we ons lichtje aan aan de paaskaars en gaan naar het gebouw Op'e Hichte en we blijven daar tot het einde van de dienst. Bij speciale diensten, zoals doopdienst, avondmaal en jeugddienst, is de de kinderkerk erbij. Tijdens de jeugddiensten is er geen kinderkerk, maar blijven de kinderen de hele dienst in de kerk. Met de doopdiensten en avondmaal beginnen we in onze eigen ruimte en komen later in de kerk. Tijdens de zomervakantie is er geen kinderkerk. Er liggen kleurpotloden en kleurplaten op de tafel achter in de kerk voor de kinderen klaar. 

terug