BIJZONDERE VONDST IN DE KERK

BIJZONDERE VONDST IN DE KERK

Bijgaande foto is een zijkant van een kerkbank in de Martinikerk. U herkent deze vast wel. Wat is er aan de hand? Bij het schoonmaken van de banken werden, heel vaag, een aantal initialen gevonden, in het eiken gekerfd aan de onder-achterkant van de bank. Deze initialen zijn JJD. Onze kerksneuper heeft hier onderzoek naar gedaan en er is een groot vermoeden dat dit de initialen zijn van de houtsnijder Jacob-Jens Dickenszoon die leefde begin 16e eeuw  en die waarschijnlijk de maker is van het fraaie houtsnijwerk van de onze kerkbanken. Hij woonde met zijn vrouw en 3 kinderen in een huis aan de Weste. Hij had destijds de opdracht gekregen van grietman Douwe van Epema.  J.J. Dickenszoon kwam uit Den Helder waar hij werkte in de meubel en scheepsbouw en is destijds voor deze opdracht verhuisd naar Koudum. 
Het is een grote eer om de banken met de fraaie zijkanten opnieuw, na een grondige en vakkundige schoonmaakbeurt, te voorzien van een laag was. Zoals gezegd een eerbetoon aan deze houtsnijder van weleer. Het werk van onderstaand trio is bijna voltooid.

Dick Bellinga, Jacob de Jager en Jentsje Fekkes, vanaf nu bekend als “het was-genootschap”.

 
terug