Kerkdiensten

De kerkenraad nodigt u uit om naar de kerk te komen voor deze diensten. Op internet is de dienst er via: www.kerkdienstgemist.nl

 

ZONDAG  5 februari 2023 MARTINIKERK  
     
11.00 uur: vg. ds. Joke van Voorst   
Lector: Josje Hortensius  
Collecten: Diaconie (noodhulp Pakistan) en Kerk  
Organist: Gosse Jongsma  
Koster: Sietze Talsma    Telefoonnr.:   521936  
Beamerist: Bauke Spijksma            
Koffiedrinken:                         Marije Postma en Hotske Broersma 
Kerkauto: Bel met Andries Wester  Telefoonnr.: 06-290 456 65
     
ZONDAG  12 februari 2023 MARTINIKERK  
                                                   
9.30 uur:  vg. ds. Joke van Voorst  
Lector: Marije Postma  
Collecten: Diaconie (noodhulp Ethiopië) en Kerk
Uitgangscoll.: Bloemenfonds  
Organist: Aalt Landman  
Koster: Jan Buma    Telefoonnr.: 06-122 410 75    
Beamerist: Edwin de Boer         
Koffiedrinken:                            Geeske Vlieg en Klaaske Pries    
Kerkauto: Bel met Andries Wester  Telefoonnr.: 06-290 456 65
     
ZONDAG  19 februari 2023 MARTINIKERK  
     
9.30 uur:  vg. ds. Rianne Voogd  
Lector: Rinske Adema  
Collecten: Diaconie (bijdrage landelijke ondersteuning) en Kerk 
Organist: Feike Dijkstra  
Koster: Klaaske Pries    Telefoonnr.: 521359   
Beamerist: Jan Hortensius           
Koffiedrinken:                           Fam. De Jong  Snakke 13  


BIJ DE DIENSTEN

Zondag 5 februari begint de dienst om 11.00 uur omdat ds. Joke eerst voorgaat in Warns. Daar is een bijzondere dienst met afscheid van organist Wil Winkelman, die de gemeente daar vele jaren gediend heeft met haar spel. Op haar verzoek verleent ook musicus Hoite Pruiksma zijn medewerking aan deze dienst. 
We lezen dáár en hier in Koudum uit het Evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 5: 13-16. Jezus noemt zijn leerlingen ‘zout van de aarde’. Wat betekenen die woorden vandaag voor ons?

Zondag 12 februari: In deze dienst bewonderen we de zelfgemaakte vogels van restmateriaal. Ze zijn gemaakt bij de Kinderkerk, thuis aan de keukentafel met kleinkinderen of zomaar door u of jou zelf. 
De vogels, Jezus zei het al, vertellen het verhaal van God die voor ons zorgt. Wie weet is dat verhaal ook wel ter sprake gekomen tijdens het maken van de vogels! Samen maken, samen delen. Elkaar inwijden in hoe iets werkt, ook bij geloofsverhalen.
In de kerkdienst denken we, naast deze woorden van Jezus uit Mattheüs, na over Deuteronomium 32: 8-12. We horen en leren er een mooi lied bij: ‘De kleine adelaars’ (Zitten en opstaan dl 3, lied 3). 

We hopen op veel vleugels, groot en klein! De vogels kunnen zaterdag 11-2 tussen 17.00 en 17.30u in de kerk worden gebracht, of al eerder bij de pastorie.

                                                                                                                                                                                                                                                         


PER ABUIS

In de door u ontvangen Gemeentegids 2023 staan per abuis

2 rekeningnummers (op de laatste pagina) welke NIET meer in gebruik zijn. Onderstaande rekening nummers niet gebruiken: 
NL07 RABO 0333 5000 91 en NL54 INGB  0009 2728 30

In plaats hiervan graag onderstaand rekeningnummer gebruiken: 
NL 04 RABO 0373 7238 14
In het voor vriendelijk dank voor uw medewerking,
namens werkgroep beheer, Eling Hoekema
 

terug