Kerkdiensten

De kerkenraad nodigt u uit om naar de kerk te komen voor deze diensten. Op internet is de dienst er via: www.kerkdienstgemist.nl
 

ZONDAG  22 MEI  
     
9.30 uur:    vg. ds. G. Muilwijk  
Collecten: Diaconie (Missionair werk), Kerk    
Uitgangscoll. :   Onderhoudsfonds  
Organist: Gosse Jongsma     
Koster:  Anneke Munniksma Telefoon: 521 818  
Beamerist: Edwin de Boer     
Koffiedrinken:      Sietske Bootsma en Hennie Dijkstra  
Kerkauto: Bel met Andries Wester  Telefoon: 06-290 456 65
     
Jeugdkerk in Plexat!    
Kinderkerk start in Op ‘e Hichte  
     
DONDERDAG  26 MEI Hemelvaartsdag
     
9.30 uur:    vg. ds. Joke van Voorst  
Collecten: Diaconie (eigen gemeentewerk), Kerk
Organist: Geeske Buma         
Koster:  Ulfert de Jong Telefoon:  523 176
Beamerist: Theo van der Meulen    
Kerkauto: Bel met Andries Wester  Telefoon: 06-290 456 65
     
ZONDAG  29 MEI  
     
9.30 uur:    vg. pastor B. Fluit    
Collecten: Diaconie (lokaal diaconaal jeugdwerk), Kerk
Uitgangscoll. :   Bloemenfonds  
Organist: Gosse Jongsma        
Koster:  Sietze Stilma Telefoon: 522 265      
Beamerist: Bauke Spijksma       
Koffiedrinken:   Fam. Talsma   G. Ypmastr. 13 
Kerkauto: Bel met Andries Wester  Telefoon: 06-290 456 65
     
Kinderkerk start in Op ‘e Hichte  
     
ZONDAG  5 JUNI Pinksterfeest
     
9.30 uur:   vg. ds. Joke van Voorst  
Muzikale medewerking: De Martinicantorij     
Collecten: Diaconie (Ouderenwerk), Kerk  
Uitgangscoll.:   Zending (project Zuid-Afrika)  
Organist: Feike Dijkstra          
Koster: Klaaske Pries Telefoon: 521 359      
Beamerist: Jan Cnossen       
Koffiedrinken:     Fam. Wester  Bovenweg 37
Kerkauto: Bel met Andries Wester  Telefoon: 06-290 456 65
     
Kinderkerk start in Op ‘e Hichte  

BIJ DE DIENSTEN                                                     

Zondag 22 mei en zondag 29 mei zijn er gastpredikanten. We wensen u inspirerende diensten toe.

Op Hemelvaartsdag vieren we hoe wij Gods vertrouwen ontvangen.

Zondag 5 juni vieren we het Pinksterfeest. We horen hoe mensen in vuur en vlam staan en het woord van God verstaan. Iedereen wordt bereikt door de Geest van God. We lezen het Pinksterverhaal uit Handelingen 2 en we lezen uit Ruth hoofdstuk 2. In beide verhalen is er de verwondering over wat je ‘toevalt’. Hoe is het mogelijk dat wij elkaar bereiken!
Over dat wonder denken we na. De dienst is voorbereid samen met de Zendingscommissie. Onder leiding van Durk Stoker wordt er een mooie muzikale bijdrage verzorgd door acht mannen. We verheugen ons erop en hopen op een mooie aanstekelijke dienst met elkaar.
Bij de Kinderkerk gaan de kinderen zelf aan de slag met het verhaal en als zij terug komen zingen we met elkaar een nieuw lied: we leren het samen! 
                                                                           
terug