Kerkdiensten

De kerkenraad nodigt (jo)u uit om naar de kerkdiensten te komen

ZONDAG  3 december 2023 Martinikerk
    Eerste zondag van Advent
   
9.30 uur:   vg. ds. Michiel de Zeeuw  
Lector:  Jan Hortensius  
Collecten:  Diaconie (Kinderen in de knel: Oeganda) en kerk
Organist:  Geeske Buma  
Koster:   Anneke Munniksma Telefoonnr.: 521818
Beamerist:  Bauke Spijksma  
Koffiedrinken:  Fam. S. Stilma Achter de Tuinen 5
Kerkauto:  Bel met Andries Wester  Telefoonnr.: 06-290 456 65
   
ZONDAG  10 december 2023 Martinikerk
    Tweede zondag van Advent
     
9.30 uur:   vg. ds. G. Muilwijk Workum
Lector:  Hans Karper  
Collecten:  Diaconie (Kinderen in de knel Myanmar) en kerk
Uitgangscoll.:  Onderhoudsfonds  
Organist:  Feike Dijkstra  
Koster:  Sietze Stilma  Telefoonnr.:  522265
Beamerist:  Jan Hortensius  
Koffiedrinken:  Fam. T. van der Meulen G. Ypmastraat 41
Kerkauto:  Bel met Andries Wester  Telefoonnr.: 06-290 456 65
     
ZONDAG  17 december 2023 Martinikerk
    Derde zondag van Advent
     
9.30 uur:  vg. ds. Joke van Voorst  
m.m.v. koor:  Vox Humana o.l.v. Feike van Tuinen
Lector:  Jeltsje Wijnsma  
Collecten:  Diaconie (Binnenlands diaconaat) en kerk
Organist:  Aalt Landman  
Koster:   Ulfert de Jong Telefoonnr.: 523176
Beamerist:  Theo van der Meulen  
Koffiedrinken:  Fam. H. Buma  Bovenweg 36
Kerkauto:  Bel met Andries Wester  Telefoonnr.: 06-290 456 65

                                                                                                         

BIJ DE DIENSTEN

Weet jij hoe laat het is?

Zondag 3 december begint de periode van Advent. We verwachten de komst van Jezus en vieren straks met Kerst zijn geboorte. Als je wacht op iemand kijk je vaak op je horloge, je telefoon, de klok: hoe

laat is het?

In de kerk gaan we dat ook doen. Voor de kinderen komt er elke week een klokkenmaker in de dienst die met ons gaat kijken ‘hoe laat het is’. Verhalen uit de Bijbel helpen ons om te zien waarom het hoog tijd

is dat Jezus in onze wereld komt. En wij met Hem leven gaan. De kinderen verlaten de kerk na dit moment van ‘klok kijken’ en studeren verder in Op ‘e Hichte een mooie kerstmusical in. Daar gaan

we van genieten op Kerstmorgen in de Martinikerk.


Kerstmusical ‘Weet jij hoe laat het is?

Als je tussen de 4 en 12 jaar oud bent kun je zeker meedoen aan de Kerstmusical ‘Weet jij hoe laat het is?’ Het gaat over een hotel waar álles op tijd moet zijn. Gaat dat lukken?

Het oefenen voor de musical is op zondag 3,10 en 17 december. We beginnen eerst om 9.30 uur in de kerk en daarna gaan jullie naar Op‘e Hichte om te oefenen. Generale repetitie is op zaterdag 23

december in de kerk.

Je kunt je opgeven bij Wietske Korenstra: telnr. 0650558879 of mailen naar kinderkerkkoudum@hotmail.nl.


Zondag 17 december, de derde zondag van Advent werkt het koor Vox Humana mee aan de dienst. Er wordt al een tijdje geoefend op mooie Adventsliederen!


Liturgische schikking bij Advent

Elke zondag kijken we naar een ‘klok’ van bloemen en materialen, waarbij één symbool iets vertelt over het verhaal dat we die zondag lezen. Rooske Fekkes en Aaltje Broersma werken de ideeën, die we

samen met bloemschiksters uit Warns hebben bedacht, uit.

terug