Kerkdiensten

De uitzending in beeld en geluid van onze kerkdiensten in de Martinikerk is zichtbaar via www.kerkdienstgemist.nl, kies ‘Koudum’ en klik op de betreffende dienst. Zo zijn de diensten ook rechtstreeks mee te kijken of te luisteren. Zing, lees, luister en bid thuis zoveel mogelijk mee…
 
ZONDAG 10 JANUARI, Doop van de Heer
   
9.30 uur vg. ds. Michiel de Zeeuw, uitzending Martinikerk
collecten :  Diaconie (plaatselijk werk) en kerk
organist :  Geeske Buma  
koster :  Rooske Fekkes
beamerist :  Edwin de Boer
   
ZONDAG 17 JANUARI, 2e zondag na Epifanie 
   
9.30 uur vg. ds. Joke van Voorst, uitzending Martinikerk
collecten :  Diaconie (KiA Onderst. Gem.) en Kerk
uitgangscollecte
organist :  Feike Dijkstra
koster :  Bauke Spijksma
beamerist :  Theo van der Meulen
   
ZONDAG 24 JANUARI, dienst met bevestiging ambtsdragers
   
9.30 uur vg. ds. Michiel de Zeeuw, uitzending Martinikerk
collecten :  Diaconie (KiA Missionair werk) en Kerk 
organist :  Geeske Buma
koster :  Jan Buma
beamerist :  Bauke Spijksma

                 

Bij de diensten

We hebben allemaal begrepen dat ‘de lockdown’ ook fikse gevolgen heeft voor wat er mogelijk is bij de kerkdiensten. Ons uitgangspunt is steeds dat we de richtlijnen van de overheid volgen. Kerken zijn daarbij geen uitzonderingen… We kunnen opsommen wat er dan tegenzit, wat er zo anders was aan Kerst bijvoorbeeld, maar laten we ons richten op wat wel mogelijk is en genieten van de vele voorbeelden van het goede.

Zondag 10 januari lezen we over de doop van Jezus. Zijn keuze om onze levensweg te gaan, echte solidariteit, geeft te denken. Was ik me  die verbondenheid bewust? Zijn voorbeeld volgen in deze tijd van corona, gewoon hier in het dorp, is makkelijker dan we vaak denken.

Zondag 17 januari klinktWie is Jezus?’ – de vraag die op de achtergrond klinkt van de lezingen tijdens Epifanie (tijd van het zichtbaar worden, tijd van kennismaking). Deze zondag lezen we over de bruiloft te Kana (Johannes 2: 1-11). Een feest valt in het water. Dit  eerste teken van Jezus brengt een hartveroverend nieuw begin.Zondag 24 januari vieren we in een compacte vorm de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. We bidden om Gods zegen, dat het ambt ook hen draagt, en delen van onze dank aan God voor wat onze gemeente geschonken is in de bijdragen van ambtsdragers die nu aftreden.
Laten we hen, juist nu het allemaal wat anders gaat, omringen met onze betrokkenheid (ons gebed, een kaartje of ander signaal van meeleven en dank) en meevieren.
Onze aftredende ambtsdragers zijn:
ouderling Boukje Postma,
ouderling-scriba Jentsje Fekkes,
ouderling Janneke van der Werf,
diaken Tjerk Faber,
ouderling-kerkrentmeester (en penningmeester) IJnte Kooistra en
ouderling-kerkrentmeester Walter de Koe.

We danken hen hartelijk voor hoe ze onze gemeente gesteund hebben met hun inzet en meeleven. Ook hun talenten geven onze gemeente kleur. Samen met die van u en jou…
 
terug