Kerkdiensten

De kerkenraad nodigt u uit om naar de kerk te komen voor deze diensten. Op internet is de dienst er via: www.kerkdienstgemist.nl

ZONDAG 2 oktober 2022 MARTINIKERK
     
9.30 uur: Vg. pastor B. Fluit  
Collecten: Diaconie (Kerk & Israël), Kerk
Uitgangscoll.:   Onderhoudsfonds  
Organist: Geeske Buma  
Koster: Ulfert de Jong    Telefoonnr.: 523176
Beamerist: Theo van der Meulen     
Koffiedrinken:   Fam. L.P. Zijlstra Achter de Tuinen 9   
Kerkauto: Bel met Andries Wester Telefoonnr.: 06-290 456 65  
     
ZONDAG  9 oktober 2022  MARTINIKERK
     
9.30 uur:   Vg. ds. Michiel de Zeeuw  Viering Maaltijd van de Heer
Collecten: Diaconie (noodhulp Pakistan), Kerk
Organist: Aalt Landman            
Koster:  Anneke Munniksma        Telefoonnr.: 521818    
Beamerist: Jan Cnossen         
Koffiedrinken:   Fam. S. de Boer Dammenseweg 41 
Kerkauto: Bel met Andries Wester Telefoonnr.: 06-290 456 65
     
Kinderkerk en Jeugdkerk in Op ‘e Hichte  
     
ZONDAG  16 oktober 2022 MARTINIKERK
     
9.30 uur:  Vg. ds. A. Pilkes - van Delft  
Collecten: Diaconie (bijdrage landelijke ondersteuning), Kerk
Uitgangscoll.:   Zending: project in Indonesië
Organist: Feike Dijkstra   
Koster:  Klaaske Pries   telefoonnr.: 521359      
Beamerist: Edwin de Boer  
Koffiedrinken:   Fam. Sj. van Dijk Nieuweweg 23
Kerkauto: Bel met Andries Wester Telefoonnr.: 06-290 456 65   


BIJ DE DIENSTEN

Vertrouwd: In de diensten op 2 en 16 oktober zijn er bekende gastvoorgangers. Goede diensten gewenst. Op 2 oktober vieren onze zustergemeentes Warns en Molkwerum elk hun Startzondag.

Zondag 9 oktober: Wat een rijkdom dat we weer ‘gewoon’ met elkaar Avondmaal kunnen vieren. Die buitengewone manier waarop er met ons gedeeld wordt. Voor elk mensenkind dat verlangt naar nieuwe kracht.
De Maaltijd van de Heer brengt bemoediging én uitdaging. We stemmen af op Psalm 63: 1 t/m 9 en Marcus 14: 22 t/m 26 om te bouwen aan een goede volgorde in ons dagelijks doen en denken. Wat komt eerst?

  
 
 
 
terug