Kerkdiensten

De kerkenraad nodigt (jo)u uit om naar de kerkdiensten te komen.

ZONDAG    4 juni 2023 Martinikerk 
     
9.30 uur:  vg. ds. G. Muilwijk  Workum 
Lector: Hans Karper  
Collecten: Diaconie (Ouderenwerk) en kerk  
Uitgangscoll.: Bloemenfonds  
Organist: Aalt Landman  
Koster: Anneke Munniksma  Telefoonnr.:  521818  
Beamerist: Edwin de Boer  
Koffiedrinken:                        Fam. W. Haytema  Tille  2 
Kerkauto: Bel met Andries Wester Telefoonnr.: 06-290 456 65
     
ZONDAG  11 juni 2023 Martinikerk 
                                                       
9.30 uur:   vg. ds. Joke van Voorst  Viering Maaltijd van de Heer
Lector: Marie-Janne of Fimke Bakker  
Collecten: Diaconie (Actie Vakantietas) en kerk
Organist: R. Stelma-Falkena   
Koster: Sietze Talsma  Telefoonnr.: 521936  
Beamerist: Jan Hortensius  
Koffiedrinken: Anneke Munniksma                       Tj. vd Walstraat 18    
Kerkauto: Bel met Andries Wester Telefoonnr.: 06-290 456 65
     
ZONDAG  18 juni 2023 Martinikerk
     
9.30 uur:   vg. ds. Michiel de Zeeuw  
Lector: Jeltsje Wijnsma   
Collecten: Diaconie (Bijdrage land. ondersteuning) en kerk
Organist: Feike Dijkstra  
Koster: Sietze Stilma Telefoonnr.: 522265  
Beamerist: Jan Cnossen  
Koffiedrinken:  Fam. J. Hoekstra  Bovenweg 53 
Kerkauto: Bel met Andries Wester Telefoonnr.: 06-290 456 65
     
ZONDAG  25 juni 2023 Martinikerk
     
9.30 uur:  vg. ds. A. Vriend  Workum
Lector: Tjerk Faber   
Collecten: Diaconie (Werelddiaconaat Colombia) en kerk
Uitgangscoll.: Onderhoudsfonds  
Organist: Geeske Buma   
Koster: Bauke Spijksma  Telefoonnr.: 522383  
Beamerist: Theo van der Meulen   
Koffiedrinken:  Fam. B. Spijksma  Dammenseweg 37
Kerkauto Bel met Andries Wester Telefoonnr.: 06-290 456 65

                                                                                                                                                 
ZAALRESERVERING

Gedurende de maand juni wordt de zaalreservering voor Op ‘e Hichte en de Martinikerk waargenomen door Tineke Munniksma, Wjukslach 3, Koudum. E-mail: tinekemunniksma@hotmail.com 

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 11 juni vieren we het Heilig Avondmaal, waarvoor ook het brood dat kinderen gebakken hebben gebruikt wordt. We lezen uit Matteüs 9: 9-13. Jezus eet met mensen ‘die er niet bij horen’. Waar horen wij eigenlijk bij?

Zondag 18 juni hoopt ds. Michiel de Zeeuw in ons midden voor te gaan. Het ziekteverlof is nog niet ten einde, maar gelukkig kan verkend worden wat alweer mogelijk is.  
In Op ‘e Hichte is er een bijeenkomst van de Jeugd- en Kinderkerk. Zij bereiden dan de Overstapdienst op 2 juli a.s. voor.  

terug