Kerkdiensten

De kerkenraad nodigt (jo)u uit om naar de kerkdiensten te komen

  

ZONDAG 21 APRIL Martinikerk zondag Jubilate
     
9.30 uur:  vg. ds. Michiel de Zeeuw  
Collecten: Diaconie (noodhulp Ethiopië) en kerk  
Ouderling vd:   Jeltsje Wijnsma  
Lector: Jan Hortensius  
Organist: Feike Dijkstra  
Koster: Anneke Munniksma Telefoonnr.: 521818
Beamerist: Jan Cnossen  
Koffiedrinken:                           Fam. B. Spijksma Dammenseweg 37
Kerkauto: Bel met diaken Kitty Bruno  Telefoonnr.: 06 532 649 11
   
 
ZONDAG  28 APRIL Martinikerk zondag Cantate
     
9.30 uur:  vg. ds. Joke van Voorst  
Collecten: Diaconie (bijdrage landelijke steun) en kerk         
Ouderling vd  en lector:   Henk Palland  
Organist: Gosse Jongsma  
Koster: Rooske Fekkes Telefoonnr.:  522033    
Beamerist: Bauke Spijksma  
Koffiedrinken:  Fam. L.P. Zijlstra Achter de Tuinen 9
Kerkauto: Bel met diaken Kitty Bruno  Telefoonnr.: 06 532 649 11
     
ZONDAG 5 MEI Martinikerk zondag Rogate
     
9.30 uur:  vg. ds. M.C.A. Korpel  
Collecten: Diaconie (noodhulp Oekraïne) en kerk
Uitgangscoll.:   Bloemenfonds  
Ouderling vd:     Anneke Munniksma  
Lector: M.J. of Fimke Bakker  
Organist: Aalt Landman   
Koster: Rooske Fekkes Telefoonnr.: 522033
Beamerist: Edwin de Boer  
Koffiedrinken :   Fam. S. de Boer Dammenseweg 41
Kerkauto: Bel met diaken Kitty Bruno  Telefoonnr.: 06 532 649 11
     
DONDERDAG  9 MEI   WARNS! Hemelvaartsdag
     
9.30 uur:  vg. ds. Michiel de Zeeuw  
  gezamenlijke dienst Koudum,
Warns en Molkwerum
  (voor liefhebbers een fietstocht vooraf)  Dauwtrappen 
Het is een mooie en gezellige traditie!
We gaan weer een fietstocht organiseren op Hemelvaartsdag, 9 mei. Als een gezamenlijke activiteit voor Warns, Koudum en Molkwerum (WaKoMo).

We starten ’s morgens vroeg om 7.30 uur bij parkeerterrein bij de Johannes de Dooperkerk in Warns. Onderweg is er een stop voor koffie, thee en een broodje. Dit wordt verzorgd.
We zijn dan ongeveer 9 uur weer in Warns, met aansluiting op de gezamenlijke kerkdienst die om 9.30 uur begint in de Johannes de Dooperkerk te Warns.
U kunt zich opgeven tot maandag 6 mei, bij Tryntsje Albada (tel. 0514-681907 of 06 101 008 92) en bij Aagje Bouwstra (tel. 0514-681776 of 06 431 647 75).
Fiets de dauw van je trappers…

Zondag 21 april, is door het moderamen van onze synode aangeduid als ‘Roepingenzondag’. We denken in deze dienst in de Martini na over wat dat vandaag kan betekenen. Voor elk van ons. Het brengt mensen in beweging.

Op zondag ‘Zingt!’, 28 april is het niet moeilijk kiezen waar de aandacht naar uit mag gaan. Wat je draagt in je persoonlijke voorraad aan liederen zegt iets over jouw geschiedenis. Zegt het ook iets over jouw toekomstvisie? 
Welk lied ken je uit je hoofd? In het Engels heet dat veelzeggend ‘by heart’. Door een lied uit het hoofd te leren (begin niet met Psalm 119, maar probeer eens Gezang 925) proef je de verschillende betekenissen des te meer. Dan wordt het een persoonlijk tegoed dat rente oplevert… 


 
terug