Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn vrij te bezoeken. Voor wie vanuit thuis meeviert is
de dienst beschikbaar via
www.kerkdienstgemist.nl.  


 

  ZONDAG 21 NOVEMBER Laatste zondag kerkelijk jaar
       
  9.30 uur:     vg. ds. Joke van Voorst
  Collecten: Diaconie (Kerk in Actie pastoraat) en Kerk
  Organist: Geeske Buma      
  Koster: Rooske Fekkes Telefoonnr.: 522033
  Beamerist: Theo van der Meulen  
  Koffiedrinken: Fam. Spijksma Dammenseweg 37
       
  Kinderkerk begint om 9.30u in Op ‘e Hichte!
       
  In de Martinikerk verwelkomen we nabestaanden en gasten, 
  in Op ‘e Hichte overige gemeenteleden.
       
       
  ZONDAG 28 NOVEMBER Eerste Advent
     
  9.30 uur:   vg. ds. Joke van Voorst
  Collecten: Diaconie (KiA pastoraat) en Kerk 
  Organist: Feike Dijkstra   
  Koster:  Klaaske Pries,  Telefoonnr.: 521359
  Beamerist: Jan Cnossen  
  Koffiedrinken:      Fam. Hoekema Wjukslach 21
       
  Kinderkerk begint om 9.30 u in Op ‘e Hichte
       
  ZONDAG 5 DECEMBER  Tweede Advent  
       
  9.30 uur:  vg. ds. Michiel de Zeeuw
  Collecten: Diaconie (Bijdrage ondersteuning vanuit PKN), Kerk 
  Uitgangscoll.: Zending  
  Organist: Aalt Landman    
  Koster:  Sietze Stilma  Telefoonnr.: 522265
  Beamerist Bauke Spijksma    
  Koffiedrinken:     Fam. Cnossen G. Ypmastraat 29 
       
  Kinderkerk begint om 9.30 u in Op ‘e Hichte
       

Autodienst
Wanneer u graag met de auto opgehaald wilt worden om een kerkdienst te kunnen bezoeken dan kunt u contact opnemen met:
Andries Wester via (06) 29 04 56 65  of met
Corrie Stoker via (06) 36 14 86 47
                                                                                         

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 21 november: Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de mensen die ons ontvallen zijn. De namen van hen die in dit kerkelijk jaar zijn gestorven worden genoemd en er wordt een kaars ontstoken, met licht van de Paaskaars. Zo willen we hen gedenken, maar ook geborgen weten in het Licht, rustend bij God.
Vanwege de beperking in het aantal zitplaatsen is er in de Martinikerk voorrang voor nabestaanden en familie. Daarnaast voor wie de afgelopen twee jaar als nabestaande niet bij deze dienst kon zijn (wilt u zich in voorafgaande dagen telefonisch aanmelden bij de scriba?). Overige gemeenteleden zijn welkom in Op ´e Hichte, waar de dienst via het scherm ook te volgen zal zijn.
We lezen uit Prediker 3: 1-4 en uit Romeinen 12: 4-15. ‘Er is een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen’, zegt Prediker. Maar hoe weet je nu welke tijd aangebroken is? Paulus spoort gemeenteleden in Rome aan goed op elkaar te letten en elkaar bij te staan. Kan dat ook voor ons nog zeggingskracht hebben?
Als er geen coronakink in de kabel komt hopen we ook leden van Nij Libben te begroeten. Zij zullen hun muzikale medewerking verlenen op verschillende momenten in de dienst. Daarnaast is Geeske Buma onze organist.
Soms volgt de datum van de Gedachteniszondag al snel op het afscheid. In dat geval kan de familie besluiten dat het beter is om een volgend jaar te gedenken. Dat verklaart waarom sommige namen wel en sommige nog niet in het onderstaande overzicht zijn opgenomen.
 
GEDACHTENISZONDAG 2021, overledenen in 2020 en 2021  
       
9 januari 2022 Rintje Evert Schreur                          71 jaar
26 januari 2022 Gerhard Maat                                  76 jaar
23 februari 2022 Catrina Wilhelmina Klop – Busink 104 jaar
10 maart 2022 Henk Peter van der Molen       48 jaar
17 maart 2022 Johannes Haanstra                         86 jaar
18 maart 2022 Nanne Folkertsma                         62 jaar
26 maart 2021 Pietie Grouwstra – de Jong               77 jaar
30 maart 2021 Tjitske van der Sluis – Folkertsma    90 jaar
27 april 2021 Hendrik de Jong                                91 jaar
8 mei 2021 Antje de Jong- Landman                  91 jaar
4 juni 2021 Antje Jaspers-Tuinman                      95 jaar
28 juli 2021 Jaap Harkema 85 jaar
20 augustus 2021 Janny  Haitjema- Pleket  83 jaar
11 september 2021 Willem Bijsterbosch      79 jaar
30 september 2021 Elisabeth van der Veen- de Vries   80 jaar
27 oktober 2021 Martjen Stellingwerff – Venema    99 jaar
9 november 2021 Hinke Klijnstra-Tjerkstra  100 jaar
14 november 2021 Heije Hoekema                              80 jaar
20 januari 2022 Martinus de Legé                84 jaar
20 januari 2022 Rinkje Hoekstra-Haitjema            91 jaar
23 januari 2022 Gettje Feenstra-Grouwstra            93 jaar


                      
Zondag 28 november: Eerste zondag van Advent
Een periode van nieuwe verwachting breekt aan. We leven toe naar de geboorte van Jezus. Een verhaal al zo oud dat we vaak denken het wel te weten. Dan is het lastig om er ook weer opnieuw naar te luisteren en er geluk uit te ervaren.
Samen met de kinderen willen we het proberen aan de hand van Lucas. Zij gaan in Op ‘e Hichte bezig met een heel bijzonder plakboek en als zij terug zijn in de kerk hebben we het erover met elkaar. De eerste zondag lezen we uit Lucas 1: 5-25. Zacharias krijgt een boodschap maar kan het niet geloven… We denken na over zijn stilgevallen bestaan.

                                                               
Zondag 5 december: Tweede Advent
Vandaag lezen we over aankondiging van de geboorte van Jezus, uit Lucas 1: 26 – 38. Een jonge vrouw hoort dat ze op een bijzondere manier deel is van Gods geschiedenis. Met een kritisch oog zou je kunnen zeggen dat achter haar plannen een punt wordt gezet. Het blijkt een dubbele punt te zijn.
 
terug