Kerkdiensten

Gelukkig kunnen we weer samenkomen in de Martinikerk! De kerkdiensten zijn zonder aanmelding vooraf te bezoeken.
Uiteraard nemen we de coronamaatregelen in acht (zie hiervoor onder ‘uit de kerkenraad’).
Voor wie nog vanuit thuis meeviert kan de dienst in beeld en geluid ontvangen via
www.kerkdienstgemist.nl
.
Kies ‘Koudum’ en klik op de betreffende dienst vanuit de Martinikerk.


Bij 8 augustus en 15 augustus

          


In de ruimte van de zomerzondagen lezen we het Bijbelboek Jona. In de dienst op 1 augustus kwam hoofdstuk 1 aan bod, op 8 augustus hoofdstuk 2 en we lezen op 15 augustus de hoofdstukken 3 en 4 over de profeet met de naam ‘Duif’.
Velen van ons hebben aangeleerd om een boek te onthouden met een samenvatting. Bij voorkeur passend op een A-viertje. Van een verhaal blijft dan alleen een hoogtepunt over. Of in geval van Jona het dieptepunt ‘in de wallevis’.
Door samen het hele verhaal te lezen kunnen we de humor, de wijsheid en de diepgang opnieuw ervaren. Voor ons ligt een profetenboek over een boodschapper die weigert om dienst te doen. Meer nog, er wacht ons een blik in de spiegel,
waar we lezen over een vermoeide mens die ‘niet meer meedoet’ en stellig laat merken dat hij er ‘geen zin meer in heeft’. Dit beeldrijke verhaal brengt ons bij moderne vragen.

Opvallend
In 2 Koningen 14: 25 staat dat Jona een goede boodschap bracht aan koning Jerobeam. Niet omdat deze koning zo rechtvaardig was, in tegendeel, ‘hij deed wat slecht was in de ogen van de HEER’.
Die goede boodschap kwam er omdat de HEER medelijden had met zijn mensen. ‘Er was niemand die hun te hulp kwam’. Ook hier gaat het over Jona in dienst van de Levende die zoveel ruimhartiger is dan gedacht wordt.


        

 
       
  ZONDAG : 8 AUGUSTUS 2021
       
  9.30 uur:  vg. ds. Joke van Voorst  
  Collecten: Diaconie (Hulpproj.Friesland) Kerk
  Uitgangscoll.: Steun bij rampen  
  Organist: Geeske Buma  
  Koster: Rooske Fekkes    telefoonnr: 522033
  Beamerist: Jan Cnossen  
  Koffiedrinken: Fam. Buma Bovenweg 36
     
  ZONDAG:    15 AUGUSTUS 2021
       
  9.30 uur:   vg. ds. Michiel de Zeeuw  
  Collecten: Diaconie (Plaatselijk werk zieken), Kerk
  Uitgangscoll.: Zending  
  Organist: Feike Dijkstra  
  Koster:  Ulfert de Jong  telefoonnr.: 523176
  Beamerist: Bauke Spijksma  
  Koffiedrinken:  Fam. Couperus Stationsweg 28
       
  ZONDAG: 22 AUGUSTUS 2021
       
  9.30 uur:  vg. pastor B. Fluit  
  Collecten: Diaconie, Kerk  
  Organist: Gosse Jongsma   
  Koster : Bauke Spijksma telefoonnr.: 522383
  Beamerist Theo van der Meulen  
  Koffiedrinken: Fam. Spoelstra Achter de Tuinen 4
       
terug