Kerkdiensten

De uitzending in beeld en geluid van onze kerkdiensten in de Martinikerk is zichtbaar via www.kerkdienstgemist.nl, kies ‘Koudum’ en klik op de betreffende dienst. Zo zijn de diensten ook rechtstreeks mee te kijken of te luisteren. Zing, lees, luister en bid thuis zoveel mogelijk mee…


                  

       
       
  ZONDAG 18 APRIL Misericordia Domini
  9.30 uur: vg. ds. Michiel de Zeeuw uitzending Martinikerk
  Collecten:    Diaconie (Plaatselijk werk zieken) en kerk
  Organist:  Feike Dijkstra    
  Koster: Sietze Talsma telefoon  521936 
       
  ZONDAG 25 APRIL Jubilate
  9.30 uur:  vg. ds. Joke van Voorst uitzending Martinikerk
  Collecten:   Diaconie (Binnenlands diaconaat)en kerk
  Organist:  Geeske Buma    
  Koster: Gosse Jongsma telefoon 523913
       
  ZONDAG 2 MEI Cantate
  9.30 uur:  vg. ds. M.A.T. van der Kooi uitzending Martinikerk
  Collecten:   Diaconie (JOP) en kerk
  Uitgangscol.:   Bloemenfonds 
  Organist:  Aalt Landman  
  Koster: Klaaske Pries telefoon 521359
       

BIJ DE DIENSTEN

De derde zondag van Pasen (18 april) heet ‘De barmhartigheid van de Heer’. Die naam belicht een deel van het leerproces waarvoor de tijd tussen Pasen en Pinksteren bedoeld is. Als Paasmensen oefenen we een opnieuw begonnen leven. Er blijkt veel te ontdekken en te leren. We worden daarbij niet overvraagd, zo weten we onder meer van de naam van de voorgaande zondag (‘we krijgen voedsel als voor pasgeboren kinderen’). Deze dienst ontdekken we in Johannes 21 een ontmoeting van Jezus met Petrus. De relatie was verstoord. Petrus heeft zich laten kennen met de woorden ‘ik ken die mens, die Jezus, niet’. Wat te doen met zulk oud zeer; hoe los jij zoiets op?

Zondag 25 april
We lezen deze zondag uit Johannes 10: 11-16, waar verteld wordt over hoe Jezus herder is. Als vanzelf gaat het dan ook over ons. Hoe reageren wij op een herder die de weg weet? Die zijn leven inzet voor de kudde, maar soms keuzes maakt die wij niet ‘logisch’ vinden. Iedereen achterlaten om die ene te zoeken….

Schapen bij Molkwerum

Zondag 2 mei
Op zondag ‘Zingt’ gaat een vertrouwde gastpredikant ons voor, ds. Margriet van der Kooi. De mogelijkheid om samen te zingen in de kerk is nog ver weg. Gelukkig blijft het zingen als persoonlijke uiting wel bij ons. Stem geven aan je vragen, uitzingen dat je hoopt, tegen-stem bieden aan wat ‘iedereen vindt’ of je gedragen voelen door een lied dat van binnen zit. Zing een nieuw lied voor de HEER (Ps.98)
terug