Uit Pastorie It Oerset

Zomernummer
Nu de ‘verruimingen’ samenvallen met zonnige dagen gaat er een soort opluchting door het land. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Het geeft ook stimulans om met elkaar weer te bouwen aan een mooi nieuw seizoen. Uit het jaarthema ‘samen leven – samen lezen’ sprak ook onze verwachting dat we met velen van u dit seizoen konden kennismaken. Elkaars verhaal konden gaan lezen. Het liep voor u en ons anders. Op 4 juli hebben we allebei de tweede vaccinatie gehad en dat geeft bewegingsvrijheid. We hopen na de zomer opnieuw te beginnen met kennismaken.

               

Vooruitblik
Het was genieten om weer met de werkgroep Vorming & Toerusting om de tafel te kunnen. Bij het kiezen van een nieuw jaarthema ging het uiteraard over wat we als gemeente het afgelopen jaar hebben beleefd. Zo’n thema werkt immers alleen als gereedschap (voor de herkenbaarheid en ter stimulans) als het ook aansluit op onze situatie. Corona bracht onder meer -afstand (in veel gedaantes en situaties; hoe die weer te overbruggen?); - uitdaging om het ‘over een andere boeg’ toch te proberen (op school, in de zorg, vanuit de kerk, enz.); - allerlei afweging wat echt belangrijk is (voor mij en die ander)? Er kwam een aansprekend thema tevoorschijn, waarmee een nieuw programma wordt voorbereid. U ontvangt de nieuwe editie van Zin in Meer kort voor de startzondag. Een bundeling uitnodigingen voor alle dorpsgenoten.

Leven is meeleven
Janneke Holtman (’t Heale Paed) verblijft nog in Bloemkamp. Haar revalidatie gaat in heel kleine stapjes en er wordt veel van haar doorzettingsvermogen gevraagd. Janneke is blij met elke vooruitgang en we wensen haar in dit alles goede moed.
Ineke Maat (Stringen) keerde al snel terug uit het ziekenhuis na een geslaagde ingreep. Voorzichtig herneemt zich een leven waarin pijn en beperking niet meer zo’n grote rol speelt. We hopen voor Ineke dat dit herstel zo doorgang vindt.
Gérard van der Gaast (it Heechhout) herstelt na een ingrijpende, maar gelukkig goed verlopen operatie. Het is nu zaak om met rust te herstellen. We wensen hem daartoe alle geduld.
Baukje Venema-Folkertsma (Achter de Tuinen) ondervond plotseling een grote tegenslag in haar gezondheid. Na een verblijf in het ziekenhuis ging ze voor de laatste dagen terug naar huis. Bijzonder was dat ze toch weer een klein beetje aansterkte. De ernst van de situatie is niet veranderd. Haar kinderen en verdere familie omringen haar liefdevol. Haar vertrouwen op de God die ons altijd wil omgeven is een grote steun.
Verschillende kinderen uit onze gemeente verlaten binnenkort de basisschool. Een belangrijk moment in hun leven! Ook in de kerk horen zij straks niet meer bij de Kinderkerk maar is hun plek in de gemeente ook bij de Jeugdkerk. Deze ‘overstap’ willen we met elkaar vieren in de kerkdienst van 5 september. De jongeren om wie het gaat hebben al een uitnodiging ontvangen. Intussen wensen we jullie een goede
afsluiting op school.
Jongeren die eindexamen hebben gedaan en geslaagd zijn beginnen straks een ander hoofdstuk in hun leven. Vaak buiten Koudum, ver(der) weg van ouders, maar ook van pakes en beppes die soms zo deel uitmaken van je leven hier. Gelukkig kun je op allerlei manieren ‘dichtbij’ blijven! We wensen ook hen een goed begin en een mooie tijd.

                 

In Memoriam Janny Haitjema-Pleket (1938-2021)
Op vrijdag 4 juni jl. namen we afscheid in een dankdienst voor haar leven van Janny Haitjema-Pleket. Onverwacht snel, want een paar weken geleden vierde ze nog een fijne moederdag. Bezocht een nieuw onderkomen van een kleinkind. Belangstellend als altijd was ze blij hiervan op de hoogte te zijn. Toen werd ze ziek en was er geen toekomst meer voor haar op deze aarde. In de dienst lazen we een gedeelte uit het verhaal van Ruth. Een verhaal dat Janny vaak noemde als bijzonder mooi.
We herkenden in het verhaal elementen uit haar eigen leven. Tijdens de oorlog verloor ze haar vader. Hij kwam om bij een ongeluk: een geallieerde bommenwerper liet per abuis een bom vallen bij Leeuwarden. Precies op de plek waar hij aan het werk was. Zo brak Janny’s wereld in stukken en moest haar moeder elders onderdak vinden. Afhankelijk als Noömi en Ruth kwam ze in een ander deel van Friesland terecht. Ze mocht er aardappels rapen op het veld van de boer…
Nieuwe geborgenheid vond Janny toen er een man in het leven van haar moeder kwam die haar liefdevol opvoedde. En later kwam er een thuis voor haarzelf, met haar geliefde Theun en hun kinderen, Thea en Trinus. Ook leerde ze door Theun het christelijk geloof kennen en zeggen: jouw God is mijn God. Janny leefde zo haar leven in een trouwe regelmaat, hechtend aan structuur en regels. Haar zelfstandige geest had moeite met afhankelijkheid. Ze hield graag het initiatief. Daarom was het de kinderen tot troost dat zij zo lang gezond en zelfstandig heeft kunnen leven. Nu wordt deze lieve, zorgzame mem, deze vrouw waarvan je blij bent dat je haar mocht kennen, gemist. We wensen iedereen bij wie zij een lege plek achterlaat troost van God. Bij Hem zijn wij geborgen. Nu en altijd. 


           

Wandel mee door de geschiedenis
Abraham Kuyper (1837 – 1920) heeft een speciale plek in onze Nederlandse geschiedenis. Hij was politicus en oprichter van de eerste politieke partij in ons land (de ARP), grondlegger van de Vrije Universiteit, journalist en zelfs premier. Veel mensen kennen hem ook van zijn bijdragen als theoloog en predikant.
Abraham Kuyper was een fervent wandelaar. Iedere dag wandelde hij precies één uur door Amsterdam. Er is een audiowandeling beschikbaar die hem in zijn voetsporen volgt. U kunt als het ware met hem meewandelen. Dat kan zelfs in Koudum, het is niet nodig om naar Amsterdam af te reizen 😉. Luister gratis mee door bij Spotify, Google Podcasts of iTunes te zoeken naar ‘Waar de VU ooit begon’. Fijne wandelingen gewenst (vanuit uw stoel).

Laten we niet vergeten
Wanneer verruiming over een tijdje weer gewoon wordt, denk dan nog eens terug aan hoe fijn het is om die ander weer te kunnen zien. Of gewoon een winkel in te kunnen lopen. Hoe rijk het is om weer gastvrij te zijn, mensen rond je tafel. Laten we niet vergeten God te danken voor het goede dat we ontvangen, om te delen.

vakantie
Van 25 juni tot en met 25 juli hebben we zomervakantie. Bij dringende situaties kunt u contact opnemen met onze scriba Jeltsje Wijnsma tel. 0514 – 521822 of scriba.pknkoudum@gmail.com. Zij brengt u in verbinding met de predikant die voor deze weken waarneemt.
We wensen u en jou goede zomerweken toe.


                Met een hartelijke groet,

                ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw


                              
Uit het gedicht ‘Wonderkermis’ van W. Szymborska

Enige wonderen tegelijk:
een els die in het water wordt weerspiegeld
en daarbij van links naar rechts is gedraaid
en daarbij met zijn kruin omlaag groeit
en de bodem nooit haalt,
hoewel het water ondiep is.
 
terug