Uit Pastorie It Oerset

Na Pinksteren
Als de grote feesten gevierd zijn kan de gedachte opkomen dat in de kerk de zomertijd aanbreekt. Tijd van uitrusten en even niks aan je hoofd hebben. Die rust is iedereen gegund, maar niet het misverstand. Juist na Pinksteren gaan we met inspiratie verder. We komen op adem omdat die ingeblazen wordt. Het komt ons aanwaaien, omdat God mensen niet in de steek laat. Zo komen wij ook weer bij anderen aanwaaien, om te luisteren en om te delen. Hoe toepasselijk dat juist nu plannen gemaakt worden om in september mee aan de slag te gaan. We zien terug op hoe het gegaan is, leren daarvan en richten ons samen op hoe het beter kan. ‘Heer, raak mij aan met uw adem…wijs mij nieuwe wegen’ (Gez. 695).  
                                                                                                                                      
Leven is meeleven
Op het moment van schrijven verblijft Siebe Couperus (G. Ypmastr) in het Antoniusziekenhuis te Sneek. Tegenslag in zijn gezondheid maakte dat een opname nodig was. Er wordt nog onderzocht of er een mogelijkheid is om zijn conditie te verbeteren. Siebe reikte een mooi lied uit het Friese liedboek aan dat hem bij alle onduidelijkheid tot troost en gebed is: Gezang 246b: 6. We bidden de woorden mét Siebe mee en wensen hem Gods nabijheid.
Voor Hittje en Tjerk Faber brak een spannende tijd aan toen hun dochter Boukje een ingrijpende operatie moest ondergaan in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Gelukkig zijn de eerste berichten hoopvol. We wensen Boukje een goed herstel!

In Memoriam
Op 14 mei is overleden in de leeftijd van bijna 87 jaar ons gemeentelid Pier Douwe Plantinga. Hij woonde met zijn vrouw Hennie aan de Doerebout, maar verbleef de afgelopen periode vanwege afgenomen gezondheid in Jelle Meineszhof in Balk.
Pier was een positief ingesteld mens, die ook na zijn arbeidsjaren bij de Nederlandse Spoorwegen nog veel gereisd heeft. Niet alleen was zeilen een grote passie, maar ook het maken van cruises met Hennie. Daarbij had hij een open oog voor de natuur. Bij het afscheid in Sneek klonken woorden uit de Bijbel: ‘Kijk eens naar de vogels in de lucht’. Leef uit vertrouwen! Bij veel herinneringen aan deze belangstellende vader en opa, aan deze lieve levenspartner klonk ook de dankbaarheid voor al het goede dat ontvangen is. Dank aan de Bron van leven! We wensen Hennie, haar kinderen en kleinkinderen kracht toe voor dagen dat Pier zo pijnlijk ontbreekt.

Foto’s bij het jaarthema
De afgelopen jaren werd de jaarkrant Zin in Meer prachtig omlijst met foto’s bij het jaarthema. Ook dit keer nodigen we belangstellenden uit om hieraan mee te werken. Het hoeft niet ‘het perfecte plaatje’ te zijn. Het gaat om de verschillende manieren van kijken. Graag aanmelden bij ds. Michiel.

 

                   Met een hartelijke groet,
                  ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw 
terug