Uit Pastorie It Oerset

UIT PASTORIE ‘IT OERSET’.
         

Leven is meeleven
Akke de Kroon-Hoekema werd in de afgelopen periode een aantal keer opgenomen in het ziekenhuis. Dit heen-en-weer doet een mens geen goed. Akke is dan ook blij dat er een therapie aangeboden werd op de afdeling Goudsbloem in Bloemkamp. De therapie moet haar helpen om te gaan met de klachten die zij heeft. Als het goed is en alles verloopt naar wens is Akke weer aan de Tinholtstraat als u dit leest. We hopen dat het verblijf Akke gesterkt heeft en zij weer met nieuwe moed het voorjaar verder in kan. 
Elske de Jong (Finke) ondervond tegenslag in haar gezondheid waardoor ook voor haar ziekenhuisopname noodzakelijk bleek. Inmiddels is ze weer thuis, maar heeft al wel de nodige activiteiten, waar ze zo van houdt, moeten missen. We wensen Elske sterkte en kracht van God.
‘Waarom staat die en die niet in Kerknieuws?’ wordt ons nogal eens gevraagd. Daar is een eenvoudig antwoord op te geven: omdat het nieuws ons dan niet bereikt heeft of de persoon in kwestie liever geen aandacht op deze manier wil. Meeleven met elkaar kan alleen als je elkaar ook de gelegenheid geeft.
Wij onderschatten vaak hoe het goed kan doen als anderen, soms mensen die je niet eens kent, aan je denken met een kaart, voor je bidden, of anderszins hun meeleven tonen. 

 
Ambt in verandering
Er verandert momenteel veel in onze samenleving. 
Structuren die lang functioneerden brokkelen af. Wat eerder ‘vanzelf sprak’ is nu niet altijd meer duidelijk. Ook in de kerk -immers niet los van de samenleving verkrijgbaar- hebben we daarmee te maken. Wat bedoelen we bijvoorbeeld als we spreken over ‘ambt’? Het ambt van predikant, ouderling, diaken. Hoe bewaren we de eigenheid van hun bijdragen? 
Onze kerk kent inmiddels ook kerkelijk werkers, die naast predikanten een eigen rol kunnen vervullen als pastor en voorganger. Wat is dan het eigene aan het ambt van predikant, wat is daarin nodig in deze tijd? Over deze vragen gaat een tweedaagse nascholing die ik, ds. Joke,  15 en 16 april heb gevolgd op Hydepark in Doorn.  Wie weet is er straks meer moois over te vertellen?Alvast vooruit
Het duurt nog even, maar voorpret is ook vreugde: Gelke en Wytske Talsma – Korenstra hebben de doop aangevraagd voor hun dochter Benthe. De doop zal bediend worden tijdens de dienst op Pinkstermorgen, 19 mei. Die dienst wordt, zoals gebruikelijk, ook mee voorbereid door leden van de zendingscommissie. Een veelzijdig feest om niet te missen! 


Alert en zorgvuldig
In de afgelopen maanden zijn er meer voorvallen bekend geworden van antisemitisme. Het is gruwelijk dat dit monster in ons land weer zo de kop opsteekt. Aan ons allen de taak om praatjes, geschreeuw of andere uitingen in die richting te weerstaan en te bestrijden. We zouden inmiddels kunnen weten dat dit gif zomaar hoofden en harten binnenkruipt en ons aller menselijkheid aantast. 
Laten we als tegenwicht tegen grote monden en gevaarlijk grote oordelen de zorgvuldigheid oefenen in ons denken en spreken. Bijvoorbeeld door mensen niet gelijk te stellen aan groepen. Door de keuze van een politicus niet gelijk te stellen aan een volk of een manier van leven en geloven. Vind iets van de keuzes van politicus Netanyahu en zijn regering, maar heb het dan alleen over hen. Als mensen iets vinden van het beleid van Mark Rutte gaat het daarmee ook niet over alle Nederlanders. 
Het leed dat mensen in Palestijnse gebieden en in Israël doormaken is vreselijk. Laten we hopen op, bidden voor en bijdragen aan een verzachting en beëindiging van die ellende. Maar laten we niet menen op grote afstand alles te kunnen beoordelen. 

Tussen Pasen en Pinksteren
De zondagen na Pasen zijn vanouds bedoeld om opnieuw te leren leven. Als mensen die vanuit de opstandige kracht van de liefde met andere ogen om zich heen kijken. Een actuele traditie.

Met een hartelijke groet,  
ds. Joke van Voorst & ds. Michiel de Zeeuw

terug