PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
UIT PASTORIE ‘IT OERSET’ UIT PASTORIE ‘IT OERSET’

Uitgedaagd
We worden in de huidige omstandigheden allemaal uitgedaagd om nieuwe vormen te vinden. Ons aan te passen en iets van onze vaste patronen los te laten, op zoek naar wat nu goed kan werken. Voor de ene mens is de uitdaging zoveel groter dan voor de andere. Laten we geduld hebben met elkaar, als het nog niet direct lukt. Uit je ritme en uit je contacten worden gehaald kan diep raken. Laten we ook voor elkaar bidden. Voor allen die hierdoor getroffen zijn, nu al direct of binnenkort via de gevolgen voor hun bedrijf of organisatie.

Kerkdiensten
Nu duidelijk werd dat we tot na Pinksteren geen kerkdiensten kunnen houden in de Martinikerk is  gekozen voor het uitzenden van eigen diensten, in samenwerking met Warns en Molkwerum. Eigen diensten bieden herkenbaarheid. Zo kunnen we elkaar ook meer rechtstreeks bemoedigen en samen vieren.  
Mooi dat we in een tijd van beperkingen elkaar als drie gemeenten, verbonden in WaKoMo (Warns, Koudum, Molkwerum), kunnen vinden en steunen in eigen diensten met eigen predikanten.

Hoe kan ik de uitzending van de kerkdienst bekijken?
Op de website www.pknkoudum.nl vindt u steeds een link om op te klikken. (Voor alle gemak: gewoon met de muis op de link gaan staan en dan op de linker muisknop klikken.) Dan komt u vervolgens vanzelf in de uitzending van de kerkdienst terecht. Het scherm opent dan via YouTube.
U kunt thuis meezingen en meelezen. Samen verbonden! Ook de diensten in de Stille Week komen zo voor u en jou beschikbaar.
Afgelopen zondag was de kerkdienst ook te zien op televisie via Omrop Súdwest. Waardevol dat dit mogelijk was!

Hoe kan ik de uitzending van de kerkdienst beluisteren?
Ook kunt u de dienst beluisteren via de verbinding met kerkdienstgemist.nl . U zoekt op uw computer of iPad eerst www.kerkdienstgemist.nl; in beeld komt dan ‘zoek kerk’. Als u daar Koudum invult en op enter drukt, komt het overzicht van diensten vanuit de Martinikerk in beeld. Soms zal de dienst van zondag al eerder zijn opgenomen, maar het wijst zich vanzelf. U kunt de dienst terugluisteren op een moment dat het u uitkomt.

Meeleven vanuit de Martini
Op de woensdagavond is er ook een uitzending via kerkdienstgemist.nl waarbij in een ontspannen sfeer berichten worden gedeeld, mooie muziek klinkt, een verhaal wordt gelezen en zo meer. Onze predikanten zullen dit verzorgen en aan het eind van uitzending wordt de dag besloten met een kort avondgebed. Zo willen we elkaar steunen in tijden dat de dagen lang en stil kunnen zijn.
 
Telefoonkringen
Het zal nog geruime tijd zo zijn dat we, vanuit het pastoraat, niet vrij bij elkaar op bezoek kunnen. De beperkende maatregelen vanwege het besmettingsrisico vragen van alle mensen een langere adem. De werkgroep pastoraat heeft voor de nieuwe situatie een andere werkwijze opgezet. Want uiteraard willen we ook nu graag met elkaar meeleven.
De ouderlingen hebben met de pastoraal medewerkers afgesproken hoe de gemeenteleden in hun wijk regelmatig opgebeld kunnen worden. Er worden kringen gevormd waarbij zeker de gemeenteleden die de deur niet uit kunnen met enige regelmaat worden opgebeld om even contact te hebben. Dat is geen eenrichtingsverkeer: iedereen is uitgenodigd om ook anderen te bellen. Zo dat we elkaar op een hartelijke manier kunnen steunen.
Zou u, zou jij mee willen doen met zo’n telefoonkring (en bent u daarover nog niet gebeld), stuurt u dan een berichtje naar de predikanten (of belt u even met hen 0514 – 785 068).

Ter gedachtenis
Ons gemeentelid, onze dorpsgenoot Enne de Vries is op 16 maart gestorven, in de leeftijd van 82 jaar. De titel van zijn levensboek luidt ‘Tel uw zegeningen’ en staat vol dankbare herinneringen. Hetgeen hem onverminderd ruimte laat om ook in eerlijkheid te schetsen hoe moeilijk de tijden soms waren. Jaren van en na de oorlog, bij overlijdens in de familie, de economisch slechte tijden waarin het hem als aannemer tegen zat. Hij was een optimistische realist, die ervoor koos om positief in het leven te staan. Ook in het omgaan met de beperkingen door Parkinson en een afnemend geheugen in zijn laatste jaren. Samen met zijn Grytsje, de liefde en steun van zijn leven. Bewonderenswaardig hoe zij hem in de laatste periode met zorg heeft omringd.
In de werkjaren bij het bouwbedrijf kwamen zijn kwaliteiten om met mensen om te gaan goed tot hun recht. Laat die ander in zijn of haar waarde, was zijn motto. Enne hield van sport en in het bijzonder van voetbal. Twaalf jaar was hij voorzitter van Oeverzwaluwen, -veelzeggend stond de zwaluw op de rouwkaart-, en ook in die rol met velen verbonden.
Theunis, Hans en Annalies hebben rijke herinneringen aan hun heit. Daarvan klonk ook in de afscheidsdienst die in besloten kring gehouden moest worden. Daarin lazen we op zijn aanwijzing uit Prediker 9: 7-9 en uit Filippenzen 4: 6-7. We namen afscheid van een mens die vertrouwen gaf en in vertrouwen leefde, sporen van liefde. In zijn levensboek stond daarvan het geheim: ‘Ik geloof dat God het beste met mij voor heeft.’ Voor dagen van gemis, nu Enne de Vries ontbreekt, wensen we kracht toe vanuit dat geheim.

Om voor altijd van te houden
Het gezin van Jan-Sietse en Anke de Vries – Hoogland is verrijkt met de geboorte van
Jorrit Rienk. Jorrit de Vries is op 3 maart geboren en is het broertje van Fraukje. Het geboortekaartje draagt het mooie motto: ‘Berne om foar altyd fan te hâlden.’ Met dat geheim om uit liefde en tot liefde te leven is Jorrits leven omgeven.
We wensen hun van harte geluk met dit kostbare geschenk. Per telefoon hoorde ik dat het hen gelukkig goed gaat. Het zal vast wat onwerkelijk zijn om een kraamtijd te beleven in een periode van beperkingen voor bezoek. Des te meer reden voor een hartelijk kaartje.
Hun adres om een felicitatie te sturen: Achter de Tuinen 3, 8723 BV Koudum.

In wiens handen – vieringen Stille Week
Nu we tot minstens 1 juni niet bij elkaar kunnen komen in de kerk, krijgt ook de Stille Week een andere invulling. Hierboven las u er al over.
Vanuit de Martini worden op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag diensten uitgezonden. Aan de hand van de informatie op onze kerkwebsite www.pknkoudum.nl  (een link om op te klikken, maar het luisteren kan ook, als gebruikelijk, via kerkdienstgemist.nl) kunt hiernaar kijken en luisteren.
De vieringen in de Stille Week volgen de orde van dienst voor deze laatste dagen voor Pasen, met de accenten van elke afzonderlijke dag. Als thema hebben we gekozen voor ‘In wiens handen’. In deze weken lijken wij vooral in de macht van corona. Als Jezus uitgeleverd wordt en de soldaten hem vastpakken, is Hij dan ook in hun macht? In wiens handen is Hij eigenlijk? Dat stelt ook ons de vraag in wiens handen wij ons weten. Dag voor dag krijgen we de kans een antwoord te vinden op die vraag. In de Paaswakeviering, als we onze doop gedenken, mag het bevrijdende woord klinken. Wij zijn in de handen van onze Heer, God boven alle machten en krachten.
We nodigen u uit om in verbondenheid mee te vieren door naar de uitzendingen te kijken of te luisteren en zoveel mogelijk mee te lezen, te zingen.

Thuis vieren
Ook kun je thuis de dagen van de Stille Week een accent geven. Bijvoorbeeld door de tafel ‘anders’ te dekken. Of, op Goede Vrijdag, hot cross buns te bakken.
Hieronder delen we enkele suggesties met je:

Op Palmpasen – het begin van de Stille Week: leg op tafel wat buxus of een andere tak uit de tuin. Leg er evt. een doek bij als verbeelding van de mantels die uitgespreid werden. Kijk met elkaar naar de uitzending vanuit de Martinikerk.

Op Witte Donderdag – we gedenken de instelling van het Avondmaal en de levenshouding van Jezus: ‘gekomen om te dienen’.
Op tafel: een kruik met water, een doek, een brood of matses en wat blauwe druiven, gerangschikt in een stilleven.
Vertel het verhaal van de voetwassing.Op Goede Vrijdag – we gedenken de kruisdood van Jezus en staan stil bij onze manier van leven: welke wegen lopen dood?
Op tafel: bind van gevonden twijgen en takken langs de weg of uit je tuin een kruisvorm en leg die midden op tafel.

Bid samen.

Misschien heb je tijd en zin om met elkaar ‘hot cross buns’ te bakken. Dat zijn broodjes die in Engeland gegeten worden op Goede Vrijdag.

Hot Cross buns
benodigdheden:
300ml melk (lauwwarm)
25 g boter
50 gr rozijnen (geweld)
1 sinaasappel
1 pak mix voor witbrood
2 el suiker
2 eieren
2 eetlepels bloem
½ tl kaneelDoe de broodmix, de kaneel, de melk, 1 ei en rasp van de sinaasappelschil in een kom. Kneed met schone, koele handen zo’n 5 minuten tot het een soepel deeg is. Als laatste voeg je de rozijnen toe en kneed je het deeg nogmaals goed door. Dek de kom af met een vochtige theedoek en laat zo’n 30 minuten staan.
Haal het deeg uit de kom, maak het plat en verdeel het in 8 bolletjes. Dek het deeg weer af en laat het op een warme plek opnieuw 15 minuten rijzen. Maak met de achterkant van een mes een groot kruis in de bovenkant van de broodjes en dek ze nogmaals af voor 15 minuten. Roer de bloem met 1 eetlepel suiker en 2 eetlepels water tot een papje en verdeel dit met een theelepel over de kruizen (dit maakt ze mooi wit). Bestrijk de broodjes met het geklopte tweede ei en zet ze in een voorverwarmde oven van 200 graden.
Bak de broodjes in 35-40 minuten gaar on de oven. Haal de broodjes uit de oven en laat ze afkoelen op het rooster. Meng de tweede eetlepel suiker met 1 eetlepel kokend water en bestrijk hiermee de warme broodjes.

Op Stille Zaterdag/Paaswake: we wachten op licht, nu Jezus is gestorven. Ook gedenken we dat dit licht kómt.
Op tafel: een steen uit de natuur, die het graf verbeeldt. Daarbij een kaars, die aangestoken wordt als het donker is.
Lees  of vertel elkaar uit de Bijbel een verhaal waaraan je moet denken en waarin het gaat over bevrijding, uitkomst, toekomst.

Op Paasmorgen: we vieren de opstanding van Jezus. De dood heeft niet het laatste woord.
Op tafel: een feestelijke schikking met bloemen rond de steen van gisteren.
Zing samen een lied van Pasen dat iedereen kent. Kijk met elkaar naar de uitzending vanuit de Martinikerk!Deel het licht van Pasen
Op dit schilderij uit de 15e eeuw is veel te zien. Wat onmiddellijk in het oog springt is Jezus aan het kruis. Goede Vrijdag. Dit beeld lijkt alles te bepalen. Je oog wordt er naar toe getrokken en als je niet oppast valt er verder niets meer te zien. Toch is dat niet de bedoeling van de schilder. Hij heeft zijn schilderij zó opgezet dat het in feite een beeldmeditatie is. Bedoeld om in gebed de verschillende scènes langs te gaan. De weg begint bij Jeruzalem, de stad linksboven. Daaronder een deel van de Via Dolorosa, de weg die Jezus liep met het kruis op zijn rug. We herkennen Veronica, een vrouw die volgens een legende Jezus’ gezicht afveegde met haar hoofddoek. In de doek bleef een afdruk van Jezus’ gezicht achter.Rechts onderin zitten de soldaten te dobbelen om de kleding van Jezus. Erboven verdringen mensen zich om hem te bespotten en reikt iemand de spons met azijn aan. Maria klemt zich vast aan het kruis: Stabat mater dolorosa, de moeder stond bedroefd.
Daaronder gebeurt nog iets. Aan de voeten van Maria, boven het hoofd van de andere vrouwen bloeit een bos narcissen. Daar zou je zo aan voorbij kijken. Toch heeft juist die narcis grote betekenis. In de 15e eeuw maakten veel schilders gebruik van bloemensymboliek in hun religieuze schilderingen. Ook deze Keulse meester heeft dat gedaan. Een narcis is een paaslelie, een trompet die de opstanding van Jezus verkondigt. Hij staat daar niet voor de sier. Hij staat daar voor een boodschap: al zie je om je heen nu alleen het kwaad, de doodsheid van mensenwegen, God maakt een nieuw begin. Deze Jezus zal opstaan uit de dood. Hij zal ons aan zich binden en zo kunnen ook wij opstaan en met Hem leven gaan. Dat dit beeld ons oog mag vullen en ook wij daar uit leven. Gezegend Paasfeest!

Met een hartelijke groet,
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.