Uit Pastorie It Oerset

In teamverband
We zien terug op een Kerstperiode die soms meer had van een tijd van bezinning dan van de vertrouwde serie feestelijkheden.
We stonden stil bij het rijke geheim dat God in ons midden wil wonen en kwetsbaar de minste durft zijn. Door de inzet van onze beameristen, organisten,
kosters en ambtsdragers werd het mogelijk om via de uitgezonden diensten toch samen Kerstfeest te vieren. 
Een voorbeeld van hoe plezierig dit in teamverband kan verlopen kwam aan bod rond Oudejaar.
Als predikanten ontvingen we Kerstavond het verdrietige bericht dat een bevriende collega in Venlo onverwacht overleden was aan de gevolgen van corona.
Om de mensen om hem heen te steunen wilden we graag bij de requiemmis zijn, die op Oudejaarsdag in Limburg plaatsvond.
Door de flexibele medewerking van hierboven genoemd team was het mogelijk om onze Oudejaarsdienst al enkele dagen eerder op te nemen.
Iedereen nogmaals hartelijk dank voor de medewerking. 


Ter gedachtenis
Sake de Boer, die met zijn vrouw Joke aan de Túnkersstrjitte woonde is op 27 november 2021 overleden, in de leeftijd van 82 jaar.
In de dankdienst voor zijn leven werden rijke verhalen en herinneringen gedeeld. Daarin ging het onder meer over de molens. Het begon met een klein kapot exemplaar in Warns.
"Och die wil ik wel voor je maken" zei Sake. Zo stond hij in het leven. Een ander helpen met iets wat jij kunt. Dat is toch eigenlijk heel gewoon, of zou dat moeten zijn.
Besmet met het molenvirus heeft hij er nadien honderden in miniatuur gemaakt. Ze staan verspreid over de wereld, zoals ook in hun voormalige voortuin aan de Zwarteweg.
Een molen zet kracht uit de hoge om in kracht voor hier beneden, in je dagelijks leven. Zo past het ook goed bij Sake de Boer, voor wie leven uit geloof belangrijk was.
Met woorden, maar vooral ook met daden. Hij was jaren kerkenraadslid, vrijwilliger bij EHBO, Rode Kruis en nog veel meer. Trouw in het brengen van bezoekjes, het omzien naar een ander.
Ook bij zijn werk voor de burgerlijke gemeente had hij een grote inzet; het moest netjes en in orde. Als het ging om het resultaat, maar ook om de manier waarop.
We lazen in de Dankdienst de gelijkenis over het bouwen van je levenshuis. Jezus daagt zijn leerlingen uit om de trouw aan God handen en voeten te geven.
Je weet toch waar je op kunt bouwen?! Sake de Boer wist graag precies hoe iets weer gemaakt kon worden, wat erin zat, hoe het werkte. Kies dan voor datgene waar je mee verder kunt.
Tegen die achtergrond klonken veelzeggend de woorden uit Filippenzen 4 over ‘de vrede Gods’ waarmee hij en zijn vrouw Joke zo’n zestig jaar geleden getrouwd zijn.  
We wensen allen die hem zo zullen missen kracht van omhoog, vertaald in kracht voor het leven hier beneden.
Gedragen door de wind, Gods Geest die mensen troostrijk kan omringen. 


                                  
                                       
                                         afstemmen op de kracht van de wind
                             
De draad

In september was de informatieavond over het project ‘De draad van je leven’. De bedoeling van het project is dat mensen met naald en draad (of ander materiaal wanneer zij dat willen) iets laten zien van hun leven(sweg),
van wie zij zijn en wat van waarde is. Eén van de deelnemers verzuchtte toen direct: “dat gaat mij niet lukken, want ik kan niet tekenen”. Maar proberen is investeren. Inmiddels is het een paar maanden verder.
Van sommigen hoor ik dat er al goed gang in zit. Anderen worstelen nog met een ontwerp. Zelf heb ik mijn eerste ontwerp aan de kant moeten leggen omdat het op papier anders uitpakte dan op het textiel dat ik gekozen had.
Zo gaat dat. Iets bedenken is nog iets anders dan het uitvoeren. Toch is het leuk om mee bezig te zijn. Ik hoop dat het ook voor de andere deelnemers zo is.
Voor wie het gemist heeft: meer info is altijd te krijgen, via ds. Joke van Voorst.

 
GOEDE WENSEN:
We willen u en jullie hartelijk bedanken voor de mooie kaarten en goede wensen die we ontvingen. Zeker nu we elkaar in deze dagen niet in de kerk konden ontmoeten betekende uw kaartje veel voor ons.
Ook u en jou wensen we een liefdevol en gezegend jaar toe.


Met een hartelijke groet,
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw

 
terug