Uit Pastorie It Oerset

UIT PASTORIE ‘IT OERSET’.          

Samen van start

Wat fijn dat we met de huis-aan-huis verspreiding van een nieuwe seizoenkrant, een mooie foto-expositie in Op ‘e Hichte bij het thema ‘wat je draagt’ en een veelzijdige startzondag het seizoen met elkaar konden binnengaan. Iets om dankbaar voor te zijn.

Beantsje fan ‘t jier
De nieuwe seizoenkrant Zin in meer meldt op blz. 3 dat Aaltje Broersma en Annie de Kroon bij de ouderensoos opnieuw een mooi programma gereed hebben. Een van de activiteiten die zij helpen dragen. Vanuit de kerkgemeenschap feliciteren we hen hartelijk met de verkiezing tot beantsje fan ’t jier 2023.  

                                                                                                                                                                      

  
Leven is samenleven
Alie Bakker (Dammenseweg) verblijft voorlopig in de Finke . Alie kampt al langere tijd met pijnklachten die afmattend zijn. We hopen dat het verblijf met zorg en rust haar goed zal doen. Alie woont nu in huis 3, kamer 29b. 
Wieke de Vries (Wetterbies) liep een blessure op die eerst opvang in Heerenveen eiste. Nu is zij weer thuis, op haar geliefde plek aan het water. Maar het dagelijks leven vraagt veel energie. We wensen Wieke kracht en geduld.

In Memoriam Tineke Winters-Stroband
Eerder schreven we hier over Tineke Winters, na haar operatie afgelopen zomer. Tineke had al jong veel problemen met haar gezondheid, maar hoopte dat de operatie aan haar hart haar nog wat toekomst zou geven. Het liep anders. Tineke was overgeplaatst naar Bloemkamp om aan te sterken. Helaas kwam ze de complicaties na de operatie niet meer te boven. Tineke is op zaterdag 9 september jl. gestorven. 
Tineke en Theo woonden aan de Beukenlaan. Eerder woonden zij lang in Ruurlo. De kerkdienst voorafgaand aan de begrafenis vond daar plaats en Tineke is begraven op een natuurbegraafplaats bij Arnhem.
Hier, in Koudum, hebben we Tineke leren kennen als een enthou-siaste en levenslustige vrouw die haar plek in onze gemeente goed wist te vinden. Aanvankelijk zagen we Tineke en Theo steeds even niet, want ze waren elk jaar maandenlang in Spanje. Dat was een mooie tijd waar Tineke graag over vertelde. Erheen gaan was sinds een paar jaar niet meer mogelijk, sinds bij Theo vasculaire dementie werd geconstateerd. 
Tineke was verdrietig omdat haar geliefde Theo ziek was, het baarde haar zorgen. Met Theo was ze de laatste, ruim 15 jaar gelukkig samen geweest. Voor beiden was het een tweede huwelijk. 
Tineke werd lid van het zangkoor Vox Humana en deed op allerlei manieren mee. Haar geloof was belangrijk voor haar. ‘Ik ben zo blij dat ik nu terug kan vallen op allerlei teksten en liederen’, vertelde ze in heldere momenten van haar laatste weken.
Haar sterven heeft velen van ons getroffen. Wij denken aan Theo, die nu in een verpleeghuis bij Arnhem verder moet zonder Tineke. Aan Daniel, haar pleegzoon en aan Sjoukje en Danka die vol zorg om hun vader heen staan en daarbij de bemoediging van Tineke moeten missen. 
In de kerkdienst op 17 september jl. hebben we Tineke herdacht en gezongen: ‘Straal, lieflijk licht..’  We gedenken Tineke, ook op deze plek, in dankbaarheid om de mens die zij was. 

‘Zeilen op de wind’ – afsluitende viering Feestweek
Na een feestweek vol ontmoetingen, plezier en ontspanning
kwamen veel mensen bij elkaar op zondagavond in De Klink voor een viering georganiseerd door GGK, de verschillende geloofs-gemeenschappen in Koudum.
Het thema ‘Zeilen op de wind’ was gekozen naar aanleiding van een lied dat Majim onder leiding van Jannie Kramer, zou zingen. Ooit werd het gezongen door een cabaretgroep, ‘Purper’, in deze dienst verraste Jentsje Fekkes ons door het in een mooie solo weer te geven. Het koor zong het refrein: 
                                   ‘Je moet zeilen op de wind van vandaag
                                    De wind van gisteren helpt je niet vooruit
                                    De wind van morgen blijft misschien wel uit
                                   Je moet zeilen op de wind van vandaag’
We legden het aan tegen de woorden van Jezus: ‘maak je geen zorgen voor de dag van morgen’ en ontdekten dat Hij toch wezenlijk iets anders bedoelt dan ‘leef maar in het moment’. Onze richting, waarin we varen is immers het Koninkrijk van God. De wind in de zeilen om verder te varen ontvangen we door Zijn geest. 
Samen met Majim leerden we een nieuw lied: 
                                    ‘Gevleugeld wil ik leven, 
                                     zo luchtig me ontvouwen, en op de wind vertrouwen, mijn droom, door Licht gedreven,
                                     steeds hart en handen geven.’ 
Er was een collecte voor de Stichting Sailwise, die zeilvakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking mogelijk maakt. 
Deze collecte bracht maar liefst 324,92 euro op! Iedereen die erbij was en dit mede mogelijk maakte: bedankt!
 
Uit de vergadering met ouderlingen en wykomtinkers
Dinsdagavond 19 september jl. kwamen ouderlingen en wykomtin-kers bij elkaar. We mochten een nieuwe wykomtinker in ons midden verwelkomen: Klaske Couperus. Zij versterkt het team Wijk Zuid. We hopen dat Klaske een tijd tegemoet gaat met mooie ontmoetingen! Zij neemt de plek in van Hanny Karper. Hanny heeft deze taak, waar ze juist met veel enthousiasme aan begonnen was, neer moeten leggen in verband met haar conditie na de ziekte die haar trof. We willen Hanny op deze plaats heel hartelijk danken voor haar inzet!

Verstaanbaarheid en ringleiding
Tijdens de vergadering kwam ter sprake dat de kerkdienst voor sommige kerkgangers moeilijker te verstaan is, ondanks de goede geluidsinstallatie in de Martinikerk. Soms ligt het aan het volume of de articulatie van de voorganger, maar ervaringsdeskundigen vertelden van een mogelijk andere oorzaak. Wie gebruik maakt van de ondersteuning door een gehoorapparaat heeft niet altijd het knopje ‘ringleiding’ op dat apparaat aangezet. Wanneer u gebruik maakt van zo’n hulpmiddel kan het zinvol zijn na te kijken of u alle mogelijkheden ervan benut.  

Nieuw seizoen

                                                                                                                


In de vensterbank van de studeerkamer staat een vaas met (papieren) bloemen te pronken. We hebben die bloemen op 13 oktober 2019 van kinderen in de kerk gekregen. Na vier jaar heeft de zon de kleuren ietsje vager gemaakt. De onderliggende boodschap is nog even kleurrijk: Laten we met jong en oud samen gemeente zijn en delen van Gods uitnodigende liefde voor elk mensenkind. Een nieuw seizoen lang!Met een hartelijke groet,  

ds. Michiel de Zeeuw & ds. Joke van Voorst

terug