Uit Pastorie It Oerset

Adventskalender

Zeker nu we nog niet samen kunnen vieren in de Martinikerk, is het van belang om op andere manieren de verbondenheid te delen. Uw kerkenraad koos voor de mooie vorm om een Adventskalender te verspreiden. Zo kunt u thuis van dag tot dag meelezen en meeleven.
Dit cadeau van uw kerk ontvangt u binnenkort in de bus. Een mooie weg naar het Kerstfeest toegewenst!

In memoriam Arend Gerhard Maat  (15 juni 1944 - 3 november 2020)
Gerhard Maat woonde met zijn vrouw Ineke aan De Stringen, op de Kuilart. Ze hadden daar al heel lang een onderkomen als vakantiewoning, tot zij het een paar jaar geleden permanent betrokken. Friesland werd hun thuis. Ze genoten volop van het uitzicht en de vrijheid. De ruimte die er ook was om hun kinderen en kleinkinderen te ontvangen. Helaas nam de gezondheid van Gerhard af. Al een paar jaar namen zijn krachten af. Na het vieren van hun 50-jarig huwelijk op Texel, onlangs in oktober, ging het snel achteruit en stierf hij. In de dienst voorafgaand aan de begrafenis op 10 november lazen we uit Prediker 9: 7-10a. ‘Geniet op alle dagen die God je heeft gegeven’. Die woorden bleken op hem van toepassing. Het genieten van het leven, met de mensen die je daarin het liefst zijn, nam hij serieus. Ineke en de kinderen vertelden hoe zij altijd op hem konden rekenen. Een levensgenieter, maar geen vrijbuiter. Toen hij nog werkte, bij Nutricia, stelde hij er een eer in om verder te komen. Werkte hij met volle inzet van zijn talenten. In de kerk van Boxmeer, waar zij toen woonden, kende men hem als ouderling-kerkvoogd en koster.
Eenmaal uit het werk genoot hij van de dagen aan De Stringen. Nu hij er niet meer is zal het daar leeg en stil zijn voor Ineke. We wensen haar toe dat zij een weg zal vinden in dit grote verdriet. Dat Gods ontferming over haar ook zichtbaar mag worden in de mensen om haar heen. (ds. Joke van Voorst)

Kerst in het dorp

Doe je mee met de actie van onze diakenen? Zij hebben een mooie Kerstactie voorbereid voor het hele dorp. Samen kunnen we op een kleine manier bijdragen aan een groot goed. Bij het gedeelte ‘Van uw diakenen’ lees je er meer over. Van harte aanbevolen!

Janpeter Muilwijk
Op donderdagavond 3 december kijken we naar beelden van een indrukwekkend wandtapijt dat is ontworpen door Janpeter Muilwijk. Het hangt in de Nieuwe Kerk in Middelburg en is binnen de gemeente aldaar pro deo gemaakt. Zo hebben gemeenteleden een zomer lang in de kerkzaal geborduurd. Op dat doek zien we ons aller levensverhaal als een geloofsverhaal weergegeven. Deze avond biedt ds. Michiel de Zeeuw achtergrondinformatie bij het werk van Muilwijk en vervolgens geven we onze ogen de kost. Er is veel te zien dat voedzaam is. Wie zich na ‘Zin in meer’ al had aangemeld hoeft dat niet opnieuw te doen. Wie nog wil aansluiten is van harte welkom; we beginnen om 20.00 uur. Een berichtje of telefoontje naar de pastorie is dan fijn om te zorgen dat we binnen veilige aantallen blijven.

Wereldlichtjesdag
Iets verderop in Kerknieuws leest u over Wereldlichtjesdag (WLD) Súdwesthoeke, waarbij op de tweede zondag van december overleden kinderen worden herdacht. Ruimte voor gedenken na ingrijpend verlies van kort geleden of van zoveel jaren terug. Wereldwijd wordt op veel plaatsen voor even zichtbaar hoe dit gemis deel is van mensenlevens dichtbij. Wereldlichtjesdag is als een open vorm die plaatselijk kan worden ingevuld. Een vorm die ook open moet blijven en niet verbonden wordt aan een bepaalde politiek, geloofsovertuiging of bevolkingsgroep. Wel kunnen we vanuit de kerkgemeenschap dit initiatief betrokken steunen.

Leesplankje
Woord na woord groeit ons Koudumer leesplankje. De (voor)beelden brengen gesprekken over wat woorden hier vertellen. Bij ‘Spegel’ zien we een stilgevallen boot, wachtend op nieuwe wind zoals momenteel onze samenleving wacht op nieuwe beweging na corona. Het spiegelende water weerkaatst hoe we wachten, waar we in deze tijd van niet kunnen onze kracht vandaan halen…
Fijn als je foto’s instuurt (naar de dominees) bij de woorden: meiinoar, tsjuster, alear. En: boom, hopen, thuis.

Help mee aan nieuwe kansen
Van restjes oude kaarsen weer nieuwe maken. En jongeren helpen aan werkervaring. Dat is in het kort de missie van VONK! in Sneek.
Ondernemer Niels Hoekstra werkte jaren in het praktijkonderwijs, waar gezien werd dat sommige jonge mensen niet aan de bak kwamen. In de vorm van kaarsenmakerij VONK! werd een leer- werkbedrijf opgericht.
Ze recyclen bij VONK! restjes kaarsen die ze krijgen van bedrijven en particulieren en maken daar nieuwe kaarsen van. De jonge ‘werknemers’ doen zo allerlei vaardigheden op. Het doel is deze jongeren aan een baan te helpen. Bij VONK! of elders. De jongeren ervaren bij het leerbedrijf hoe waardevol ze zijn. Ze maken immers prachtige producten waar iedereen blij van wordt.

Het recyclen van oude kaarsen is voor VONK! één van de werkprocessen en een manier om aan grondstoffen voor de productie te komen. Bovendien draagt het recyclen van kaarsen bij aan minder afval, dus een beter milieu! Lever uw kaarsresten in via het containertje in de kerk! Zo lang we nog niet samen naar de kerk kunnen, mag u de restjes ook afgeven bij de pastorie.
Een inspirerende Adventstijd gewenst, met hartelijke groet,

ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw
 
terug