Uit Pastorie It Oerset

KinderkerkZeker bij het weer opstarten van activiteiten komen er nieuwe ideeën uit een overleg naar voren. Dat was ook zo bij een vergadering met de Kinderkerk. Misschien brengt een iets andere invulling nieuwe mogelijkheden. Het bracht in ons gesprek in ieder geval al enthousiasme teweeg.
We zijn gewend dat kinderen samen met hun ouders in de kerk komen en dan de kerkdienst verlaten naar Op ‘e Hichte om daar het verhaal van de zondag te horen en ermee bezig te gaan. Die volgorde willen we anders in gaan richten. Vanaf 10 oktober (de jongste groep begint er al mee op 3 oktober) verzamelen de kinderen in Op ‘e Hichte en beginnen om 9.30 uur met Kinderkerk.
Op het seintje van de koster komen zij vóór de inzameling van de gaven en de voorbeden naar de kerk. Daar is dan gelegenheid om bv. voorbeden aan te dragen, of anderszins iets te delen vanuit de Kinderkerk. We kiezen samen voor deze aanpak om meer uitwisseling met Kinderkerk en gemeente mogelijk te maken. Ook is het voor kinderen wellicht laagdrempeliger om in Op ‘e Hichte te starten.
Dus geef (vanaf 10 oktober) kinderen of kleinkinderen een seintje: Kom zondags met vriendjes en vriendinnetjes naar Op ‘e Hichte. Het begint om half tien. Welkom!
  
In memoriam Hinke Klijnstra-Tjerkstra
Op 17 augustus jl. overleed, kort na het vieren van haar 100e verjaardag, Hinke Klijnstra-Tjerkstra. Hinke werd geboren in It Heidenskip, als dochter van schippers. Ze ging ook vaak mee aan boord als kind en dan schoot onderwijs er bij in. Al vroeg moest ze aan de slag om een centje mee te verdienen. Hinke ontmoette Hendrik Klijnstra en trouwde met hem. Het was een goed koppel, hun drie kinderen noemden hun thuis ‘gezellig’. Een lieve, zorgzame mem die altijd voor je klaarstond was de typering die zij van haar gaven. Hij overleed in 1995. Daarna was Hinke nog een aantal jaar de ‘levensvriendin’ van Gabe Draijer.
Velen in Koudum kennen haar als kosteres van de Gereformeerde kerk. Dit werk heeft ze ruim 25 jaar gedaan. Ook zong ze graag bij het koor. Haar vrolijke aard, haar zanglust, het bleef allemaal bewaard, ook toen zij oud werd en haar geheugen haar in de steek begon te laten. Zes jaar geleden verhuisde ze naar de Finke. Bij een bezoek aan haar stak ze van wal met het lied ‘Ga niet alleen door het leven’. ‘Nee hoor’, sloot ze af. ‘Dat zou ik niet willen, alleen door het leven’.
In de dienst voorafgaand aan de begrafenis, op zaterdag 21 augustus, lazen we uit 1 Johannes 4: 10-16. Hoe onze liefde begint bij God die ons eerst heeft liefgehad.
We vertrouwen Hinke toe aan deze God en dragen in onze gebeden haar kinderen, kleinkinderen en iedereen die haar zal missen, aan Hem op.

In memoriam Heije Hoekema
Op 22 augustus is Heije Hoekema gestorven, in de leeftijd van tachtig jaar. In de dienst van Woord en gebed, voorafgaand aan de begrafenis, lazen we Bijbelgedeelten waarin het ging over vogels. Het leven van Heije Hoekema was vol van de natuur, met vooral aandacht voor de vogels, en van sport. Met gedrevenheid streefde hij op sportief vlak naar meer en beter in het voetballen, schaatsen, fietsen, surfen. Zijn werk voor het Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds, later Zorgverzekeraar de Friesland, maakte dat hij altijd onderweg was. Om premies te innen was hij op de fiets zoveel rond geweest in de omgeving, dat het leek alsof hij alle mensen thuis kon brengen. De mensen konden hem ook wel thuisbrengen, want de man die om geld komt zie je soms graag doorrijden.

                     

We lazen uit Genesis 8 hoe Noach vogels laat uitvliegen, als een gebaar van hoop. Is een nieuw begin binnen bereik? We stonden stil bij iets dat voor de hand lijkt te liggen: Allereerst opende Noach daartoe het venster. Dat is iets dat soms vergeten wordt in onze manier van hopen. Zonder een geopend venster blijven de vogels rondvliegen in de geslotenheid van ons denken. Uit Mattheüs 6 hoorden we de aansporing van Jezus ‘let op de vogels’ als een uitnodiging. Laat Gods liefde voor ons bestaan je ook oog geven voor de liefde van en voor anderen. Ons gebed was dat allen die Heije Hoekema missen zich getroost zullen weten onder de vleugels van Gods trouw.

De draad van je leven

                   


Donderdag 30 september a.s. begint het project ‘De draad van je leven’. Je kunt erover lezen in de nieuwe krant ‘Zin in Meer’, die één dezer dagen in de brievenbus valt. Omdat deze avond al ‘zo snel’ is, alvast wat info op deze plek. Over heel de wereld borduren mensen. Het bijzondere is dat zij in hun borduurwerk vaak verhalen vertellen. Verhalen over de ‘rode draad in hun leven’. Wat maakt mij tot wie ik ben, wat heeft mij gevormd, wat maak ik nu mee?
Op de informatie- en inspiratieavond van 30 september a.s. krijg je  voorbeelden van die wereldwijde verhalen en worden we ook aan het denken gezet: wat zou ik kunnen maken? Het hoeft niet per se met textiel te zijn, al zijn de voorbeelden daar wel van gemaakt. Een project om met je handen na te denken over je leven. Welkom in Op ‘e Hichte. We beginnen om 19:45 uur. Fijn als je je opgeeft met de antwoordkaart uit de krant Zin in Meer of met een mail naar
ds. Joke van Voorst.

Zin in meer

                   


Een van de komende dagen ontvangt u de nieuwe jaarkrant ‘Zin in meer’. Neemt u er even de tijd voor? Het is een geheel van uitnodigingen vanuit de drie WaKoMo-gemeenten. U (en iedere dorpsgenoot) kunt gebruik maken van alle vermelde activiteiten en bijeenkomsten. Bijgevoegde antwoordkaart wordt bij u thuis opgehaald. Als u liever alvast de ingevulde kaart wil bezorgen dan kunt u deze in de brievenbus doen bij Op ‘e Hichte.
Voor gemeenteleden die elders wonen (bijvoorbeeld in een studentenstad) noemen we de mogelijkheid dat de krant via e-mail aan hen verzonden kan worden. Verplicht tot niks, maar zo delen we wel van onze betrokkenheid en informatie. Ouders of familie kunnen ons daartoe een seintje geven. Soms is het goed om weer eens een indruk van ‘de kerk’ te delen.

Met een hartelijke groet,
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw


 
terug