PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
UIT PASTORIE ‘IT OERSET’ UIT PASTORIE ‘IT OERSET’
Ontmoetingen
In de afgelopen weken hebben we met verschillende gemeenteleden kennisgemaakt. Soms al persoonlijk en vaak ook in het verband van een overleg of voorbereiding. We zijn blij met alle informatie en achtergronden bij het kerkenwerk in Koudum. Het zal nog wel even duren voor we van alle wetenswaardigheden op de hoogte zijn, maar het begin is er.
Graag maken we met u en jou kennis. U zult begrijpen dat het geruime tijd zal vragen voor we dan ‘rond’ zijn. De gewone werkzaamheden gaan immers ook door. Mocht u graag al met een van ons in gesprek willen, wacht u dan niet af, maar bel of mail gerust, dan maken we een afspraak om langs te komen.

Wijken 
Hoe zat het ook alweer met de verdeling? Wij moeten nog geregeld het boekje erbij pakken om wijken en straten op het spoor te komen. Ook voor gemeenteleden zal het soms nog wennen zijn, vandaar dat we de indeling hier nog even noemen: Ds. Joke van Voorst is voor het pastoraat wijkpredikant in de wijken Noord en Zuid en De Finke. Ds. Michiel de Zeeuw is wijkpredikant voor wie in de wijken Centrum, West en Túnkersstrjitte, Claerbergen of Ravelijn woont.

Verstaan
‘Kunt u wel Fries verstaan?’ We horen die vriendelijk verkennende vraag met regelmaat. Heel attent dat zo verkend wordt hoe het tussen gespreksgenoten kan gaan. Voor ons allebei geldt als antwoord: ‘Praat gerust Fries’. Dat geldt net zo voor vergaderingen als voor gesprekjes op straat of ontmoetingen thuis. Ruimte voor de taal van hoofd en hart. Uiteraard zal er heus eens een woord of uitdrukking zijn die ons ontgaat en dan vragen we om uitleg. Juist als u en jij Fries Sspreken wordt onze woordenschat in het verstaan snel groter.
Een collega vertelde ons in de jaren dat we net predikant waren dat hij het Fries van dat ene oude gemeentelid zo moeilijk kon begrijpen. Hij deed zijn best, maar het bleef een klus. Toen hij de zoon van dat gemeentelid een keer tegenkwam informeerde hij waar zijn vader oorspronkelijk vandaan kwam omdat hij dat deel van het Fries soms moeilijk kon volgen. ‘Och, we komen gewoon van hier, hoor’, antwoordde de zoon, ‘maar als ús heit zijn tanden niet in heeft kunnen wij hem ook bijna niet verstaan.’

Herdenkingsbijeenkomst in De Finke
Op woensdag 27 november vindt om 19.30 uur een Herdenkingsbijeenkomst plaats in de Finke. Dit jaar wordt die verzorgd vanuit het personeel, met daarbij een meditatie door ds. Joke van Voorst.

Dertigers/Veertigers
Soms is het even puzzelen om een geschikte datum te vinden voor zoveel mogelijk deelnemers. Mooi als de puzzel gelegd kan worden, zoals voor de gespreksgroep ‘dertigers/veertigers’. We komen samen op woensdag 27 november. Ik (MdZ) verheug me erop. Deed je eerder nog niet mee, maar lijkt het je een mooi moment om ook eens te komen kijken, weet je dan hartelijk welkom!

Kinderkerstspel – Doe jij mee?
Zondagmorgen 22 december, op de Vierde Adventszondag wordt in de dienst om 9:30uur een kerstspel uitgevoerd door kinderen in de basisschoolleeftijd.
Het spel heet ‘Het Kerstfeest van professor Pieker’. Professor Pieker zoekt naar het donkerste plekje op aarde. Maar of hij dat vindt? Het wordt in ieder geval een heel avontuur op weg naar het kerstfeest.

MEEDOEN
Voor het uitvoeren van het spel hebben we jou nodig! Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud? Dan kun je je zondag 24 november a.s. opgeven na de kerkdienst in de kinderkerkruimte. Je krijgt je rol dan zo snel mogelijk daarna.
Het oefenen is steeds op de Adventszondagen 1, 8, 15 december na de kerkdienst (rond 10:45). Generale repetitie houden we op zaterdag 21 december, ’s middags van 14:00 tot ongeveer 16:00 uur.
Kun je zondag 24 november niet komen om je aan te melden? Geef je dan op bij Leny Hoekema-Zeilstra met een mailtje ( of via 06-29063451 of een mailtje naar ds. Joke.
Zo kunnen we met elkaar een mooi kerstspel laten zien aan alle mensen in de kerk.

Tijd van verwachten
Wanneer we binnenkort de Adventstijd binnen gaan delen we verhalen en liederen over verwachten. Uitzien naar andere tijden. Die woorden kunnen zoveel losmaken van je zorgen om je bedrijf, -komt er wel echt een andere tijd met ruimte om te ondernemen?- , of om je gezondheid -wat staat me te wachten nu je weet wat uit dat onderzoek kwam?-, of in het samen optrekken in gezin of familie? Advent is een uitnodiging om samen ruimte te vinden, voor vandaag en morgen. In Gezang 445 staan woorden van Jochen Klepper die te denken geven:
‘God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis’. De volgende regel is als een belofte ‘maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is.’
Een goede Advent toegewenst,
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw
 
terug
 
 

kerkdienst, laatste zondag kerkelijk jaar
datum en tijdstip 24-11-2019 om 9.30 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 28-11-2019 om 19.45 uur
meer details

kerkdienst, 1e advent
datum en tijdstip 01-12-2019 om 9.30 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 08-12-2019 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.