UIT PASTORIE ‘IT OERSET’


Ter gedachtenis van Sieger Falkena

Op 29 juni is ons gemeentelid Sieger Falkena onverwacht overleden, in de leeftijd van 75 jaar. Zijn gezondheid werd weliswaar minder, maar met rollator en zelfs op de fiets kwam hij ons tot voor kort nog vertrouwd voorbij. Hij was een mens van ‘onderweg’. In de vele jaren dat hij actief was als brugwachter bij Galamadammen was het vaak druk op het bankje bij de brug. Daar werden verhalen van onderweg gedeeld, een gezellig plekje. Het waren vaak lange dagen, maar hard werken was hem niet vreemd. In zijn jonge jaren zou hij gaan varen, had al aangemonsterd, maar keerde toch terug naar huis. Zijn vader was jong overleden en Sieger wilde voorkomen dat de oliehandel van thuis nu  op zijn moeder neer zou komen. Voor hij een betrekking vond bij Rijkswaterstaat, aanvankelijk bij de Driewegsluis en later op de brug bij Galamadammen, was hij druk bij de K.E.B. in het vervoeren en bezorgen, opnieuw onderweg.
             De liefde voor zijn vrouw Hilly kreeg al snel gestalte in een huwelijk, dat werd verrijkt met de komst van zoon Hendrik en dochter Petra. Sieger was geen prater als het ging om zijn gevoel, dat kwam bij hem makkelijker naar buiten in muziek. Met toewijding en plezier was hij betrokken bij ‘Nij Libben’ en ook speelde hij orgel. Dat had hij zichzelf aangeleerd en zijn muzikale talent bracht hem ver. Uiteindelijk groeide het zelfs tot een muziekwinkel aan huis in de Hoofdstraat. Vele jaren speelde hij op het kerkorgel van de Martinikerk en een aantal jaren terug nog bij een zangmiddag met liederen van Johan de Heer. Zichzelf iets aanleren, gewoon proberen, uitvinden, het hoorde bij Sieger. Het bracht eigen cd’s voort, bijzondere foto’s van de optocht uit de Feestweek, bijdragen aan de dorpsfilm, zelfgebouwde kleine molens en nog meer. Het bracht hem ook een beslistheid, waardoor hij niet altijd de makkelijkste was.
We lazen bij het afscheid over die andere mens ‘van onderweg’. Jezus, die als reisgenoot ons bestaan raakt, zijn trouw deelt en ons terecht brengt. Van Hem kun je op aan. Sieger Falkena heeft er vaak van gespeeld en de muziek stond nog op zijn orgel in de zijkamer: ‘Vaste Rots van mijn behoud’.
Zijn vrouw Hilly, Hendrik en Marguerita, Petra en Taeke wensen we van die troost en kracht toe voor onderweg.
 
Bij de brug
Iedereen wil verder.
We zijn voortgaand verkeer
dat onrustig doorvaart.
De brugwachter weet het.

Iedereen moet wachten.
Gedachten bij later
vergaan in het water.
De brugwachter kent het.

Iedereen mag hopen.
Die andere oever,
het zingen van vroeger.
De brugwachter speelt het.

Iedereen zal sterven.
De brug is begaanbaar,
Gods stem hier verstaanbaar.
De brugwachter hoort het.


Feest voor je ogenToen we nog maar net in Koudum woonden kregen we de hartelijke en goede tip om ons te abonneren op de digitale nieuwsbrief van Jan Tijsma. Daarmee krijgen we regelmatig de fraaiste foto’s op het scherm van het landschap, de natuur en vogels in Zuidwest Friesland. Een genot om mee te kunnen kijken hoe prachtige vogels in de nabije omgeving hun dagelijks leven leiden (www.jantijsma.nl).
Mogen we een vergelijkbaar mooie tip met u en jou delen? Elke week één kunstwerk op je scherm, met een korte toelichting erbij. Ze worden beeldmeditaties genoemd, omdat je even stil staat bij wat een kunstwerk oproept. Zo wordt onze verbeeldingskracht gevoed, ontdekken we nieuwe kanten aan ons dagelijks bestaan of in een Bijbelverhaal. Je kunt je kosteloos abonneren op de wekelijkse `beeldmeditaties van www.artway.eu  Deze website biedt allerlei voorbeelden van beeldende kunst, vaak in verbinding met christelijke traditie. Op het openingsscherm zie je aan de linkerkant staan ‘ontvang onze beeldmeditaties’; als je daarop klikt lukt het maar zo. Veel kijkplezier toegewenst!
 

Verlies
Als verlies plotseling inbreekt in je leven kan het onbegrijpelijk zijn dat de wereld gewoon doordraait. Waarom staat niet álles stil, nu het in jou zo’n chaos is? En waarom komen goed bedoelde troostwoorden soms nauwelijks binnen? In die rauwe rouw weet je je bij tijden geen raad en die van anderen helpt maar een beetje. Het kan je zelfs als vreemd voorkomen dat je eigen hart wel doorgaat met kloppen. De tekst hieronder is van Jan Richardson. Zij is dominee in de Verenigde Staten en verloor een aantal jaar geleden plotseling haar man.
Zij ontdekte in het mysterieus doorgaand kloppen van haar hart een geheim en schreef daarover het volgende. Nu veel mensen in onze omgeving, jonger en ouder, getroffen zijn door verlies willen we deze woorden met u, met jou, delen:

Laten we voor nu
afspreken
dat we niet roepen dat
breken
ons sterker maakt
Of dat het beter is
om deze pijn te hebben
dan die liefde te
moeten missen

Laten we afspreken
dat we onszelf
niet voorhouden
dat tijd de wond
wel heelt
nu ze elke ochtend
opnieuw wordt opengereten
zodra wij ontwaken
 
 
Wellicht is het voor nu
genoeg om ons slechts
te verwonderen
dat een hart
in zoveel stukken
toch kan blijven
kloppen,
alsof het voor dit doel
gemaakt is –
alsof het weet
dat het enige medicijn voor liefde
nog meer liefde is,
alsof het ziet
dat de enige remedie
tegen het breken is
te blijven liefhebben

Alsof het erop vertrouwt
dat de eigen
constante hartslag
het ritme is van
een zegen
die we nooit kunnen
bevatten
maar die ons ondanks alles
zal behouden…

Uitzending van de kerkdiensten
Nu het samenkomen in een kerkdienst, onder voorwaarden, weer is toegestaan, gaan op 2 augustus de kerkdeuren van de Martini met een uitnodigende zwaai open. Met vreugde en opluchting gaan we ervan genieten dat samen naar de kerk weer mogelijk is. Verderop in Kerknieuws leest u de uitnodiging van onze kerkenraad.
Dit betekent dat er geen directe reden meer is om kerkdiensten in beeld te brengen via YouTube of Omrop Súdwest. Op 26 juli wordt de laatste ‘corona-kerkdienst’ uitgezonden vanuit onze kerk. Deze laatste diensten zijn al eerder opgenomen in verband met onze vakantie.
We zijn dankbaar voor de hartelijke medewerking die we hebben ondervonden van gemeentelid Jan Cnossen, die de technische kant van het opnemen heeft ingevuld. Steeds was hij vindingrijk als zich praktische of technische uitdagingen voordeden. Ook willen we graag onze waardering en dank uiten voor de medewerking die we hebben ondervonden van Omrop Súdwest. Zo werd het mogelijk dat ook gemeenteleden en belangstellenden elders, die geen internetmogelijkheden hebben, de diensten konden zien op hun tv.
Als predikanten zien we terug op een aaneengesloten periode waarin we voorgingen in 21 uitgezonden kerkdiensten. We zijn blij met de kansen die we daarmee kregen om zo toch een beetje in verbinding te staan met onze gemeenteleden in Koudum, Warns en Molkwerum. Laten we hopen dat het bij deze ‘tijd van beperkingen’ blijft en we na de zomer een gewoner seizoen met elkaar kunnen beleven.

Vakantie
Er is een tijd om te werken en een tijd om het werk te laten rusten. Uw predikanten hebben van 12 juli tot 10 augustus zomervakantie. Voor dringende situaties is vervanging geregeld. Zoekt u in dat geval contact met de scriba. We wensen u en jou goede zomerweken toe.
Met een hartelijke groet,

ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw
terug