Uit Pastorie It Oerset

Geslaagde filmavond 
In een volle zaal van Op ‘e Hichte werd afgelopen dinsdag geboeid gekeken naar de film ‘The way’. We konden meekijken met mensen die de pelgrimstocht ‘de Camino’ aflegden, de slingerweg naar Santiago de Compostella. We zagen verhalen uit hun leven, die iets weergaven van hoe slingerend wij onze wegen gaan.
Er was te merken hoe de beelden te denken gaven, indrukken om over verder te denken. Deze pelgrimstocht en het kijken naar een film hierover waren allebei ‘goed gereedschap’.

                                                                                                                                                    


Middagdienst in de Martini
Soms voelt het als een vaststaand feit, ik ben nu zolang al niet in de kerk geweest, vanwege mijn gezondheid, of omdat ik zondags niet zo snel paraat kan zijn, of vanwege corona, of omdat… en dan moet ik dat boek blijkbaar dicht doen.
Het was ontroerend om te zien hoe dit nieuwe initiatief, om toch nog eens in de kerk te kunnen zijn, omarmd werd.

De lange tafel in de Martinikerk was vol en erachter zat een warme groep helpers vanuit de werkgroep Pastoraat. Geeske Buma speelde muziek die het hart raakte.
                                                                            

Na afloop van de dienst en van het koffiedrinken werd duidelijk dat een vervolg van dit initiatief erg op prijs wordt gesteld.
Een volgende keer kunnen we dan ook het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Als nieuwe datum is gekozen voor woensdag 25 januari. Hoort, zegt het voort… 

Veel dank aan allen die zich hebben ingezet voor deze middagdienst!

Terugblik ‘Kerk & schooldienst’
Wat was het een vrolijk gezicht in de kerk op 30 oktober jl. Er waren zoveel kinderen met hun ouders naar de dienst gekomen! Veel kinderen leverden een mooie bijdrage die voorbereid was op school bij het thema ‘Giga-groen’. Foto’s van kleuters met mooie kastanjes en paddenstoelen.
Gedichtjes van kinderen uit groep 3 en 4 over de dieren waar ze van hielden. Een lied gezongen door kinderen uit alle groepen ‘Heel mijn leven, gave van God’. Leerlingen lazen uit de Kinderbijbel ‘Het begon met licht’ het verhaal over Adam en Eva – hoe mooi was de plek waar ze mochten leven!
In het spiegelverhaal over kleine Adam hoorden we hoe teleurgesteld hij was omdat er zoveel niet mooi is. En hoe hij ons uitnodigde om mee te doen; het hoeft geen puinhoop te blijven. Prachtige tekeningen van kinderen illustreerden het verhaal.

                            


Tenslotte zorgde de ‘Groene voeten test’ o.l.v. groep 7 en 8 voor nieuwe afwegingen: ‘we zijn best milieubewust, maar dit wist ik eigenlijk nog niet’. Zo dachten we speels en serieus na over hoe we eigenlijk leven in Gods schepping.
Niet om elkaar de maat te nemen, maar om te realiseren dat wij altijd kunnen kiezen. Doe je het een wel, kun je het andere weer eens laten. 

Bauke Spijksma, de beamerist, heeft heel veel werk gedaan om alles mooi op de beamer te laten zien. Helaas is techniek grillig. Later bleek dat de uitzending via Kerkdienstgemist.nl alleen geluid heeft geleverd. Dat is jammer, maar niets aan te doen.
We kijken terug op een viering waar veel mensen, jong en wat ouder, zich voor ingezet hebben. Dat smaakt naar meer…

Uit het team ‘Kinderkerk’
We zijn blij dat we kunnen vertellen dat er versterking voor het team van de Kinderkerk gekomen is in de persoon van Wietske Talsma-Korenstra. Bij de eerste vergadering, waarin we de periode van Kerst en Advent hebben voorbereid, was zij al enthousiast aanwezig. We wensen Wietske een mooie tijd in het team!

Kinderkerstspel ‘Engelenwerk’
Dit jaar willen we met elkaar een mooi kerstspel instuderen. Het heet ‘Engelenwerk’ en gaat over een stad die in het donker dreigt te zitten met Kerst… Dat kan natuurlijk niet. Maar wie gaat dat probleem oplossen?
We gaan het met elkaar zien op zondag 18 december a.s. in de morgendienst die om half tien begint. 
Als het je leuk lijkt om mee te doen, geef je dan voor 15 november a.s.  op bij Sietske Schreur: telnr. 06 12270053 of mail: sietske.schreur@gmail.com.

                                                                                                                                                  


We oefenen op zondagmorgen 4 december en zondagmorgen 11 december, steeds vanaf half tien in Op ‘e Hichte.
De generale repetitie is op zaterdagmiddag 17 december, vanaf half twee in de Martinikerk.
Als je meedoet word je bij deze bijeenkomsten verwacht. Als je je bij Sietske opgegeven hebt doen we de tekst met je rol en verdere informatie bij je in de bus. En dan maken we er samen iets moois van!

Adventskalender
In de week voor de eerste zondag van Advent (27 november) zullen alle gezinnen een knutselpakket ontvangen waarmee zij een Adventskalender kunnen maken. Voor iedere dag is er een tekstje, iets om te doen of iets om over na te denken en zo toe te leven naar de geboorte van Jezus. 
Voor wie niet zo’n pakketje thuis ontvangt ligt er een mooie Petrus-Adventskalender gereed in de Martinikerk. Neem er gerust een mee naar huis.     

                                                                           


We hopen dat jullie er veel mooie momenten aan beleven en wensen u en jou een goede Adventstijd toe.

Leven is meeleven
Groot verdriet kwam er in het leven van Elske de Jong (De Finke, huisje 2) omdat haar zoon Bauke gestorven is. Al lang kampte hij met het donker in zichzelf en was er niet langer tegen opgewassen. Ds. Vriend uit Workum verzorgde de afscheidsdienst op zaterdag 29 oktober, hier in de Martinikerk.
Hij noemde hoe Bauke in gesprekken zijn verlangen ‘bij Jezus te horen’ steeds weer kenbaar maakte. We mogen erop vertrouwen dat Bauke nu de vrede die hij zocht gevonden heeft. Het verlies van een vader, zoon, broer, is groot en wordt diep gevoeld.
We wensen allen die hem uit handen moesten geven kracht van God en troost in waardevolle herinneringen.

Tijdens onze herfstvakantie overleed Annie Keekstra. Zij woonde in De Finke en was graag bij de bijeenkomsten vanuit de kerk voor huisjes 4, 5 en 6. Ds. Aafke Nicolai ging voor in de uitvaartdienst en van haar hand is ook het In Memoriam hierna.

Ter gedachtenis aan Anna Dieuwke Keekstra-Talsma (Annie)
* 11 mei 1932 † 18 oktober 2022 
‘Een mens staat niet altijd stil bij het woord samen maar het is een heel gemis als het er niet meer is. Na een afnemende gezondheid is overleden ús mem, beppe, oma en oerbeppe’, schreef haar familie. Annie werd geboren in Aalsum en groeide op in het gezin van Antje Janke Groeneveld en Watze Talsma.
Ze trouwde met een boerenarbeider Douwe Keekstra. Net als in haar gezin van oorsprong betekende dat vaak verhuizen. Om voldoende inkomen voor hun gezin te verwerven ging Annie in elke nieuwe woonplek ook aan het werk. De kinderen vertelden dat ze ervoor zorgde thuis te zijn wanneer ze uit school kwamen.
Uiteindelijk waren Annie en Douwe weer samen in een bejaardenwoning aan de Túnkersstrjitte te Koudum. Samen zouden ze naar de Finke verhuizen. Vlak voor de verhuizing overleed Douwe op 14 februari 2008. Annie verhuisde alleen naar de Finke, dat viel haar zwaar. Zij verlangde in die tijd om naar Douwe te gaan.
Tegelijkertijd besefte ze dat het haar tijd nog niet was. Annie was een gelovige vrouw. Zij haalde veel steun en kracht uit haar geloof.  Zij wilde graag een afscheid waarbij vertrouwde en geliefde liederen zouden klinken en de trouwtekst een plek zou hebben uit II Kor. 12 vers 9 b ‘Mijn genade is u genoeg’.
Die tekst is haar leven lang meegegaan. ‘Genade’ is geloofstaal. Ouderen zijn ermee opgegroeid. Jongeren kennen de betekenis niet meer. Zoals een vader en moeder altijd van een kind blijven houden. Zo doet God dat ook. Bij alles wat je doet in je leven mag je erop rekenen dat je een nieuwe kans krijgt.
Na het afscheid op zaterdag 22 oktober in ‘Op ‘e Hichte’ werd ze uitgedragen door haar familie en naar haar laatste rustplaats gebracht bij haar Douwe, op de begraafplaats te Koudum.  


Ons Kerkblad 
U heeft misschien al wel vernomen dat de wekelijkse uitgave ‘Ons Kerkblad’ aan het eind van dit jaar ophoudt te bestaan. Ook onze gemeente telt een flink aantal abonnees van dit blad. Voor onze zustergemeentes in Warns en Molkwerum is dit het enige kerkblad.
We zijn met elkaar in gesprek om te zien of en hoe we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen voor ons kerkelijke nieuws. Binnenkort leest u meer over de plannen.


Gereedschap van de politie

Kort voor de afronding van deze kopij beleefden we een bijzondere avond rondom ons jaarthema ‘Goed gereedschap’. Politieman Coert Winkel uit Oudemirdum nam ons herkenbaar mee in veranderende taken en mogelijkheden van de politie.
Rondom het internet zijn bijvoorbeeld al veel nieuwe werkwijzen om een oogje in het zeil te houden. Toch bleef de conclusie dat het belangrijkste gereedschap voor elke politieman -of vrouw ‘de mond’ is.
Probeer het altijd eerst met luisteren en in gesprek gaan! Het was een goede avond die ons te denken gaf over kansen voor onze samenleving

                                                                                                                                                                                                                            


Met een hartelijke groet,
ds. Joke van Voorst & ds. Michiel de Zeeuw                  

 
terug