Uit Pastorie It Oerset

Inspirerend begin Veertigdagentijd

Op Aswoensdag beleefden we een aansprekend begin van de weg naar Pasen door met elkaar te eten en in gesprek te zijn. Rond de tafel zaten deelnemers uit Warns, Koudum en Molkwerum. Mooi om zo gezamenlijk van start te gaan. Ds. Joke van Voorst opende met een gedeelte uit Psalm 103, waarin Gods trouw bezongen wordt. Ook wordt daar zonder omwegen benoemd hoe tijdelijk wij mensen op aarde zijn. Welke keuzes geven onze tijd op aarde betekenis?
De maaltijd begon met een smakelijke woestijnsoep met dadels, waarvan u het recept al in Kerknieuws las. Het eten had de kleuren van de woestijn: geel, bruin, oranje/rood. Zo was er een wortelsalade en deelden we een hartige linzentaart. Als toetje dronken we thee met verse munt.
In onze gesprekken ging het over hoe geloof vorm krijgt in het dagelijks leven. De verschillende rituelen waren ooit opvallend anders voor Rooms-katholieken, Gereformeerden of Hervormden. Nu genieten we van de ruime mogelijkheden en de diepere achterliggende betekenissen. Tegelijk herkenden we dat die zomaar kunnen verwaaien als we ze niet delen met en doorgeven aan volgende generaties. De Veertigdagentijd is een uitnodigende periode om jezelf en de ander weer terug te vinden. Gaat u volgend jaar mee aan tafel?Als je leven stilvalt
In onze vrije week bezochten we in het Drents Museum een expositie over Pompeï. Door een vulkaanuitbarsting in het jaar 79 werd het dagelijks leven opgeborgen onder dikke lagen as. Zo werd het eeuwen later mogelijk om een inkijkje te hebben in hun bestaan. De expo maakt duidelijk dat men zich toe erg liet leiden door wat anderen van je zouden denken. Jouw eerste indruk moest anderen het gevoel geven dat jij in verbinding stond met mooie en belangrijke dingen. Het ging vooral om de buitenkant.

In de Veertigdagentijd staan we stil bij onze manier van leven. Wat is echt belangrijk en van waarde? Er valt iets te kiezen. Als ons leven plotseling zou stilvallen, als in Pompeï, wat zou dan zichtbaar worden vanuit ons bestaan?

Met een hartelijke groet, ook namens ds. Michiel, ds. Joke van Voorst

terug