ZIN IN MEER om te doen - seizoenkrant 2023-2024Veelzijdig aanbod vanuit de kerken
 
 
Aandacht voor het fundament waarop je leeft
  
                  Vensters op het thema
Met het verbindende thema ‘wat je draagt’ denken we na over vragen van
vandaag 
Verdriet is een werkwoord: wat je draagt, blz. 7
Bouw een huisje voor een egel blz. 10
 
Wat zeggen jouw kleren? Zit er een verhaal in wat je draagt? blz. 3       


                                                                                                                  
             


               
Kansen in onze dorpen - samen zinvol leven -

Er worden in onze dorpen allerlei activiteiten georganiseerd. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid. Ook in deze krant staat veel om hier te doen en te beleven.
Lees eens rustig door wat er voor u, voor jou bij zit. Aan iets meedoen is vrijblijvend, zonder kosten en ieder is hartelijk welkom.


Het zijn kansen aangeboden vanuit drie dorpskerken (zie onderaan de bladzij). Samen vertalen we ons hoopvolle verhaal met een verbindend thema: ‘wat je draagt’

Vul de bijgevoegde antwoordkaart in en doe die in de brievenbus bij een van de drie kerken: in Warns, Molkwerum of Koudum (brievenbus Op ‘e Hichte). 

Oant sjen! 
Protestantse gemeente Koudum, Martinikerk,                                                                                                                 
www.pknkoudum.nlProtestantse gemeente Warns-Scharl-Laaxum, Johannes de Dooperkerk
www.pknwarns.nl


Hervormde gemeente Molkkwerum, Lebuïnuskerk,
molkwerum.protestantsekerk.net                                               
             Film verbreedt je horizon                                                                                                                     
                                                                                                               In onze veeleisende samenleving kunnen nogal wat mensen ineens niet verder.
                                                                                                                          Sta eens stil wat jou (wel) draagt.

'Adam' is een Marokkaanse film uit 2019 (98 min.)
van regisseur Maryam Touzani. We zien hoe in Casablanca 
de zwangere, ongetrouwde Samia van deur naar deur gaat.
Op zoek naar een dak boven haar hoofd. Wanneer ze aanklopt
bij Abla blijft ook haar deur in eerste instantie dicht. Maar als
de weduwe en moeder van de 8 jarige Warda, weet Abla hoe 
moeilijk het leven in Marokko kan zijn. Ze laat de jonge vrouw
uiteindelijk toch toe. Geleidelijk komen ze dichter bij elkaar,
bij wat elk van hen met zich meedraagt.
Na afloop van de film is er gelegenheid om indrukken te delen.
Op donderdag 2 november '23, om 19.45 uur in Op é Hichte.
Toegang gratis; vrije gift na afloop


                                                                                                                                 


Wat je draagt: ‘Wat heb jij aan?’

Zegt wat je aan hebt ook iets over wie je bent, wat je gelooft? Eeuwenlang was dat wel zo. Kleding vertelde bijvoorbeeld welke plek je in de samenleving innam. Dat is nu
minder zo. Toch vertelt kleding nog steeds veel

over wie wij zijn, in onze tijd. Een theoloog, Robert Covolo schreef er interessante dingen over op.

Op deze avond deelt ds. Joke van Voorst hieruit met ons. Geen lappen tekst, maar juist stof om over na te denken!
Datum: dinsdag 7 november ’23 om 19.45 uur in Op ‘e Hichte. Je bent van harte welkom.

                                                                                

Wat zit er in de knoop?

    

‘Wat je draagt’ kan dit seizoen ook een speciale knoop zijn. 
Op een van de startzondagen krijg je een houten knoop uit gereikt. In die knoop staat een 
woord, een begrip. De uitnodiging is om dat begrip (trouw, geduld, kracht of bezieling) een seizoen lang met je mee te dragen.
Letterlijk door die knoop aan je jas te naaien of op je overall, in je schooletui mee  te
nemen, of naast je laptop te leggen, enz. Figuurlijk door in dit seizoen over dat begrip, dat deel van je leven, na te denken en er met anderen over te praten.
Wat betekent dit woord in onze (dorps)- samenleving en in jouw persoonlijk leven? 

Het is een waardevolle oefening om met elkaar in gesprek te zijn.
De openingsvraag ‘Wat zit er in de knoop?’ krijgt iedereen cadeau. 
Verderop in het seizoen willen we in enkele themadiensten de indrukken uit gesprekken over geduld,
kracht, bezieling of trouw bij elkaar brengen.
Uiteraard lukken gesprekken ook zonder knoop.

Startzondag Koudum: 24 september '23, 9.30 uur;
Startzondag Molkwerum: 1 oktober  '23, 9.30 uur;

Gemeentezondag Warns: 15 oktober '23, 9.30 uur.
Iedereen is van harte welkom!


Gespreksgroep 30/40
We starten het seizoen van de dertigers-/ veertigersgroep met een wandeling.
Die vindt plaats op dinsdag 19 september. We starten om 19.30 uur bij Op 'e Hichte. Kom je ook? 
Tijdens deze wandeling bespreken we hoe we dit seizoen verder gaan.  
 

Sara on tour 2       

Janneke Abma beloofde haar ernstig zieke man Johan dat ze op een knalrode Vespa voor hem naar Rome zou rijden.
Ze loste haar belofte in en schreef er een boek over met de titel ‘Rouwreis naar Roma. Vervulde belofte maakt vrij’.
Hierover vertelde ze al eerder in Koudum. Een persoonlijk verhaal bij ‘wat je draagt’. 

Deze avond vertelt ze over een volgende reis.     
Op donderdag 5 oktober 2023, 19.45 uur in Op ‘eHichte.
                                                                                                                
 

Wat je draagt: ‘Wat heb jij aan?’          
Zegt wat je aan hebt ook iets over wie je bent, wat je gelooft?
Eeuwenlang was dat wel zo. Kleding vertelde 
bijvoorbeeld welke plek je in de samenleving innam.
Dat is nu minder zo. Toch vertelt kleding nog steeds veel over wie wij zijn, in onze tijd.
Een theoloog, Robert Covolo schreef er interessante dingen over op.
Op deze avond deelt ds. Joke van Voorst hieruit met ons. Geen lappentekst, maar juist stof om over
na te denken!
Op dinsdag 7 november ’23 om 19.45 uur in Op ‘e Hichte. 
Samen (stamppot) eten

Met elkaar eten is al vele keren een goede formule gebleken om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. Dit seizoen vragen vragen we een ieder een stamppot te maken zodat we
donderdag 1 februari 2024, om 18.00 uur in Op é Hichte een heus stamppotbuffet kunnen maken. Misschien kent u iemand die het gezellig zou vinden om bij dit buffet aan te schuiven,
neem hem of haar dan gerust mee!


      


Tijd voor thee                                           

Gezellige inloop voor u en jou

Bij de gezellige inloopmiddag Tijd voor thee staan de deuren van Op ‘e Hichte voor iedereen open.
Bij lekkere thee of koffie is er gelegenheid om even bij te praten, een spelletje te doen of naar een leuk verhaal of gedicht te luisteren.
Gewoon belangstelling en gezelligheid delen. Dus heb je daarvan over of heb je daarvan soms wat weinig dan ben je hier allebei nodig en hartelijk welkom. 

3            Steeds van 14.00 uur - 16.00 uur, op donderdag 5 oktober, 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april en 2 mei. 
                     Informatie bij Tsjibbe Wijnsma (tel. 521822). 

Letselschade

Vonne van der Meer schreef een aansprekende roman  die bijzonder aansluit bij ons thema. In net 100 bladzijden lezen we over een letselschadespecialist.
Hij onderzoekt -de laatste klus voor zijn pensioen- wat een jonge vrouw te dragen kreeg. Een skiongeluk zette een streep door zoveel in haar bestaan.
Hoe kijk je zinvol naar wat jou en een ander overkomen is?
We delen gedachten hierover op woensdag 13 december ‘23, 19.45u, in Op ‘e Hichte, met een voorzet van ds. Joke van Voorst.
Fijn als je het boekje dan gelezen hebt.
 

De Ouderensoos

Elke veertien dagen is er gezelligheid, een mooi verhaal, wat lekkers en even zingen voor ouderen. Kom erbij!
De eerste keer dit seizoen is op maandag 9 oktober, van 14.30 tot 16.30 uur. Vervolgens om de 14 dagen  steeds
in Op é Hichte. Informatie bij Aaltje Broersma (tel. 522334) en Annie de Kroon (tel. 522259)

 

Wat helpt bij wat je draagt?
De uit de media bekende psychiater Dirk de Wachter wordt onverwacht ernstig ziek. In zijn werk hoorde hij van talloze mensen wat ze te dragen hebben. In het boek ‘Vertroostingen’ 
onderzoekt hij wat hij zelf te dragen kreeg. Hij vraagt zich af wat hem nu echt troost in deze tegenslag.  
      We luisteren naar zijn ervaringen en gedachten in dit boek. ds. Michiel de Zeeuw geeft daartoe een voorzet  op donderdag 11 januari ‘24, om19.45 uur in Op ‘e Hichte.
Het is dan niet nodig om het boek gelezen te hebben.

                                                                                                                                                 
VERTROOSTINGEN
Gewone woorden van
DIRK DE WACHTER


Wat je dichtbij kunt doen
Ieder mens heeft talenten. De een is goed in taarten bakken, de ander in sjouwen, tuinieren of een brief schrijven. Soms zit je om het talent van een ander verlegen. Wie zou me nou even kunnen helpen met…
Daar willen we dit seizoen een speciaal prikbord voor benutten. Het staat in Op ‘e Hichte, met bovenaan de woorden ‘wat je samen draagt’. Op een daarbij beschikbaar kaartje kunnen dorpsgenoten een klus(je) vermelden. Met daarbij wat het hen waard is. Wie de klus wil vervullen neemt het kaartje van het bord en zoekt contact met ‘de vrager’. Na afloop maakt de vrager het geld over aan diaconie Koudum (NL41 RABO 0333 5042 32) o.v.v. ‘klusjesbord’. De diakenen maken de totale opbrengst over aan de Voedselbank Zuidwest Friesland.  

Excursie Hattem op woensdag 1 mei 2024
Dit jaar gaan we met ons jaarlijkse uitstapje naar Hattem. Hattem is een kleine Hanzestad aan de IJssel die aan de rand van de Veluwe ligt.
Het is een stadje met een pittoresk centrum met eeuwenoude monumenten.

De bedoeling is dat we in ieder geval de Grote- of Andreaskerk gaan bezoeken. Bijzonder is dat deze kerk twee orgels heeft.
Informatie over het exacte programma en de kosten voor deze excursie volgt in de kerkbladen. Als u wilt kunt u zich alvast aanmelden via de antwoordkaart bij deze krant.

Je kunt het aan de buitenkant niet zien, maar mensen dragen soms veel met zich mee. Verdriet, gemis, een geschiedenis die lang nawerkt…
 
Je kunt het aan de buitenkant niet zien, maar mensen dragen soms veel met zich mee. Verdriet, gemis, een geschiedenis die lang nawerkt ...


Middagdienst in de Martini

Voor wie niet zo makkelijk op zondagmorgen naar de kerk kan komen organiseren we (rustige) middagdiensten.
Er zijn dan mensen om u even te helpen als bijvoorbeeld het lopen lastiger werd. Na afloop drinken we met elkaar thee of koffie.
Neem gerust iemand mee. 
Op woensdag 18 oktober, 24 januari, 15 mei, korte middagdienst in de Martinikerk, aanvang 15.00 uur. 

Verdere informatie bij de predikanten: 0514 - 785 068 
 
Aren lezen
Onder de titel ‘Aren lezen’ rapen we Bijbelverhalen op om opnieuw van te proeven en mee te dragen.
De bijzondere ervaring is dat die verhalen op een bijzondere manier soms ook jou kunnen dragen.
Bij het lezen delen we onze indrukken van wat aanspreekt of bijvoorbeeld nog minder duidelijk is.  
We komen bijeen op 19 oktober, 23 november, 25 januari en 14 maart, van 19.45 - 20.45 uur in Op 
‘e Hichte met ds. Michiel de Zeeuw.

Laat zien wat mensen dragen

In een tijd dat schilders vooral moesten weergeven hoe groots de vorst en zijn veldslagen waren vulde Hans Baluschek (1870 – 1935) zijn taak als kunstenaar anders in.
Hij wilde zichtbaar maken wat mensen (mee)dragen. De armoede onder boeren dreef velen naar de stad, waar ze uit het zicht raakten.
Baluschek bracht hen op schilderijen met medegevoel in beeld. Daar kunnen we voor vandaag nog van leren.
Op donderdag 15 februari, 19.45 uur in Op ‘e Hichte, maken we aan de hand van zijn schilderijen wat nader kennis met Hans Baluschek.
Door samen te kijken, met toelichting door ds. Michiel de Zeeuw, is er veel te ontdekken. 
Wat je samen draagt
Komt hulp goed terecht? Komt mijn bijdrage aan een collecte bij de goede organisatie die weet wat ter plaatse nodig is?
Het is een groot goed dat we in Kerk in Actie daartoe een ervaren organisatie hebben. Om anderen dichtbij en verder weg zorgvuldig en respectvol te helpen met steun.
Om zelf geholpen te worden in tijden van nood. ‘Werelddiaconaat’ is ontstaan na de Watersnoodramp in 1953, toen we vanuit de hele wereld steun kregen.  

Jannie Boonstra, consulent voor Fryslân bij Kerk in Actie, neemt ons op donderdag 18 januari (19.45 uur in Op ‘e Hichte) mee in de achtergronden van zorgvuldig delen.
Ze vertelt ook over een nieuwe aanpak bij Kerk in Actie en over kansen om daar vanuit  dorpskerken op in te spelen. 
Dan draagt mij uw muziek*
  Willem Barnard heeft met zijn liederen en teksten zoveel aloude woorden geopend. Je kunt ze weer met je mee dragen en soms nemen ze jou mee.
Door samen van zijn bekende liederen te zingen, afgewisseld met korte toelichting, worden we meegenomen in zijn rijke bijdrage.
Geeske Buma bespeelt het orgel, ds. Michiel de Zeeuw vertelt.  

Wees welkom op dinsdag 6 februari, 19.45 uur in de 
Martinikerk van Koudum.         *Gezang 512: 7 ‘…als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw muziek’.


 

Gemeente Groei Groep

De GGG bestaat uit een aantal gemeenteleden dat eens per drie weken bij elkaar komt in Op 'e Hichte om met elkaar te praten over de bijbel en het geloof.
Dit doen we aan de hand van boekjes met achtergrondinformatie over de bijbel en beantwoorden dan met elkaar vragen die hierover worden gesteld.
Ook is er gelegenheid voor eigen inbreng als er dingen voorvallen in ons leven waarover we dan met elkaar kunnen praten.
In het nieuwe seizoen starten we op dinsdag 26 september 
’23 om 19.45 uur en wie belangstelling heeft is van harte welkom.


               Kijk nog eens
In de ontmoetingsruimte van Op é Hichte is dit seizoen een kleine expositie te zien met foto's rondom ons thema 'wat je draagt'.
De foto's zijn gemaakt door Antje Folkerts, Sietske Falkena en Hennie Dijkstra-Blom.
Veel van de fraaie foto's in deze krant zijn ook van hun hand. Foto's die je vragen 'kijk nog eens'.

     

Proef van ‘De Griene Poarte’ Warns

Als je met het seizoen mee eet staat er vaak iets anders op tafel. Smakelijke verrassingen van ‘wat de aarde draagt’, zonder de aarde te overvragen.
Dorpstuin ‘De Griene Poarte’ in Warns biedt zoveel lekkers dat we er graag eens een gezamenlijke maaltijd mee willen houden.
In gezelligheid wordt lekker eten geserveerd, met als ‘jus’ wat informatie over de dorpstuin.
                   Op donderdag 12 oktober ’23 om 18.00 uur in De Treffe. Graag aanmelding vooraf via de kaart of bij Aagje Boersma (06-126 034 03).Met je kleren druk je iets uit: van wat er voor je is, van wat bij jou hoort, wie je wil zijn. Word je verstaan in wat je draagt?
 
Catechese
Een meisje ging naar de brugklas. Op de eerste dag op die grote middelbare school droeg ze een rok en kniekousen.
Dat doet nu niemand meer, maar toen was het op haar basisschool heel gewoon.
De eerste dag op die nieuwe school merkte ze al dat iedereen naar haar keek en begreep ze: kniekousen zijn gek.
Niemand draagt dit. De kniekousen gingen gauw uit. 
Als je opgroeit merk je soms dat je je af gaat vragen: wat past bij mij? Wat helpt mij, of heeft andere mensen geholpen? Waar wil ik in onze wereld aan bijdragen?
Waar geloof ik in, wat vind ik onzin. En wat vertellen Bijbelverhalen mij?

Op catechese denken we vaak over dat soort vragen na. Niet altijd alleen met ons hoofd, maar ook met onze handen.
Ook dit seizoen willen we dat doen. Kom jij ook?
Als je tussen 12 en 14 jaar oud bent, ben je welkom op: 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december, 9 en 23 januari, 6 en 13 februari, 12 maart.
Dat is steeds op dinsdag van 18.45-19.45 uur in De Treffe in Warns.


Als je tussen de 15 en 17 jaar bent, ben je welkom op: 5 oktober, 2 en 30 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 14 maart.
Dat is steeds op donderdag van 19.00-20.00 uur in De Treffe in Warns.


Woon je in Koudum of Molkwerum en wil je meedoen? Kan gerust, zoek dan contact met ds. Joke van Voorst, app: 06 105 708 70.


 
Denk mee over een deelkast voor Warns
In sommige dorpen in Nederland zie je een zogenoemde deelkast staan. Dorpsgenoten die willen delen, leggen basis-levensmiddelen in die deelkast.
Dorpsgenoten die moeite hebben om rond te komen kunnen iets uit die kast halen. Korte lijnen, onderlinge zorg. Zou zo’n deelkast ook iets voor Warns kunnen zijn?

Heb je zin om hierover mee te denken (is het zinvol, uitvoerbaar, wat is er te leren van elders?) meld je dan aan via de antwoordkaart. Zijn er voldoende 
aanmeldingen dan organiseren we een bijeenkomst


 
           Verdriet is een werkwoord
Geroepen om vrij te zijn
Mensen dragen geschiedenissen mee. Soms weet je dat maar al te goed en soms stond je er nog niet bij stil. In de gespreksgroep in de ochtend (samenroeper: Klaske Breimer) benutten we een boekje van het NBG ‘geroepen om vrij te zijn –Bijbelstudies over slavernij en vrijheid’. Het gaat dan niet om ‘dingen veraf’, maar juist om wat ons bezighoudt ‘dichtbij’. De eerste bijeenkomst, met ds. Michiel, is op woensdag 4 oktober ’23, om 9.30 uur bij fam. Breimer, ’t Sou 26.
Niemand heeft gestudeerd voor verdriet hebben en rouwen. Toch krijgen we er allemaal mee te maken.
Er zijn mensen die zeggen dat het een weg is die je moet afleggen, maar verdriet lijkt vaak meer op een doolhof.
Of een wenteltrap: soms denk je dat je in hetzelfde kringetje ronddraait, maar als je goed kijkt, verandert het perspectief toch.
                     Ds. Margriet van der Kooi werkt voor hart- en zielzorg in een revalidatiekliniek in Woerden en schreef verschillende boeken over pastoraat.
                     Deze avond vertelt ze over herkenbare kanten van ‘wat je draagt’.   

                     Op donderdag 16 november, 19.45 uur in Dorpshuis De Treffe, Warns


                                                                       

Samen eten
Het is altijd gezellig bij de ‘Maaltijden voor alleen gaanden 60+’. We ontmoeten elkaar in een ongedwongen sfeer en bij lekker eten. Dat brengt mooie gesprekken. 
U mag altijd een vriend(in) of kennis meenemen.  
We komen samen in Dorpshuis De Treffe in Warns op de volgende woensdagen: 25 oktober, 22 november, 13 december 2023; 17 januari, ? februari en 13 maart 2024.
We beginnen om 16.00 uur eerst met koffie.
Organisatie en aanmelding bij: Sippie Zeldenrust, tel. 681 874 en Sippie de Roos, tel. 681 796.


                               
Tsjerkefair  

Zet alvast op de kalender: zaterdagmiddag 16 maart '24 Tsjerkefair Warns in De Treffe.                                         
Wat je draagt voor vrede
Onlangs was ds. Gert Pennekamp gastvoorganger in Warns. Hij deed dienst in uniform. In dat wat je draagt als legerpredikant.
Hij beloofde een avond terug te komen om te vertellen over zijn werk binnen defensie.
Welke geestelijke zorg kun je bieden aan mensen die voor hun beroep moeten omgaan met geweld? Je krijgt als militair letterlijk en figuurlijk veel te dragen.
Het belooft een avond te worden met veel concrete voorbeelden en verhalen. 

Wanneer: woensdag 29 november, 19.45 uur, Dorpshuis De Treffe in Warns. 

Excursie ringstation Mokkebank
Op het ringstation staan mistnetten, waar de vogels in worden gevangen. De gevangen vogels krijgen, als ze ongeringd zijn, een ring van het Vogeltrekstation om.
Van een geringde vogel wordt het ringnummer genoteerd. Vervolgens wordt de vleugel gemeten, als het mogelijk is het geslacht en leeftijd bepaald.
in de trektijd wordt er gekeken of de vogel trekvet heeft. Als laatste komt de vogel op de weegschaal. Daarna krijgt de vogel zijn vrijheid terug. 
Op zaterdagochtend 7 of 14 oktober ‘23 (weersafhankelijk).
We vertrekken om 7.30 uur en er is een maximum van 10 deelnemers.


 

 
Speciaal spaardoel bij ‘wat je draagt’
Bij het thema ‘wat je draagt’ reiken de diakenen van Warns ons een speciaal spaardoel aan: De kledingbus Súdwest Fryslân. 
Dit diaconale project (vanuit de parochie) biedt ‘een kledinglijn die verbindt’. Kwalitatief goede kleding is in de bus gratis beschikbaar.
Ook biedt de bus een ontmoetingsplaats, waar mensen bij een kop koffie hun verhaal kunnen doen.
Daarnaast is de bus, die door heel SWF stopplaatsen kent, een plek om wat werkervaring en – ritme op te doen. 

Uiteraard krijgt u gaande het seizoen allerlei informatie over dit ‘project van nabij’. Helpt u mee dit te dragen?

 
Veertigdagentijd samen beginnen
Op Aswoensdag begint de weg naar Pasen. Veertig dagen om je voor te bereiden op ‘leven in vrijheid’. 
We willen die tijd samen inspirerend beginnen met een eenvoudige maaltijd. In het gesprek aan tafel kan het bijvoorbeeld gaan over wat je wil ondersteunen, wat je mee zou willen dragen. 
Iedereen is welkom, wel graag aanmelding vooraf via de kaart of bij Aagje Boersma (06-126 034 03).
Er zijn geen kosten aan verbonden, wel is er gelegenheid voor een gift aan een goed doel.
Op woensdag 14 februari in De Treffe Warns, 18.00 uur. k 
                 
Waar zet jij je voor in? Welke kansen ondersteunt u? Welke levensstijl? Juist in onze dorpen kun je van betekenis zijn in wat je draagt ....


Mantelzorg                                              
Ieder van ons kam zomaar voor de keuze komen om mantelzorger te worden, omdat iemand in jouw naaste kring erg kwetsbaar wordt.
Soms voelt het alsof er niets te kiezen valt.  De verwachting is dat mantelzorg nog belangrijker zal worden nu het zorgstelsel met tekorten kampt.
Steun geven of vragen bij wat je draagt komt dichtbij aan de orde.
Op 10 maart 2024 staan we in een speciale (gezamenlijk voorbereide) kerkdienst in de Johannes de Dooperkerk (9.30 uur) verder stil bij wat mantelzorg zoal betekent. 


 
Graafwerk
Bij de gespreksgroep Graafwerk delen we onze verhalen over wat we dragen en mee helpen dragen. Die komen aan bod bij het samen lezen van een verhaal uit de Bijbel.
Meestal ontdekken we daarin  handvatten. Dat draagt wel zo makkelijk.
De eerste keer komen we samen op 
woensdag 8 november ‘23 om 19.45u.  bij  Jan en Jelleke de Vries, Buorren 7a   
Samen naar de film: ‘Hors Normes’                                                                           
Op deze filmavond in de Spylder draaien we de tragikomische film ‘Hors Normes’ (= buiten de kaders, buiten het gewone) uit 2019 van het regisseursduo Nakache en Toledano (dat ook ‘Intouchables’ maakte). 
We kijken mee bij twee ongewone hulporganisaties in Parijs. Deze worden gerund door de vrienden Bruno en Malik. Bruno organiseert zorg voor mensen met autisme, die nergens terecht kunnen omdat ze soms extreem gedrag vertonen. Zijn vriend Malik heeft een non-profit organisatie waarmee hij jongeren uit achterstandswijken opleidt tot begeleider van deze mensen met ‘extreem gedrag’. We zien inspirerende oefeningen in medemenselijkheid en over wat mensen te dragen krijgen. De overheid stelt vast dat het er ‘niet volgens de normen’ toegaat.  

Op woensdag 7 februari 2024, van 20.00-22.00 uur in De Spylder, Warns. De toegang is vrij, gelegenheid voor vrije gift na afloop.


    
Wat je draagt
-een liedtekst-

Mijn allereerste huilen
bracht vreugde. Zo gelaagd
is leven, als een schuilen in
wat je draagt.

Nog onbekend de armen
waarin ik rust, je waagt
vertrouwen, het erbarmen
van wie jou draagt.

Ik groei en meen te weten 
dat ‘hebben’ zo geslaagd, 
zo zeker voelt. Vergeten is
wat je draagt.

Door druk word ik een wezen,
succesvol opgejaagd. Men
moet jou kunnen lezen in wat
je draagt. 

Toch zijn er die nog leven,
zij horen wie er vraagt
om steun en tijd te geven
in wat je draagt.

Mij komt als licht te binnen:
Gods liefde is gewaagd.
Zijn steeds opnieuw beginnen is
wat je draagt.
 
Michiel de Zeeuw.

Mar van der Veer schreef de melodie, zie www.pknwarns.nl

                                                                                                                           Bloemen bij het Paasfeest

Welkom bij een avond samen bloemen schikken. Daarbij delen we ook wat achterliggende betekenissen bij de bloemen.
Het is dan dicht bij het Paasfeest, dat kan in de schikkingen zichtbaar worden.
Zo heb je met Pasen iets moois op tafel. Op donderdag 21 maart '24, om 19.45 in De Treffe.


       


Gespreksgroep met Veer-kracht
Holkje van der Veer (1960-2022) vertelt in haar boek Veer-kracht over haar leven met beperkingen, veroorzaakt door een aangeboren ziekte. Holkje groeide op in de Friese Zuidwesthoek, in een doopsgezind milieu, en werd later als non lid van de orde van Dominicanessen. 
Elk hoofdstuk belicht ‘veer-kracht’: Holkje vertelt in schetsen uit haar leven wat zij heeft ontdekt aan kracht die haar draagt. Aan de hand van dit boekje gaan we met elkaar in gesprek. Kunnen we ontdekken waar onze ‘veerkracht’ ligt? 
 
Op donderdag 19 oktober, 9 november,  
15 februari en 7 maart om 19.45 uur, in de Dorpskeamer Molkwerum, met ds. Joke van Voorst.
 
Draag de egel een warm hart toe


In 10 jaar tijd is de helft van alle egels verdwenen. Ze krijgen steeds minder ruimte om te leven. Ze raken uitgehongerd, vergiftigd of worden overreden.
Per jaar sneuvelen, zo is de schatting, 135.000 egels in het verkeer.
Wanneer het in de herfst kouder wordt, gaat de egel op zoek naar een geschikte plek voor zijn winterslaap. Vaak maken ze een nest onder een takkenhoop of onder struiken. Laten we samen de egels een handje helpen door een warm winterhuisje voor hen te bouwen.

Op zaterdag 14 oktober 2023, van 13.30 tot 15.30 uur in Dorpshuis Molkwerum
                                                                                                                                                   
          


 
‘In a Christmas mood’ 
Kom naar een mooi muzikaal programma, samengesteld uit muziek rondom Kerst van de 17eeeuw tot Hazes en Youp van ’t Hek. 
Diana Terwal zingt en John Terwal speelt klavecimbel. 
Een grote verscheidenheid aan kerstliederen op zondag 10 december ‘23 van 16.00-17.00 uur in de Lebuïnuskerk. 
Gratis entree, met na afloop een vrije gift voor een goed doel. 


                                                      
  

Kerststukjes maken

Samen gezellig en creatief aan de slag. Even je gedachten verzetten enm misschien iets nieuws leren.
En aan het eind ga je met een leuk Kerststukje naar huis...

Doe mee op zaterdag 16 december; we beginnen om 9.30 uur in Dorpshuis Molkwerum.


Stekjesmarkt in en rond de kerk


De stekjesmarkt biedt een mooie kans om voor een klein prijsje en soms zelfs zonder kosten aan nieuwe plantjes te komen.

Hoe werkt het? Je neemt planten mee die je zelf in de tuin hebt. Kruidenplanten, zaailingen voor de moestuin, bijen- of vlinderplanten, jonge struiken.
Zet ze in een bak of potje en schrijf erbij wat het is. Je kunt ze ruilen of ze voor een klein bedrag aanschaffen.
Mooi is het ook om tijdens de stekjesmarkt informatie aan elkaar door te geven - wanneer bloeit de plant, waar moet ze staan, hoe groot wordt ze en of ze inheems is.

De datum (april of mei) van de stekjesmarkt die bij de Lebuïnuskerk plaatsvindt wordt nog bekendgemaakt.
Koffieconcert Feike Dijkstra

Opnieuw geeft Feike een orgelconcert in de Lebuïnuskerk te Molkwerum.
Een verrassend orgelconcert, waarbij u kunt genieten van een kopje koffie (of thee).
Op zondag 11 februari 2024, van 15.30 - 16.30 uur.
Vanaf 15.00 uur kunt u binnenlopen en is de koffie klaar.


DATUMOVERZICHT

SEPT
di 19, wandeling 30/40-groep, blz.2
zo 24, Startzondag Koudum, blz.2
di 26, Gemeentegroeigroep, blz.5


OKT
zo 1, Startzondag Molkwerum, blz.2
zo 1, Tentdienst Warns
di 3, Catechese 12/14 jarigen, blz. 6
wo 4, Gespreksgroep Warns, blz.7

do 5, Catechese 15/17 jarigen, blz.6
do 5, Tijd voor thee in Op ‘e Hichte, blz.3
do 5, Sara on tour 2, blz.2
za 7, excursie ringstation Mokkebank, blz.8
ma 9, Ouderensoos, Op ‘e Hichte, blz.3 
do 12, Maaltijd van ‘Griene Poarte’, blz.6 
za 14, excursie ringstation Mokkebank, blz.8
zat 14, Egelhuisjes bouwen, blz.10
zo 15, Gemeentezondag Warns, blz. 2
di 17, Catechese 12/14 jarigen, blz.6
wo 18, Middagdienst in de Martini, blz.4
do 19, Gesprekskring Veer-kracht, blz.10
do 19, Aren lezen, blz.4
wo 25, Maaltijd alleengaanden 60+, blz.7
di 31, Catechese 12/14 jarigen, blz.6


NOV
wo 1, Dankdag
do 2, Tijd voor thee in Op ‘e Hichte, blz.3 
do 2, Catechese 15/17 jarigen, blz.6
do 2, Samen film kijken, ‘Adam’, blz.2 
di 7, lezing over mode & theologie, blz.3
wo 8, Graafwerkgroep Warns, blz.8
do 9, Gesprekskring Veer-kracht, blz.10
di 14, Catechese 12/14 jarigen, blz.6
do 16, lezing ‘verdriet=een werkwoord’, blz.7 
wo 22, Maaltijd alleengaanden 60+, blz.7

do 23, Aren lezen, blz.4
di 28, Catechese 12/14 jarigen,blz.6 wo 29, lezing ‘Wat je draagt voor vrede’,blz.7
do 30,Catechese 15/17 jarigen, blz.6

DEC
do 7, Tijd voor thee in Op ‘e Hichte, blz.3 
zo 10, Kerstconcert ‘Christmas mood’, blz.10 
di 12, Catechese 12/14 jarigen, blz.6
wo 13, Maaltijd alleengaanden 60+, blz.7
wo 13, avond boek Vonne van der Meer,blz.3

do 14, Catechese 15/17 jarigen, blz.6
za 16, Kerststukjes maken, blz.11

za 16, Film Krystbelibbing (activiteit van st.De Súdwester Koudum) in de Martinikerk

JAN
do 4, Tijd voor thee in Op é Hichte, blz.3
di 9, Catechese 12/14 jarigen, blz.6
do 11, Catechese 15/17 jarigen, blz.6
do 11, avond boek Dirk de Wachter, blz.4
wo 17, Maaltijd alleengaanden 60+, blz.7
do 18, avond rondom Kerk in Actie, blz.5
di 23, Catechese 12/14 jarigen, blz.6
wo 24, Middagdienst in de Martini, blz.4
do 25, Aren lezen, blz.4

FEB
do 1, Tijd voor thee in Op é Hichte, blz.3
do 1, Samen stamppot eten, blz.3
di 6, Catechese 12/14 jarigen, blz.6
di 6, Zangavond rond Willem Barnard, blz.5 
wo 7, Filmavond ‘Hors Normes’, blz.9

do 8, Catechese 15/17 jarigen, blz.6
zo 11, Orgelconcert Feike Dijkstra, blz.11
di 13, Catechese 12/14 jarigen, blz.6  
wo 14, Aswoensdagmaaltijd, blz.8
do 15, Gesprekskring Veer-kracht, blz.10
do 15, Avond rond Hans Baluschek, blz.5


MRT
do 7, Tijd voor thee in Op ‘e Hichte, blz.3 
do 7, Gesprekskring Veer-kracht, blz.10
di 12, Catechese 12/14 jarigen, blz.6
wo 13, Biddag
do 14, Aren lezen, blz.4
do 14, Catechese 15/17 jarigen, blz.6
za 16, Tsjerkefair Warns, blz.7

do 21, Bloemschikken voor Pasen, blz.9
zo 24–zo 31, Stille week & Paasfeest

APR
do 4 Tijd voor thee in Op ‘e Hichte, blz.3

MEI
wo 1, excursie naar Hattem, blz.4
do 2, Tijd voor thee in Op ‘e Hichte, blz. 3
wo 15, Middagdienst in de Martini, blz.4
 
Zie voor vervolg data kerkbladen & websites
ANTWOORDKAART                                                                           SEIZOEN 2023-2024
  Ik doe graag mee met:                                       staat in ‘Zin in meer’ op (blz.): 
          
(aankruisen)
  
 • Naar de film ‘Adam’, 2 november in Op ‘e Hichte 
 • Gespreksgroep dertigers/veertigers, 19 september 
 • Sara on tour 2 (Janneke Abma), 5 oktober in Op ‘e H.
 • Lezing ‘mode en meer’ ds. Joke van Voorst, 7 november
 • Letselschade, boek Vonne van der Meer, 13 december 
 • Samen stamppot eten, 1 februari in Op ‘e Hichte
 • Rondom boek Dirk de Wachter, 11 januari Op ‘e Hichte    
 • Excursie naar Hattem, 1 mei 2024   
 • Aren lezen, samen in de Bijbel lezen, vanaf 19 oktober
 • Kennismaking met Hans Baluschek, 15 februari ‘24  
 • Zangavond liederen Willem Barnard, 6 februari ‘24  
 • Wat je samen draagt: Kerk in Actie, 18 januari ‘24  
 • Samen eten van ‘De Griene Poarte’, 12 oktober, De Treffe
 • Denk mee over een deelkast voor Warns 
 • Geroepen om vrij te zijn, gespreksgroep, 4 oktober
 • Lezing ‘Verdriet is een werkwoord’, 16 november, Treffe
 • Lezing ‘Wat je draagt voor vrede’, 29 november, Treffe 
 • Excursie Ringstation Mokkebank, 7 of 14 oktober ‘23
 • Maaltijd op Aswoensdag, 14 februari ’24, De Treffe
 • Graafwerk, gespreksgroep, 8 november 2023
 • Samen naar film ‘Hors Normes’, 7 februari, De Spylder
 • Bloemen bij het Paasfeest, 21 maart 2024, De Treffe
 • Veer-kracht, gespreksgroep, vanaf 19 oktober, Dorpskeamer M
 • Bouw een huisje voor een egel, 14 oktober, Dorpskeamer
 • Muzikale middag ‘In a Christmas mood’, 10 december
 • Kerststukjes maken, 16 december, Dorpskeamer Molkwerum
 • Koffieconcert Feike Dijkstra, 11 februari ’24, Lebuïnuskerk
 • In gesprek gaan: ik wil graag een persoonlijk bezoek thuis   
 
Noteer ook in uw eigen agenda de data van uw aanmeldingen…   
ANTWOORDKAART       ZIN IN MEER         SEIZOEN 2023 - 2024


Alle vermelde activiteiten zijn ook beschikbaar voor belangstellenden uit de andere dorpen.


Mijn gegevensNaam: .........................................................................................................................................................


adres: ..........................................................................................................................................................telefoonnummer: ...........................................................................................................................................


e-mailadres: ..................................................................................................................................................
Wilt u deze kaart na lezing van de krant invullen en 
inleveren via de brievenbus van Op é Hichte (Koudum),
de Johannes de Dooperkerk (Warns) of
de Lebuïnuskerk (Molkwerum)?

Ook kunt u een mail met uw aanmeldgegevens sturen naar de predikanten:

michieldezeeuw28@kpnmail.nl  of  vanvoorstjoke@gmail.com

 
terug