UITNODIGINGEN UIT ZIN IN MEER

Filmavond ‘The Duke’

                                                  


Zin in een leuke filmavond? De film ‘The Duke’ neemt ons mee in een grappig verhaal, aansprekend weergegeven door bekende spelers.
Gaandeweg ontdek je een onderliggende geschiedenis van mensen die thuis naast elkaar zitten, maar elkaar toch niet kunnen vinden.
Totdat…  Op woensdag 1 februari om 20.00 uur in de Spylder te Warns. Toegang vrij, vrije gift na afloop.

Bezinningsmaaltijd op Aswoensdag
Op de weg naar Pasen denken we vanouds na over onze levensstijl. De persoonlijke manier waarop we vasten (met iets minderen of het juist extra aandacht geven) helpt om na te denken over  onze vaste patronen. Zijn die gezond voor mezelf, mijn naasten, onze aarde? 

Door aan het begin van de Veertigdagentijd een eenvoudige maaltijd te delen kunnen we de drempel naar die weken positief markeren. 
Iedereen is welkom, wel graag aanmelding vooraf: al eerder via de kaart uit de Zin in meer-krant of nu nog bij Aagje Boersma (06-126 034 03 ofaagje.boersma@gmail.com ). Er zijn geen kosten aan verbonden, wel is er gelegenheid voor een gift aan een goed doel. 

Op woensdag 22 februari in De Treffe Warns, 18.00 uur.                                                                   

 
terug