Visie

Er zijn ook praktische ontwikkelingen die het nodig maken om onze
organisatie eens tegen het licht te houden:

 • Veel mensen willen wel wat doen in de gemeente, bijvoorbeeld bezoekwerk, maar vinden   het ambtsdrager worden een stap te vel. De pastorale medewerker is een antwoord op deze ontwikkeling.
   
 • Veel is veranderd in het pastoraat. Van “opzicht over” werd dit “omzien naar elkaar” Van de “herder en de schapen” naar de mondige gemeenteleden die zelf wel aangeven wanneer ze contact willen met de kerk. Van pastoraat als taak van enkel de predikant en de ouderlingen naar pastoraat als taak van de gemeente als gemeenschap.
   
 • Het instandhouden van de kerkenraad in de huidige omvang ( 38 leden!) wordt steeds moeilijker. Ieder jaar is het zoeken van nieuwe ambtsdragers een moeizame en tijdrovende klus. Dat geeft een verkeerd beeld; het lijkt alsof mensen zicht niet meer willen inzetten voor de gemeente, terwijl er over het geheel genomen een heleboel vrijwilligers zijn.

Concreet:

 1. Zo efficiënt mogelijk vergaderen.
 2. Een ‘platte’ en brede organisatiestructuur
 3. Ruimte voor de verschillende geledingen (werkgroepen)
  om zelf de taken en problemen aan te vatten.

   
terug