PAASGROETENACTIE

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2023 organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om gedetineerden te bemoedigen. Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. 
                                                                                  “Jezus zelf gaf ons de opdracht om te zien naar gevangenen.”  
           
Ook onze gemeente doet weer mee aan de Paasgroetenactie. Op 26 februari kunt u na de dienst een envelop meenemen. U vindt hierin 2 kaarten , 1 voor de gedetineerde zelf die u beschrijven mag en 1 die u niet beschrijven moet , maar wel voorzien van een postzegel. Deze 2e kaart kunnen ze dan zelf versturen en hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt!

Daarna zamelt de diaconie ze weer in en stuurt ze in een verzamel-envelop naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. De kaarten worden daar gesorteerd, verdeeld en verzonden naar gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en in het buitenland.

                                             
De kaarten kunnen diezelfde week tot en met donderdag 2 maart ingeleverd worden in de brievenbus van Op ‘e Hichte.
Mocht dit bezwaarlijk zijn kunt u hem ook laten ophalen door diaken Kitty Bruno tel. 06 53264911

 
terug