Informatie over de Kersttijd

Informatie over de Kersttijd

Beste lezer,
De regering heeft de lockdown-maatregelen verlengd tot 14 januari a.s.
Voor onze kerkdiensten en activiteiten komen we tot die datum niet
samen in de Martinikerk of in gebouw ‘Op ‘e Hichte’. Uit solidariteit met
wie wacht op een plekje in het ziekenhuis of de zorg kiezen we als drie
kerkenraden (Koudum, Warns en Molkwerum) voor Kerstdiensten online.
We nodigen u van harte uit om mee te vieren via www.kerkdienstgemist.nl,
kies bij kerk 'Koudum'.

Geef licht
Om in het dorp een positief en verbindend signaal te laten rondgaan nodigen
we mensen uit om ‘een kaars & een kaart’ uit te delen aan een dorpsgenoot.
Op de kaart staat een hartelijke wens (en op de achterkant kun je nog een
persoonlijk woordje toevoegen). Plus de uitnodiging om aan twee of drie
dorpsgenoten zo’n ‘kaars & kaart’ door te geven. Een klein en hoopvol gebaar;
zo kunnen licht en hartelijkheid zich in de dagen voor Kerst snel verspreiden.

   

Kaartje

Hieronder ziet u het kaartje. U kunt het uitprinten, maar dat hoeft niet, extra
kaartjes zijn namelijk gratis verkrijgbaar bij boekhandel Muizelaar (Hoofdstraat 10
in Koudum).  Uiteraard staat het iedereen vrij om zelf een kaarsje te kiezen (iets
groter of kleiner, enz.).  
Helpt u mee, geef jij ook licht door? Hartelijk bedankt!

We wensen u en jou vanuit onze kerkgemeenschap een inspirerend Kerstfeest toe.
Voor het nieuwe jaar ‘Folle lok en seine’! 
 
       
   
 
     
terug