SJOCH NEI DE FÛGELS

SJOCH NEI DE FÛGELS

Op zaterdag 30 april hebben we in het kader het programma Zin in Meer een mooie vogelexcursie gehad naar de Heanmar, Poelspaad en de polder de Samenvoeging.
Zo’n 25 gemeenteleden (waaronder ook een aantal uit onze Zustergemeenten) hadden zich verzameld bij Op ‘e Hichte om onder leiding van twee gidsen Jos Hooijmeijer en Ans Huitema (weide)vogels te ontdekken in de nabije omgeving van Koudum.
Nadat de belangstellenden in twee groepen gesplist waren en elk toebedeeld aan een van de gidsen, ging onze groep op de fiets onder leiding van Ans Keulen naar de polder de Samenvoeging. Hier vertelde Ans ons hoe de vogelstand in deze polder een stuk verbeterd was nadat het land opnieuw ingericht is (onder leiding van collectief Coöperatieve Vereniging Súdwestkust U.A. welke de ANLb subsidie uitvoert, meer info via www.sudwestkust.nl) en de stand van de predatoren waaronder vossen & bunzingen goed terug gedrongen was.

                                                                                  

Het land in de Samenvoeging  heeft nu een veel rijkere variatie aan begroeiing (kruiden en gras) en een hogere waterstand. Slootwater word met plas-dras pompen op het land gebracht. Hierdoor wordt het land zachter en kunnen de vogels beter in de grond prikken om hier de insecten uit te halen om hun kroost te voeren. 
Bij de volgende stop in de Heanmar vertelde Ans dat het aantal broedparen in de Heanmar juist enigszins terugloopt.
Volgens Ans heeft dit mogelijk te maken met de aantrekkelijke stukken land welke plas dras worden beheerd en dus een nog aantrekkelijker leefgebied vormen dan de Haenmar al is.
Dit maakt dan ook eens duidelijk dat de vogels zoeken naar de beste plek om hun kroost groot te brengen en waar de grond het vruchtbaarste is. Zoals wij ook op zoek zijn naar de beste omgeving om te leven en te groeien.

Hartelijk dank aan onze gidsen Jos en Ans voor de goede en beeldende uitleg en alle deelnemers voor hun interesse en deelname.
Namens de commissie vorming en toerusting,
Eling Hoekema
 
terug