Werkgroep Beheer

Aandachtsgebieden

De Werkgroep Beheer behartigt namens de kerkelijke gemeente de financiën. Met name richt de werkgroep haar aandacht op:

Waar komen de financiën vandaan en waar worden deze weer aan uitgegeven. Ter illustratie de begroting over 2016

 

 

De werkgroep Beheer is verantwoordelijk voor een goed beheer van het Onroerend Goed van de plaatselijke kerkelijke gemeente.Tot slot heeft zij het beheer over de begraafplaats rond de kerk: een historisch document


TAAKVERDELING WERKGROEP BEHEER

Voorzitter:

Sietze Talsma
Tel. 0514 52 19 36 / 06 5200 5240
Mailadres: sietze.talsma@pknkoudum.nl
Lid moderamen / Beheer Kerkhof / contactpersoon kosters

Penningmeester:
Eling Hoekema
Tel. 06 1213 4324
Mailadres: eling.hoekema@pknkoudum.nl

Secretariaat:
Hotske Broersma
Tel. 06 2333 4095
Mailadres: beheer@pknkoudum.nl  /  hotske.broersma@pknkoudum.nl

Gebouwen/opstal:
Sietze Stilma
Tel. 06 5595 4530
Mailadres: sietze.stilma@pknkoudum.nl

Onderhoud:
Tinus Feenstra
Tel. 06 1060 7214
Mailsdres: tinus.feenstra@pknkoudum.nl


Geen lid van de werkgroep maar een ondersteunende taak binnen de werkgroep:

Collectes/collectemunten:
Dick Bellinga
Tel. 0514 52 24 46  /  06 1319 6428
Mailadres: dick.bellinga@pknkoudum.nl

Financiële administratie:
Anneke Siemensma
Tel. 06 4941 7879
Mailadres:  annekesiemensma@hetnet.nl

Ledenadministratie:
Klaaske Pries
Tel. 0514 52 13 59
Mailadres: klaaskepries@gmail.com

Beheer begraafplaats Martinikerk:
Wypke Rusticus
Tel. 0514 52 20 48  /  06 5128 3018
Mailsdres:kerkhof.mk.koudum@gmail.com
 

terug